پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : فاکتورهای تاثیر گذار بر توسعه رفتار بازار گرای صادرات

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

با عنوان : فاکتورهای تاثیر گذار بر توسعه رفتار بازار گرای صادرات

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

پايان نامه
براي دريافت در جه كارشناسي ارشد
رشته مديريت بازرگاني-گرايش بازاريابي

موضوع
فاکتورهای تاثیر گذار بر توسعه رفتار بازار گرای صادرات ( مطالعه موردی :شرکتهای صادر کننده استان خراسان رضوی )

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

مقدمه
در گذشته قواعد بازاریابی با نگاهی از درون شرکت به بیرون آن تعیین وتعریف می گردید ،سالها طول کشید تا شرکتها دریافتندکه برای رشد خود باید باتوجه به نیازهای بیرون به درون شرکت بپردازد ازاین رودرطول دهه گذشته،بازرارگرایی
بسیارمورد توجه پؤوهشگران بازاریابی قرار گرفت و به یکی از موضوعات اصلی پژوهش در بازاریابی استراتژیک مطرح شد.کلیات بازارگرایی ومبانی آن در مفهوم بازاریابی نهفته است .این مفهوم مرتبط با مشتری گرایی ،سودا گرایی و هماهنگی بخش بازاریابی با سایر بخشها در شناسایی وبرآوردن نیازهای بازارو مشتری است، از آنجا که مفهوم بازاریا بی به عنوان فلسفه حاکم بر سازمانها شناخته می شود،به سختی می تواند برای مدیریت مفید واقع شود،به همین دلیل نیاز به عملیاتی ساختن آن حس شد.این مساله تا ظهوربازارگرایی ادامه داشت تا اینکه بازارگرایی راهنمای عملیاتی سازی مفهوم بازاریابی قرارگرفت وازآن برای بهبود عملکرد کسب وکار استفاده شد.                                                                                          
پژوهشهای متعدد نشان می دهد که رابطه مثبتی بین بازارگرایی وعملکرد کسب وکار،بازارگرایی وبهبود نگرشهای کارکنان بازارگرایی با  نیروی فروش مشتری گراوجوددارد.                                                                             
اگرچه بدنه اصلی بازارگرایی درحال رشدوپیشرفت است،اما اکثرمطالعات گذشته روی بازارگرایی در کشورهای ارويایی وآمریکایی بوده است.
بازاریابی ومفاهیم مرتبط با بازار،دگرگونی های زیادی دردوران حاضر به خود دیده است.بازارگرایی ازآن رو مورد توجه سازمانهای عصر حاضر قرار دارد چرا که مشتری اکنون به دلیل پیشی گرفتن تولید برتقاضا وافزایش رقابت میان تولیدکنندگان،انتخابگر شده است. بقاوتوسعه سازمانهای امروز در گرو رضایتمندی مشتریان آنها است . امروزه برداشتها از بازاریابی خدمات وکالاها در حال دگرگونی است و روی آوردن به تکنولوژی های نوین وبازار یکپارچه جهانی هم، تاثیرهای ژرف وویژه خود را دارند.رقابت شدید در بازارها خصوصا در عرصه جهانی آن موجب ارزشمند گردیدن گرایش بازارگرایی جهت ارضاء نیازهای جدید مشتریان از سوی سازمانها شده است.از این رو سازمانهای کامیاب آنهایی هستند که مدیرانشان خود رابا شرایط روز همگام می سازند.این همگامی زمانی امکان پذیر است که کارکنان ومدیران گرایش به بازاررا به عنوان یک فرهنگ وبینش بپذیرند.                                                                                                                                                                                         
در این راستا مطالعات نشان می دهند که هر چقدر فعالیت بازارگرایی صادرات که شرکتها در بخش صادرات انجام می دهند در سطح بالاتری قرار داشته باشد، موجب می شود که آنها در امر صادرات موفقیت بیشتری کسب نمایند و چنانچه مدیران این شرکتها در روند تجاری صادراتی خود فاکتورهای موثر بر بازارگرایی صادرات (رسمیت،تمرکز،هماهنگی،سیستمهای پاداش-آموزش،تعهد،تاکید مدیریت،تجربه و ثبات یا پویایی محیط ) را مد نظر قرار دهند ،می توانند عملکرد مطلوب تری را در امر صادرات محصولات شاهد باشند و سود آوری بیشتری داشته باشند.(کادوگان و دیگران ،2001).
ولی نکته حایز اهمیت در این خصوص بکار بردن این فاکتورها با توجه به شرایط فرهنگی و مدیریتی کشور هاست،از آنجا که شیوه های مدیریتی پذیرفته شده و شرایط فرهنگی حاکم بر جوامع این مهم را متذکر می شود که نمی توان ویا نباید نتایج تحقیقات در این حیطه را (بازارگرایی صادرات)عینا در سایر جوامع بکار برد،بدین منظور در این تحقیق سعی بر آن شده که فاکتورهای موثر بر توسعه رفتار بازارگرای صادرات با توجه به مدل مفهومی ( فصل یک ردیف 4-3-3) با توجه به شرایط فرهنگی و مدیریتی داخل کشور مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد تا راهگشایی باشد برای شرکتهای صادر کننده به سمت بهبود وضعیت صادرات محصولات داخلی با در نظر گرفتن عوامل فوق.

بخش اول

بازارگرايي

به اعتقاد نارور و اسلاتر (1990) بازارگرايي قلب تپنده مديريت و استراتژي بازاريابي مدرن است و كسب و كاري كه بازارگرايي اش را افزايش دهد، عملكرد بازارش را بهبود خواهد بخشيد. بازارگرايي فرهنگي است كه با حداكثر كارايي و اثر بخشي، رفتارهاي لازم جهت خلق ارزش برتر براي مشتريان و در نتيجه عملكرد برتر مستمر براي كسب و كار را فراهم مي كند، ناروروا سلاتر (1990) بازارگرايي را شامل سه جزء رفتاري مشتري گرايي رقيب گرايي و هماهنگي بين وظيفه اي و دو معيار تصميم ـ تمركز بلند مدت و سود آوري مي دانند. به اعتقاد كوهلي و جاورسكي (1990)، بازارگرايي ايجاد اطلاعات در سراسر سازمان در ارتباط با نيازهاي فعلي و آتي مشتريان، نشر اطلاعات در بين بخشهاي سازمان و پاسخگويي سراسري به آن اطلاعات است.
بازارگرايي نه تنها براي خارج از سازمان، بلكه در داخل سازمان (لينگز 2004) و نه تنها در بازارهاي داخلي يك كشور و بلكه در بازارهاي بين المللي و جهاني هم مورد توجه است. (ديامانتا پولوس و كادوگان 1995).
 مفهوم بازارگرايي (گرايش به بازار)
بر خلاف بازاريابي كه بسيار تحت تاثير مسائل فرهنگي است و تعاريف زيادي در اين زمينه وجود دارد، بازارگرايي از چنين گستردگي برخوردار می باشد و كمتر تحت تاثير مسائل فرهنگي قرار گرفته است. كوششهاي ابتدايي افرادي مانند فلتن و مك كيتريك (1975) و بعد از آنها كاتلر (1994) تاثير زيادي بر گسترش مفهوم بازارگرايي داشته است.
اصولا” تاكنون چهار تعريف اصلي براي بازارگرايي ارائه شده است:
1_ بازارگرايي عبارت از ايجاد اطلاعات حاصل از بازار درباره نيازهاي جاري و آينده مشتريان، توسعه و انتقال اين اطلاعات در سراسر سازمان و پاسخگويي به آن در تمام سطوح سازمان است (كوهلي و جاورسكي؛ 1995).
2_ بازارگرايي از سه جزء رفتاري مشتري مداري، رقيب گرايي و هماهنگي و تبادل اطلاعات بين واحدها همراه با دو نوع تصميم گيري، تمركز بر بلند مدت و سود آوري تشکیل شده است(نارور و اسلاتر؛ 1990).
3_ بازارگرايي شامل مجموعه اي از باورها و اعتقاداتی است كه مشتريان را کانون توجه قرار داده تا سود آوري بلند مدت شركت را فراهم سازد. البته اين به معني توجه نداشتن به ساير ذي نفعان مانند مالكان، مديران و كاركنان نيست. (دشپاند و فارلي؛ 1993).
4_ بازارگرايي شامل مهارتهاي عالي و برجسته در درك و ارضاي نيازها و خواسته هاي مشتريان است. (دي ، 1994)، در همه تعاريف بالا، نكات زير به چشم مي خورد:
_ همه تعاريف بر روي مشتري به عنوان هسته مركزي تمركز دارند.

تعداد صفحه :99

قیمت : شش هزار تومان

پشتیبانی سایت :        ------        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *