پایان نامه کارشناسی ارشد رشته عمران : استفاده بهینه از فضای هوایی کشور با هدف افزایش پروازهای ترانزیت

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته عمران 

با عنوان :  استفاده بهینه از فضای هوایی کشور با هدف افزایش پروازهای ترانزیت

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

 دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc”

مهندسی عمران-راه و ترابری

عنوان سمینار:

استفاده بهینه از فضای هوایی کشور با هدف افزایش پروازهای ترانزیت

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

چکیده

   در این تحقیق، در مرحله اول پتانسيل و امكانات بالقوه كشور در جذب پروازهاي ترانزيت كه خود بر اقسام مختلفي مي تواند مطرح باشد بررسي مي گردد. به اين شكل كه جايگاه و عملكرد فرودگاههاي بين المللي كشور در جذب پروازهاي ترانزيت شناسايي می شود و سپس با بررسي عملكرد كشورهايي از منطقه كه در جذب پروازهاي ترانزيت موفق عمل كرده اند و با تطبيق اقدامات انجام گرفته در آن كشورها با شرايط و اوضاع كشورمان، راهكارهاي جذب درصد بيشتري از پروازهاي ترانزيت به هوا، فضا و فرودگاههاي كشور شناسايي و ارزيابي مي گردد. جذب پروازهاي ترانزيت مي تواند بهره دهي اقتصادي مناسبي براي يك كشور داشته باشد چرا كه ضمن ايجاد اشتغال، عوارض و هزينه هاي متنوعي از هواپيماههاي مربوطه اخذ مي شود.

در هر بخش برای فهم بیشتر، ضمن مدلسازی مساله ،جداول و نمودارهایی ارائه شده است که در بخش مربوطه به تفصيل به آن پرداخته شده است.

در نهایت و در فصل آخر،نتیجه گیری و پیشنهاداتی جهت ارتقاء توان جذب پروازهای ترانزیتی، عبوری و توقفی، توسط کشورمان ارائه گردیده است.

کلمات کلیدی:

پرواز ترانزیت – فرودگاه های خاور میانه– هزینه – تعرفه خدمات هوایی

مقدمه

ترانزيت هوايي از سه جهت مي تواند مورد بررسي قرار گيرد ، اول ترانزيت عبوري به اين معنا كه هواپيماهاي خطوط هوايي مختلف در قبال عبور از آسمان و فضاي يك كشور بدون آنكه توقفي را در فرودگاههاي آن كشور انجام دهند ، در قبال استفاده از كريدورها و مسيرهاي هوايي و برخورداري از سيستم هاي ناوبري آن كشور مبالغي را به هواپيمايي كشوري آن كشور مي پردازند . بديهي است كه هر چه يك كشور بتواند به پروازهاي عبوري بيشتري از آسمان خود سرويس دهي نمايد، بهره بيشتري از نظر اقتصادي خواهد برد . معمولاً خطوط هوايي مختلف در بين مسيرهاي امن، كوتاهترين مسير را از نظر زماني انتخاب مي كنند كه البته تعرفه ها و عوارض عبور از آسمان هر كشور مي تواند در اين موضوع تأثيرگذار باشد.

دومين محور مطالعه پروازهاي ترانزيت همراه با توقف در فرودگاههاي يك كشور هستند. دراين نوع ترانزيت كه عمدتاً مربوط به پروازهاي دوربرد مي باشد ، هواپيماهاي خطوط هوايي مختلف بمنظور دريافت امكانات و سرويسهاي فرودگاهي نظير سوختگيري، غذا رساني، بازديدهاي فني و يا پياده و سواركردن تعدادي مسافر با اهداف افزايش ضريب پري پروازو يا گسترش شبكه پروازي در فرودگاههاي يك كشور توقف كوتاهي مي كنند و بعد از پياده و سوار كردن تعدادي مسافر و يا بعد از انجام توقف هاي عملياتي با پرداخت هزينه هايي نظير هزينه نشست، هزينه سوخت، هزينه روشنايي به مسير خود ادامه مي دهند. در سومين حالت در ارتباط با امور ترانزيت هوايي، مي توان مسئله تمايل مسافرين به استفاده از يك فرودگاه قطبي را بعنوان گره مياني پيش از رسيدن به مقصد نهايي مورد ارزيابي و بررسي قرار داد، به اين نوع ترانزيت، انتقال مسافرين گفته مي شود. در فصل دوم اين پژوهش فرودگاههاي رقيب منطقه و خطوط هوايي موفق و اصلي منطقه بررسي خواهند شد.

سپس در فصل سوم ناحيه بندي دقيقي بر مبناي عوامل اقتصـــــــادي و جغـــــــرافيايي صورت گرفته و خصوصيات هر منطقه از نظر توليد و جذب پروازهاي باري و مسافري بررسي گرديده است و درگام بعدي مبادلات بار و مسافرين نواحي مختلف شناسايي و استخراج شده است و در مرحله آخر كريدورها و مسيرهاي مصوب و مهم بين المللي كه پروازها براي عبور از كشور ايران از آنها استفاده مي كنند بررسي و شناسايي شده و ضمن تخصيص ترافيك ترانزيت هوايي عبوري به آنها ، مسيرهاي مهم كشور مشخص مي شوند بدين وسيله بستر مناسبي به منظور ادامه پژوهش در فصول پنجم تا هشتم فراهم مي شود تا بتوان ضمن بررسی دقیق کلیات مسئله، به یک نتیجه گیری دقیق دست یافت و با ارائه راهکارها و پیشنهادات لازم به حل مساله کمک کرد.                                                           

1-1- اهمیت و هدف مساله

در اين قسمت از مطالعه نخست به بررسي اهميت و در مرحله بعد از آن به تشريح هدف مسئله پرداخته مي شود.

1-1-1- اهمیت مساله    

با توجه به اتكاي شديد اقتصاد ايران به منابع طبيعي و به ويژه نفت و از طرف ديگر نوسانات شديد بازار جهاني نفت و محدوديتهاي منابع طبيعي ، نياز به تفكر و مطالعه به منظور ايجاد جايگزينهاي مناسب تأمين بودجه به جاي تكيه بر درآمدهاي نفتي به شدت احساس مي شود.

در اين راستا، صادرات كالاهاي صنعتي نظير ماشين آلات و صنايع دستي و كالاهاي غيرصنعتي نظير محصولات كشاورزي از يك سو و فروش خدمات مختلف نظير خدمات حمل و نقل از سوي ديگر از جمله راهكارهاي اجرايي و قابل اطمينان مي باشند.                                            

لازم به توضيح است كه با توجه به اينكه دستيابي به حجم بالاي صادرات كالاهاي صنعتي و غيرصنعتي كه جايگزينهاي مناسبي براي تأمين بودجه بجاي تكيه بر درآمدهاي نفتي هستند ، مستلزم سرمايه گذاريهاي كلان ارزي و ريالي اوليه بوده و در بلندمدت امكان پذير مي باشند، لذا منابعي كه سريعتر و بدون ايجاد هزينه هاي سرمايه گذاري كلان اوليه به نتيجه برسند داراي اولويت مي باشند. در اين رابطه مي توان به فروش خدمات بالاخص فروش خدمات حمل و نقل ترانزيت در بخشهاي كالا و مسافر در چهار زيرمجموعه حمل و نقلي جاده اي، ريلي، هوايي و دريايي اشاره نمود.

از جمله خدمات حمل و نقلي قابل فروش، خدمات حمل ونقل در بخش ترانزيت كالا و مسافر در چهار زيرمجموعه فوق مي باشد.                                                                                            

بنا به نظر صاحبنظران، پديده ترانزيت كالا و مسافر با توجه به موقعيت جغرافيايي خاص و مناسب كشور مي تواند يكي از جايگزينهاي مناسب بخشي از درآمدهاي ارزي كشور باشد. حال آنكه ميزان اهميت موقعيت جغرافيايي در كسب درآمدهاي ارزي چه مقدار مي باشد ، نياز به تحقيق دارد. لذا اين مطالعه از يك نگاه به دنبال شناسايي عوامل مكملي مي باشد كه در صورت حصول آنها ، با تكيه بر موقعيت جغرافيايي ايران بتوان به درآمدهاي ارزي بيشتري دست يافت.                                          

لازم به توضيح است كه با اهميت بخشيدن به ترانزيت هوايي و تلاش براي بالابردن حجم تقاضاي ترانزيت هوايي از فضا و فرودگاههاي ارائه دهنده خدمات موجود در كشور، علاوه بر درآمد ارزي مي توان به صنعت حمل و نقل هوايي نيز اعتبار بخشيد .بنا بر اين تحليل و ارائه راهكارهاي بالفعل كردن پتانسيلهاي موجود همراه با بالابردن سطح خدمات رساني مهم و لازم به نظر مي رسد. با توجه به وسعت فراوان موضوعات مرتبط با ترانزيت هوايي، سعي شده است به مسائل و موضوعاتي پرداخته شود كه تأثير بيشتري در فرآيند ترانزيت هوايي دارند و ساختار پارامترهاي مهم مورد ارزيابي قرار گيرد.                                                                                                                                  

1-1-2- هدف مساله

هدف از اين تحقيق، شناخت صحيحي از ميزان تقاضاي پروازهاي ترانزيت از كشور مي باشد كه اين امر مستلزم دسترسي به ابزارهاي پيش بيني مناسب و به عبارتي تهيه و پرداخت مدل تقاضاي پروازهاي ترانزيت از ايران مي باشد. كاربرد نتايج پروژه در برنامه ريزي در موارد زير بوضوح روشن است.      

  1. گسترش كمي و كيفي تجهيزات ناوبري
  2. اصلاح قوانين مربوط به ترانزيت هوايي
  3. اصلاح و تكميل تجهيزات خدمات رساني فرودگاههاي كشور

راههاي بهره برداري بهينه از تسهيلات موجود هوايي و افقهاي سرمايه گذاري آتي همراه با اولويتــهاي اصلي آن از اهداف اصلي اين است.                                                              

در يك ارتباط متقابل ضروري است كه كشور ما به همان نسبتي كه به دليل استفاده از خدمات مختلف ارائه شده در مسيرهاي هوايي ساير كشورها متحمل هزينه مي گردد، با فراهم ساختن تجهيزات و امكانات مناسب و ارائه خدمات پروازي در مسير تردد ترافيك خارجي، درآمدهاي متعادلي را كسب نمايد، كه اين امر مستلزم بررسي امكانات و اقدامات كشورهاي رقيب در اين زمينه و شناسايي نرخ واقعي بار و مسافر عبوري از منطقه مي باشد. كه در نهايت به تعيين مدل مناسب و معقولي براي تقاضاي ترانزيت هوايي كشور چه در بخش عبوري از فراز كشور و چه در بخش همراه با توقف در فرودگاههاي كشور مي پردازد.                                                                                              

درواقع اين پژوهش در چارچوب پاسخگويي به سؤالات زير گام برمي دارد.                                

1- عوامل مؤثر در استفاده از مسيرهاي هوايي فراز يك كشور (بدون توقف) توسط خطوط هواپيمايي ساير كشورها به منظور تقرب و رسيدن به مقصد نهايي كدامها هستند ؟                        

2- عوامل مؤثر در انتخاب فرودگاههاي يك كشور به عنوان گره مياني توسط هواپيماهاي يك شركت هواپيمايي به منظور دريافت خدمات فرودگاهي نظير سوخت گيري، غذارساني ، نظافت و پياده و سواركردن تعدادي مسافر و بار و … و نهايتاً ادامه سفر هواپيما به سمت مقصد نهايي توسط هواپيماهاي آن خط هوايي كدامها هستند؟                                                                            

3- عوامل مؤثر بر جذب مسافرين انتقالي توسط فرودگاههاي كشور ثالث به منظور ادامه سفر مسافرين به سوي مقاصد نهايي از طريق آن فرودگاهها كدامها هستند؟                                                    

