دانلود پایان نامه ارشد زبان و ادبیات فارسی: بررسی محتوای موضوعی داستان‌های کوتاه زنان ایرانی دهه‌ی هفتاد

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه علامه طباطبایی
دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی

 

بررسی محتوای موضوعی داستان‌های کوتاه زنان ایرانی دهه‌ی هفتاد

 

استاد راهنما: دکتر علی‌اکبر عطرفی

استاد مشاور: دکتر محمود بشیری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

در طول دهه هفتاد ادبیات ایران شاهد حضور فزاینده‌ی نویسندگان زن بوده و حدود 370 نویسنده‌ی زن شروع به انتشار اوّلین اثر خود نمودند، یعنی 13 برابر نویسندگان دهه قبل. از این میان 65 نویسنده به نگارش مجموعه داستان روی آورده‌اند و تجربیات خود را پیرامون موضوعات محوری چون مسائل زنان، مسائل اجتماعی و فرهنگی، مسائل سیاسی و مسائل عاطفی بازنمایی کردند. در این پژوهش با توجه به حضور فعّال زنان در عرصه‌های آفرینش ادبی، به بررسی موضوعی 154 داستان‌ کوتاه در قالب 12 مجموعه داستان از 12 نویسنده زن ایرانی در فاصله سال‌های 70 تا 79 پرداخته و نشان ‌داده است که در این برهه از تاریخ ایران مسائل عاطفی مانند تنهایی، ترس، مرگ با 54% بیشترین مضمون را در آثار این نویسندگان به خود اختصاص داده است. پس از آن بیان مسائل اجتماعی و فرهنگی چون فقر، اعتیاد، خرافه‌پرستی و… با 25% بیشترین دغدغه این نویسندگان محسوب می‌گردد و پرداختن به مسائل زنان مانند روزمرگی زندگی زنان، مظلومیّت زنان، زن در خانواده با 15% در سوّمین جایگاه قرار دارد. در پایان مسائل سیاسی مانند: انقلاب، جنگ، مسائل سیاسی روز با 6% کمترین بسامد را در آثار این نویسندگان نشان می‌دهد.
کلید واژه‌ها: داستان کوتاه، مسائل زنان، مسائل عاطفی، مسائل سیاسی، دهه هفتاد.

فهرست مطالب

چکیده سه

فهرست مطالب چهار

فهرست جداول هفت

فهرست شکل‌ها (نمودارها). هشت

  1. فصل اول: تعاریف و کلیّات…. 1

1.1 مقدمه  1

1.2 بیان مسئله. 2

1.3 سؤال‌های تحقیق… 3

1.4 پیشینه‌ی تحقیق… 3

1.5 فرضیه‌های تحقیق… 4

1.6 روش تحقیق… 5

1.7 اهداف تحقیق… 5

1.8 ضرورت تحقیق… 6

  1. فصل دوم: مبانی نظری… 8

2.1 ادبیّات فارسی و مسیرهای جدید.. 8

2.2 رمان و داستان کوتاه در ایران.. 9

2.3 داستان کوتاه در جستجوی تعریف….. 10

2.4 داستان کوتاه در ایران.. 12

2.5 انواع داستان کوتاه. 14

2.6 نگاهی اجمالی بر پیشینه‌ی زن در فرهنگ و ادب ایران زمین… 16

2.7 داستان‌نویسی زنان.. 19

2.8 ادبیات داستانی در دهه هفتاد. 20

2.9 سیر داستان‌نویسی زنان.. 22

  1. فصل سوم: زندگی‌نامه، خلاصه داستان، تحلیل، جدول و نمودار. 34

3.1 خاطره حجازی… 34

3.1.1 خلاصه داستان‌ها. 35

3.1.2 جدول و نمودار. 42

3.2 4شهلا پروین روح… 42

3.2.1 خلاصه داستان‌ها. 43

3.2.2 جدول و نمودار. 57

3.3 شیوا ارسطویی… 58

3.3.1 خلاصه داستان‌ها. 58

3.3.2 جدول و نمودار. 64

3.4 فاطمه ریسه. 65

3.4.1 خلاصه داستان‌ها. 65

3.4.2 جدول و نمودار. 89

3.5    90

3.6 ناهید کبیری… 90

3.6.1 خلاصه داستان‌ها. 91

3.6.2 جدول و نمودار. 98

3.7 میترا داور. 99

3.7.1 خلاصه داستان‌ها. 99

3.7.2 جدول و نمودار. 106

3.8 فروغ حمیدیان.. 107

3.8.1 خلاصه داستان‌ها. 107

3.8.2 جدول و نمودار. 116

3.9 فرخنده آقایی… 116

3.9.1 خلاصه داستان‌ها. 117

3.9.2 جدول و نمودار. 128

3.10 قدسی قاضی‌نور. 128

3.10.1 خلاصه داستان‌ها. 129

3.10.2 جدول و نمودار. 143

3.11 فریده خردمند.. 144

3.11.1 خلاصه داستان‌ها. 144

3.11.2 جدول و نمودار. 166

3.12 ناهید طباطبائی… 167

3.12.1 خلاصه داستان‌ 167

3.12.2 جدول و نمودار. 172

3.13 مرضیه محمّدپور. 172

3.13.1 خلاصه داستان‌ها. 172

3.13.2 جدول و نمودار. 178

3.14 نمودار نهایی… 179

  1. فصل چهارم: بررسی یافته‌ها. 181

4.1 مسائل عاطفی… 181

4.2 تنهایی    182

4.3 مرگ      184

4.4 ترس     184

4.5 عشق    185

4.6 احساسات و تجربه‌های کودکانه. 186

4.7 حسرت     188

4.8 مسائل اجتماعی و فرهنگی… 189

4.9 فقر و محرومیّت…. 189

3 انتقاد از رفتارهای غلط اجتماعی… 192

4 جهل و خرافه‌‌پرستی… 194

4.11مسائل زنان.. 194

4.12مسائل سیاسی… 196

  1. فصل پنجم: نتیجه‌گیری… 199

5.1 پیشنهادات: 203

ضمیمه‌ی 1 – نویسندگان مرد دهه‌ی هفتاد. 210

ضمیمه‌ی 2 – نويسندگان زن دهه‌ی هفتاد. 217

ضمیمه‌ی 3 – داستان‌کوتاه‌نویسان زن دهه‌ی هفتاد. 221

 

 

شش

فهرست جداول

جدول 1. تعداد داستان نویسان زن و مرد از سال 1310 تا 1379. 31

جدول 2. تعداد نویسندگان زن از 1310 تا 1379. 32

جدول 3. دسته‌بندی موضوعی آثار خاطره حجازی.. 42

جدول 4. دسته‌بندی موضوعی آثار شهلا پروین‌روح.. 57

جدول 5. دسته‌بندی موضوعی آثار شیوا ارسطویی.. 64

جدول 6. دسته‌بندی موضوعی آثار فاطمه ریسه. 89

جدول 7. دسته‌بندی موضوعی آثار ناهید کبیری.. 98

جدول 8. دسته‌بندی موضوعی آثار میترا داور. 106

جدول 9. دسته‌بندی موضوعی آثار فروغ حمیدیان. 116

جدول 10. دسته‌بندی موضوعی آثار فرخنده آقایی.. 128

جدول 11. دسته‌بندی موضوعی آثار قدسی قاضی‌نور. 143

جدول 12. دسته‌بندی موضوعی آثار فریده خردمند. 166

جدول 13. دسته‌بندی موضوعی آثار ناهید طباطبایی.. 172

جدول 14. دسته‌بندی موضوعی آثار مرضیه محمدپور. 178

جدول 15. داستان‌کوتاه‌نویسان زن دهه‌ی هفتاد. 221

 

هفت

فهرست شکل‌ها (نمودارها)

نمودار 1. نمودار مقایسه‌ای تعداد داستان نویسان زن و مرد از سال 1310 تا 1379. 31

نمودار 2. نمودار تعداد نویسندگان زن از 1310 تا 1379. 32

نمودار 3. نمودار تفکیکی موضوعات آثار خاطره حجازی.. 42

نمودار 4 . نمودار تفکیکی موضوعات آثار شهلا پروین‌روح.. 58

نمودار 5. نمودار تفکیکی موضوعات آثار شیوا ارسطویی.. 65

نمودار 6. نمودار تفکیکی موضوعات آثار فاطمه ریسه. 90

نمودار 7. نمودار تفکیکی موضوعات آثار ناهید کبیری.. 99

نمودار 8. نمودار تفکیکی موضوعات آثار میترا داور. 107

نمودار 9. نمودار تفکیکی موضوعات آثار فروغ حمیدیان. 116

نمودار 10. نمودار تفکیکی موضوعات آثار فرخنده آقایی.. 128

نمودار 11. نمودار تفکیکی موضوعات آثار ناهید طباطبایی.. 172

نمودار 12. نمودار تفکیکی موضوعات آثار مرضیه محمدپور. 178

نمودار 13. نمودار نهایی.. 179


1.1        مقدمه

ادبیات زنانه در اروپا و آمریکا پیشینه‌‌ای طولانی ندارد، به طوری که حتی تا سال 1930 میلادی «ویرجینیا وولف» نویسنده‌ی انگلیسی از چاپ آثارش در هراس بود. او می‌توانست تأثیرات آشکار کردن ستایش و حمایت زنان را در مقام جنبش سیاسی و حمله به مناسبات جنسی موجود به عنوان هنجاری اجتماعی مشاهده و ادراک کند. وولف نگران بود که خوانندگان، به‌ویژه مردان کتاب اتاقی از آن خود او را بسیار خشن بیابند و نویسنده‌اش را با قهرمان زن داستان، یکی و یکسان بشمارند.

داستان کوتاه، رمان و شعر ژانرهای ادبی هستند که شمار زیادی از زنان در آن سهیم بوده‌اند، حضورشان در آن نمایان بوده و چگونگی شرکت‌شان در آن کمابیش با مردان همانندی داشته است. این فرم‌های ادبی به صورت ابزارهایی درآمده‌اند که زنان در سال‌های اخیر جنبه‌هایی از زندگی جنسی‌شان را با آن تجزیه و تحلیل و منتشر کرده‌اند. جنبه‌هایی که پیش از این در هنر یا جامعه توجه چندانی به آن نمی‌شده‌است.

بعد از انقلاب اسلامی و متحول شدن جامعه، زنان متعددی برای توصیف و تثبیت جایگاه خود قلم به دست گرفته و آثار متنوعی آفریده‌اند. تعداد زنان نویسنده که بعد از انقلاب به خلق آثار پرداخته‌اند بیانگر حضور جدی آنان در عرصه‌ی آفرینش‌های ادبی است. پرفروش بودن آثار نویسندگان زن، طبق آمار وزارت ارشاد، نمایانگر فعال‌شدن زنان در عرصه‌های مختلف جامعه و درگیرشدن آنان با مسایل اجتماعی است.

این پژوهش با توجه به حضور فعّال زنان در عرصه‌ی آفرینش‌های ادبی، به بررسی محتوای موضوعی داستان‌های کوتاه نویسندگان زن در طول سال‌های 1370 تا 1379 می‌پردازد و آثار آنان را از نظر موضوعی موردبررسی قرار می‌دهد و مشخص می‌نماید که نویسندگان زن در این برهه بیشتر به چه مسائلی پرداخته‌اند.

در این تحقیق به چهار دسته‌بندی کلّی موضوعی اشاره خواهد شد:

  1. مسائل عاطفی: عشق، ازدواج، روابط احساسی بین افراد خانواده، خشم، مرگ، تنهایی، ترس.
  2. مسائل سیاسی: مسائل سیاسی بعد از انقلاب، مسائل سیاسی روز، جنگ، آوارگی، تحول سیاسی شخصیت‌ها.
  3. مسائل اجتماعی- فرهنگی: فقر، موردانتقاد قرار دادن یکی از رفتار‌های غلط اجتماعی، اختلاف فرهنگی، تحصیلات، اعتیاد، طلاق، خرافه‌پرستی، مهاجرت، فحشا، تغییرشخصیت در اثر عوامل فرهنگی و اجتماعی.
  4. مسائل مربوط به زنان: مظلومیّت زنان، روزمرگی زندگی زنان، زن در خانواده، زن در اجتماع، استقلال مالی زنان، تفکرات سنت‌گرایانه درمورد زنان.

در اینپژوهش 12 مجموعه داستان از 12 نویسنده‌ی زن ایرانی انتخاب شده است. سعی بر این بوده که در انتخاب این مجموعه‌ها هیچ‌گونه معیار گزینش خاصی مطمح نظر قرار نگیرد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 238

14700 تومان

 

 

پشتیبانی سایت :              serderehi@gmail.com