پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی: جداسازی نیتروژن از گاز طبیعی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی

با عنوان : جداسازی نیتروژن از گاز طبیعی

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصيلات تكميلي
“M.SC” پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد
مهندسي شيمي –شيمي فرايند
عنوان:
جداسازي نيتروژن از گاز طبيعي

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكيده
مسأله اي كه اغلب در استخراج گاز طبيعي از مخازن زيرزم يني با آن مواجه هستيم، ماده آلوده كننده
نيتروژن است . نيتروژن ممكن است بطور طبيعي داخل مخازن وجود داشته باشد يا ممكن است به
وجود (EGR) يا فرايند ازد ياد برداشت گاز (EOR) ( علت فرايند ازدياد برداشت روغن (نفت، سوخت
داشته باشد گاز طبيعي اي كه مقدار قابل توجهي نيتروژن داشته باشد قا بل فروش نيست زيرا حتي
داراي حداقل ارزش حراراتي نيز نمي باشد. در نتيجه گاز طبيعي كه آلودگي نيتروژن دارد بايد طي
يك سري فرايندهايي نيتروژن آن جدا شود.
در اين پروژه روشهاي متعدد جداسازي نيتروژن از گاز طبيعي (تقطير مادون سرد، جذب سطحي و
Cryogenic ) جذب و غشاء) مورد مطالعه قرار مي گيرند. روشهاي تقطير مادون سرد و جذب
شبيه سازي مي شوند و محاسبات اقتصادي براي آنها انجام مي گيرد. (Distillation&Absorption
اثرات اين خالص سازي بر روي ارزش حرارتي، ظرفيت خط لوله، توان مصرفي كمپرسور نيز ذكر
خواهد شد . در نهايت روش جذب به عل ت مسائل اقتصادي و پارامترهاي فرايندي بعنوان بهترين
روش انتخاب مي شود.

مقدمه
در دهه هاي گذشته، اهميت گاز طبيعي در تامين منابع انرژي در سرتاسر جهان اهميت روزافزوني
پيدا كرده است . امروزه اين منبع انرژي بعنوان سوخت قرنهاي آينده مورد توجه قرار مي گيرد .
حقيقتاً، گاز طبيعي يك سوخت موثر و تميز مي باشد و اين خاصيت بدون شك منجر به افزايش
قابل توجهي در سهم اين ماده در موازنه انرژي در سطح دنيا مي شود، چه مسائلي كه گاز طبيعي
بصورت مستقيم در آن نقش ايفا مي كند و چه مسائلي كه گاز طبيعي بصورت غيرمستقيم در آن
نقش دارد . امروزه تقاضا براي گاز طبيعي بيش از 35 درصد از كل انرژي موردنياز جهان مي باشد
كه در مقايسه با 17 درصد در سال 1970 نشان دهنده افزايش اهميت اين ماده بعنوان منبع انرژي در
جهان مي باشد.

فصل اول
كلياتي در مورد گاز طبيعي

1-1 عوامل مطلوبي كه باعث تقاضاي گاز طبيعي در آينده می شوند:

1-1-1 گاز طبيعي بصورت يك منبع انرژي فراوان وجود دارد:

موجودي وسيع گاز در سرتاسر جهان در چند دهه گذشته باعث شده تا به مخازن گازي بصورت
اصلاح شده اي اهميت قابل توجهي معطوف دارند . بعنوان يك نتيجه ، يك احساس اطمينان از منابع
و ذخاير فراوان گاز طبيعي (به نسبت سوختهاي ديگر ) كه بصورت روزافزون و تصاعدي رو به
افزايش است ، باعث شده كه در ايالات متحده و اروپا قوانيني كه استفاده از گازها را در طرحهاي
مختلف ممنوع كرد؛ منسوخ گردد.

-1-1-2 مسائل زيست محيطي:

حفاظتهاي زيست محيطي و خطرات زيست محيطي انتخاب گاز را مساعد مي كند. طبيعت شيميايي
گاز طبيعي بعنوان تميزترين سوختها دليل اصلي پذيرش آن در سطح وسيع و گسترده مي باشد .
افزايش استفاده از گاز به كم كردن اثر گلخانه اي و همچنين بارانهاي اسيدي كمك مي كند.
گاز طبيعي كربن كمتر و هيدروژن بيشتري نسبت به سوختهاي فسيلي دارد . بعلت خصوصيات
را براي مقدار مشابهي CO شيميايي و فيزيكي ، گاز طبيعي يك منبع انرژي است كه كمترين مقدار 2
از الكتريسيته توليد مي كند؛ حدوداً 67 درصد كمتر از زغال سنگ و 50 درصد كمتر از محصولات
پتروشيميايي با يك بازده مشابه.

تعداد صفحات: 151

قیمت: شش هزار تومان

 

پشتیبانی سایت :              serderehi@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *