پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی نساجی: کاربرد نانوسولها در نساجی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی نساجی

با عنوان : کاربرد نانوسولها در نساجی

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصيلات تكميلي
“M.Sc” سمينار براي دريافت درجه كارشناسي ارشد
مهندسي نساجي- شيمي نساجي و علوم الياف
عنوان :
كاربرد نانوسولها در نساجي

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكيده
نانوسولها كاربردهاي گوناگوني را در صنعت دارا مي باشند.نانوسولهاي پايه اي به سادگي در محدوده
گسترده اي اصلاح شده و منجر به ايجاد خصوصيات تازه و بيشماري مي شوند و بنابراين مي توانند با
استفاده از فرايند پوشش دهي ساده بر روي سطوح گوناگوني اعمال شوند.به دليل اين خصيصه پوششهاي
نانوسولي ابزاري مناسب براي اصلاح مواد بيشماري از جمله شيشه،چوب،پليمرهاي
مصنوعي،كاغذ،فلزوالبته منسوجات مي باشند كه پس از اعمال چنين پوششهايي خصوصيات ماده پوشش
داده شده تغيير مي يابد. با توجه به انعطا فپذيري بالاي منسوجات و مقاومت حرارتي پايين آنها و ديگر
خواص ويژه مواد منسوجي نانوسول ها بايد جهت كاربرد روي منسوجات وفق داده شوند.بنابراين در اين
سمينار ابتدا به روند كلي سنتز پوشش نانوسولي با توجه به خصوصيات خاص مواد نساجي پرداخته شده
و سپس به بررسي تاثير اينگونه پوششها بر روي خصوصيات منسوج از جمله خواص مكانيكي و
خصوصيات دفع آب و روغن و چرك و همچنين خصوصيات خود تميز شوندگي منسوج پرداخته مي شود.

مقدمه
 نانوسول ها محلو لهاي كلوئيدي ذرات نانومتري اكسيد فلزي در محلول آبي يا حلا لهاي آلي هستند.
هستند چنانچه به طور meta stable به دليل مساحت سطح خيلي بالاي ذرات كوچك، نانوسول ها
مثال در طول پروسه پوشش ذرات به علت تبخير حلال تجمع مي كنند و به سادگي تشكيل يك شبكه
سه بعدي را مي دهند.
100 را دارند. هنگامي كه پوشش با نانوسول ها nm ذرات نانوسول قطري در محدودة چندين نانومتر تا
انجام شود ضخامت فيلم م يتواند به چند صد نانومتر برسد. پوشش نانوسولي م يتواند براي محدوده
گستره اي از ساختارها، از مولكول ها گرفته تا ساختارهاي سه بعدي وسيع نظير الياف به كار رود.
بسته به پارامترهاي پخت، شبكه هايي كه برپايه اكسيد فلزي معدني هستند بعد از عمليات حرارتي ملايم
ناميده م يشوند). اگر عمليات در دماهايي بالا در حدود Xerogels اساساً آمورف خواهند بود (بنابراين
oC  500 يا بالاتر انجام شود ساختار كريستالي شبكه ها افزايش مي يابد.
با توجه به انعطاف پذيري بالاي منسوجات و مقاومت حرارتي پايين آنها و ديگر خواص ويژه مواد منسوجي
نانوسول ها بايد جهت كاربرد روي منسوجات وفق داده شود.
در اين سمينار مقدمه اي براي تهيه، اصلاح و كاربرد نانوسو لها براي عمل كردن مواد نساجي ارائه
مي گردد.

تعداد صفحات: 52

قیمت: شش هزار تومان

 

پشتیبانی سایت :              [email protected]

583 فکر می‌کنند “پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی نساجی: کاربرد نانوسولها در نساجی