پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معدن : ارزيابی و تحليل پايداری شيب معدن انگوران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی معدن

با عنوان : ارزيابی و تحليل پايداری شيب معدن انگوران

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

 دانشگاه آزاد اسلامي
 واحد تهران جنوب
دانشكده تحصيلات تكميلي
پايان نامه براي دريافت درجه آارشناسي ارشد “ M.SC ”
 مهندسي معدن – استخراج

عنوان :
ارزيابی و تحليل پايداری شيب معدن انگوران با استفاده از معيار های
 معدنی و نرم افزار های UDECوFLAC

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما، استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مقدمه :
در ابتدا بايد گفت معدن انگوران بزرگترين و پر اهميت ترين معدن سرب و روي ايران
است . و از نظر فلز محتوي با معدن بزرگ مس سرچشمه قابل مقايسه است . اين معدن
در طول جغرافيايي 20 درجه و 47 دقيقه شرقي و عرض 40 درجه و 36 دقيقه شمالي
واقع است . آانسار انگوران به صورت يك رگه با ضخامت حدود 100 تا 260 متر و
شيب حدود 20 تا 30 درجه به طرف شرق تشكيل شده است . طول آانسار انگوران در
بخش پر ضخامت حدود 700 متر و بيشترين عرض آن 600 متر است . گسترش
سطحي آانسار با افزايش عمق ودر جهت جنوب آاهش مي يابد. به طور آلي ماده
معدني از دو بخش سولفوره در ترازهاي پايين واآسيده در ترازهاي بالايي تشكيل شده
است . درحال حاضر بدليل عمق زياد بخش سولفوره تنها بخش اآسيده آانسار استخراج
مي گردد . و آانيهاي حاوي سرب و روي در بخش اآسيده آانسار اسميت زونيت ، همي
مورفيت ، سروزيت و ميمتيت وآانيهاي مهم بخش سولفوره آن اسفالريت و گالن است
. [ 39و35]
اآتشافات آانسار انگوران تا قبل از سال 1350 تنها با يكسري ترانشة ، چاه و تونلهاي
اآتشافي انجام شده بود . اما پس از اخذ نتيجه مثبت از عمليات مذآور ، تعداد 97 گمانه
اآتشافي به طول تقريباً 14700متر در چند مرحله حفر گرديده است علاوه بر موارد
فوق يكسري مطالعات ژئو فيزيكي و ژئو شيميايي درمحدوده آانسار مورد نظر انجام
شده است در سالهاي اخير در ادامه فعاليتهاي اآتشاف تكميلي معدن5480 مترگمانه
بدون مغزه و 5450 متر گمانه اآتشافي همراه با مغزه گيري حفر شده است [ 2 و 26 ]
.
ذخيره آانسار انگوران در مقاطع زماني مختلف به دفعات ارزيابي شده است . طبق
آخرين ارزيابي ذخيره آانسار انگوران آه در سال 1379 توسط شرآت معدن زمين و
شرآت توسعه معادن روي ايران انجام شده مقدار ذخيره باقيمانده معدن در حدود
19321 هزارتن با عيار حدود 28/56 درصد روي و 4/55 درصد سرب برآورد شده
است [21 ]

از فعاليتهاي استخراجي معدن انگوران در گذشته دور اطلاعات چنداني در دست نيست
. آنچه مسلم است در50 سال اخير معدن انگوران ابتدا به صورت زيرزميني و به روش
آارگاه و پايه و سپس به روش روباز استخراج شده است . با اين وجود فعاليتهاي
استخراجي معدن تا سال 1348 چندان قابل توجه نبوده ما از آن پس خصوصاً در چهار
سال اخير حجم عمليات معدنكاري در اين معدن چشم گير بوده است . [21 ] .
در ابتداي فعاليت معدنكاري در معدن انگوران به علت آاربرد روشهاي انتخابي و
استخراج سنگهاي پرعيار ، ضرورتي براي آانه آرايي احساس نمي شد اما از سال
1342 براي پر عيار آردن آانسنگهاي آربناته ، آوره هاي تكليس احداث گرديد . با
گذشت زمان ساخت آوره هاي تكليس اختصاصي ادامه يافته و با مطرح شدن استخراج
معدن به روش روباز و افزايش ظرفيت استخراج مسئله احداث آارخانه آانه آرايي در
دستور آار بهره برداران معدن قرار گرفت . سرانجام با انجام مطالعات بسيار ، آارخانه
آانه آرايي دندي طراحي و عمليات نصب آن درسال 1352 آغاز و در سال 1358 پايان
يافت [ 9 ]
هم اآنون ميزان استخراج سالانه ماده معدني در حدود 500 هزار تن با نسبت باطله
برداري حدود 7:1 است با وجود اينكه معدن انگوران در شمار معادن بزرگ آشور
طبقه بندي مي شود اما نحوه انجام فعاليتهاي معدني و سياست گذاري براي بهره برداري
بلندمدت از معدن قابل مقايسه با معادن بزرگ آشور نيست . يكي از مهمترين مشكلات
و آمبودهاي آه در معدن انگوران ملاحظه مي شود عدم وجود يك طرح تفصيلي بلند
مدت به همراه يك برنامه سياست گذاري آلان براي استخراج ماده معدني است . شايد
تغيير بهره برداران معدن در آوتاه مدت مهمترين دليل بروز اين نقيصه باشد . در هر
صورت عدم تهيه طرح تفصيلي براي استخراج معدن باعث کاهش راندمان عمليات
معدنكاري ، بروز مشكلات متعدد در برنامه ريزي توليد و خطوط فرآوري و همچنين
عدم موفقيت در مسايل تجاري و احداث صنايع وابسته به معدن خواهد شد [21] .
اين پايان نامه با هدف تهيه طرحي براي بررسي وضعيت آينده معدن در صورت
استخراج آلي آانسار به روش رو باز درسه بخش تهيه وتنظيم شده است .
دراولين مرحله به منظور طراحی پايداری شيب توسط نرم افزار FLAC ابتدا اطلاعات
3
تمامي گمانه ها ، توپوگرافي و مقاطع عمѧودي و افقي مورد بررسي قرارگرفته و در
نهايت به صورت فايلهاي قابل استفاده توسط نرم افزار FLAC منتقل شده اند و با توجه
به اطلاعات اکتشافي اضافه شده ، مقاطع جديد ترسيم شده اند .
در پايان پس از نتيجه گيري براي بهتر شدن شرايط کار در معدن و بهبود شرايط فعلѧي
راهكارهايي ارائه شده آه اميد است مفيد واقع شود .

تعداد صفحات :132

قیمت شش هزار تومان

پشتیبانی سایت :              serderehi@gmail.com

 

47 فکر می‌کنند “پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معدن : ارزيابی و تحليل پايداری شيب معدن انگوران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *