پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی:رابطه ساختارهای ارزشیابی کلاسی با انگیزش پیشرفت و خودکارآمدی تحصیلی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

با عنوان : رابطه ساختارهای ارزشیابی کلاسی با انگیزش پیشرفت و خودکارآمدی تحصیلی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات (بیرجند)

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیتی (M.A)

موضوع :

رابطه ساختارهای ارزشیابی کلاسی با انگیزش پیشرفت

و خودکارآمدی تحصیلی

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

چکیده :

محیط  کلاسی و ادراکات ناشی از آن نقش مهمی در عملکردها وفرآیندهای تحصیلی دارد وبررسی این گونه روابط برای بهبود فرایند آموزش و یادگیری وپرورش بسیار مهم است.باتوجه به این مسئله،پژوهش حاضرباهدف بررسی رابطه ساختارهای ارزشیابی کلاسی باانگیزش پیشرفت و خودکارآمدی تحصیلی انجام گرفت.برای انجام پژوهش حاضرنمونه­ای به حجم 426 نفر از دانش آموزان دختر سال سوم متوسطه شهر مشهد (با میانگین سنی 17 سال) به روش خوشه­ای چند مرحله­ای انتخاب شد.ابزارهای پژوهش عبارت بودند از:پرسشنامه ساختارارزشیابی کلاسی الخروصی،پرسشنامه انگیزش پیشرفت هرمنس و خودکارآمدی تحصیلی مورگان جینکز.طرح پژوهش از نوع همبستگی بود و برای تجزیه و تحلیل
داده­ها از شاخص های آماری همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد.یافته های پژوهش نشان داد که ارزشیابی تبحری به تنهایی پیش بینی کننده انگیزش پیشرفت می باشد ونسبت به ارزشیابی عملکردی سهم بیشتری در انگیزش پیشرفت دارد اما ارزشیابی عملکردی به تنهایی توانایی پیش بینی انگیزش پیشرفت را ندارد.ارزشیابی تبحری پیش بینی کننده مستقیم و ارزشیابی عملکردی پیش بینی کننده معکوس خودکارآمدی می باشند و خرده مقیاس های خودکارآمدی به نام های کوشش،استعداد و بافت می توانند به صورت ترکیبی انگیزش پیشرفت را پیش بینی کنند اما خرده مقیاس کوشش سهم بیشتری در انگیزش پیشرفت دارد. با توجه به نتیجه پژوهش، ساختارهای ارزشیابی کلاسی
می توانندانگیزش پیشرفت و خودکار آمدی تحصیلی را تحت تاثیر قرار دهند لذا در طراحی روش های آموزشی باید برنوع ارزشیابی و پیامدهای آن توجه گردد.

واژه های کلیدی:ساختارهای ارزشیابی کلاسی،خودکارآمدی تحصیلی،انگیزش پیشرفت

بیان مسئله

مطالعه پیشرفت تحصیلی طی سه دهه اخیر بیش از پیش مورد توجه متخصصان تعلیم و تربیت قرار گرفته است. در نظریه­های آموزشی انگیزه یک مفهوم اساسی به شمار می­رود که به تعبیرهای مختلفی از جمله انگیزش دانش آموز، انگیزش یادگیری، انگیزش تحصیلی به کار رفته است. هرچند متخصصان همواره در متمایز نمودن این اصطلاحات فعالیت­های انجام داده­اند. از جمله این که انگیزش یادگیری را به معنای معنادار بودن، ارزشمند بودن کارهای آموزشی برای یادگیرنده تعریف نموده­اند. ایمز (1990) انگیزش یادگیری را با درگیری طولانی مدت و کیفی با یادگیری و تعهد نسبت به فرآیند یادگیری مشخص نموده است. بروفی (1987) انگیزش یادگیری را شایستگی تعریف می­کند. به اعتقاد وی درک شایستگی از طریق تجارب عمومی آموخته می­شود اما بیشتر توسط مدل سازی، تباین انتظارات و آموزش مستقیم یا اجتماعی شدن از سوی افراد مهم برانگیخته می­شود.

در روان شناسی می توان انگیزش را عامل کلی مولد رفتار اما انگیزه را علت اختصاصی یک رفتار خاص به حساب آورد (سیف، 1386، ص 230). انگیزش متغیری فرضی است که روان شناسان تربیتی بود و نبود و درجات آن را در دانش­آموزان از راه مشاهده رفتار در محیط­های آموزشگاهی یا نمرات درسی اخذ شده استنباط می­کنند (ریو، 2005، ترجمه سید محمدی؛ 1382).

یکی از نخستین انگیزه­هایی که بیش از همه، مورد مطالعه قرار گرفته، نیاز به پیشرفت یا انگیزش پیشرفت است. انگیزه پیشرفت میل یا اشتیاق برای کسب موفقیت و شرکت در فعالیت­هایی است که موفقیت در آن به کوشش و توانایی فرد وابسته است (اسلاوین، 1389).

نیاز به پیشرفت از ویژگی­های شخصیتی انسان است. محرک او برای انجام کار و حرکت برای رسیدن به اهداف می­باشد (مور، 2010). مورای نیاز به پیشرفت را به عنوان تمایل به غلبه بر موانع و مشکلات، کسب قدرت و سعی در انجام کارهای مشکل تعریف می­کند. ریو در کتاب خود به نقل مک کلند انگیزه پیشرفت را این گونه تعریف می­کند: انگیزه پیشرفت عبارت است از میل به انجام دادن خوب کارها در مقایسه با معیار برتر. این نیاز افراد را برای جست و جو کردن و رقابت برتر با انگیزه می کند (ریو، 1389). نظریه انگیزه پیشرفت از کارهای هنری موری، مک کلند و اتکینسون سرچشمه گرفته است (عبدخدایی، 1385).

انگیزش در آموزش و پرورش و نقش آن در پیشرفت تحصیلی از دیرباز مورد توجه روان شناسان پرورشی قرار داشته است (عبدخدایی و همکاران 1387)و هنگامی که در نظام آموزشی مشکلاتی هم چون افت تحصیلی روی می­دهد از انگیزه یادگیرنده به عنوان یکی از علل مهم آن یاد می­شود (بحرانی، 1384).

در خصوص دانش­آموزان متوسطه، انگیزش تحصیلی از اهمیت خاصی برخوردار است با این انگیزه دانش­آموزان محرک لازم را برای به پایان رساندن موفقیت آمیز یک تکلیف، رسیدن به یک هدف آموزشی یا دست­یابی به درجه معینی از شایستگی در کار خود پیدا می­کنند تا بالاخره بتوانند موفقیت لازم را در امر یادگیری و پیشرفت تحصیلی کسب نمایند (یوسفی، قاسمی، فیروزنیا، 1388).

اختلال در انگیزش پیشرفت باعث نوعی بدبینی، اضطراب و افسردگی و متعاقباً منجر به افت عملکرد تحصیلی دانش­آموزان می­شود (عسگری، 1385).

کاهش انگیزش تحصیلی و افت تحصیلی به عنوان یکی از معضلات مهم نظام آموزشی در کشورهای مختلف باعث به هدررفتن بسیاری از منابع می­شود و زیان­های علمی، فرهنگی، اقتصادی زیادی متوجه دولت­ها و خانواده­ها می­کند (وات و همکاران، 2005).

در بررسی­ نظریه­های شناختی انگیزش در آموزش و پرورش یکی از مفاهیمی که نقش مهمی را ایفا
می­کند مفهوم ادراک توانایی و انگیزش توانش است. ایده­زیربنایی این ساختار انگیزش در مورد نگرش دانش­آموز درباره توانایی عملکرد خویش یا همان مفهوم خودکارآمدی است که زمینه­ساز انگیزش می­باشد و در واقع حوزه انگیزه یک پدیده سه بعدی است که در برگیرنده باورهای شخصی درباره توانایی انجام فعالیت موردنظر و دلایل یا اهداف فرد برای انجام فعالیت و واکنش­های عاطفی مرتبط با انجام آن فعالیت می­باشد (یوسفی، قاسمی، فیروزنیا، 1388).

باورهای خودکارآمدی یکی از راه­هایی است که پژوهشگران انگیزش، باورهای دانش­آموزان درباره قابلیت­هایشان برای انجام تکالیف مدرسه را مفهوم سازی کرده­اند. در طول دو دهه­ی گذشته خودکار آمدی به عنوان یک رفتار انگیزشی مهم در پژوهش رفتار انسان نمایان شده است. این گونه دریافت شده که درجات بالای خودکارآمدی به سطوح افزایش یافته عملکرد در شماری از تکالیف منجر می­شود (بندورا، 1997). واژه­ی خودکارآمدی سال­هاست که در کانون توجه روان شناسان پرورشی و دیگر کارشناسان آموزش و پرورش جای دارد. خودکارآمدی هم چون عاملی شناختی- انگیزشی، دارای نقشی پرمایه در پدیدآوری تفاوت­های فردی و جنسیتی در گستره­ی کارکرد تحصیلی است (بندورا، 2001).

خودکارآمدی تحصیلی به طور مستقیم و غیرمستقیم افزایش آرزوهای تحصیلی و رفتار نوع دوستانه را در پی دارد (بندورا، باربارانلی، کاپرارا و پاستورلی، 1996). خودکارآمدی تحصیلی هم چنین با نتایج تحصیلی مثل نمره­های امتحانات و انگیزش آن­ها ارتباط دارد (پینتریج و دی گروت، 1990 به نقل از پاجاری 2000، ایمز 1984، به نقل از میلتادو 1999، و نیکولز و میلر، 1996 به نقل از میلتادو، 1999)، و قدرت پیش بینی کنندگی پیشرفت تحصیلی را نیز دارد (کریم زاده، 1380).

از عوامل موثر بر انگیزش افراد، محیط کلاسی است. محیط کلاس و مدرسه، نظام اداره مدرسه و
شیوه­های آموزشی و ارزشیابی معلم، اثرات غیرقابل انکاری بر عملکردهای تحصیلی و فرآیندهای شناختی دارد (آندرمن و میدگلی، 1997). یکی از پیامدهای مهم محیط مدرسه، ادراکات دانش­آموزان است که نقش مهمی در انگیزش، شناخت و عملکرد دانش­آموزان دارد. اکلز و ویگفلد (2002) دریافتند که دانش­آموزان دبیرستانی که معلمشان را کنترل کننده­تر ادراک می­کردند و معلمان به آن­ها فرصت تصمیم سازی کمتری می­دادند، سطوح پایین­تری از خودکارآمدی و انگیزش داشتند. ادراکات فعالیت­های مدرسه­ای یا کلاسی، دامنه­ای گسترده از فرآیندها، نگرش­ها، باورها شامل ادراک کنترل، حمایت خودمختاری و خودکارآمدی است (جنتری و همکاران، 2002).

انگیزش دانش­آموزان وابسته به بافت کلاس یا مدرسه است. ساختار کلاس براساس اهداف و ارزش­های معلم شکل می­گیرد ولی چگونگی تاثیر آن برانگیزش و عملکرد دانش­آموزان به چگونگی ادراک آنان از ساختار کلاس بستگی دارد. معلم در کلاس با ایجاد ساختار تبحری براهمیت یادگیری و تحول ذهنی تاکید خواهد داشت در حالی که با ایجاد ساختار عملکردی در کلاس تاکید بر گرفتن نمره خوب یا دادن جواب درست خواهد بود. براساس یافته­ها ادراک دانش آموزان از تبحری بودن ساختار کلاس یا پیامدهای مثبت تحصیلی از جمله باور به خودکارآمدی زیاد (ولترز، 2004)، و ادراک از عملکردی بودن ساختار کلاس با پیامدهای منفی مرتبط است (میگی واردن، 2001).

ساختار کلاس که نوع ارزشیابی را در خود در برمی­گیرد با بالا بردن و افزایش انگیزش دانش­آموزان در ارتباط است. در یک کلاس با ساختار رقابتی، دانش­آموزانی که توانایی بالا دارند احساس غرور خواهند کرد اما در مورد دانش­آموزانی که توانایی آن­ها کم است میزان انگیزش کاهش می­یابد. در کلاس با ساختار غیررقابتی، اثرات شکست حتی شکست­هایی که پس از تلاش بسیار اتفاق می­افتد آن چنان ویران­گر نیست. زیرا در این گونه کلاس­ها یادگیری انفرادی را مورد تاکید قرار می­دهند به این ترتیب خودبهبودی از خودکوشی پدید می­آید (گیج و برلاینر، 1373).

ساختار کلاس به عنوان یک میانجی نیرومند از متغیرهای مختلف انگیزشی، همانند پیشایندی برای پیامد­های عملکرد تحصیلی است (دورمان، فریزر و مکروبین، 1997؛ فریزر، 1986؛ هر دو به نقل از مان، 2008).

با توجه به پژوهش بهرامی و رضوان (1385) در داخل کشور که به بررسی رابطه بین انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر دوره متوسطه اصفهان با ویژگی­های آموزشگاهی آن­ها پرداخته شده است و تحقیقات مشابه خارجی دیگر هم چون گرانلاند (1989) و پینتریچ و دی گروت (1990) به نقش عوامل آموزشگاهی که یک عامل و عنصر آن ساختارهای کلاس درس است و مرتبط با موضوع تحقیق حاضر می­باشد توجه شده است. زیرا عوامل آموزشگاهی متفاوتی می­توانند در ایجاد انگیزش تحصیلی موثر باشند مثل اسنادهای دبیران، کلاس درس، سیستم تنبیه و تشویق در مدرسه، روابط عاطفی درون مدرسه، روش تدریس و آراستگی دبیر. این تحقیقات انگیزش به محیط تربیتی ارتباط داده­اند و این رابطه را می­توان در دلایلی که دانش آموزان برای انجام تکالیف دارند و باورهای دانش آموزان در مورد
توانایی­هایشان برای انجام تکالیف و انتظارات آن­ها از عملکردشان و واکنش­های عاطفی آن­ها جست و جو نمود. با توجه به اهمیت موضوع انگیزش و نتایج این تحقیقات و نظر به این که مسئله مورد توجه محقق در این پژوهش تاثیر محیط کلاس درس و ساختار ارزشیابی و نحوه نمره دهی معلمان بر انگیزش تحصیلی و خودکارآمدی می­باشد این تحقیق در این راستا صورت گرفته است. و هدف آن روشن نمودن نقش ساختار کلاس درس ادراک شده توسط دانش آموزان با مجموعه عوامل موثر در فرآیند آموزش از جمله انگیزش، پیشرفت تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی می­باشد.

تعداد صفحه :108

14700 تومان60000

پشتیبانی سایت :        ------        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --

167 فکر می‌کنند “پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی:رابطه ساختارهای ارزشیابی کلاسی با انگیزش پیشرفت و خودکارآمدی تحصیلی

 1. frodo

  Видеоуроки Автокад, входящие в полный профессиональный видеокурс, с помощью которых вы пройдете обучение Автокад. Видеооуроки выходят начиная с версии Автокад 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. Начните обучение Автокад с установки и интерфейса программы, и завершите проектированием в Автокад различных проектов. Уроки Автокад входят в иллюстрированный самоучитель Автокад. Если вы цените время и деньги, то данный самоучитель Автокад для Вас! Знания двухмерного проектирования в Автокад ценятся во всем мире. Будьте уверены. Статьи. Видео.

  پاسخ
 2. inetryconydot

  Tadacip is indicated for the treatment of erectile dysfunction. Under normal circumstances, when a man is sexually stimulated, the penis fills up with blood. When erectile dysfunction occurs, enough blood does not flow to cause an erection. Tadacip relaxes the penile blood vessels when a man is sexually stimulated. This allows blood flow into the penis, resulting in an erection. The erection subsides after sex, just as it is supposed to in normal conditions. Please note that Tadacip is not a hormone or aphrodisiac, it works only when a man is sexually stimulated.

  ORDER TADACIP ONLINE RIGHT NOW ONLY FOR $1.30 Per pill

  >>> ENTER HERE! <<<

  INSTRUCTIONS

  Always use Tadacip exactly as your doctor has instructed.
  Take Tadacip by mouth with or without food.
  For use as needed: Take Tadacip at least 30-45 minutes before sexual activity, as directed by your doctor.
  For daily use: Take Tadacip regularly at about the same time each day.
  Check with your doctor before you eat grapefruit or drink grapefruit juice while you are taking Tadacip.
  For use as needed: If you miss a dose of Tadacip and you still intend to engage in sexual activity, take it as soon as you remember. Continue to take it as directed by your doctor. For daily use: If you miss a dose of Tadacip, take it as soon as possible. If it is almost time for your next dose, skip the missed dose and go back to your regular dosing schedule. Do not take 2 doses at once.

  ORDER TADACIP WITHOUT PRESCRIPTION IN REPUTABLE ONLINE PHARMACY

  * WE GUARANTEE THAT ONCE YOU HAVE PURCHASED A PRODUCT FROM US YOU WILL GET THAT PRODUCT

  TADACIP TAGS:
  BUY GENUINE CHEAP TADACIP SALE TADACIP IN USA
  BUY ONLINE CHEAP BRAND TADACIP TAKE TADACIP IN BATON ROUGE
  Buy Cheap Norfloxacin Overnight to US
  CHEAP TADACIP PILLS TAKE TADACIP IN COLORADO
  WHERE BUY TADACIP SALE TADACIP IN ESTONIA
  BUYING BUY TADACIP SALE TADACIP IN NEW YORK
  Buy Cheapest Roxithromycin Shipping USA
  PURCHASE TADACIP TAKE TADACIP IN CONNECTICUT
  OVERNIGHT TADACIP TO DENTON BUY TADACIP GENERIC
  ORDER TADACIP WITHOUT PRESCRIPTION MAIL ORDER TADACIP
  PURCHASE CAPSULE TADACIP TAKE TADACIP IN NEW YORK
  Buy Cheap Clarithromycin to US No Prescription
  ALTERNATIVE TADACIP BUY TADACIP
  PURCHASE LOWEST PRICE SALE TADACIP TAKE TADACIP IN USA & UK & SVERIGE

  WE THANK YOU FOR VISITING

  پاسخ
 3. DanielEndog

  Un étui télephone d’apple,smartphone de la pomme , une coque télephone d’apple,smartphone de la pomme ou une housse télephone d’apple,smartphone de la pomme afin de toujours le préserver sous bonne protection tout en le personnalisant . Nous vous proposons toute une série d’outils beau iphone plus indispensables les uns par rapport aux autres . profitez de toutes les fonctions de votre portable grâce à l’équipement télephone d’apple,smartphone de la pomme , sous toutes ses formes . Que vous déteniez un super iphone ou un iphone sous android , nous publions chaque jour des guides pour vous aider à exploiter avec certitude votre mobile .

  remplacement vitre iphone 4s prix

  پاسخ
 4. Stekljannye Banki Optom

  Крышки для консервирования оптом в Твери
  http://almalaz.org/showthread.php?p=2491422&posted=1#post2491422
  http://cpu.reboot.pro/viewtopic.php?f=7&t=599765&p=833327#p833327
  http://upallnightllc.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=250896
  http://www.forum.timeofknight.com/showthread.php?tid=79415&pid=481301#pid481301
  http://www.gff-group.com/forum/viewtopic.php?p=359508#359508

  http://azeletemszivasnelkuled.blogger.hu/2012/06/02/chapter-2/
  http://www.granlogiacuba.org/node/3764#comment-1199
  http://users.kaluga.ru/dmitriy/Guestbook/Guestbook.html
  http://doner-ukg.kz/blog/s-prazdnikom-kurban-ajt/#comment_31654
  https://sk-polyarniy.ru/forum/profile.php?id=60614
  http://kenshonetwork.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=924997&p=1100420#p1100420

  Заводские банки стеклянные Эта категория банок для разных заготовок используется, vкак правило, с жестяными крышками. В этих емкостях в минимаркетах реализуются варенье, нектары и т.д. Эти банки универсальны. Они имеют стандартные размеры : от 250мл до 2л. Для хранения зимних заготовок можно применять не только новые стеклянные банки, но и б/у. Основное то, чтобы на них не было ни малейших дефектов. Покупая железные крышки, предпочтение отдавать следует крышкам с желтым внутреннем напылением. Такие не гниют при долгом хранении припасов в гаражных условиях, не окисляются от сока и уксуса. Важно, чтобы лакировка покрытия крышек не была нарушена. Важно правильно подобрать поставщика банок из стекла и ТВИСТ крышек. В Тверской области самые не дорогие банки для заготовок и ТВИСТ крышки к ним можно заказать на сайте tverbaza.ru Стандартная секлобанка прекрасно подходит для консервирования соленых помидоров, огурцов и различных сладостей. Такие рецепты являются многократно испробованными и имеют определенные пропорции. Следовательно, покупка классической банки будет отличным вариантом для Тверской мастерицы. Банки с вынтовыми крышками Такие стеклобанки наиболее удобны в использовании. Но тут особенно важно смотреть за состоянием крышки, так как со временем она утоньшается. Завинчивающиеся крышки выдерживают где-то 2-4 сезона. Самые лучшие и дешевые крышки стоит приобретать на оптовой базе в Твери tverbaza.ru на сайте

  http://kupoklub.ru/otzyvy/iz-sankt-peterburga-v-moskvu-po-baltike.html

  http://csgoinfo.eu/showthread.php?tid=233746&pid=573324#pid573324
  http://kenshonetwork.com/forum/viewtopic.php?f=28&t=919190
  http://sepakbola.city/thread-532722.html
  http://almalaz.org/showthread.php?p=2491556&posted=1#post2491556
  http://gokucoin.com/index.php?action=profile;u=11701

  https://www.facebook.com/sex.brend97/posts/1782771718469702
  https://vk.com/wall239996823_258
  https://plus.google.com/110136536926464380484/posts/cXaQaiJ4bb9
  https://vk.com/maximkoshak?w=wall458192252_1241
  https://vk.com/denjoker21?w=wall218398857_158

  پاسخ
 5. AlexGrits

  If you extremity a professional locksmith in San Diego or at areas, don’t delay to afflict the website of The San Diego Locksmith collaborate – https://help-locksmith.com/ – locksmith san diego!

  Check the office of The San Diego Locksmith SD – the list of all supported San Diego zip codes!
  https://help-locksmith.com/category/view-all-zip-codes/ – locksmith Zip Codes

  The San Diego Locksmith Team – The Most Reliable Locksmith Services At Your Management!
  It’s tough to label despair when you can’t uncovered a door of your heap or apartment. Also you may net sweaty when the system from a safe flies discernible of your mind or you secure bewildered the keys. Another popularized senses of an ineptitude to unlock the auto’s or residence’ doors is a jammed lock. In all these situations you requisite to unlock your oddity in San Diego. That is when The http://help-locksmith.com/ – San Diego Locksmith Troupe’s services can be handy.

  Check into the plain era of https://help-locksmith.com/ – locksmith san diego to fund the details there the honorarium, schedules, locations and services offered on the experts from The San Diego Locksmith Team.

  پاسخ
 6. MerrillShorm

  НОВОЕ ОБЩЕЖИТИЕ В МОСКВЕ 180 РУБЛЕЙ В СУТКИ!

  Предложение от СОБСТВЕННИКА, без комиссии и переплат, скидка при долгосрочном проживании!

  Наше общежитие – отличный вариант для комфортного проживания:

  – БЕСПЛАТНЫЙ Wi-Fi;
  – ортопедические матрасы;
  – простоpная оборудованная кyхня;
  – круглосуточная охрана, сухой закон;
  – ежедневная уборка и смена белья.
  – душ;
  – холoдильник в кoмнате;
  – тeлевизор;
  – микpoвoлновая печь;
  – электpическaя плита c вытяжкой;
  – стиральнaя машина.

  ЗВОНИТЕ 8 499 638 29 41, КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ!
   hotelhot.ru

  پاسخ
 7. great

  Сплайн в Автокад. Команда Сплайн. Общие свойства сплайнов всех типов в Автокад. Как построить (сделать) сплайн в Автокад различными математическими способами: хорда, квадратный корень, равномерно. Преобразование полилинии в сплайн в Автокад. Статья. Видео.

  پاسخ
 8. Korot.Ira

  Я зашла на Букинг, и действительно: если выбрать цель проживания для отдыха, то бронирование не возможно ((( Что делать, если Букинг не дает бронировать жилье в Крыму? Воспользоваться альтернативным сервисом вот и все ))) ссылка в описании.

  Русский букинг для Крыма mybookit.ru

  پاسخ
 9. OtelGaiva

  Недорогой отель рядом с центром Нижнего Новгорода. Ближайшая станция метро недалеко от гостиницы, что позволяет попасть в центр города за 10-15 минут. Гостиница располагается в Нижнем Новгороде рядом с ЖД вокзалом и стадионом.
  – hotel52.ru –

  http://hotel52.ru – Отель Нижний Новгород

  پاسخ
 10. EvelynSkece

  Здравствуйте. Представляем вашему вниманию наши услуги в сфере международных перевозок грузов.
  Работаем международных грузоперевозок по основным маршрутам: Россия (Челябинск, Екатеринбург, Пермь, Новосибирск, Красноярск, Омск, Тюмень, Томск) – Беларусь – Казахстан.
  Но готовы выполнить грузоперевозку по любым иным направлениям.
  Более расширенно предлагаем почитать на сайте компании “МиТур” – https://mityr-trans.com
  Очень рады видеть Вас в числе наших клиентов.

  پاسخ
 11. MelvinFoomi

  Judi Online Agen Bola Sbobet – Pada hari ini kami selaku agen portal betting terbaik memberikan pelayanan untuk membuka akun Sbobet online di Indonesia.

  Agen Sbobet witticism pernah mendapatkan sebuah penghargaan pada tahun 2010 yang diberikan oleh eGaming Rehash Magazine. Dan tepat di pergantian tahun 2011, masuk kedalam 50 daftar most instrumental operators yang diresmikan oleh eGaming Review.

  judi online

  پاسخ
 12. stync

  Однострочный текст в Автокад. Команда Текст, ДТекст. Как написать текст и как редактировать текст в Автокад. Редактирование самого текста Автокад и его оформления. Выравнивание текста Автокад. Вставка символов в Автокад. Подчеркивание, надчеркивание текста Автокад. Статья. Видео.

  پاسخ
 13. tremayne

  After I originally commented I appear to have clicked
  the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on every time
  a comment is added I receive four emails with the exact same comment.
  Is there an easy method you can remove me from that service?
  Kudos!

  پاسخ
 14. IrbosSt

  как-то не совсем понятно, все ли верно расписано тут ООО “Целевое управление либо как-то есть какие-то иные пути??Предоставляем услугу по составлению экспертных заключений максимально срочно. Даем лучшее оказание наших услуг в этой области. В числе обеспечиваемых нами особых условий скорость, высокая оперативность. Огромный стаж по решению подобного типа вопросов.

  پاسخ
 15. Sergiogag

  Protandim Nrf2 (протандим)Самое сильное средство в Мире против старения и в 1 миллион раз эффективнее любых антиоксидантов. На базе Протандима Созданы для Женщин удивительные крема антистарения для кожи. Они стали прорывом в мире антивозрастной косметики. Смотрите на сайте http://1541.ru/cms/protandim-nrf1-2.php

  پاسخ
 16. экскурсии в паттайе цены 2018 отзывы

  отзывы об экскурсии на острова в паттайе
  цены экскурсии в паттайе

  https://plus.google.com/101276150008738185705/posts/Smg9rwdYKxp
  https://www.facebook.com/serega.messir/posts/915587878646366
  https://vk.com/id448557813?w=wall448557813_1473
  https://www.facebook.com/cool.milich/posts/1994717514177849
  https://vk.com/wall453064652_291

  پاسخ
 17. Megalotsi

  Как выиграть миллиард в одночасье без особого труда – тайны выигрыша.
  Рассчитываем реальную вероятность выигрыша джекпота в Российские и Иностранные лотереи.
  Раскрываем вопрос о честности проведения лотерей , в принципе.

  Есть ли возможность случайно оказаться победителем в лотерее и стать долларовым миллионером за один день?
  В статье на сайте мы вычисляем, каковы же шансы сорвать джекпот у людей, решивших принять участие в лотереи по всему миру , с учётом различных лотерейных правил.

  Но нужно учесть, что призовые в мировых лотереях, где выпадают дополнительные шары, значительно превосходят российские. В заключение, следует сделать акцент на очень интересный нюанс: в подавляющем большинстве случаев один купленный билет (с одним игровым полем) не станет выигрышным, в нём не совпадут все цифры. Участвуя в лотереи с бОльшим количеством игровых полей в билете, Вы тем самым увеличиваете вероятность выигрыша джекпота, второго приза, и более мелких призов.
  Однако, не считайте, что хотя бы на один из участвующих лотерейных билетов не упадёт крупная сумма денег выигрыша, джекпота.
  Здесь должен быть указан знаменитый «Парадокс лотереи».
  Похоже, в азартных играх всё зависит не только от математических формул, но и от удачи игрока!

  پاسخ
 18. nab

  Автокад масштаб. Команда Масштаб. Как задать масштаб в Автокад путем ввода коэффициента масштабирования,так и с помощью задания базовой точки и отрезка. Как увеличить и уменьшить масштаб (размер) объекта в Автокад. Как сделать отмасштабированную копию объекта в Автокад. Статья. Видео.

  پاسخ
 19. TerryPew

  This post is invaluable. How can I find out more?

  allegra cost
  lipitor 40 mg cost
  lipitor 20 mg low price
  buy Crestor 10 mg online
  order mevacor 20 mg
  buy generic zetia 10 mg
  order zetia 10 mg
  buy discount zocor
  buy zyban 150 mg
  altace cost
  discount paxil 20 mg
  buy effexor 75 mg
  buy celexa 20 mg
  discount lexapro
  buy generic celebrex 200 mg
  order propecia online
  buy clotrimazole online
  acheter au rabais clotrimazole
  kaufen clotrimazole
  comprare clotrimazole
  clotrimazole precio bajo
  fosamax price
  Alendronate sodium pharmacie en ligne
  kaufen billige Alendronate sodium
  fosamax medica farmaci
  comprar descuento Alendronate sodium
  cheap Cetirizine
  acheter générique Cetirizine
  bestellen zyrtec online
  comprare zyrtec
  Cetirizine precio bajo
  cheap Alendronate sodium
  acheter fosamax en ligne
  kaufen billige Alendronate sodium
  farmaci online fosamax
  barato Alendronate sodium
  order Pantoprazole online
  commande Pantoprazole
  bestellen Protonix
  Protonix prezzo online
  orden Protonix
  order tetracycline
  acheter Sumycin en ligne
  kaufen apotheke tetracycline
  comprare tetracycline online
  comprar Sumycin online
  buy generic clotrimazole
  commande clotrimazole
  billige clotrimazole
  comprare pillole online clotrimazole
  descuento clotrimazole
  cheap rheumatrex
  methotrexate pharmacie en ligne
  kaufen methotrexate
  farmaci online rheumatrex
  barato methotrexate
  purchase metronidazole
  metronidazole bas prix
  kaufen apotheke metronidazole
  metronidazole basso prezzo
  Flagyl pastillas online
  discount lipitor
  acheter lipitor en ligne
  Atorvastatin pillen apotheke online
  compra lipitor
  comprar Atorvastatin online
  cheap propecia
  pharmacie acheter Finasteride
  Finasteride preiswert
  comprare pillole online propecia
  orden Finasteride online
  order zocor online
  achat zocor en ligne
  bestellen zocor online
  ordine zocor online
  simvastatin pastillas online
  buy discount Lovastatin
  acheter mevacor en ligne
  kaufen mevacor online
  Lovastatin prezzo online
  orden Lovastatin online
  buy zyrtec online
  acheter au rabais zyrtec
  bestellen medikamente Cetirizine
  compra zyrtec
  comprar Cetirizine
  buy zocor online
  achat zocor en ligne
  kaufen zocor online
  farmaci online zocor
  comprar genérico zocor
  Venlafaxine cost
  au rabais Venlafaxine
  bestellen medikamente Effexor
  comprare pillole online Venlafaxine
  venlor comprimidos online
  buy generic methotrexate
  acheter au rabais rheumatrex
  kaufen apotheke rheumatrex
  ordine rheumatrex online
  rheumatrex comprimidos online
  buy generic metronidazole
  acheter au rabais metronidazole
  bestellen medikamente Flagyl
  ordine Flagyl
  metronidazole comprimidos online
  order trazodone online
  commande desyrel
  bestellen trazodone
  comprare generico desyrel
  descuento desyrel
  Estrace cost
  au rabais estrogen
  kaufen billige Estrace
  comprare pillole online estrogen
  descuento estrogen
  Combivent low price
  pharmacie acheter Proventil
  Proventil preis online
  farmaci online Combivent
  comprar genérico Combivent
  estrogen cost
  estrogen pilules en ligne
  bestellen estrogen online
  comprare pillole online estrogen
  orden estrogen
  Finasteride low price
  achat Finasteride en ligne
  Finasteride preis online
  comprare pillole online Finasteride
  descuento propecia
  buy tetracycline
  acheter tetracycline en ligne
  kaufen apotheke tetracycline
  ordine Sumycin online
  Sumycin pastillas online
  buy discount aristocort
  triamcinolone bas prix
  triamcinolone preiswert
  farmaci online aristocort
  barato triamcinolone
  buy Protonix online
  acheter générique Protonix
  bestellen medikamente Protonix
  comprare Pantoprazole
  comprar descuento Protonix
  buy celebrex online
  celebrex bas prix
  kaufen Celecoxib
  ordine celebrex online
  comprar Celecoxib
  discount Quetiapine
  pharmacie acheter seroquel
  kaufen generika seroquel
  Quetiapine medica farmaci
  comprar descuento seroquel
  purchase Atorvastatin
  commande lipitor
  billige Atorvastatin
  compra lipitor
  Atorvastatin precio bajo
  order buspar
  Buspirone pharmacie en ligne
  buspar preiswert
  comprare generico Buspirone
  Buspirone pastillas online
  order Amitriptyline
  au rabais elavil
  elavil pillen apotheke online
  elavil basso prezzo
  elavil precio bajo
  buy discount Paxil
  commande Paxil
