پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی طراحی فرآیند: ارائه مدلی برای مدیریت HSE

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی طراحی فرآیند

با عنوان : ارائه مدلی برای مدیریت HSE

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

”M.Sc” پایان نامه براي دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی شیمی – طراحی فرآیند

عنوان:

ارائه مدلی براي مدیریت HSE

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

تمایل تمام صنایع امروزه به سمتایمنی بیشتر ، بهداشت بهتر و صدمه رساندن کمتر به محیط زیست در چهارچوب نظام HSE می باشد. اما آنچه بعنوان مشکل روند را کند می کند مجموعه بسیار زیاد و گسترده از اسناد و مدارك می باشد که تصمیم گیریها را زمانبر، مقطعی
و دچار مشکل می کند.

در این پروژه سعی شده تا ابتدا اسناد و مداركو فرمهاي لازم براي مدیریت همزمان ایمنی، بهداشت، محیط زیست و کیفیت (IMS) تهیه شده و سپس در قالب برنامه نویسی visual basic و Access روندهاي منطقی بین فرمها پدید آمده و با کمک سرعت بالاي کامپیوتر و ذهن خلاق مدیر بهترین نتیجه را براي بهبود عملکرد واحد صنعتی در نظر گرفت.

مقدمه:

از اواسط قرن هفدهم که انسان در راه صنعتی شدن گام برداشت و منافع و رفاه خود را در پیشرفت صنعتی جستجو می نمود تا به امروز که حدود 350 سال میگذرد، میلیونها نفر جانشان دستخوش ناآشنایی و عدم تجربه و بی تفاوتی گردیده است و حقیقت تلخ آن است که هر تصادف و یا هر حادثه بارها تکرار شده است.

موضوعی که در کنار رشد صنعتی مورد توجه قرار گرفت مخاطرات و ریسکها می باشند که جزئی لاینفک از صنعت خصوصا صنایع شیمیایی میباشند. کنترل این خطرات و جلوگیري از وقوع حوادث سبب شد تا مهندسان، ایمن سازي را به عنوان جزئی از اصول مهندسی کار خود قرار دهند و بدین ترتیب ایمنی (safety) و طراحی واحدهاي فرآیندي ایمن جزء دغدغه هاي فکري مهندسان گردید.

اهمیت ایمنی در صنعت از دو دیدگاه مطرح گردیده است.

1- حفاظت از جان افراد و کارمندان

2- جنبه های اقتصادی

بی شک در طول قرن هاي متمادي هیچ چیز براي انسان مهم تر از حفاظت جان نبوده است از این رو ساخت واحد فرآیندي به گونه اي که در حین انجام کار جان کسی به خطر نیفتد بدیهی می نمود. وقوع حوادثی همچون بوپال هند اهمیت این موضوع را یادآوري می نمود.

از سویی دیگر نصب سیستم هاي ایمنی و یا به عبارت بهتر، ساخت واحدهاي فرآیندي ایمن همراه با تحلیل هزینه هاي اقتصادي بود، اما هزینه هاي اقتصادي ناشی از حوادث در کارخانه ها نشان داد که اینگونه هزینه ها نه تنها اضافی نبوده بلکه لازمند و سرمایه داران را بر آن داشت تا تعاملی را بین هزینه هاي اقتصادي و نصب سیستمهاي ایمنی برقرار نمایند تا از هزینه هاي ناشی از وقوع حوادث در امان بمانند.

براي یک سازمان فقدان یک متخصص که سالها براي تربیت او سرمایه و وقت مصرف شده، زیان سنگینی به شمار می آید.

در سازمانهاي تولیدي که اصول ایمنی و حفاظت فنی رعایت نمی شود، روحیه کارکنان نیز ضعیف و متزلزل است و حتی امکان دارد کارگر خوب و درجه اول از خدمت در چنین سازمان هایی امتناع بورزد. بنابراین اجراي تدابیر و برنامه هایی به منظور رعایت ایمنی و حفاظت فنی کارکنان، در درجه اول اهمیت، در راستاي تامین و نگهداري نیروي انسانی قرار دارد.

ایمنی به مجموعه تدابیر، اصول و مقرراتی گفته می شود که با به کار گرفتن آنها بتوان نیروي انسانی و سرمایه را در مقابل خطرات مختلف و محتمل در محیط هاي صنعتی به نحو موثري حفظ و حراست کرد ویک محیط کاري بی خطر و سالم جهت افزایش کارایی کارکنان به وجود آورد.

دسته بندي خسارات بر اساس قابلیت سنجش آنها:

1- خسارات قابل سنجش- این خسارات شامل کلیه هزینه هایی می شود که باید براي جبران خسارت پرداخت گردد. مانند: هزینه هاي درمانی، هزینه تعمیرات، حقوق ایام بیماري و از کار افتادگی و مستمري بازماندگان و…

2- خسارات غیر قابل سنجش – این دسته، خساراتی هستند که آثار آنها غالبا در دراز مدت خلاصه می شود و به آسانی نمی توان مقدار آنها را از نظر کمی برآورد کرد. به عنوان مثال ناراحتی ها و تالمات روحی فرد حادثه دیده و سایر کارگران همجوار محل حادثه و همچنین زیان از دست دادن نیروي انسانی ماهر و کار آزموده از جمله این خسارات به حساب می آیند. با توجه به بررسی هاي بعمل آمده در اکثر
کشور هاي صنعتی مشخص شده است که هزینه هاي غیر مستقیم هر حادثه حداقل چهار برابر هزینه هاي مستقیم است که حتی این رقم در کشور هاي مختلف فرق می کند (مثلا در استرالیا در حدود 12 برابر)… با عنایت به افزایش هزینه هاي ناشی از کار در ایران و عنایت به سیر صعودي غیر منطقی آن، چنین به نظر می رسد که تولید در کشور ما به لحاظ ضایعات نیروي انسانی ناشی از کار، از هزینه بسیار بالایی برخوردار است. همان طوري که مشاهده می شود (جدول 1) در حالی که در دهه 1360 تعداد بیمه 4 برابر شده است بدین معنا که سرعت افزایش هزینه مستمري 2/5 برابر شده است که شتاب آن نزدیک سه برابر شتاب افزایش تعداد بیمه شدگان است. و همه این ارقام که فقط شامل هزینه هاي مستقیم می باشند. لزوم توجه بیشتر به مقوله ایمنی و پیش گیري از حوادث ناشی از کار را آشکار می سازد.

تعداد صفحه : 146

قیمت : شش هزار تومان

 

پشتیبانی سایت :              serderehi@gmail.com