پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسي روشهاي ارزيابي عملكرد از ديدگاه مديران و كاركنان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

با عنوان : بررسي روشهاي ارزيابي عملكرد از ديدگاه مديران و كاركنان

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

مؤسسه تحقيقات و آموزش مديريت

 وابسته به وزارت نيرو

عنوان :

بررسي روشهاي ارزيابي عملكرد از ديدگاه مديران و كاركنان

در شركت سهامي آب منطقه اي آذربايجان غربي

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

چکیده :

همانگونه كه از عنوان پايان نامه برمي آيد ، موضوع تحقيق در رابطه با بررسي ارزيابي عملكرد از ديدگاه مديران و كاركنان در شركت سهامي آب منطقه اي آذربايجانغربي مي‎باشد ، به عبارت گوياتر اين تحقيق به دنبال آن است كه چگونه ميتوان روشهاي ارزيابي عملكرد را از ديدگاه مديران و كاركنان در شركت سهامي آب منطقه اي آذربايجانغربي بررسي و سيستم مناسبي را براي آن پياده نمود و در اين راه با چه پيش فرضها و زمينه ها و همينطور چه مشكلاتي روبرو است و اساساً آيا جاري ساختن سيستم كارآمد ارزيابي عملكرد با توجه به ويژگيهاي شركت مذكور عملي است . پياده نمودن سيستم ارزيابي عملكردي كه تامين كننده نظرات مديران سازمان از يك سو و كاركنان آن از سوي ديگر باشد كار چندان ساده اي به نظر نمي‎رسد . و به همين دليل بايد به صورت منطقي و آگاهانه و با تكيه بر مباني نظري و به صورت همه جانبه با آن برخورد كرد . اجراي يك سيستم ارزيابي عملكرد مطلوب در واقع يك تحول بنيادي را در سازمانها پديد مي آورد و در صورتي كه درست اجرا گردد و به تمام لوازم آن آگاهي حاصل گردد مي‎تواند داروي مؤثري براي درمان دردهاي سازماني باشد.   

ارزيابي عملكرد عبارت است از سنجش ميزان تلاش و حدود موفقيت كارمند در اجراي وظائف شغلي و تكاليف رفتاري مورد انتظار1 . اين سنجش به گونه اي صورت مي‎گيرد كه موجب تشويق كاركنان به افزايش كارآيي و تحقق اهداف سازماني شود و به مفهومي ديگر به مراحلي كه طي آن سازمان نحوه عملكرد منابع انساني را در انجام وظايف و مسئوليتهاي محوله مورد بررسي و سنجش قرار ميدهد و يا مرحله اي است رسمي به منظور باز خور اطلاعات مربوط به نحوه انجام وظايف و مسئوليتهاي محوله اعم از مثبت يا منفي كاركنان . مديران و سرپرستان در جريان ارزيابي عملكرد ، رفتار كارمند را با وظايف شغلي و الگوهاي رفتاري مورد انتظار از او انطباق مي‎دهند .

    نيروي انساني مهمترين و با اهميت ترين منبع محدودي است كه در اختيار جوامع قرار دارد و هدف نهايي تمام فعاليتهاي بشر در عرصه هاي مختلف ، برخورداري بيشتر و مناسبتر انسان از طبيعت پيرامون خود است و هم علت تامه در تمام فعاليتها ، و از آنجا كه همه هدفها در تلاشهاي بشري ، انسان است ، و نيز بدون حضور انسان هيچ تلاشي به نتيجه نخواهد رسيد ، انديشمندان را بر آن داشت تا در دهه‎هاي اخير به عامل نيروي انساني و شناخت دقيق و عميق تر آن توجه جدي مبذول دارند كه ره آورد آن ، خصوصاً در جوامعي كه بي خبر از تحولات پيرامون خود نبودند ، و وضعيت موجود و بقاي آن را لزوماً بهترين دست آورد نمي دانستند ، منجر به ايجاد انواع مكاتب بشري كه عضو اساسي همه آنها ، انسان و انسان شناسي است ، گرديد .    در دنياي متلاطم امروز آنچه كه ذهن انديشمندان و صاحب نظران جوامع مختلف بشري را به شدت درگير خود ساخته است ، استفاده بهينه از منابع محدود ، جهت پاسخگويي به خواسته ها و نيازهاي نامحدود انسانهاست . به عبارت ديگر اگر منابع نامحدود نبود ، دنياي انسان امروزي رنگ متفاوتي به خود ميگرفت و ديگر نيازي به علوم و دانش متعارف در جهت تخصيص بهينه منابع نبود و دقيقاً ضرورت وجود علم و دانش متعارف ريشه در محدود بودن منابع قابل دسترس دارد .

    در عرصه سازمانها و مؤسسات عمومي و خصوصي نوع نگاه به انسان به عنوان يك منبع مهم ولي محدود تغيير كرد و از حالت ابزاري بودن خارج و توجه به ارزشهاي وجودي و كرامتهاي انساني جايگزين آن گرديد . و آنچه كه در سالهاي اخير مطرح شده ، و ضرورت استفاده حداكثر از منابع محدود ، خصوصاً عامل نيروي انساني ، آن است كه چگونه ميتوان عامل نيروي انساني را در سازمانها هدايت كرد كه حداكثر كارآيي و كاميابي و رضايت حاصل آيد . به عبارتي چگونه ميتوان استعدادها و ظرفيتهاي بالا و بالقوه نهفته انساني را شناسايي و آنها را در جهت حداكثر فعاليت و كارآيي و كيفيت و بهره وري از منابع محدود به كار گرفت ، و يا اينكه به چه طريقي ميتوان عامل نيروي انساني را در جهتي هدايت و رهبري نمود كه حداكثر فعاليت و كارآيي و بهره وري و رضايت در فعاليتهاي سازماني حاصل آيد و زندگي كاري پر نشاط و شاداب گردد .

    آقاي منيتزبرگ [2] اظهار ميدارد كه « انسان گرانبهاترين گوهر تمدن است »   اين گوهر گرانبهاي تمدن داراي استعدادهاي نهفته اي است كه اگر همه آنها در عرصه سازمان شناسايي و زمينه شكوفايي و به فعليت رسيدن آنها مهيا گردد ، موجب كاميابي سازمان و كاركنان مي‎گردد . لذا هر سازماني براي بقاورشد خود علاوه بر اينكه بايد بداند كه به كجا ميرود و در چه زماني ميرود ، ناگزير است عملكرد حقيقي و برنامه‎ريزي شده خود را مقايسه كند. عملكرد يك سازمان چيزي غير از عملكرد مجموع بخشها ، قسمتها ، دواير و افراد نيست . منابع يك سازمان اقتضا مي‎كند كه هر يك از افراد آن سازمان در هر زمان به طور [3]مستمر در طول خدمت انگيزه هايي براي خدمت داشته باشند . بدين منظور لازم است كه هر سازمان يك سيستم ارزيابي عملكرد براي خود ايجاد كرده و بر اساس آن افراد سازمان به طور آگاهانه و پيوسته ارزيابي شوند و در صورت لزوم فعاليتهاي آنها اصلاح شود[4] .  

    سازمانها آرمانگر و هدفمندند . هر سازمان بر اساس مسئوليت و وظيفه اي كه بر عهده دارد بايد از ميزان موفقيت خود در دستيابي به اهداف اطلاع و اطمينان حاصل كند . پس همه سازمانها به ارزشيابي كار خود و تعيين ميزان پيشرفت و دستيابي به اهداف نيازمندند . هيچ مديريت و سازماني بدون بررسي نتايج كار و عملكرد خود نمي‎تواند به آرمانها و اهداف خود دست يابد[5] .

    اهميت ارزشيابي كاركنان و ارزش گذاري به كار و خدمات آنان به منظور تشخيص نقاط قوت و ضعف عملكرد افراد از دير باز براي مديران شناخته شده است ، به گونه اي كه اكنون سالهاست در نظام اداري اغلب كشورها نتايج ارزشيابي به عنوان پايه و مبناي اتخاذ تصميمات مهم اداري چون ارتقاء و پيشرفت افراد شايسته ، انتصاب به مقامات بالاتر ، تشويق و تقدير از خدمات برجسته ، جايگزيني افراد بر اساس استعداد و شايستگي و تعيين نيازهاي آموزشي كاركنان با توجه به نواقص و نارساييهاي عملكرد مورد استفاده قرار مي‎گيرد . از اين رو ارزشيابي كاركنان در دستگاههاي اداري امري ضروري و اجتناب ناپذير است و لازمه مديريت صحيح و پويا به شمار مي رود [6]

تعداد صفحه :121

قیمت : شش هزار تومان

پشتیبانی سایت :        ------        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *