متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : معماری

عنوان : بررسی معماری پایدار

دانشگاه آزاد اسلامی 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معماری 

عنوان :

بررسی معماری پایدار

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول: ………کلیات پژوهش     17

1.1مقدمه…………………… 17

1.2روش تحقیق………… 18

1.3ضرورت تحقیق…….. 18

1.4بیان مسئله…………… 20

1.5بیان موضوع………….. 21

1.6بیان هدف……………… 24

1.7تحقیق و پژوهش…… 25

1.7.1از نظر لغت………    25

1.7.2در اصطلاح………    26

1.7.3اهداف تحقیق……    27

1.8پیشینه تحقیق……… 27

1.8.1نمونه موردی…….  30

مرکز تکنولوژی مک کورمیک تریبون.. 31

دانشگاه تکنولوژی و مجموعه آموزشی لاورنس…. 33

موزه علوم مونیخ- آلمان. 35

موزه علوم شهر علوم لاویلت-فرانسه. 37

موزه علم و فناوری ایران   38

1.8.1.1نتیجه……………….. 39

1.9سؤالات کلیدی تحقیق.. 39

2فصل دوم: مبانی نظری موزه علم و فناوری.. 40

2.1علم چیست؟………… 40

2.1.1علم در آینه‌ی هنر. 40

2.1.2علم در آینه معماری.. 43

2.1.3معماری و الکترونیک… 47

2.1.4نامادیت………………. 48

2.1.5حسی بودن………… 48

2.1.6چندرسانه‌ای بودن   49

2.2معماری- مسئله یا پاسخ؟. 49

2.2.1انگاره‌های پنهانی ذهنیت… 50

2.2.1.1پایداری…………….. 50

2.2.1.2پویایی………………. 50

2.2.1.3تغییر………………. 51

2.3معرفی موضوع………. 52

2.3.1مفهوم موزه………… 52

2.3.1وجه‌تسمیه موزه….. 52

2.3.2اهداف موزه‌ها بر اساس تعاریف ایکوم. 53

2.4طبقه‌بندی عملکردی موزه‌ها 54

2.5موزه علوم……………… 54

2.5.1تاریخچه موزه علوم. 55

2.6.1نمایشگاه دائمی….. 55

2.6.2نمایشگاه موقت…… 56

2.6.3مرکز اطلاعات…….. 56

2.6.4بخش‌های تکمیلی    56

2.7تعاریف و ضوابط تأسیس مراکز تحقیقاتی.. 57

2.7.1محقق………………… 57

2.7.2گروه پژوهشی…….. 57

2.7.3پژوهشکده………….. 57

2.7.4پژوهشگاه……………. 58

2.7.5روش ایجاد واحدهای تحقیقاتی.. 58

3فصل سوم: رویکرد معماری پایدار 59

3.1مقدمه…………………… 59

3.2تعاریف و مفاهیم معماری پایدار 61

3.3پاسخگویی معماری پایدار در سایه فرهنگ.. 64

3.4معماری پایدار و جایگاه زمینه‌گرایی.. 65

3.5همزیستی فنّاوری، محیط و انسان. 65

3.5.1.1حفاظت از آب….. 68

3.5.1.2حفاظت از مواد و مصالح.. 70

3.5.1.3طراحی چرخه عمر. 72

3.5.1.3.1مرحله قبل از ساخت…………….. 73

3.5.1.3.2مرحله ساخت و ساز………………. 74

3.5.1.3.3مرحله بعد از ساخت……………… 75

3.5.1.4طراحی انسانی….. 77

3.5.1.4.1حفظ شرایط طبیعی…………….. 78

3.5.1.4.2طراحی شهری و برنامه‌ریزی سایت… 78

3.5.1.4.3طراحی برای آسایش بشر………. 79

3.5.2نقش عناصر ساختمانی در رسیدن به پایداری.. 81

3.5.2.1نقش بام‌ها و دیوارهای سبز در رسیدن به طراحی پایدار. 81

3.5.2.2کاربرد سامانه‌های خورشیدی در ساختمان.. 84

3.5.2.3بررسی جایگاه نماهای دو پوسته در کاهش مصرف منابع انرژی.. 87

3.5.2.4تحلیل الگوی آتریم‌ها در بهینه‌سازی مصرف انرژی.. 87

3.5.3بررسی نمونه‌های معماری پایدار. 88

3.5.3.1موزه علوم کالیفرنیا  رنزو پیانو. 88

3.5.3.2غرفه ایران در اکسپو ا 2015 میلان.. 91

4فصل چهارم: مقدمات طراحی.. 94

4.1مقدمه…………………… 94

4.2مطالعات تاریخی شهر تهران. 94

4.3موقعیت جغرافیایی شهر تهران. 95

4.1مطالعات اقلیمی تهران. 96

4.1.1ارتفاعات استان تهران.. 97

4.1.1عرض جغرافیایی تهران.. 98

4.1.2منابع آب‌ها…………. 98

4.1.3توده‌های هوا و سیستم‌های هواشناسی مؤثر بر استان تهران.. 98

4.1.4آب و هوای تهران. 99

4.1.5پهنه خطر زمین‌لرزه در تهران.. 101

4.2مطالعات سایت طراحی.. 102

4.2.1معرفی سایت……… 102

4.2.1دلایل انتخاب سایت… 102

4.2.1موقعیت و ابعاد سایت… 104

4.2.1شیب و پوشش گیاهی سایت… 104

4.2.1چشم‌اندازهای سایت… 105

4.2.1کاربری‌های اطراف سایت… 105

4.2.1شبکه دسترسی‌ها ……105

4.2.2جهت استقرار ساختمان.. 106

4.2.3جبهه های همسایگی سایت… 107

4.2.4چشم‌اندازهای سایت… 108

4.2.5بررسی نقاط پر اهمیت و مشرف به سایت… 109

4.2.6باد های غالب و جهت وزش باد. 110

4.2.7جبهه های مناسب نور گیری.. 111

4.3حوزه‌بندی فضاها…… 112

4.3.1اداری…………………. 112

4.3.2علمی-پژوهشی…… 112

4.3.3خدماتی……………… 113

4.3.4ارتباطی……………… 113

4.1ابعاد، اندازه و استانداردهای فضاهای اصلی مجموعه. 114

4.1.1آزمایشگاه‌ها………… 114

4.1.1.1طبقه‌بندی………… 114

4.1.1.2روش‌ها یا گرایش‌ها 114

4.1.1.3اصول طراحی…… 115

4.1.1.4فضای لازم برای هر نفر. 115

4.1.1.5مدول‌های طراحی.. 116

4.1.1.6توزیع سرویس‌ها. 117

4.1.1.7سیستم‌های دفع مواد زاید.. 118

4.1.1.8انباری………………… 119

4.1.1.9نیازهای ویژه…….. 119

4.1.1.10فضاهای مرتبط    120

4.1.1.11روکار سطح……. 120

4.1.1کلاس‌ها……………..‌   121

4.1.1.1فضای مورد نیاز.. 121

4.1.1.2شکل استاندارد اتاق.. 122

4.1.2کتابخانه……………… 123

4.1.2.1بررسی روابط داخلی در کتابخانه. 123

4.1.2.2ورودی در کتابخانه. 124

4.1.2.3قسمت مطالعه در کتابخانه. 124

4.1.2.4فضای امانات کتابخانه. 125

4.1.2.5نورگیری در کتابخانه. 126

4.1.2.6تهویه در کتابخانه. 127

4.1.2.7حفاظت در مقابل آتش‌سوزی.. 127

4.1.2.8استاندارد فضای کتابخانه. 127

4.1.3ساختار اداری……… 128

4.1.4سالن‌های سخنرانی.. 128

4.1.4.1شکل اساسی……. 129

4.1.4.2ابعاد کمینه برای صندلی‌ها 129

4.1.4.3انواع ترتیب صندلی‌ها 130

4.1.5نمایشگاه…………….. 130

4.1.5.1عملکرد نمایشگاه. 131

4.1.5.2نحوه نورپردازی در نمایشگاه. 132

4.1.5.3مسیرهای حرکت     133

4.1.6سلف سرویس…….. 133

4.2ریزفضاها………………. 137

4.1دیاگرام ارتفاعی…….. 139

4.1سازه و تأسیسات……. 140

4.1.1سازه…………………. 140

4.1.2تأسیسات……………. 141

4.1.2.1آبرسانی…………….. 141

4.1.2.2اطفاء و اعلام حریق.. 142

4.1.2.3گرمایش و سرمایش…. 142

4.1.2.4برق رسانی……….. 142

5فصل پنجم: طراحی……………….. 143

فهرست منابع…………….157

چکیده

موزه یک مؤسسه غیر منفعت‌جویانه، در خدمت جامعه و توسعه آن است که به روی عموم مردم باز بوده و همواره برای تحقیق و کسب دانش، ضبط و نگهداری و نمایش دست آوردهای آن، به منظور آموزش، پرورش و سرگرمی مردم با مدارک عینی تلاش می‌کند. موزه علم و فناوری موزه‌ای ست که در آنجا نه تنها به فعالیت‌های ذکرشده پرداخته می‌شود، بلکه فضایی جذاب و آموزشی برای افراد مراجعه‌کننده نیز هست. در رساله حاضر سعی شده است در کنار فعالیت علمی این موزه به امر پایداری انرژی و استفاده از انرژی‌های سبز نیز پرداخته شود. مطالعات صورت گرفته در این پایان‌نامه به دو دسته تقسیم می‌شود: ابتدا برای شناخت موزه علم و فناوری، نمونه‌های آن در اروپا مطالعه شد. موزه علم و فن‌آوری تنها فضایی برای نمایش دستاوردها و یا مکانی برای تفریح و استراحت نیست بلکه فعالیت اصلی در این موزه‌ها تحقیق و پژوهش است. ایجاد موزه علم و فناوری در ایران از دهه 70 شمسی آغاز شد. در ادامه به منظور به‌کارگیری انرژی پایدار در این پروژه به مطالعه و شناخت نمونه‌های موجود و همچنین استانداردها، ضوابط و مؤسسات وابسته پرداخته شد.

یکی از معتبرترین سازمان‌ها در این حوزه، شورای ساختمان‌سازی سبز امریکا یا مجموعه آیین‌نامه‌های لید می‌باشد. این سازمان به ترغیب و تسریع پذیرش و گسترش جهانی ساختمان‌سازی پایدار و راه‌کارهای توسعه از طریق تولید و پیاده‌سازی مفاهیم کلی، ابزارهای اجرایی و قابل‌قبول در حوزه طراحی،‌ ساخت و بهره‌برداری از ساختمان‌های پایدار با کارایی بالا می‌پردازد.

در این رساله سعی شده است تا با معرفی این سازمان‌ها، ضوابط فنی، معیارها و همچنین بررسی نمونه‌های موردی موجود و البته با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی و فرهنگی تهران، به ایده‌هایی در طراحی موزه علم و فناوری با رویکرد پایدار برسیم.

 

لغات کلیدی: موزه فناوری، تکنولوژی،‌ معماری پایدار، بهینه‌سازی مصرف انرژی.

پیش‌گفتار

موزه یک فضای آموزشی است که علاوه بر بررسی روند تحول تاریخی علوم و فنون، آخرین دستاوردهای انسان و آثار بدیع او را برای به چالش کشیدن ذهن و فکر بازدیدکننده به کار می‌گیرد تا او را به فکر وا‌دارد و به کشف رابطه بین پدیده‌ها هدایت کند. موزه‌ها نقش عمده‌ای در جمع‌آوری، نگهداری و تفسیر عناصر در جهان دارند. موزه‌ها ناظر میراث فرهنگی بوده و به گردآوری مواردی پر اهمیت برای بشر می‌پردازد.

انجمن بین‌المللی موزه‌ها (ICOM)، موزه را بدین صورت تعریف می‌کند: «یک مؤسسه غیر منفعت‌جویانه، در خدمت جامعه و توسعه آن، که بر روی عموم مردم بازبوده و همواره برای تحقیق و کسب دانش، ضبط و نگهداری و نمایش دست‌آوردهای آن، به منظور آموزش و پرورش و سرگرمی مردم با مدارک عینی تلاش می‌کند». در سال‌های اخیر و به منظور پاسخ به ضرورت‌های رشد و توسعه فناوری در کشور، ایجاد زیرساخت‌های فناوری توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورد تأکید قرار گرفته است. بر این مبنا هم اکنون احداث 15 مرکز اطلاع‌رسانی[1] و تعدادی پارک‌های علمی در مراکز بزرگ دانشگاهی توسط وزارت مذکور در دست اقدام قرار دارد. در سال 83 مجمع تشخیص مصلحت نظام ایجاد پارک‌های فناوری در ایران را تصویب نمود. در این سال هیئت‌وزیران[2] در ذیل ضوابط ملی آمایش سرزمین و در راستای تبیین سند چشم‌انداز بیست‌ساله کشور، توسعه شهرک‌ها و پارک‌های علمی- فناوری در کشور را متناسب با نیازهای ملی و منطقه‌ای تصویب نمود. با توجه به آنچه گفته شد ضرورت توسعه پارک‌های علمی و فناوری در کشور احساس شده است. پارک‌ها و شهرهای علمی نقش مهمی در توسعه منطقه‌ای دارند. ایران سرزمینی است بااستعدادهای فراوان، و احداث و توسعه این پارک‌ها در ایران خصوصاً در جوار مراکز علمی بزرگ خاصیت‌های فراوانی دارد.

یکی از شاخه‌های معماری معاصر، معماری سبز یا معماری پایدار است. پایداری در حالت کلی به معنای توانایی حفظ یک فرآیند یا وضعیت معین است. معماری پایدار مفهومی کلی است که به توضیح تکنیک‌های طراحی معماری، که از نظر محیطی آگاهانه می‌باشند، می‌پردازد.

 

1.1          مقدمه

اساس تفکر در تنظیم مباحث این پایان‌نامه آن بوده است که پژوهش بمانند هر فعالیت دیگر دارای شیوه‌ها و روش‌ها و مبتنی به اصول و ضوابط است و توسعه آن در هر جامعه‌ای منجر به شکوفایی و رشد و تعالی در تمام زمینه‌ها می‌شود. تنگناهای بخش پژوهش در جامعه امروز ما در زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی، علمی و… به وضوح قابل مشاهده است که باعث بسیاری از نابسامانی‌ها و عقب‌ماندگی‌های کشور شده است. مطالعه و مقایسه سطح علم و تکنولوژی بین جامعه ما و جوامع توسعه‌یافته این موضوع را بیشتر مشخص می‌سازد. با نظر به اهمیت امر پژوهش و جایگاه آن در توسعه علمی کشور و نیز توانمندی و کارایی کودکان و جوانان در امر توسعه، ایجاد مرکزی باهدف گسترش فرهنگ تحقیق و پژوهش در بین افراد به عنوان یک راهکار و در قالب موزه علم و فن‌آوری به صورت یک پروژه‌ی معماری در این پایان‌نامه مورد نظر بوده است؛ کانونی که با فراهم آوردن امکاناتی چند، فرهنگ تحقیق و پژوهش را در بین افراد جامعه گسترش داده و روحیه علم پروری و دانش‌اندوزی را در آن‌ها تقویت کند.

موزه علم و فناوری فضایی است که در کنار فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقی به آموزش نیز پرداخته می‌شود و در این پروژه سعی بر آن بوده است تا مفاهیم پایداری طبیعی نیز گنجانده شود. این موزه در کنار آموزش و گسترش علوم جدید به تشویق افراد در جهت استفاده از انرژی‌های نو و سبز نیز می‌پردازد تا فرهنگ پایداری طبیعی را نهادینه نماید.

در ادامه قابل‌ذکر است که در تهیه این مطالب هرگز ادعایی نیست که توانسته باشیم به تمام زوایای مورد بحث اشاره‌کرده باشیم ولی دلگرمی و امید این است که این مجموعه ناچیز بتواند افق فکری جدیدی در برابر دیدگان بگشاید. یعنی اینکه توسعه روحیه پژوهش در بین جوانان نیازمند به فعالیت و تبلیغ فرهنگی است. و فضای معماری چنین فعالیتی موضوع اصلی این پروژه پایان‌نامه می‌باشد فضایی فرهنگی ـ پژوهشی با خصوصیت منحصر به خود که کاربران عمده آن افرادی با سنین جوانی و نوجوانی می‌باشند.

1.2          روش تحقیق

رساله حاضر به طور کلی از دو بخش عمده مطالعات (بخش اول) و طراحی (بخش دوم) تشکیل شده است و هر بخش در زیر فصل‌های خود مراحل شناخت و شکل‌گیری پروژه را می‌شناسانند. بخش اول شامل مطالعات پایه (مبحث پژوهش و ابعاد آن) می‌باشد. بخش دوم نیز شامل تعیین اجزاء و عناصر و تدوین برنامه‌ فیزیکی،‌ مبانی طراحی، بررسی روابط عملکردی، سازمان‌دهی فضایی، جا نمایی اصلی عناصر پروژه با توجه به زمینه، لکه‌گذاری، طرح مقدماتی و طرح می‌باشد.

تفکیک مباحث رساله به دو بخش بر این اساس بوده است که مطالب بخش اول مباحثی را در برمی‌گیرد که به طور کلی پیش از شروع طراحی توسط مطالعات باید زمینه را برای طراح مشخص نماید و طراح بر اساس آن‌ها فرایند طراحی را آغاز می‌کند که با توجه به فقدان چنین مطالعات و دستورالعمل‌های مدونی در زمینه موضوع رساله، بخش اول به این مباحث اختصاص پیدا کرده است تا بر اساس نتایج این بخش، طراحی هدفمند و واقعی‌تری در بخش دوم انجام شود. رساله حاضر بر اساس مطالعات کتابخانه‌ای، مراجعه به ادارات و ارگان‌های مربوط و بررسی اسناد و مدارک آنان در رابطه با موضوع، مصاحبه با اساتید، صاحب‌نظران و مسئولان به صورت شفاهی انجام شده است.

1.3          ضرورت تحقیق

علم و گسترش آن در هر جامعه از ملزومات انکارناپذیر در جهت پیشرفت همه‌جانبه آن جامعه می‌باشد. و هر چه در روح و روان آن جامعه بقا یابد، تأثیر بیشتری را در بستر فعالیت خود نمایان می‌سازد و درعین‌حال نیرو می‌گیرد و به حیات خود ادامه می‌دهد تا در اندیشه نسل‌های دیگر با تداوم و تسلسل بارور می‌شود.

پیشرفت‌های علمی زمانی در جامعه‌ای دوام می‌یابد که ضمن حفظ هویت‌های خود، ساختار تفکرات بشری در هر جامعه را به بهترین نحو ممکن سازمان‌دهی کند و در عین ‌حال خود را در چارچوب اصول حاکم بر آن جامعه منطبق کند.

امروزه پیشرفت‌های تکنولوژی در کشورهای جهان علی‌الخصوص کشورهای در حال توسعه سبب اقتدار و برتری نمایش‌های قدرت در زمینه‌های مختلف می‌شود.

جابجایی اطلاعات و دستیابی به تکنولوژی یکی از ارکان توسعه جوامع شناخته می‌شود. توسعه تکنولوژیک و حفظ موقعیت جامعه در صدر جوامع به‌روز دنیا، نیازمند فراهم شدن اسباب و لوازمی خاص و برنامه‌ریزی‌ای هدفمند با تکیه بر شناخت عمیق از موضوع می‌باشد. در ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه علی‌رغم توجه به این مسئله و انجام برنامه‌ریزی‌های کلان در جهت توسعه علمی کشور، متأسفانه به ایجاد بستری مناسب برای پیشرفت علمی از پایه انجام نمی‌شود. پایه‌ای که با اتکا به جوانان بااستعداد این مرز و بوم می‌توانند راهگشای بسیاری از مشکلات امروزه جامعه ما باشد.

از آنچه به طور خلاصه در این قسمت ذکر شد، به طور کلی می‌توان به لزوم توجه به گسترش و عمومی شدن پژوهش‌های علمی در کشور پی برد و همچنین ضرورت توجه به گسترش مراکز علمی تحقیقاتی در شهر بیشتر نمایان می‌گردد.

تهران چه در سطح ملی و چه به لحاظ بین‌المللی یکی از مهم‌ترین شهرهای ایران می‌باشد که می‌تواند خود را به عنوان یکی از قطب‌های علمی و تکنولوژیک منطقه مطرح کند.

رشد نسبی جمعیت و پایه‌های جوان جمعیتی که اصلی‌ترین منبع تأمین نیروی پژوهنده در کشور می‌باشند و همچنین نیاز به مراکز تحقیقاتی در این شهر، در این رساله به طراحی موزه‌ی علم و فن‌آوری به عنوان یکی از مهم‌ترین فضاهای تحقیقاتی و تکنولوژی در شهر پرداخته شده است.

تعداد صفحه : 155

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               info@elmyar.net

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --

پایان نامه ها

 

مطالب مشابه را هم ببینید

Related Posts

معماری و شهرسازی

دانلود پایان نامه در مورد:طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد علوم رفتاری

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :معماری عنوان : طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد علوم رفتاری مطالب مشابه را هم ببینید دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معماری : طراحی مرکز همایش و تحقیقات Read more…

معماری و شهرسازی

پایان نامه درباره:احیای حاشیه رودخانه تجن ساری به فضای تفریحی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :معماری گرایش :مهندسی معماری عنوان : احیای حاشیه رودخانه تجن ساری به فضای تفریحی مطالب مشابه را هم ببینید پایان نامه ارشد رشته معماری: بهسازی بافت قدیمپایان نامه Read more…

معماری و شهرسازی

دانلود پایان نامه : شناخت بافت های قدیمی ایران با هدف بهسازی و باز زنده سازی آنها ( مطالعه موردی : بافت شهرستان سبزوار )

دانلود متن کامل پایان نامه شناخت بافت های قدیمی ایران با هدف بهسازی و باز زنده سازی آنها ( مطالعه موردی : بافت شهرستان سبزوار ) مطالب مشابه را هم ببینید پایان نامه ارشد شهرسازی: برنامه Read more…