پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق : واترمارکینگ تصاویر دیجیتال

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق

با عنوان : واترمارکینگ تصاویر دیجیتال براساس تبدیل کسینوس گسسته و تبدیل موجک گسسته

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصيلات تكميلي
“M.Sc” سمينار براي دريافت درجه كارشناسي ارشد
مهندسي برق ‐ الكترونيك
عنوان :
واترماركينگ تصاوير ديجيتال بر اساس تبديل كسينوس گسسته و تبديل موجك گسسته

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكيده:
با رشد فناوري ديجيتال طي دهه هاي گذشته، ارسال و ذخيره رسان ههاي الكترونيكي افزايش يافته است؛ چرا كه نسخه برداري از داده ها بدون هيچ افت كيفيت و با هزينه اي بسيار اندك امكان پذير شده است. بدين ترتيب بهره گيري از آثار ديجيتال بدون رعايت حق نشر، دست كاري اسناد و استفاده از اسناد جعلي ابعاد تازه تري يافته است. در اين ميان واترماركينگ تصاوير ديجيتال مي تواند به عنوان يك روش بسيار مناسب براي جلوگيري از مشكل حق كپي رايت به كار گرفته شود.

عمل واترماركينگ را مي توان با طرح هاي مختلفي انجام داد، يكي طرح واترماركينگ كور و ديگري طرح واترماركينگ غير كور م يباشد. طرحي كه براي استخراج واترمارك از تصوير واترمارك شده تنها به كليد رمز احتياج دارد طرح كور ناميده م يشود. در طرح كور، ديكودر يا آشكار ساز براي استخراج واترمارك احتياج به تصوير اصلي ندارد اما طرح غير كور براي استخراج واترمارك علاوه بر كليد رمز(دانستن مراحل درج واترمارك) به تصوير اصلي احتياج دارد.

در ادامه مراحل كلي كار يك طرح واترماركينگ كور مقاوم تصاوير ديجيتال با استفاده از تبديل موجك گسسته اشاره مي شود مي شود كه از قسمت هاي مختلفي از جمله فرآيند درج واترمارك، فرآيند استخراج واترمارك، مورد ارزيابي قرار دادن كيفيت تصوير واترمارك شده با استفاده از نرخ حداكثر سيگنال به نويز PSNR، درستي و وجود واترمارك با استفاده از همبستگي يكنواخت NC و نتايج تجربي تشكيل شده است.

فرآيند درج واترمارك شامل بخش هاي تبديل موجك گسسته، تعبيه واترمارك و عكس تبديل موجك گسسته مي باشد و فرآيند استخراج واترمارك علاوه بر تبديل موجك گسسته از بخش آشكارسازي واترمارك تشكيل شده است. در فرآيند درج و استخراج واترمارك، تعبيه و آشكارسازي واترمارك مهمترين بخش مي باشند. مقاوم بودن طرح واترماركينگ به بخش تعبيه واترمارك مربوط مي باشد كه در اين بخش با انتخاب ضرايب مهم موجك و يك سري تغييرات روي ضرايب موجك كه اين تغييرات مي تواند با استفاده از سيستم بينايي انسان، چندي سازي، بلوكي كردن، دسته بندي و يا غيره انجام شود مقاومت واترمارك را در برابر حملات معمول پردازش تصوير بالا برد. مقاوم بودن طرح واترماركينگ در بخش نتايج تجربي مورد ارزيابي قرار مي گيرد و در بخش نتايج تجربي تصوير واترمارك شده را تحت حملاتي از قبيل فشرده سازي تصوير، نويز گوسي، نويز اضافي، چرخش، تعديل هيستوگرام و غيره مورد آزمايش قرار مي دهيم و صحت درستي و وجود واترمارك را پس از اين حملات از طريق همبستگي يكنواخت NC مورد ارزيابي قرار مي دهيم. در اين پروژه سعي خواهد شد كه طرح پيشنهادي در برابر اين حملات مقاوم باشد. هدف از طرح پيشنهادي، حفاظت در برابر كپي رايت محصولات ديجيتال است واكثر محققان بر اين باورند كه واترماركينگ اين مشكل را به خوبي برطرف م يكند. لذا ما در اين پروژه سعي خواهيم كرد تا با استفاده از پردازش تصوير و تبديل موجك گسسته به پياده سازي اين سيستم مقاوم اقدام نمائيم.

فصل اول

مقدمه

با رشد فناوري ديجيتال طي دهه هاي گذشته، ارسال و ذخيره رسانه هاي الكترونيكي افزايش يافته است؛ چرا كه نسخ هبرداري از داده ها بدون هيچ افت كيفيت و با هزينه اي بسيار اندك امكان پذير شده است. بدين ترتيب بهره گيري از آثار ديجيتال بدون رعايت حق نشر، دست كاري اسناد و استفاده از اسناد جعلي ابعاد تاز هتري يافته است. استفاده از سيستم هاي رمزنگاري قديمي اين امكان را به وجود م يآورند كه تنها دارنده ي كليد بتواند متن رسانه ي رمز شده را مشاهده كند، ولي در چنين حالتي نيز پس از رمزگشايي داد هها، امكان استفاده غيرمجاز از آن وجود خواهد داشت. بنابراين روش هاي قديمي رمزنگاري براي جلوگيري از استفاده ي غير مجاز حملات بد انديشانه كارايي لازم را نخواهند داشت. در اين شرايط گنجاندن داده، به صورت غيرمحسوس، براي جلوگيري از استفاد ههاي غيرمجاز از پتانسيل تجاري بالايي برخوردار است. براي غلبه بر اين مشكل، واترماركينگ ديجيتال مطرح شده است. واترماركينگ (فيزيكي) كه در زبان فارسي به چاپ سفيد ترجمه شده است، طرحي است كه علاوه بر طرح زمينه، به صورتي غير محسوس بر روي اسناد كاغذي چاپ مي شود و با كمك رنگ روشن تر و يا از راه در معرض نور قرار گرفتن قابل رؤيت مي باشد.

واترماركينگ عمل پنهان سازي يك سري اطلاعات در محدوده يك تصوير، صوت، ويدئو و يا هر سيستم رسان هاي ديگر در محيط كاري خودش است. به دليل اينكه محافظت از حق كپي امروزه اهميت زيادي پيدا كرده است اكثر محققان بر اين باورند كه اين مشكل حق كپي را به خوبي برطرف مي كند. بنابراين، افزايش ناگهاني علاقه به واترماركينگ احتمالاً به علت حفاظت در مقابل كپي رايت محصولات ديجيتال است.

واترماركينگ ديجيتال رابطه ي نزديكي با نهان نگاري و پنهان سازي داده دارد. ولي با اين حال، بسته به كاربردهايي كه دارد، تفاو تهايي نيز مشاهده مي شود. لذا در عين حال كه مي توان از مفاهيم مشابه در نهان نگاري براي ارزيابي الگوريتم هاي واترماركينگ بهره گرفت، نبايد از تفاوت هايي كه در عمل بين آن ها وجود دارد، غافل بود.

تعداد صفحه : 103

قیمت : شش هزار تومان

 

پشتیبانی سایت :       

        serderehi@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *