گرایش جمعیت شناسی رشته علوم اجتماعی – پایان نامه درباره آرزوهای شغلی دانش آموزان

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد به همراه پرسشنامه

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی گرایش جمعیت شناسی با موضوع : 

بررسی نقش عوامل اجتماعی و فرهنگی بر تعیین آرزوهای شغلی

دانش آموزان دختر دوره ی متوسطه شهرستان اندیمشک

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید متن کامل این پایان نامه اقدام نمائید.

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A»

رشته : علوم اجتماعی

گرایش : جمعیت شناسی

 

عنوان:

بررسی نقش عوامل اجتماعی و فرهنگی بر تعیین آرزوهای شغلی

دانش آموزان دختر دوره ی متوسطه شهرستان اندیمشک

استاد راهنما:

دکتر نصراله پورافکاری

استاد مشاور:

 دکتر اميرعلی درستی

نگارش:

*******

تابستان90

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

1-1 مقدمه :

اشتغال از جمله مسائلی است که همواره ذهن انسان ها، دولت ها و ملت ها را به خود مشغول داشته است. هر چند شغل و حرفه به ظاهر، به بعد اقتصادی – معیشتی انسان ها مربوط می شود، ولی با بعد فردی، خانوادگی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آنان نیز ارتباط تنگاتنگ دارد. رضایت شغلی حوزه ای است که در آن دیدگاه های روان شناختی اجتماعی، جامعه شناختی، اقتصادی، علوم سیاسی و تربیتی هر یک به سهم خود در آن سخن گفته اند. امروزه در هر کشوری، هزاران هزار شغل و حرفه وجود دارد که افراد به آن اشتغال داشته و از این طریق، به زندگی خود ادامه  می دهند.

آنچه همواره مورد توجه روان شناسان و اندیشمندان علوم اجتماعی بوده رضایت شغلی افراد و آثار این رضایت در روحیه آن ها و بازدهی کارشان می باشد. اگر کسی به شغل خود علاقه مند باشد، خلاقیت و استعداد وی در زمینه کاری اش شکوفا خواهد شد و هرگز دچار خستگی و افسردگی نخواهد شد. به عکس، اگر کسی از حرفه اش راضی نباشد، هم خودش دچار افسردگی و سرخوردگی می شود و هم کارش بی نتیجه خواهد بود و از این رهگذر، جامعه نیز دچار آسیب خواهد شد (محسنی تبریزی و میرزایی، 1383، 8).

آرزوهای هر انسانی نمادی از سازمان شخصیت اوست و زندگی مجموعه ای از هدف ها و آرزوهای هر فرد است. یکی از راه های شناسایی انسان ها که روان شناسان هم به آن توجه دارند، پی بردن به آمال و آرزوهای آنها بوده است. آرزوهای افراد می تواند برای خود آنها و جامعه آنها و جامعه آثاری مثبت و سازنده و یا مخرب و ویرانگر به همراه داشته باشد. به عنوان مثال، آرزوی پرواز برای برادران رایت، منشأ خلق وسیله ای به نام هواپیما شد که این ابداع، تأثیر شگرفی بر دنیای ارتباطات و ابعاد زندگی انسان گذاشت. در مقابل، آمال و آرزوهایی هم وجود دارند که ریشه در انگیزه های خود خواهانه و نادرست برخی دیگر از افراد دارند. بخش قابل توجهی از جمعیت جامعه ما و شهرستان اندیمشک را نوجوانان و جوانان تشکیل می دهند. نوجوانان، در آستانه بلوغ، با ظرفیت و توان ذهنی و روانی بالا، آمال و آرزوهای بسیاری را در سر می پرورانند. مطالعه، بررسی و شناخت این آرزوها امری واجب و ضروری است. از این نظر که با شناخت آنها می توان انگیزه های آفریننده و خلاق را از انگیزه های مخرب و ناپسند تمایز کرد و به منظور تقویت، باروری و تحقق آرزوهای مطلوب و سازنده و بازداری و تغییر نگرش های حاکم بر آرزوهای نامطلوب و مخرب همت گماشت.

انتخاب شغل فرآیند مهمی در زندگی است که بر همة جنبه های زندگی فرد تأثیر می گذارد و در عین حال، برخاسته از انتظارات شغلی فرد است که متأثر از عوامل متعدد اجتماعی و اقتصادی است. شغل موضوعی است که انتخاب آن تصادفی نیست، نیازمند عوامل بسیاری است که عبارتند از:

الف) وضعیت جسمانی

هر شغل به خصوصیات جسمانی مشخصی نیاز دارد. در برخی مشاغل، جثه بزرگ و قوی لازم است، در حالی که در برخی مشاغل ممکن است این امر مانع از انجام وظایف باشد. همچنین در بعضی مشاغل، وجود و سلامت دست و پا لازم است، در حالی که در برخی دیگر، فقدان و یا نقص دست و پا و سایر اعضا مشکلی به وجود نمی آورد.

ب) برخورداری از استعداد کافی

استعداد یکی از عوامل مهم در انتخاب شغل و ادامه اشتغال موفقیت آمیز است. استعداد به معنای مهیا شدن، آمادگی و توانایی بر انجام کاری است. توانایی فطری فرد که به یادگیری او کمک می کند و آن را تسریع می نماید. بدین معنا، استعداد نحوه و میزان یادگیری را در زمینه های گوناگون در آینده پیش بینی می کند و کسی که در زمینه خاصی استعداد دارد، از تجربیات خود در آن مورد بهره بیش تری می برد.

ج) داشتن میل و رغبت

میل و رغبت به معنای میل داشتن و خواستن و آرزوی چیزی است. همچنین احساس خوشایند یا تمایل و کنجکاوی نسبت به چیزی یا موضوعی، «رغبت» نامیده می شود. رغبت انگیزه مهمی برای تلاش و حرکت انسان به حساب می آید. موفقیت در انجام هر شغلی، مستلزم داشتن رغبت است.

د) داشتن امکانات فردی – اجتماعی

علاوه بر موارد مذکور، عوامل دیگری نظیر شخصیت فردی، واقع نگری، امکانات محیطی و نیازهای جامعه در انتخاب شغل تأثیر بسزایی دارد (شفیع آبادی، 1388، 144).

 

روان شناسان معتقدند زمانی که فرد، «هویت جنسی» خود را شناخت، به تدریج «آرزوهای شغلی» در او پایدار می شود. مثلاً دخترها به کارهای ظریف و پر حوصله علاقه مندند و به عکس، پسرها به کارهایی که احتیاج به نیروی جسمانی دارد، علاقه بیشتری دارند.

به طور خلاصه، می توان گفت: عوامل فردی از قبیل وضعیت جسمانی، استعداد، رغبت و صفات شخصیتی، عوامل اجتماعی مانند فشار خانواده، ارزش های اجتماعی و فرهنگی، میزان امکانات هر جامعه و فرصت هایی که در اختیار افراد قرار می دهد، عوامل اقتصادی همانند فقر و بیکاری و نیز وراثت و جنسیت در انتخاب شغل مؤثر است،لذا هدف از پژوهش حاضر ،بررسی نقش عوامل اجتماعی و فرهنگی بر تعیین آرزوهای شغلی دانش آموزان دختر دوره ی متوسطه شهرستان اندیمشک می باشد.

 

1-2 بيان مساله

بدون شک، مهم ترين عاملي که آهنگ رشد و توسعه اقتصادي- اجتماعي را تسريع مي بخشد منابع انساني آن جامعه است. هر جامعه انساني نيز متشکل از زنان و مرداني است که تحت روابط متقابل اجتماعي، در عين وابستگي متقابل هر يک از دو جنس به يکديگر، نقش و کارکرد ويژه اي را ايفا مي کنند و بي ترديد زنان، به عنوان نيمي از جمعيت نيز، تأثير مستقيمي در توسعه جامعه دارند. لذا استراتژي هاي يک جامعه توسعه يافته، لازم است بر مبناي مشارکت هر چه  فعال تر زنان در اموراقتصادي، سياسي و اجتماعي پي ريزي گردد.

در قلمرو علوم انساني، علي الخصوص در حوزه هاي جامعه شناسي کار و شغل و مکاتب روانشناسي صنعتي، مفهوم کار، طبيعت و ماهيت آن، کارکردها، آثار و نتايج آن، عوامل موجده و متغيرهاي تاثيرگذار بر آن و نقشي که کار، توليد و آفرينندگي در حيات اجتماعي انسان ها ايفا مي کند از ابعاد و جهات مختلف مورد تدقيق و تحقيق قرار گرفته است.

انتخاب شغل و آمادگي براي اشتغال يکي از مهمترين تکاليف مربوط به دوران رشد است که نوجوانان و جوانان در جوامع مختلف، بويژه در جوامع صنعتي، با آن مواجه مي شوند. اگر چه اين مساله هميشه براي
پسران مصداق داشته، اما شواهدي وجود دارد که سال­هاي اخير براي دختران نيز اهميت پيدا کرده است. عوامل اقتصادي و اجتماعي، بين تجربيات روزمره نوجوانان و دنياي کار فاصله انداخته است. يکي از مهمترين عوامل اجتماعي که بر آرزهاي شغلي نوجوانان تاثير مي گذارد خانواده است. آرزوهاي شغلي نوجوانان و جوانان با خواسته هاي والدين آنان براي موفقعيت هاي شغلي فرزندانشان رابطه دارد.
به نظر مي رسد که مادران و پدران اثرات متفاوتي بسته به سن فرزندان بر ارزش هاي شغلي فرزندان خود دارند. مادراني که شاغل هستند نگرش مثبتي نسبت به کار خود، به عنوان يک زن و نيز يک نيروي کار دارند و مي توانند الگوهاي شغلي مثبتي براي فرزندان خود باشند تا آن حد که پدران بتوانند نگرش مثبتي
نسبت به زنان به عنوان نيروي کار داشته باشند. وضعيت اجتماعي و اقتصادي خانواده تاثير نيرومندي بر انگيزش والدين نسب به کار دارد که آن هم به نوبه خود بر آرزوهاي شغلي نوجوانان و جوانان تاثير مي گذارد (شفیع آبادی، 1388: 149).

تحقيقات نشان مي دهد که پدران طبقه متوسط تاثير قابل توجهي برآرزوهاي شغلي پسران و دختران خود دارند. پدران طبقه پايين تاثير کمتري دارند و بيشترين تاثير را پدراني داشته اند که وضعيت طبقه بالا را داشته و رابطه بسيار نزديکي با پسران خود دارند .همچنين تحقيقات نشان داده است که دختراني که
موفقيت هاي بالايي داشته اند رابطه خوبي با پدران خود دارند. همسالان و دوستان نيز به ميزان زيادي مي توانند بر آرزوهاي شغلي دختران تاثير داشته باشند. مطالعات نشان مي دهد که مشاوران آنطور که بايد در مشاوره شغلي موفق نبوده اند بسياري از مشاوران شغلي در مورد مشاغل زنان نگرشهاي قالبي و
جنسيتي دارند. نياز است که بر تعداد مشاوران افزوده شده و آنها را براي مشاوره و نيازهاي شغلي از جمله امکان استفاده از دستگاههاي کامپيوتري، تصميم گيري شغلي، مورد آموزش قرار دهند. طبقه اجتماعي و
اقتصادي به دلايل متعددي بر آرزوهاي شغلي دختران تاثير مي گذارند. نخست: نوجوان به طور معمول سطوح آموزشي و شغلي را آرزو مي کنند که با آن آشنا هستند. دوم : به نظر مي رسد طبقه اجتماعي-
اقتصادي امکان دستيابي به برخي مشاغل را تعيين مي کند. و سوم اينکه طبقه اجتماعي و اقتصادي بر ادراک نوجوانان از فرصت هاي شغلي موجود براي وي تاثير مي گذارد.
به دلايل زيادي طبقه اقتصادي- اجتماعي پايين تر احتمال کمتري، براي دستيابي به مشاغل طبقه بالاتر را دارا هستند از جمله اين دلايل عبارتند از:  تحصيلات پايين، فرصت هاي کمتر براي آموزش پيشرفته به علت تحصيلات پايين و محدوديت هاي مالي و عدم آشنايي با مهارتهاي اجتماعي و ارزشهاي طبقه متوسط.

هوش و استعداد نيز به نوبه خود بر آرزوهاي شغلي نوجوانان تاثير گذار است. تحقيقات آشکار ساخته که نوجوانان باهوش تر، آرزوهاي شغلي و آموزشي بالاتري نسبت به همسالان کم هوش تر خود دارند. احتمال کمي وجود دارد که اين در مورد دختران صحت داشته باشد، همچنين نوجوانان باهوش تر تصميمات شغلي واقع گراتري مي گيرند، يعني احتمال بيشتري وجود دارد که مشاغلي با توانائي ها، علايق وفرصت­هاي شغلي خود انتخاب کنند. نوجوانان امروز اغلب نسبت به شرايط و فرصت هاي شغلي يا بي اطلاعند يا اطلاعات نادرست دارند. آنها همچنين در مورد مهارتها و علائق خودشان و فرايند تصميم گيري شغلي اغلب بسيارکم مي­دانند (ایران محبوب و طاهریان فرد،1383). علاوه براين وضعيت اقتصادي موجود بسياري
از کشورها بر نوجوانان فشار مي آورد تا هر شغلي بدست آورند. در جامعه ما به طور عموم برنامه ها دبيرستاني و دانشگاهي با توجه به آموزش شغلي افراد نوجوان طراحي نشده است به جز دبيرستان هاي فني تاکید اصلی آموزش بر باسواد کردن افراد متمرکز است. برخي انتقاداتي که از نظام آموزشي مي شود اين است که فارغ التحصيلان مدارس و دانشگاه­ها، مهارت­هاي شغلي و مناسب بازار را فرا نمي گيرند بسياري از دانش آموزان بين برنامه هاي تحصيلي خود و مشاغل آينده رابطه اي نمي بينند، همچنين باعث شده است
که آنها در انتقال از نقش دانش آموز به نقش نيروي کار مشکلاتي داشته باشند. بسياري از اين مشکلات در صنعتي شدن فرايندجوامع ريشه دارد.

مطالعات انجام‌شده نشان مي‌دهد كه جوانان تصوير روشني از شغل آينده ندارند بر اين اساس بر آن شديم تا در پژوهش حاضر به بررسي آرزوهاي شغلي دختران شهرستان انديمشك بپردازيم

 

1-3 اهميت و ضرورت پژوهش

دانش ­آموزان دوره متوسطه چون با انتخاب شغل و اشتغال فاصله چنداني ندارند مقدمات اشتغال آنان بايد فراهم شود. در پايان اين دوره دانش­آموزان بايد با توجه به آموخته هايشان بتوانند به بازار کار وارد شوند و مسئوليت شغلي را بپذيرند و زندگي مستقلي را آغاز کنند. دانش­آموزان در اين دوره بايد اطلاعات دقيق­تري درباره خصوصيات خود و مشاغل کسب کنند و با امکانات و فرصت هاي استخدامي جامعه بخوبي آشنا شوند. اطلاعات شغلي در دوره متوسطه بايد دانش­آموزان را به اشتغال و انتخاب شغل بطور جدي علاقمند سازد و آنان را به تفکر درباره مشاغل ترغيب کند تا مناسب ترين شغل را برگزينند (شفيع­آبادي، 1388: 127).

انتخاب شغل فرآيند مهم و پيچيده‌اي است که به عوامل متعدد بستگي دارد. انتخاب شغل براي هر فرد يکي از مراحل مهم زندگي اوست که جريان زندگي وي را شکل داده و آنرا هدفمند مي‌کند. انتخاب شغل جريان مستمري است که در يک دوره طولاني- نه در يک لحظه- به وقوع مي‌پيوندد. عمل انتخاب مستلزم آن است که فرد احتياجات را بشناسد، به معضل‌هاي انتخاب آگاهي يابد، ارزش‌ها را تعيين کند و اولويت‌ها را معين سازد. هر کدام از ما انسانها وقتي به سني مي‌رسيم که بايد از خانواده خود مستقل شويم، ناگزير از انتخاب شغل هستيم. بنابراين در جوامع امروزي، داشتن شغل براي حفظ عزت نفس فرد مهم است. کار معمولاً عنصر شکل دهنده‌اي در ترکيب رواني مردم و فعاليت هاي روزانه آنهاست. انسان بيکار فردي است که نه تنها سربار ديگران است، بلکه در درون خود نيز احساس پوچي و سرگرداني مي‌کند، او شخصيت خود را ناقص مي‌داند. مردم وقتي به يک فرد بزرگسال مي‌رسند، مي‌خواهند بدانند که او چه کاره است و از اين طريق تصور خود را در مورد شخصيت او شکل مي‌دهند. به عبارت ديگر، شغل براي انسان بخشي از شخصيت او به شمار مي‌آيد. آرزوهاي شغلي با انتخاب شغل تفاوت دارد. آرزوهاي شغلي آن گروه از مشاغل را در بر مي‌گيرد که فرد آرزو دارد در آينده به آنها بپردازد. انتظارات شغلي بيش تر جنبه رويا دارند و تا حدودي از واقعيت به دورند. آرزوهاي شغلي معمولاً در زمينه مشاغلي است که فرد تمايل به اشتغال در آن زمينه‌ها را دارد. آرزوهاي شغلي جريان زندگي شخص را تحت تأثير خود قرار مي‌دهد. دست يافتن    به شغل‌هاي مورد نظر برنامه‌ر‌يزي، تلاش، فعاليت ها و منابع گوناگوني را طلب مي‌کند. فراهم کردن بستر حرکت بطرف مقصد و يا آرزوها به تأمين اين نيازمندي ها بستگي دارد که خود بخشي از جريان زندگي است. براي جوانان داشتن شغل و تحصيل درآمد و رسيدن به استقلال از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. معمولاً اکثر نوجوانان قبل از پايان تحصيلات به شغل آينده خود فکر مي‌کنند. جوانان در انتهاي دوران بلوغ         با فرآيند تصميم‌گيري و انتخاب شغل روبرو مي‌شوند. از لحاظ فکري دوره جواني تفکر انتزاعي يا عمليات منطق صوري است. در اين دوران شتابزدگي کودکانه از بين مي‌رود و جاي خود را به نوعي آرامش و تفکر منطقي مي‌دهد. نوجوان به تدريج وابستگي دوران کودکي به والدين را کم مي‌کند و مستقل مي‌شود. به همين علت، معاشرت و همکاري جانشين تک روي‌هاي دوران نوجواني مي‌شود و فرد نياز دارد که به احساس هويت دست يابد. در اين فرآيند نوجوان خود را مي‌شناسد و با ديگران ارتباط برقرار مي‌کند.

عليرغم اهميت شغل در زندگي فردي و اجتماعي انسانها، مردم کشور ما تصور روشني در مورد شغل و نقش آن در زندگي ندارند و به دليل نبودن يک بينش صحيح در مورد شغل، جامعۀ ما بهره کافي از زحماتي که مردم متحمل مي‌شوند، نمي‌برد. حال اينکه جوانان چگونه به انتخاب شغل دست مي‌زنند و چرا برخي مشاغل را رها مي‌کنند مساله‌اي است که مورد توجه جامعه‌شناسان، روانشناسان و مشاوران راهنمايي شغلي قرار گرفته است.

امروزه در حالي كه اقتصاد ما از نداشتن نيروي انساني ماهر و نيمه ماهر در رنج است و مشاغل سنتي ما كه بعضا” منبع نيرومندي براي ايجاد درآمد و اشتغال هستند، مي روند كه به بوته فراموشي سپرده شوند، همه ساله شاهد ديپلمه شدن صدها هزار جوان هستيم كه غالبا” فاقد مهارت فني و حرفه اي هستند و از مشاغل يدي، فني و حرفه اي رويگردان هستند و داراي ذهنيتي هستند كه تناسبي با وضعيت فعلي اقتصاد ما ندارد. همانطور كه مي دانيم تغيير ساختار نظام آموزشي در كشور ما به منظور ترغيب دانش آموزان به رشته ها و شاخه هايي صورت گرفته است كه در آنها تأكيد عمده بر مهارت آموزي است. اما بديهي است كه تحميل شاخه و رشته بر دانش آموزان، انتخاب هاي كور و تصادفي، آرزوهاي شغلي نامتناسب با نيازهاي واقعي جامعه موجب اتلاف سرمايه هاي هنگفتي در سطح كشور خواهد شد. لذا در مقطع كنوني ضرورت دارد تا به سنجش آرزوهاي شغلي دانش آموزان پرداخته شود و تحقيق حاضر نيز از اين منظر واجد اهميت و ضرورت قابل توجهي است.

 

1-4 اهداف پژوهش

چنانچه از عنوان طرح بر‏مي‏آيد، هدف عمده و اصلي پژوهش حاضر شناخت عوامل تأثيرگذار بر آرزوهاي شغلي دختران شهرستان انديمشك مي‌باشد. تعيين اهداف جزئي تحقيق موجب مي‏شود كه هدف كلي بيشتر قابل دسترس بوده و دستيابي به آن ميسر گردد. اهداف جزئي و ويژه كه در اين تحقيق به آن پرداخته شده به شرح ذيل مي‏باشند:

 

  • تعيين رابطه بين پايگاه اقتصادي-اجتماعي و آرزوهاي شغلي دانش آموزان دختر.
  • تعيين رابطه بين سطح تحصيلات خانواده و آرزوي هاي شغلي دانش آموزان دختر.
  • تعيين رابطه بين وضعيت تحصيلي دانش آموز و آرزوهاي شغلي او.
  • بررسی رابطه بین شغل پدر و آرزوهای شغلی دانش­آموزان دختر.
  • بررسی رابطه بین میزان درآمد خانواده و آرزوی شغلی دختران دانش­آموز.
  • بررسی رابطه بین پایه تحصیلی دانش­آموزان و آرزوی شغلی آنان.

 

با توجه به اهداف ياد شده، سؤالات زير پيش مي‏آيد:

1-5 سوالات تحقيق

1- آيا پایگاه اقتصادی-اجتماعی خانواده دانش آموزان با آرزوهاي شغلي او رابطه دارد؟

2- آيا بين سطح تحصيلات خانواده دانش آموز با آرزوهاي شغلي او رابطه وجود دارد؟

3- آيا بين وضعيت تحصيلي دانش آموز (معدل) و آرزوهاي شغلي او رابطه وجود دارد؟

4- كداميك از عوامل خانواده، دوستان، اقوام.اولياء مدرسه نقش مهمتري در كسب شکل گرفتن آرزوهاي شغلي دانش آموزان ايفا مي كند؟

5- آیا بین شغل پدر و آرزوی شغلی دختران رابطه وجود دارد؟

6- چه رابطه­ای بین پایه تحصیلی دختران دانش­آموز و آرزوی شغلی آنان وجود دارد؟

 

1-6 فرضيات

1-  به­نظر می­رسد بین پايگاه اقتصادي اجتماعي والدين و آرزوهاي شغلي دختران رابطه دارد.

2- به­نظر می رسد بین معدل دانش­آموزان دختر و آرزوی شغلی آنان رابطه وجود دارد.

3- به­نظر می رسد بین تحصیلات پدر و آرزوی شغلی دانش­آموزان رابطه وجود دارد.

4- به­نظر می رسد بین میزان درآمد خانوار و آرزوی شغلی دانش­آموزان دختر رابطه وجود دارد.

5- به­نظر می رسد بین شغل پدر و آرزوی شغلی دانش­آموزان دختر رابطه وجود دارد.

6- به­نظر می رسد بین پایه تحصیلی دختران دانش­آموز و آرزوی شغلی آنان رابطه وجود دارد.

 

1-7 متغير وابسته

متغير وابسته در پژوهش حاضر آرزوهاي شغلي دختران مقطع متوسطه شهرستان انديمشک مي باشد.

 

1-8 متغير هاي مستقل

متغير هاي مستقل در پژوهش حاضر که تاثير آنها بر آرزوهاي شغلي دختران مورد بررسي قرار مي گيرند عبارتند از: پايگاه اقتصادي-اجتماعي، معدل، درآمد، مقطع تحصيلي، شغل پدر، شغل مادر، سطح تحصيلات والدين و بعد خانوار.

 

1-9 تعريف مفاهيم (نظري- عملياتي)

در اين قسمت مفاهيم اصلي بكارگرفته شده در پيمايش از منظر نظري و عملياتي مورد بررسي قرار مي‏گيرند تا در درك مفاهيم و شاخص‏سازي آنها مشكلي پيش نيآيد. مفاهيم اصلي عبارتند از: آرزوهاي شغلي، متغير هاي مستقل و ساير عوامل فردي كه در ذيل به تعاريف نظري و عملياتي هر يك از مفاهيم ياد شده پرداخته مي‏شود.

1-9-1 کار (شغل)

با استنباط از نشريات متعدد انتشار يافته توسط مركز آمار ايران، در تعريف كار مي توان گفت: كار، آن دسته از فعاليت هاي اقتصادي (فكري يا بدني)  است كه به منظور كسب درآمد(نقدي يا غير نقدي) انجام شود و هدف آن توليد كالا يا ارائه خدمت باشد. براي شروع به كار يك حداقل سن درنظر مي گيرند.  در نشريات مركز آمار به غيراز سرشماري 1365، در بقيه سرشماري ها سن 10 سالگي بعنوان حداقل سن ورود به فعاليت و بازار كار است. بنابراين، تمام افراد 10 ساله و بيشتر را مي توان در دو طبقه فعال و غيرفعال قرار داد. افراد 10 ساله وبيش تر كه در هفته تقويمي قبل از هفته آمارگيري(هفته مرجع)، در توليد كالا و خدمات مشاركت داشته (شاغل) و يا از قابليت مشاركت برخوردار بود ه اند(بيكار(، جمعيت فعال محسوب مي شوند. ساير افراد10 ساله و بيشتر تحت عنوان جمعيت غيرفعال قلمداد مي شوند.

تعابير گوناگوني که از کار شده عبارتند از:

  • استفاده از نيروي مادي و معنوي در راه توليد ثروت يا ايجاد خدمات؛
  • انجام وظايفي که متضمن صرف کوشش هاي فکري و جسمي بوده، هدف از آن، توليد کالاها و خدماتي است که نيازهاي انساني را برآورده مي سازد؛
  • فعاليتي قانوني که در مقابل آن مزد دريافت مي شود (کاظمي پور، 1382: 35).

 

1-9-2 آرزوهاي شغلي

     اين متغير انتظار فرد را از موقعيت شغلي، ترجيح فردي از پايگاه و موقعيت شغلي را که تحصيل خواهد کرد و نيز رغبت، خواست و آرزوي فرد را از پايگاه و موقعيت شغلي و حرفه ايي که احراز خواهد نمود تبيين مي کند (محسني تبريزي و ميرزايي، 1383: 22).

به عبارت ديگر آرزوهاي شغلي، آن گروه از مشاغل را شامل مي شود که فرد در آينده آرزو دارد به آنها بپردازد و معمولا در زمينه مشاغلي است که فرد تمايل به اشتغال در آن زمينه ها را دارد (شفيع آبادي، 1371: 94).

 

 

1-9-3 تعريف عملياتي

منظور از آرزوهای شغلی در این پژوهش، پاسخی است که آزمودنی به پرسشنامه 23 سوالی که جهت سنجش میزان ترجیحات و آرزوهای شغلی در نظر گرفته شده است می دهد. عملیاتی کردن آرزوهای شغلی در فصل روش تحقیق به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است.

 

1-9-4 عوامل فردي

عوامل فردي يكي از مهمترين عوامل تعيين كننده آرزوهاي شغلي مي‏باشند. عوامل فردي به ويژگي­هاي فردي دانش­آموزان ازجمله؛ سن، تحصيلات، ويژگيهاي رواني و شخصيتي افراد، پايگاه اجتماعي- اقتصادي و غيره اطلاق مي‏شود. تحت تأثير چنين ويژگي­هايي افراد شغل هاي متفاوت را ترجيح مي‏دهند. از ميان عوامل فردي پايگاه اجتماعي- اقتصادي که نياز به شاخص سازي دارد مورد بررسي قرار مي گيرد.

 

1-9-5 پايگاه اجتماعي-اقتصادي

طبقه اجتماعي به بخشي از اعضاي جامعه اطلاق مي‏شود كه از نظر ارزش­هاي مشترك، حيثيت، فعاليت­هاي اجتماعي، ميزان ثروت و متعلقات شخصي ديگر و نيز آداب معاشرت، از بخش­هاي ديگر جامعه تفاوت داشته باشند. در جوامع نوين سه شاخص بنيادي براي طبقه اجتماعي وجود دارند كه عبارتند از درآمد، شغل و تحصيلات. علاوه ‏براين شاخصهاي بنيادي، متغيرهاي مهم ديگر طبقات اجتماعي عبارتند از مذهب، مليت، جنسيت، محل سكونت و زمينه خانوادگي (كوئن، 1375: 178).

به لحاظ عملياتي، براي سنجش و تعيين پايگاه اجتماعي- اقتصادي فرد از گويه‏هاي تحصيلات پدر و مادر، شغل پدر و مادر و ميزان درآمد خانوار در ماه استفاده مي شود.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 123

14700 تومان

 

 

پشتیبانی سایت :              [email protected]