  kaufen billige paroxetine
  comprare Paxil online
  barato Paxil
  anti malaria medicine
  malaria pilules
  AntiMalaria medikamente
  Prevenção de Malária
  Tratamiento de Malaria
  Diagnosi di Malaria
  order Buspirone
  achat buspar
  kaufen buspar online
  ordine Buspirone online
  buspar pastillas online
  Citalopram cost
  acheter Citalopram en ligne
  kaufen apotheke Citalopram
  ordine celexa online
  orden celexa online
  ilosone low price
  Erythromycin pharmacie en ligne
  Erythromycin preis online
  comprare pillole online ilosone
  Erythromycin pastillas online
  purchase Antabuse
  acheter au rabais Antabuse
  kaufen apotheke Antabuse
  disulfiram medica farmaci
  orden disulfiram online
  purchase Diflucan
  achat fluconazole en ligne
  kaufen billige fluconazole
  Diflucan basso prezzo
  comprar fluconazole online
  Amoxicillin low price
  commande amoxil
  bestellen Amoxicillin online
  farmaci online amoxil
  descuento amoxil
  discount Azithromycin
  acheter au rabais zithromax
  kaufen apotheke zithromax
  comprare pillole online zithromax
  comprar Azithromycin online
  order Ultimate Male Enhancer
  discount Propranolol
  Propranolol pilules en ligne
  billige Propranolol
  comprare pillole online Propranolol
  comprar inderal
  buy generic seroquel
  achat seroquel
  billige Quetiapine
  seroquel prezzo online
  barato Quetiapine
  Levothyroxine cost
  achat Levothyroxine en ligne
  bestellen medikamente Levothyroxine
  ordine Levothyroxine
  synthroid precio bajo
  buy generic cipro
  acheter Ciprofloxacin
  billige cipro
  comprare generico cipro
  Ciprofloxacin comprimidos online
  discount zyban
  zyban bas prix
  zyban preiswert
  comprare Wellbutrin Sr
  Wellbutrin Sr comprimidos online
  buy generic Erythromycin
  au rabais ilosone
  bestellen Erythromycin online
  ordine ilosone online
  comprar Erythromycin
  discount viagra
  Sildenafil pilules en ligne
  bestellen viagra
  ordine viagra
  farmacia online Sildenafil
  purchase Misoprostol
  acheter Cytotec en ligne
  bestellen medikamente Misoprostol
  comprare Misoprostol online
  comprar genérico Cytotec
  order Propranolol
  inderal pilules en ligne
  bestellen inderal online
  Propranolol medica farmaci
  orden inderal
  buy zoloft online
  acheter au rabais zoloft
  kaufen billige zoloft
  ordine zoloft
  comprar descuento sertraline
  buy discount prozac
  acheter fluoxetine en ligne
  prozac preiswert
  comprare pillole online prozac
  fluoxetine comprimidos online
  purchase zithromax
  commande zithromax
  kaufen generika zithromax
  comprare generico Azithromycin
  Azithromycin comprimidos online
  order Combivent
  acheter Combivent en ligne
  kaufen Albuterol
  comprare Combivent online
  orden Albuterol
  buy discount tamsulosin
  tamsulosin bas prix
  tamsulosin preiswert
  comprare pillole online tamsulosin
  flomax comprimidos online
  buy levitra online
  commande vardenafil
  bestellen levitra online
  comprare generico levitra
  descuento levitra
  order Doxepin online
  commande Doxepin
  kaufen sinequan
  sinequan medica farmaci
  comprar sinequan
  cheap Levothyroxine
  achat synthroid en ligne
  kaufen synthroid online
  synthroid medica farmaci
  farmacia online synthroid
  purchase Doxycycline
  Doxycycline pharmacie en ligne
  bestellen medikamente Doxycycline
  Doxycycline basso prezzo
  descuento Doxycycline
  buy antibiotics
  cephalosporins
  Penicillins bactericidal
  use of antibiotics as prophylactics
  Antibiotics oral
  Antistaphylococcal penicillins
  Erythromycin review
  Azithromycin information
  Chlortetracycline
  Amoxicillin
  order effexor 75 mg online
  celexa cost
  lexapro 20 mg price
  buy celebrex
  buy propecia
  buy avandia online
  buy avandia 8 mg online
  cheap levaquin 500 mg
  zithromax cost
  zithromax cost
  buy generic keflex
  buy keflex online
  order Danazol online
  buy generic Danazol 100 mg
  buy generic Danazol
  buy clomid
  diflucan low price
  evista cost
  purchase fosamax
  buy flomax 0.4 mg
  nexium 20 mg low price
  pharmacy online

  پاسخ
 20. motherhood

  Greetings from Carolina! I’m bored to tears at work so I decided to check out your
  site on my iphone during lunch break. I love the info you present here and can’t wait to take a
  look when I get home. I’m amazed at how fast your blog loaded on my
  mobile .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, fantastic site!

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *