داتلود پایان نامه ارشد :بررسی معماری پایدار

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : معماری

عنوان : بررسی معماری پایدار

دانشگاه آزاد اسلامی 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معماری 

عنوان :

بررسی معماری پایدار

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول: ………کلیات پژوهش     17

1.1مقدمه…………………… 17

1.2روش تحقیق………… 18

1.3ضرورت تحقیق…….. 18

1.4بیان مسئله…………… 20

1.5بیان موضوع………….. 21

1.6بیان هدف……………… 24

1.7تحقیق و پژوهش…… 25

1.7.1از نظر لغت………    25

1.7.2در اصطلاح………    26

1.7.3اهداف تحقیق……    27

1.8پیشینه تحقیق……… 27

1.8.1نمونه موردی…….  30

مركز تكنولوژي مك كورميك تريبون.. 31

دانشگاه تكنولوژي و مجموعه آموزشي لاورنس…. 33

موزه علوم مونیخ- آلمان. 35

موزه علوم شهر علوم لاویلت-فرانسه. 37

موزه علم و فناوری ایران   38

1.8.1.1نتیجه……………….. 39

1.9سؤالات کلیدی تحقیق.. 39

2فصل دوم: مبانی نظری موزه علم و فناوری.. 40

2.1علم چيست؟………… 40

2.1.1علم در آینه‌ی هنر. 40

2.1.2علم در آينه معماري.. 43

2.1.3معماري و الكترونيك… 47

2.1.4ناماديت………………. 48

2.1.5حسي بودن………… 48

2.1.6چندرسانه‌ای بودن   49

2.2معماري- مسئله یا پاسخ؟. 49

2.2.1انگاره‌هاي پنهاني ذهنيت… 50

2.2.1.1پايداري…………….. 50

2.2.1.2پويايي………………. 50

2.2.1.3تغيير………………. 51

2.3معرفی موضوع………. 52

2.3.1مفهوم موزه………… 52

2.3.1وجه‌تسمیه موزه….. 52

2.3.2اهداف موزه‌ها بر اساس تعاريف ايكوم. 53

2.4طبقه‌بندی عملکردی موزه‌ها 54

2.5موزه علوم……………… 54

2.5.1تاریخچه موزه علوم. 55

2.6.1نمایشگاه دائمی….. 55

2.6.2نمایشگاه موقت…… 56

2.6.3مرکز اطلاعات…….. 56

2.6.4بخش‌های تکمیلی    56

2.7تعاريف و ضوابط تأسيس مراكز تحقيقاتي.. 57

2.7.1محقق………………… 57

2.7.2گروه پژوهشي…….. 57

2.7.3پژوهشكده………….. 57

2.7.4پژوهشگاه……………. 58

2.7.5روش ايجاد واحدهاي تحقيقاتي.. 58

3فصل سوم: رویکرد معماری پایدار 59

3.1مقدمه…………………… 59

3.2تعاریف و مفاهیم معماری پایدار 61

3.3پاسخگویی معماری پایدار در سایه فرهنگ.. 64

3.4معماری پایدار و جایگاه زمینه‌گرایی.. 65

3.5همزیستی فنّاوری، محیط و انسان. 65

3.5.1.1حفاظت از آب….. 68

3.5.1.2حفاظت از مواد و مصالح.. 70

3.5.1.3طراحی چرخه عمر. 72

3.5.1.3.1مرحله قبل از ساخت…………….. 73

3.5.1.3.2مرحله ساخت و ساز………………. 74

3.5.1.3.3مرحله بعد از ساخت……………… 75

3.5.1.4طراحی انسانی….. 77

3.5.1.4.1حفظ شرایط طبیعی…………….. 78

3.5.1.4.2طراحی شهری و برنامه‌ریزی سایت… 78

3.5.1.4.3طراحی برای آسایش بشر………. 79

3.5.2نقش عناصر ساختمانی در رسیدن به پایداری.. 81

3.5.2.1نقش بام‌ها و دیوارهای سبز در رسیدن به طراحی پایدار. 81

3.5.2.2کاربرد سامانه‌های خورشیدی در ساختمان.. 84

3.5.2.3بررسی جایگاه نماهای دو پوسته در کاهش مصرف منابع انرژی.. 87

3.5.2.4تحلیل الگوی آتریم‌ها در بهینه‌سازی مصرف انرژی.. 87

3.5.3بررسی نمونه‌های معماری پایدار. 88

3.5.3.1موزه علوم کالیفرنیا  رنزو پیانو. 88

3.5.3.2غرفه ایران در اکسپو ا 2015 میلان.. 91

4فصل چهارم: مقدمات طراحی.. 94

4.1مقدمه…………………… 94

4.2مطالعات تاریخی شهر تهران. 94

4.3موقعیت جغرافیایی شهر تهران. 95

4.1مطالعات اقلیمی تهران. 96

4.1.1ارتفاعات استان تهران.. 97

4.1.1عرض جغرافیایی تهران.. 98

4.1.2منابع آب‌ها…………. 98

4.1.3توده‌های هوا و سیستم‌های هواشناسی مؤثر بر استان تهران.. 98

4.1.4آب و هوای تهران. 99

4.1.5پهنه خطر زمین‌لرزه در تهران.. 101

4.2مطالعات سایت طراحی.. 102

4.2.1معرفی سایت……… 102

4.2.1دلایل انتخاب سایت… 102

4.2.1موقعیت و ابعاد سایت… 104

4.2.1شیب و پوشش گیاهی سایت… 104

4.2.1چشم‌اندازهای سایت… 105

4.2.1کاربری‌های اطراف سایت… 105

4.2.1شبکه دسترسی‌ها ……105

4.2.2جهت استقرار ساختمان.. 106

4.2.3جبهه های همسایگی سایت… 107

4.2.4چشم‌اندازهای سایت… 108

4.2.5بررسی نقاط پر اهمیت و مشرف به سایت… 109

4.2.6باد های غالب و جهت وزش باد. 110

4.2.7جبهه های مناسب نور گیری.. 111

4.3حوزه‌بندی فضاها…… 112

4.3.1اداری…………………. 112

4.3.2علمی-پژوهشی…… 112

4.3.3خدماتی……………… 113

4.3.4ارتباطی……………… 113

4.1ابعاد، اندازه و استانداردهاي فضاهاي اصلي مجموعه. 114

4.1.1آزمايشگاه‌ها………… 114

4.1.1.1طبقه‌بندي………… 114

4.1.1.2روش‌ها يا گرايش‌ها 114

4.1.1.3اصول طراحي…… 115

4.1.1.4فضاي لازم براي هر نفر. 115

4.1.1.5مدول‌هاي طراحي.. 116

4.1.1.6توزيع سرويس‌ها. 117

4.1.1.7سيستم‌هاي دفع مواد زايد.. 118

4.1.1.8انباري………………… 119

4.1.1.9نيازهاي ويژه…….. 119

4.1.1.10فضاهاي مرتبط    120

4.1.1.11روكار سطح……. 120

4.1.1كلاس‌ها……………..‌   121

4.1.1.1فضاي مورد نياز.. 121

4.1.1.2شكل استاندارد اتاق.. 122

4.1.2كتابخانه……………… 123

4.1.2.1بررسي روابط داخلي در كتابخانه. 123

4.1.2.2ورودي در كتابخانه. 124

4.1.2.3قسمت مطالعه در كتابخانه. 124

4.1.2.4فضاي امانات كتابخانه. 125

4.1.2.5نورگيري در كتابخانه. 126

4.1.2.6تهويه در كتابخانه. 127

4.1.2.7حفاظت در مقابل آتش‌سوزي.. 127

4.1.2.8استاندارد فضاي كتابخانه. 127

4.1.3ساختار اداري……… 128

4.1.4سالن‌هاي سخنراني.. 128

4.1.4.1شكل اساسي……. 129

4.1.4.2ابعاد كمينه براي صندلي‌ها 129

4.1.4.3انواع ترتيب صندلي‌ها 130

4.1.5نمايشگاه…………….. 130

4.1.5.1عملكرد نمايشگاه. 131

4.1.5.2نحوه نورپردازي در نمايشگاه. 132

4.1.5.3مسيرهاي حركت     133

4.1.6سلف سرويس…….. 133

4.2ريزفضاها………………. 137

4.1دیاگرام ارتفاعی…….. 139

4.1سازه و تأسیسات……. 140

4.1.1سازه…………………. 140

4.1.2تأسیسات……………. 141

4.1.2.1آبرساني…………….. 141

4.1.2.2اطفاء و اعلام حريق.. 142

4.1.2.3گرمايش و سرمايش…. 142

4.1.2.4برق رساني……….. 142

5فصل پنجم: طراحی……………….. 143

فهرست منابع…………….157

چکیده

موزه یک مؤسسه غیر منفعت‌جویانه، در خدمت جامعه و توسعه آن است که به روی عموم مردم باز بوده و همواره برای تحقیق و کسب دانش، ضبط و نگهداری و نمایش دست آوردهای آن، به منظور آموزش، پرورش و سرگرمی مردم با مدارک عینی تلاش می‌کند. موزه علم و فناوری موزه‌ای ست که در آنجا نه تنها به فعالیت‌های ذکرشده پرداخته می‌شود، بلکه فضایی جذاب و آموزشی برای افراد مراجعه‌کننده نیز هست. در رساله حاضر سعی شده است در کنار فعالیت علمی این موزه به امر پایداری انرژی و استفاده از انرژی‌های سبز نیز پرداخته شود. مطالعات صورت گرفته در این پایان‌نامه به دو دسته تقسیم می‌شود: ابتدا براي شناخت موزه علم و فناوري، نمونه‌های آن در اروپا مطالعه شد. موزه علم و فن‌آوری تنها فضایی برای نمایش دستاوردها و یا مكاني براي تفريح و استراحت نیست بلكه فعاليت اصلي در اين موزه‌ها تحقيق و پژوهش است. ايجاد موزه علم و فناوري در ايران از دهه 70 شمسي آغاز شد. در ادامه به منظور به‌کارگیری انرژی پایدار در این پروژه به مطالعه و شناخت نمونه‌های موجود و همچنین استانداردها، ضوابط و مؤسسات وابسته پرداخته شد.

یکی از معتبرترین سازمان‌ها در این حوزه، شورای ساختمان‌سازی سبز امریکا یا مجموعه آیین‌نامه‌های لید می‌باشد. این سازمان به ترغیب و تسریع پذیرش و گسترش جهانی ساختمان‌سازی پایدار و راه‌کارهای توسعه از طریق تولید و پیاده‌سازی مفاهیم کلی، ابزارهای اجرایی و قابل‌قبول در حوزه طراحی،‌ ساخت و بهره‌برداری از ساختمان‌های پایدار با کارایی بالا می‌پردازد.

در این رساله سعی شده است تا با معرفی این سازمان‌ها، ضوابط فنی، معیارها و همچنین بررسی نمونه‌های موردی موجود و البته با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی و فرهنگی تهران، به ایده‌هایی در طراحی موزه علم و فناوری با رویکرد پایدار برسیم.

 

لغات کلیدی: موزه فناوری، تکنولوژی،‌ معماری پایدار، بهینه‌سازی مصرف انرژی.

پیش‌گفتار

موزه یک فضای آموزشی است که علاوه بر بررسی روند تحول تاریخی علوم و فنون، آخرین دستاوردهای انسان و آثار بدیع او را برای به چالش کشیدن ذهن و فکر بازدیدکننده به کار می‌گیرد تا او را به فکر وا‌دارد و به کشف رابطه بین پدیده‌ها هدایت کند. موزه‌ها نقش عمده‌ای در جمع‌آوری، نگهداری و تفسیر عناصر در جهان دارند. موزه‌ها ناظر میراث فرهنگی بوده و به گردآوری مواردی پر اهمیت برای بشر می‌پردازد.

انجمن بین‌المللی موزه‌ها (ICOM)، موزه را بدین صورت تعریف می‌کند: «یک مؤسسه غیر منفعت‌جویانه، در خدمت جامعه و توسعه آن، که بر روی عموم مردم بازبوده و همواره برای تحقیق و کسب دانش، ضبط و نگهداری و نمایش دست‌آوردهای آن، به منظور آموزش و پرورش و سرگرمی مردم با مدارک عینی تلاش می‌کند». در سال‌های اخير و به منظور پاسخ به ضرورت‌هاي رشد و توسعه فناوري در كشور، ايجاد زيرساخت‌هاي فناوري توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مورد تأكيد قرار گرفته است. بر اين مبنا هم اكنون احداث 15 مركز اطلاع‌رسانی[1] و تعدادي پارك‌هاي علمي در مراكز بزرگ دانشگاهي توسط وزارت مذكور در دست اقدام قرار دارد. در سال 83 مجمع تشخيص مصلحت نظام ايجاد پارك‌هاي فناوري در ايران را تصويب نمود. در اين سال هیئت‌وزیران[2] در ذيل ضوابط ملي آمايش سرزمين و در راستاي تبيين سند چشم‌انداز بیست‌ساله كشور، توسعه شهرك‌ها و پارك‌هاي علمي- فناوري در كشور را متناسب با نيازهاي ملي و منطقه‌اي تصويب نمود. با توجه به آنچه گفته شد ضرورت توسعه پارك‌هاي علمي و فناوري در كشور احساس شده است. پارک‌ها و شهرهاي علمي نقش مهمي در توسعه منطقه‌اي دارند. ايران سرزميني است بااستعدادهای فراوان، و احداث و توسعه اين پارک‌ها در ایران خصوصاً در جوار مراكز علمي بزرگ خاصيت‌هاي فراواني دارد.

یکی از شاخه‌های معماری معاصر، معماری سبز یا معماری پایدار است. پایداری در حالت کلی به معنای توانایی حفظ یک فرآیند یا وضعیت معین است. معماری پایدار مفهومی کلی است که به توضیح تکنیک‌های طراحی معماری، که از نظر محیطی آگاهانه می‌باشند، می‌پردازد.

 

1.1          مقدمه

اساس تفكر در تنظيم مباحث اين پايان‌نامه آن بوده است كه پژوهش بمانند هر فعاليت ديگر داراي شيوه‌ها و روش‌ها و مبتني به اصول و ضوابط است و توسعه آن در هر جامعه‌اي منجر به شکوفایی و رشد و تعالي در تمام زمينه‌ها مي‌شود. تنگناهاي بخش پژوهش در جامعه امروز ما در زمينه‌هاي فرهنگي، اجتماعي، علمي و… به وضوح قابل مشاهده است كه باعث بسياري از نابسامانی‌ها و عقب‌ماندگي‌هاي كشور شده است. مطالعه و مقايسه سطح علم و تكنولوژي بين جامعه ما و جوامع توسعه‌یافته اين موضوع را بيشتر مشخص مي‌سازد. با نظر به اهميت امر پژوهش و جايگاه آن در توسعه علمي كشور و نيز توانمندي و كارايي کودکان و جوانان در امر توسعه، ايجاد مركزي باهدف گسترش فرهنگ تحقيق و پژوهش در بين افراد به عنوان يك راهكار و در قالب موزه علم و فن‌آوری به صورت يك پروژه‌ی معماري در اين پايان‌نامه مورد نظر بوده است؛ كانوني كه با فراهم آوردن امكاناتي چند، فرهنگ تحقيق و پژوهش را در بين افراد جامعه گسترش داده و روحيه علم پروری و دانش‌اندوزي را در آن‌ها تقويت كند.

موزه علم و فناوری فضایی است که در کنار فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقی به آموزش نیز پرداخته می‌شود و در این پروژه سعی بر آن بوده است تا مفاهیم پایداری طبیعی نیز گنجانده شود. این موزه در کنار آموزش و گسترش علوم جدید به تشویق افراد در جهت استفاده از انرژی‌های نو و سبز نیز می‌پردازد تا فرهنگ پایداری طبیعی را نهادینه نماید.

در ادامه قابل‌ذکر است كه در تهيه اين مطالب هرگز ادعایی نيست كه توانسته باشيم به تمام زواياي مورد بحث اشاره‌کرده باشيم ولي دلگرمي و اميد اين است كه اين مجموعه ناچيز بتواند افق فكري جديدي در برابر ديدگان بگشايد. يعني اينكه توسعه روحیه پژوهش در بين جوانان نيازمند به فعاليت و تبليغ فرهنگي است. و فضاي معماري چنين فعاليتي موضوع اصلي اين پروژه پايان‌نامه مي‌باشد فضايي فرهنگي ـ پژوهشي با خصوصيت منحصر به خود كه كاربران عمده آن افرادي با سنين جواني و نوجواني مي‌باشند.

1.2          روش تحقیق

رساله حاضر به طور کلی از دو بخش عمده مطالعات (بخش اول) و طراحي (بخش دوم) تشكيل شده است و هر بخش در زير فصل‌هاي خود مراحل شناخت و شكل‌گيري پروژه را مي‌شناسانند. بخش اول شامل مطالعات پايه (مبحث پژوهش و ابعاد آن) مي‌باشد. بخش دوم نيز شامل تعيين اجزاء و عناصر و تدوین برنامه‌ فيزيكي،‌ مباني طراحي، بررسي روابط عملكردي، سازمان‌دهي فضايي، جا نمایی اصلي عناصر پروژه با توجه به زمينه، لكه‌گذاري، طرح مقدماتي و طرح مي‌باشد.

تفكيك مباحث رساله به دو بخش بر اين اساس بوده است كه مطالب بخش اول مباحثي را در برمي‌گيرد كه به طور کلی پيش از شروع طراحي توسط مطالعات بايد زمينه را براي طراح مشخص نماید و طراح بر اساس آن‌ها فرايند طراحي را آغاز مي‌كند كه با توجه به فقدان چنين مطالعات و دستورالعمل‌هاي مدوني در زمينه موضوع رساله، بخش اول به اين مباحث اختصاص پيدا كرده است تا بر اساس نتايج اين بخش، طراحي هدفمند و واقعي‌تري در بخش دوم انجام شود. رساله حاضر بر اساس مطالعات كتابخانه‌اي، مراجعه به ادارات و ارگان‌هاي مربوط و بررسي اسناد و مدارك آنان در رابطه با موضوع، مصاحبه با اساتيد، صاحب‌نظران و مسئولان به صورت شفاهي انجام شده است.

1.3          ضرورت تحقیق

علم و گسترش آن در هر جامعه از ملزومات انكارناپذير در جهت پيشرفت همه‌جانبه آن جامعه مي‌باشد. و هر چه در روح و روان آن جامعه بقا يابد، تأثير بيشتري را در بستر فعاليت خود نمايان مي‌سازد و درعین‌حال نيرو مي‌گيرد و به حيات خود ادامه مي‌دهد تا در اندیشه نسل‌هاي ديگر با تداوم و تسلسل بارور مي‌شود.

پيشرفت‌هاي علمي زماني در جامعه‌اي دوام مي‌يابد كه ضمن حفظ هويت‌هاي خود، ساختار تفكرات بشري در هر جامعه را به بهترين نحو ممكن سازمان‌دهی كند و در عین ‌حال خود را در چارچوب اصول حاكم بر آن جامعه منطبق كند.

امروزه پيشرفت‌هاي تكنولوژي در كشورهاي جهان علي‌الخصوص كشورهاي در حال توسعه سبب اقتدار و برتري نمايش‌هاي قدرت در زمينه‌هاي مختلف مي‌شود.

جابجايي اطلاعات و دستیابی به تكنولوژي يكي از اركان توسعه جوامع شناخته مي‌شود. توسعه تكنولوژيك و حفظ موقعيت جامعه در صدر جوامع به‌روز دنيا، نيازمند فراهم شدن اسباب و لوازمي خاص و برنامه‌ريزي‌اي هدفمند با تكيه بر شناخت عميق از موضوع مي‌باشد. در ايران به عنوان يك كشور در حال توسعه علي‌رغم توجه به اين مسئله و انجام برنامه‌ريزي‌هاي كلان در جهت توسعه علمي كشور، متأسفانه به ايجاد بستري مناسب براي پيشرفت علمي از پايه انجام نمي‌شود. پایه‌ای كه با اتكا به جوانان بااستعداد اين مرز و بوم مي‌توانند راهگشاي بسياري از مشكلات امروزه جامعه ما باشد.

از آنچه به طور خلاصه در اين قسمت ذکر شد، به طور كلي مي‌توان به لزوم توجه به گسترش و عمومي شدن پژوهش‌هاي علمي در كشور پی برد و همچنین ضرورت توجه به گسترش مراكز علمی تحقیقاتی در شهر بيشتر نمايان مي‌گردد.

تهران چه در سطح ملي و چه به لحاظ بين‌المللي يكي از مهم‌ترین شهرهاي ايران مي‌باشد كه مي‌تواند خود را به عنوان يكي از قطب‌هاي علمي و تكنولوژيك منطقه مطرح كند.

رشد نسبي جمعيت و پايه‌هاي جوان جمعيتي كه اصلي‌ترين منبع تأمين نيروي پژوهنده در کشور مي‌باشند و همچنین نياز به مراكز تحقيقاتي در اين شهر، در این رساله به طراحي موزه‌ی علم و فن‌آوري به عنوان یکی از مهم‌ترین فضاهاي تحقيقاتي و تكنولوژي در شهر پرداخته شده است.

تعداد صفحه : 155

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --