پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی نساجی: طبقه بندی انواع پارچه های نساجی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی نساجی

با عنوان : طبقه بندی انواع پارچه های نساجی

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
“M.Sc” سمینار براي دریافتدرجه کارشناسی ارشد
مهندسی نساجی – تکنولوژي نساجی
عنوان:
طبقهبندي انواع پارچههاي نساجی

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده
در گذشته محققین زیادي بر روي طبقهبندي انواع پارچهها در شاخههاي مختلف صنعت
نساجی مطالعاتی نمودند که هر یک تا حدودي توانستند این طبقهبندي را توسعه دهند.
در این تحقیق، هدف از گردآوري اطلاعات در مورد طبقهبندي انواع منسوجات، معرفی آنها
جهت استفاده بهینه در میان افراد مختلف جامعه است.
طبقه بنديه اي متعدد این منسوجات که در سالهاي اخیر صورت گرفته، بر اساس معیارهاي
مختلف میباشد. طبقهبندي کلی پارچههاي نساجی بر اساس نوع لیف یا نخ، نوع تشکیل دهنه،
نوع طرح بافت، وزن و … انجام میپذیرد.
این تحقیق به بررسی روشهاي طبقهبندي انواع پارچه هاي نساجی نظیر تاري و پودي (دو
بعدي و سه بعدي)، حلقوي و بی بافت پرداخته است.

مقدمه
در سالهاي اخیر با پیشرفت سریع تکنیکهاي جدید روشهاي نساجی سنتی بطور کامل
تغییر یافته است. یکی از مشخصههاي قابل توجه در فراوردههاي جدید، ویژگیهاي خاص و
منحصر بفرد محصولات پایانی آنان است که در روشهاي سنتی به چشم نمیخورند.
با توجه به تنوع وسیع تکنیکها و فراوردههاي تولیدي، گاهی اوقات تا حدي مشکل است که
بگوئیم آیا تکنیک بکار رفته در تولید فراورده، بر اساس قوانین جدید میباشد یا تنها یک تغییر و
تبدیل در مراحل شناخته شده قبلی است؟ شمار مراحلی که ممکن است جدید فرض شوند، خیلی
بالاست. آمارها نشان میدهند که در سالهاي گذشته هر ساله بیش از 200 امتیاز براي پیشرفت
تکنولوژي در زمینه نساجی داده شده است.
انواع منسوجات عبارتند از:
1- منسوجات حاصل از بافندگی تاري و پودي
2-منسوجات حاصل از بافندگی حلقوي
3- منسوجات بیبافت
بهر حال وقتی مصرفکنندهاي پارچهاي را انتخاب میکند در اولین مرحله طرح، رنگ، زیردست
و … آن را مورد بررسی قرار میدهد. بعنوان مثال، اگر انواع پارچههاي لباسی، رومبلی، پردهاي و
غیره با بهترین مواد اولیه و با کیفیت بسیار عالی بافته شده باشند ولی داراي طرح، رنگ و …
مناسبی نباشند از نظر مشتري پارچه مطلوبی محسوب نمیشوند. از این جهت در صنایع نساجی
طراحی بافت و ایجاد تنوع در پارچهها نقشمهم و اساسی را بازي میکند.
امروزه سیستمهاي کامپیوتري نیز با وسعت چشمگیري در طراحی منسوجات به کار گرفته
میشوند تا طرحهاي بسیار متنوع و پیچیده را با دقت بیشتر و در کمترین زمان براي بافت آماده
کنند.

فصل اول

کلیات

1-1- تعریف

پارچه از در هم روي دو سري نخ که نسبت بهم بصورت عمودي قرار دارند، تشکیل میشود. به
یک دسته از این نخها که در جهت طول پارچه قرار میگیرند، تار و به دسته دیگري که در جهت
عرض پارچه قرار میگیرند پود گفته میشود.
خواص پارچه به ساختمان آن وابسته است که بوسیله پارامترهایی از قبیل:
خواص الیاف، خواص و ویژگیهاي نخهاي تار و پود، نمره نخها در پارچه، طرح بافت و
فاکتورهاي مختلف در طول بافندگی مثل جمعشدگی تعیین میگردد.
خواص نخ و در نتیجه خواص پارچه بر اساس نوع الیاف تعیین میشوند. لیف ماده اولیهاي است
که نخ و پارچههایی با خواص متفاوت ارائه میدهد. حتی گاهی که از یک نوع الیاف استفاده
میشود، خواص پارچه بافته شده بر اساس خواص الیاف مثل ظرافت، طول لیف، انعطاف پذیري،
مقاومت لیف، قابلیت افزایش طول و … قابل تغییر هستند. همچنین خواص پارچه بر اساس
متغییرهاي موجود در روشهاي تولید نخ نیز تغییر میکند.
خواص پارچهها بطور عمده بوسیله خواص نخها از جمله ضخامت، تاب، استحکام، افزایش طول
و … تعیین میشوند. عموما ضًخامت نخ بر اساس وزن خطی نخ در سیستم تکس یا نمره متریک
بیان میشود. از سوي دیگر ساختمان نخ بوسیله مقدار تاب در متر نخ و جهت تاب قابل بررسی
است. بعنوان یک قاعده میزان تاب نخ تار با میزان تاب نخ پود متفاوت است و معمولاً تاب نخ تار را
بیشتر از تاب نخ پود در نظر میگیرند.
نحوه درهم روي نخهاي تار و پود، طرح بافت را تعیین میکند. روشهاي درهمروي مختلفی
وجود دارند که انواع نامحدود طرحهاي بافت را ارائه میدهند. دو نوع نحوه درگیري براي نخهاي
تار و پود وجود دارد که در یک حالت نخ تار از روي پود و در حالت دیگر نخ پود از روي تار عبور
میکند که از ترکیب این دو نوع نحوه درگیري میتوان انواع طرحهاي بافت را ایجاد کرد.

تعداد صفحات: 97

قیمت : شش هزار تومان

 

پشتیبانی سایت :              [email protected]

7 فکر می‌کنند “پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی نساجی: طبقه بندی انواع پارچه های نساجی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *