پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی: مدلسازی غشایی تصفیه آب همراه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی

با عنوان : مدلسازی غشایی تصفیه آب همراه

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد
مهندسي شيمي – فرآيند
عنوان :
مدلسازي غشايي تصفيه آب همراه

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكيده
آب معمولاً همراه با نفت در مخازن نفتي يافت مي شود. علاوه بر آن، يك لايه آبده كه در نتيجه بالاتر بودن چگالي
آب نسبت به نفت در يك لايه جداگانه اي در زير يا حاشيه مخزن نفتي قرارگرفته، وجود دارد. آبي كه به طور طبيعي در
مخزن وجود دارد. بعد از آنكه استخراج نفت و گاز در طول زمان انجام شد، آب لايه هاي آبده به چاه هاي توليدي مي
رسد و توليد آب شروع مي شود. برشهاي آب خروجي از نفت در طول زمان و استخراج هر چه بيشتر از چاه هاي نفتي
ويا گازي افزايش مي يابد. تا آن جا كه توليد نفت از ميادين متوقف مي شود، محتواي نفت خروجي چاه مي تواند به
كمتر از دو درصد و آب به نود و هشت درصد برسد. مشكل بزرگ ايجاد شده تصفيه اين پساب نفتي جهت رساندن
استاندارد لازم به منظور دور ريز به دريا و در شرايط بهتر آماده كردن اين آب به منظور تزريق مجدد به چاهها از طريق
واحدهاي تزريق آب موجود با مشخصات تعيين شده است.
از سه شركت سازنده مختلف مورد بررسي قرار PVDF لذا به منظور تصفيه اين پساب سه غشا تجاري موجود از جنس
مورد بررسي قرار گرفته شده است. TMP گرفته شده است همچنين اثر دبي جريان و
در اين كار از مدل هاي هرميا به منظور بررسي مكانيسم هاي رسوب در آلترافيلتراسيون آب همراه بهره گرفته شده
است و نتيجه آن نشان مي دهد كه مدل تشكيل لايه كيك و انسداد حفره مياني و همچنين مدل انسداد استاندارد حفره
به ترتيب از مدلهاي ديگر سازگاري بيشتري با رسوب ايجاد شده روي غشاها نشان مي دهند و در نتيجه مدل تركيبي با
داده هاي آزمايشگاهي بهترين تطبيق را دارد.

مقدمه
صنايع نفت و گاز مقدار زيادي پساب به عنوان محصول جانبي توليد مي كنند در جزيره سيري ساليانه در حدود
10000000 بشكه آب همراه توليد مي شود و اين آب مي تواند منبع اصلي آلودگي زيست محيطي دريايي باشد چون
نهايتا اين آب به دريا مي ريزد. مي توان با تصفيه اين آب و حذف نفت همراه و رساندن ميزان كدري به حد قابل قبول
آن را همراه با آب تزريقي به چاهاي تزريق فرستاد. تركيب آب همراه متفاوت است (بسته به نوع مخزن ) و شامل مواد
نفتي، مود آلي، جامدات معلق و حل شده و نمكها و فلزات مي باشد.
از نظر تاريخي كه در سال 1778 فيزيكدان فرانسوي بنام آنتوان نولت پديده اي كه در حال حاضر اسمزشناخته مي
شود را بيان كرد كه در اين فرآيند آب را در طول يك غشا نيمه تراوا از محلول آبي با ذرات كمتر به محلول آبي به
ذرات بيشتر نفوذ مي كند و به تعادل مي رسد. دويست سال بعد محققان دريافتند كه با صرف انرژي جهت اين فرايند را
مي توان برعكس كرد و آب خالص بدست آورد آنها اين پديده را اسمز معكوس ناميدند.
در فرآيند مدلسازي غشايي تصفيه آب همراه سعي خواهد شد به طور بنيادي اين فرايند مورد بررسي قرار گيرد و تاثير
عوامل مختلف فيزيكي بر روي بازدهي فرآيند تحقيق شود همچنين سعي خواهد شد مبناي مدلسازي فرايند
الترافيلتراسيون باشد تا اينكه درصد جداسازي نفت و حذف كدري آب بررسي شود و با داده هاي آزمايشگاهي مقايسه
گردد.
بنابراين اهداف پروژه به شرح زير است:
• حذف نفت باقيمانده در آب همراه بعد از تفكيك كننده و رساندن آن به ميزان استاندارد
• بررسي مكانيسم رسوب ايجاد شده روي غشاهاي مورد استفاده
• بررسي پارامترهاي عملياتي از قبيل دما، فشار، دبي جريان خوراك
• حفظ محيط زيست
در فصل 1 به بررسي آب همراه و روش هاي مختلف تصفيه آن اشاره خواهد شد، فصل 2 به شيمي غشا و خواص و
ساختار غشاها و فصل سه راه هاي ازدياد شار و انتخاب غشاي مناسب در نهاي%D

پشتیبانی سایت :              [email protected]