پس از پاسخگويي به سؤالات فوق، اين مطالعه قادر خواهد بود تا به سمت هدف خود و يا به عبارتي پاسخگويي به سؤالات زير نزديك شود.                                                                                

1- چگونه از تسهيلات موجود براي بهبود وضعيت ترانزيت هوايي بهره برداري بهينه صورت پذيرد؟

2- سرمايه گذاري آتي در چه جهتي، با چه اولويتي و به چه ميزان انجام پذيرد؟                          

3- اثرات حاشيه اي ناشي از ايجاد تسهيلات جديد مرتبط و اعمال گزينه‌هاي مختلف در جذب پروازهاي ترانزيت به ايران چگونه مي باشد؟                                                                    

1-2- پیشینه تحقیق- کاوش در متون

در طول ساليان گذشته سرمايه گذاري سنگيني در بخش حمل و نقل انجام شده و از پيچيده ترين تكنيكها و تجهيزات و تخصصها بهره برداري شده تا كالاهاي توليدي جوامع مختلف از   مراكز توليد تا بازار مصرف با حداقل خسارات و ضايعات و در حداقل زمان انتقال يابند و انسانها نيز بتوانند با بهترين شرايط از مباديي كه در آنها به سر مي برند، خود را به مقاصد سفرهايشان برسانند. در راستاي گسترش حمل و نقل، حمل ونقل هوايي نيز كه از سالها قبل به شكل رؤياي پرواز در آسمانها در اذهان بسياري از انسانها جاي گرفته بود در واپسين قرن هزاره دوم ميلادي تحقق يافت و بشر بالهاي آهنين خود را بر پهنه آسمان كره زمين گشود.                                                                            

حمل و نقل هوايي ابتدا در داخل كشورها برقرار شد و روز به روز رونق پيداكرد و سپس با توليد هواپيماهاي جديدتر و با فن آوري و برد بيشتر، پرواز بين كشورهاي مهم جهان امكان پذير گشت . تا قبل از جنگ جهاني دوم تكامل حمل و نقل هوايي بين المللي و نيز حجم خدمات هوايي ، آنچنان نبود كه بتواند تأثير قابل توجهي بر اقتصاد جهان و بازرگاني بين المللي داشته باشد .حال آنكه امروزه عليرغم جوان بودن صنعت حمل و نقل هوايي، در مقايسه با ساير تسهيلات حمل و نقل همچون ريل و دريا، اين صنعت به واسطه خصوصيات بي نظيرش، به ويژه از نظر زمان دربه دري بسيار كمتر بالاخص در مسافتهاي بيش از 600 كيلومتر در مقايسه با ساير امكانات حمل و نقلي نظير ريلي و جاده اي از جايگاه خاصي برخوردار شده است.                                                                                      

با رويكردي به اين جايگاه خاص تا كنون در سطح جهان مطالعات و تحقيقات گسترده اي در رابطه با اين شاخه حمل و نقل و اين صنعت عظيم در رشته هاي مختلف علوم انجام پذيرفته و رشد مقالات علمي چاپ شده در اين زمينه به وضوح گواه اين حقيقت است . متخصصين و برنامه ريزان حمل و نقل نيز تحقيقات گسترده اي را در اين راستا انجام داده اند و مدلهاي متنوعي را با هدف بهينه سازي بهره وري از ناوگانهاي شركتهاي هوايي جهان بكارگماردن هواپيماهاي سريع السير و كاستن از هزينه هاي بسيار زياد موجود ارائه داده اند.                                                                                              

همچنين مطالعاتي جهت توسعه شركتهاي هوايي و مطالعات اقتصادي آنها ، ايجاد مسيــــــرهاي جديد مسافري و باري برنامه ريزي تعمير و نگهداري ، بازاريابي تقاضاي سفر هوايي، توسعه فرودگاهها،حمل و نقل مجزاي بار و برنامه ريزي پرواز و نهايتاً مطالعات ترانزيت هوايي انجام شده است و همچنان ادامه دارد.

تعداد صفحه :97

قیمت : شش هزار تومان

پشتیبانی سایت :       

        [email protected]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *