پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی: شته مومی كلم

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی

با عنوان : شته مومی كلم

عنوان پایان نامه:

شته مومی كلم

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول: مقدمه…………………………… 1

فصل دوم: مروری بر تحقیقات پیشین………………….. 6

2-1- شته مومی کلم…………………. 6

2-1-1- معرفی شته مومی کلم…………………. 6

2-1-2- پراکندگی………………….. 7

2-1-3- مرفولوژی………………….. 9

2-1-4- بیولوژی………………….. 10

2-2- زنبور پارازیتویید Diaeretialla rapae………………….

2-2-1- معرفی زنبور Diaeretialla rapae………………….

2-2-2- شکل شناسی………………….. 12

2-2-3- پراکندگی………………….. 13

2-2-4- زیست شناسی و میزبان ها………………… 14

2-3- کلزا………………… 14

2-4- زیست سنجی یا Bioassay:…………………

2-4-1- اصول زیست سنجی………………….. 16

2-4-2- تکنیکهاي زیست سنجی:………………… 17

2-4-2-1- کاربرد مستقیم…………………. 18

2-4-2-2- کاربرد غیرمستقیم…………………. 19

2-4-2-3- ترکیب روشهاي مستقیم و غیرمستقیم…………. 20

2-4-4- عوامل موثر بر دقت آزمایشهاي زیست سنجی…….. 20

2-5- عصاره هاي گیاهی………………….. 21

2-6- اثرات زیرکشندگی آفت کش ها …………………22

فصل سوم: مواد و روش ها………………… 32

3-1-کلنی‌شته…………………. 32

3-1-1- هم‌سن‌سازی شته‌ها………………… 33

3-2- کلنی دشمن طبیعی………………….. 33

3-2-1- هم‌سن‌سازی زنبورها………………… 35

3-3- تهیه‌ی عصاره‌های گیاهی………………….. 36

3-4- آزمایش‌های زیست‌سنجی………………….. 38

3-4-1- تعیین حلال‌مناسب………………….. 38

3-4-2- تعیین غلظت مناسب………………….. 39

3-4-3- زیست‌سنجی حشرات با عصاره روناس…………………… 44

3-4-4- زیست‌سنجی حشرات با عصاره‌ی کلپوره………………… 44

3-5- بررسی دز زیر کشنده‌ی عصاره‌ها………………… 46

3-5-1- باروری زنبورها: …………………46

3-5-2- طول عمر زنبورهای بالغ…………………. 47

3-5-3- بررسی رفتار میزبان‌یابی زنبورهای ماده………………… 47

فصل چهارم: نتایج………………….. 51

4-1- آزمایشهاي زیست سنجی………………….. 51

4-1-1- تعیین حلال مناسب برای عصاره ها………………… 51

4-1-2- آزمایش های مقدماتی………………….. 51

4-1-3- آزمایش های اصلی زیست سنجی………………….. 55

4-1-3-1- بررسی اثرات کشندگی عصاره کلپوره روی شته B. brassicae………………….

4-1-3-2- بررسی اثرات کشندگی عصاره روناس روی شته B. brassicae………………….

4-1-3-3- بررسی اثرات کشندگی عصاره کلپوره روی زنبور D. rapae………………….

4-1-3-4- بررسی اثرات کشندگی عصاره روناس روی زنبور D. rapae………………….

4-2- بررسی دز زیرکشنده (LC25) عصاره ها روی بیولوژی و رفتار میزبان یابی زنبور D. rapae…..

4-2-1- تاثیر دز زیر کشنده عصاره های روناس و کلپوره روی طول عمر زنبور D. Rapae……….

4-2-2- تاثیر دز زیرکشنده عصاره های روناس و کلپوره روی باروری زنبور D. rapae……….

4-2-3- تاثیر دز زیرکشنده عصاره های روناس و کلپوره روی ظهور زنبورهای بالغD. rapae از شته های پارازیته شده B. brassicae………………..

4-2-4- بررسی اثر دز زیرکشنده عصاره های روناس و کلپوره روی نرخ جنسی زنبورهای نسل بعد….69

4-2-5- بررسی تاثیر دز زیرکشنده عصاره های روناس و کلپوره روی رفتار میزبان یابی زنبورهای ماده….. 70

فصل پنجم: بحث………………….. 72

فهرست منابع و مآخذ

منابع…………………. 78

فصل اول

مقدمه:

شته مومي كلم (Brevicoryne brassicae) كه به شته كلزا نيز معروف است، يكي از مهمترين آفات گياهان خانواده چليپاييان بوده و باعث ايجاد خسارت مستقيم از طريق تغذيه از شيره گياهي ، وخسارت غير مستقيم به وسيله انتقال ويروسهاي بيماري زاي گياهي مختلف مي گردد (Dubey et al., 1981 و Costello and Altieri, 1995 و Blackman and Eastop, 2000 و Schielphake et al., 2000). اين شته در بسياري از نقاط جهان روي محصولات مختلف بويژه كلم خسارت وارد مي كند. در ايران نيز در اغلب نواحي به ويژه در مناطق شمالي ومركزي كشور فعاليت دارد. اين آفت در ايران براي اولين بار در سال 1317 گزارش شده و در تمام نواحي كشور بر روي انو اع كلم، شلغم، تربچه و چليپاييان وحشي انتشار دارد (افشار، 1317). اين آفت، هر چند روی كلزا به شدت خسارت زا است ولي كلم معمولي، گل كلم و كلم بروكسل را به ساير ارقام کلم ترجيح مي دهد (خانجانی، 1383).

با تو جه به اينكه محصولاتي نظير كلم به طور مستقيم مورد استفاده انسان قرار مي گيرند، بايد به باقيمانده سموم موجود بر روي آنها، توجه خاصي مبذول گردد . با توجه به اين مطلب و نيز افزايش روز افزون هزينه هاي سم پاشي و مخرب بودن آنها از نظر محيط زيست، مي توان از روش كنترل بيولوژيك به عنوان يكي از روشهاي جايگزين مناسب استفاده
نمود (Flickinger et al., 1991).

پارازیتوئید مهم شته­های گیاهان خانواده چلیپاییان، زنبور Diarretiella rapae (Mcintosh) از خانواده Aphidiidae می باشد. شته مومی کلم میزبان مطلوب این پارازیتوئید می باشد (Hafez, 1961). این زنبور زمانیکه شته مومی کلم در دسترس نباشد می تواند دیگر کونه های شته ها را نیز پارازیته کند (Nemec and Stary, 1984).

طیف وسیعی از آفت کش ها برای بسیاری از دشمنان طبیعی مضر می باشند (Croft, 1990). همواره مزارع کلم نیاز به حمایت از دشمنان طبیعی در احساس شده است زیرا این موجودات مفید در کنترل بسیاری دیگر از گونه های آفات نیز نقش دارند (Croft, 1990). به دليل باقي ماندن بقاياي سموم روي محصولات و خطراتي كه براي سلامتي مصرف كنندگان در اثر استفاده از حشره كشها ايجاد مي شود، جايگزيني اين روش مبارزه با روشهاي مبارزه سالم­تر امري اجتناب ناپذير است . گياهان منبع غني تركيباتي هستند كه داراي خواص حشره كشي اند (Arnason et al., 1989). شواهدي وجود دارند كه نشان مي دهد متابوليت هاي ثانويه گياهي به جهت حمايت گياه در مقابل حشرات و پاتوژنهاي ميكروبي در روند تكامل گياه شكل گرفته اند (Benner, 1993).

اسانس­هاي گياهي حامل طيف وسيعي از متابوليت­هاي ثانويه فرار هستند که در روابط متقابل گياه و حشره نقش مهمي دارند. تحقيقات نشان مي­دهد که قسمت عمده اسانس گياهان را ترپنوئيد­ها[1] به­خصوص مونوترپنوئيد­ها[2] و سسکويترپنوئيد­ها[3] تشکيل مي­دهند که اثرات حشره­کشي و دور­کنندگي قابل توجهي دارند (شاکرمي و همکاران، 1383).

با توجه به ناگزير بودن بشر در استفاده ازمواد شیمیایی آفت کش، حشره كشهاي گياهي به جهت داشتن خصوصياتي نظير كمترين تأثير روي دشمنان طبيعي، عدم ايجاد گياه سوزي، حداقل سميت روي مهره داران و تجزيه سريع در محيط كه مهمترين مزاياي اين نوع حشره كش هاست مي توانند تا حدي جايگزين حشره كشهاي مصنوعي گردند (Isman, 1996). تدوین یک برنامه مدیریتی مناسب و بر اساس روش های کنترل تلفیقی وابسته به مطالعات
منطقه ای از بیواکولوژی آفات و دشمنان طبیعی آن ها می باشد (Morgan et al., 2001).

خیلی از دشمنان طبیعی حشرات گیاه خوار را زنبورها تشکیل می دهند که اکثراً در مرحله لاروی پارازیت بوده و باعث مرگ میزبان خود می شوند. از این طریق اینها می توانند باعث کاهش خسارت و در برخی مواقع باعث جلوگیری از طغیان یک آفت بخصوص شوند
(Van Drische and Bellows, 1996). در بین عوامل مرگ و میر پارازیتوئید ها باعث ایجاد بیشترین مرگ و میر در حشرات هستند (Hawkins et al., 1997). پارازیتوئیدها چه بطور مستقیم (Jepson, 1989) و چه در هنگام برخورد با باقیمانده سموم، در زمان جستجو برای یافتن میزبان ممکن است در معرض آنها قرار بگیرند (Jepson, 1989., Longley and Jepson, 1996). پارازیتوئید ها قسمت عمده زندگی خود را صرف جستجو برای یافتن میزبان می کنند و به سمت بوی میزبان و بوی گیاه کشیده می شوند (Vinson, 1998). با توجه به اینکه در این میان حس بویایی نقش مهمی ایفا می کند، این حس می تواند تحت تاثیر سموم قرار گرفته و در آن تداخل ایجاد گردد که بسته به مکانیزم عمل سم و میزان در معرض قرارگیری است (Salgado, 1997).

اهداف:

1- تعیین مقدار دزهای کشنده و زیر کشنده عصاره های روناس و کلپوره

2- تعیین اثر این عصاره های گیاهی بر روی شته مومی کلم و زنبور Diaeretiella rapae

3- بررسی اثرات جانبی این عصاره ها در رفتار میزبان یابی و بیولوژی زنبور rapae

4- بررسی امکان تلفیق کنترل بیولوژیک شته مومی کلم توسط زنبور D. rapae با عصاره های ذکر شده

فصل دوم: مروری بر تحقیقات پیشین

1-2- شته مومی کلم

1-1-2- معرفی شته مومی کلم

شته مومي كلم يكي از آفات مهم گياهان خانواده چليپاييان بوده و باعث ايجاد خسارت مستقيم از طريق تغذيه از شيره گياهي و خسارات غير مستقيم از طريق انتقال ويروسهاي گياهي مختلف مي گردد (Blackman & Eastop. 2000و Costello & Altieri. 1995و Bhardhwaj & Prakash,. 1981و Ellis et al., 1998و Schliephake et al., 2000).

شته مومی کلم یکی از آفات مهم گیاه کلزا در اکثر مناطق ایران و بسیاری از نقاط دیگر جهان است(بهداد، ١٣٧٧ و خانجانی، 1383).

این آفت علاوه بر مکیدن شیره گیاهی و ایجاد ضعف در گیاه و کاهش کیفیت و کمیت دانه کلزا، با ترشح عسلک باعث رشد قارچ سیاه مولد فوماژین روی برگ ها شده و سطح فتوسنتز را کاهش می دهد. از سوی دیگر ناقل 23 بیماری ویروسی در گیاهان خانواده چلیپاییان می باشد (بهداد، ١٣٧٧و Pinnegar, 1998 Tatchell, 2000و Hughes, 1963).

شته مومی کلم در سراسر ایران پراکنده بوده و در برخی مناطق حالت طغیانی دارد و در صورت عدم مدیریت دقیق، خسارت آن به سرعت انتشار میابد. مطالعات نشان داده است که عوامل مختلفی چون گونه میزبان گیاهی، کیفیت گیاه میزبان مانند مقدار کربن، نیتروژن و متابولیت های دفاعی و نیز خصوصیات فیزیکی گیاه مانند صافی، سفتی برگ، وجود کرک ها یا شکل و رنگ، میتوانند بر عملکرد حشرات گیاهخوار از جمله شته مومی کلم تاثیر گذارند (Awmack et al., 2002).

انبوهی این شته در بوته ها به حدی می رسد که مبارزه علیه آن اجتناب ناپذیر است و کشاورزان مجبور به استفاده از حشره کش ها میشوند (سپهر و شهیدی، 1381).

شته مومی کلم در طي 70 سال اخير اثرات مخربي روي كلزا و ساير گياهان تيره كلميان (Brassicaceae) داشته، و به عنوان آفت كليدي اين گياهان مطرح شده است (Ellis and Singh, 1993 و Singh and Ellis, 1993 و Ellis and Farrel, 1995 و Aslam et al., 2005).

در گياهان آلوده، رشد كند مي شود و عملكرد محصول بين 9 تا 77 درصد و ميزان روغن محصول در حدود 11 درصد كاهش مي يابد (Kelm and Gadomski, 1995).

يو و ليو[1] (2000) براي غلبه بر مشكل شته مومي كلم روش هاي كنترل بيولوژيك و نيز استفاده از واريته هاي مقاوم را پيشنهاد مي کردند.

تعداد نسل شته مومي كلم به شرايط آب وهو ايي منطقه بستگي دارد و ممكن است 20- 15 نسل در سال و گاهي بيشتر، توليد نمايد. دوره تكامل اين شته در زمستان 30- 19 روز و در تابستان 28- 8 روز است (Rivany, 1962).

طي بررسي هاي به عمل آمده در منطقه تربت حيدريه در سال 72-1371 در مجموع ۷۲ گونه شته از روي نباتات زراعي ، درختان، درختچه ها، علف هاي هرز و گياهان ديگر جمع آوري شده است كه در بين آنها شته مومي كلم به عنوان يك شته مهم و با جمعيت بالا روي انواع صيفي نام برده شده است (شادمهري و رضواني، ۱۳۷۴).

[1] Yue and Liu

[1] Terpenoids

[2] Monoterpenoids

[3] sesquiterpenoids

تعداد صفحه : 105

14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :              [email protected]