پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی رابطه میان شخصیت برند و وفاداري مشتریان در بخش محصولات لوازم خانگی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی 

با عنوان :  بررسی رابطه میان شخصیت برند و وفاداري مشتریان در بخش محصولات لوازم خانگی 

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

دانشکده  ادبیات و علوم انسانی

پایان نامه  برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

گرایش بازاریابی

عنوان :

بررسی رابطه میان شخصیت برند و وفاداري مشتریان در بخش محصولات لوازم خانگی

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :

چکیده
اهمیت برند و تاثیر آن در فروش محصولات شرکت ها به طور فزاینده اي در حال گسترش بوده و آگاهی از شخصیت برند و ابعاد آن به سبب تاثیر گذاري بر رضایت، ارزش ادراکی و وفاداري مشتریان براي شرکت ها حائز اهمیت می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردي و ازلحاظ روش از نوع توصیفی می باشد و هدف از آن شناسایی رابطه بین شخصیت برند و وفاد اري مشتریان در بخش محصولات لوازم خانگی فروشگاه هاي شهرستان سنندج می باشد. مدل پژوهشی طراحی شده بر مبناي مدل شخصیت برند آکر(1997) و مدل ماندهاچیتارا و پولتهونگ(2011) شکل گرفته است. اعتبار محتوایی و سازه پرسشنامه هاي پژوهش با استفاده
از نظرات خبرگان و روش هاي تحلیل عاملی اکتشافی و شاخص KMO سنجیده شده و براي سنجش پایایی پرسشنامه ها از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده هاي حاصل از پرسشنامه نیز متناسب با نیاز آماري از نرم افزار آماري علوم اجتماعی (SPSS)،نرم افزار اکسل و نرم افزار روابط ساختاي خطی (LISREL) در قالب توصیف داده هاي پژوهش، توصیف متغیرهاي اصلی پژوهش، تحلیل داده هاي پژوهش و تحلیل عاملی تاییدي استفاده گردید. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها تایید تمامی فرضیه هاي پژوهش و معناداري تمامی عوامل موجود در مدل مفهومی را نشان داده است. به عبارت دیگر بین شخصیت برندهاي مورد مطالعه و وفاداي مشتریان به آن ها رابطه معنا داري وجود دارد. 

تعداد صفحه :172

قیمت : شش هزار تومان

پشتیبانی سایت :        ------        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --

4 فکر می‌کنند “پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی رابطه میان شخصیت برند و وفاداري مشتریان در بخش محصولات لوازم خانگی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *