پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی: تاثير تلويزيون بر رفتار كودكان و جوانان

متن کامل پایان نامه با عنوان : تاثیر تلویزیون بر رفتار کودکان و جوانان

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

موضوع:

تاثير تلويزيون بر رفتار كودكان و جوانان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چكيده …………………………………………………………………………………………………………

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………

طرح مسئله ………………………………………………………………………………………………….

اهميت و فوايد موضوع تحقيق………………………………………………………………………………

اهداف تحقيق ………………………………………………………………………………………………..

فرهنگ‌پذيري …………………………………………………………………………………………………

خرده فرهنگ …………………………………………………………………………………………………

التقاط فرهنگ ………………………………………………………………………………………………..

التقاط فرهنگي ………………………………………………………………………………………………

تعريف فرهنگ و تهاجم فرهنگي ………………………………………………………………………….

هدف ازتهاجم فرهنگي …………………………………………………………………………………….

اولين و آخرين قدم تهاجم فرهنگي ……………………………………………………………………….

جمع‌بندي ……………………………………………………………………………………………………

تاريخچه تلويزيون ……………………………………………………………………………………………

تاريخچه تلويزيون در ايران ………………………………………………………………………………….

چارچوب نظري ………………………………………………………………………………………………

چارچوب تئوريكي ……………………………………………………………………………………………

الف – جامعه‌معنوي …………………………………………………………………………………………

در اين جامعه شاخص هاي ارتباطي زير قابل سنجش است :…………………………………………

  • اداره اورگانيك …………………………………………………………………………………………
  • ارتباطات عمقي ………………………………………………………………………………………
  • امتداد تاريخي ………………………………………………………………………………………..
  • كوچكي جمع و ارتباط تام …………………………………………………………………………..

ب- جامعه صوري ……………………………………………………………………………………………

1) وسعت ……………………………………………………………………………………………………

2) اراده انديشيده……………………………………………………………………………………………

3) بي‌نامي ………………………………………………………………………………………………….

4) ارتباط سطحي …………………………………………………………………………………………..

نظريه دايزمن ………………………………………………………………………………………………..

نظريه لئوناردو بركويتز ………………………………………………………………………………………

نظريه بلسون ………………………………………………………………………………………………..

نظريه اجتماعي مابعد نوين ژان بودريلار ………………………………………………………………….

كلنر در جمع‌بندي اين نظريه چنين نتيجه مي‌گيرد ……………………………………………………..

نظريه بندوراد نظريه شناختي و اجتماعي ………………………………………………………………

نظريه دكتر لارنس فريدمن ………………………………………………………………………………..

فرضيه‌هاي تحقيق …………………………………………………………………………………………

فرضيه‌هاي اصلي ………………………………………………………………………………………….

فرضيه‌هاي فرعي ………………………………………………………………………………………….

متغيرهاي تحقيق ………………………………………………………………………………………….

معرف سازي ……………………………………………………………………………………………….

اوقات فراغت ……………………………………………………………………………………………….

خشونت …………………………………………………………………………………………………….

از خودبيگانگي ……………………………………………………………………………………………..

بزهكاري …………………………………………………………………………………………………….

تعريف مفاهيم نظري ………………………………………………………………………………………

طبقه اجتماعي …………………………………………………………………………………………….

اوقات فراغت ………………………………………………………………………………………………..

خشونت ……………………………………………………………………………………………………..

از خودبيگانگي ………………………………………………………………………………………………

بزهكاري ……………………………………………………………………………………………………..

تاريخ ادبيات ………………………………………………………………………………………………….

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………..

خشونت در تلويزيون …………………………………………………………………………………………

اثرات تلويزيون بر كودكان و نوجوانان ……………………………………………………………………….

الف – رابطه رشد شناختي كودكان با ادراك برنامه‌هاي تلويزيون ………………………………………

ب – رابطه رشد شناختي كودكان باادراك آگهي‌هاي تلويزيون ………………………………………….

ج – تلويزيون و دشواريهاي رفتاري ………………………………………………………………………….

د- تلويزيون و اثرات منفي آن بر تحصيل كودكان ……………………………………………………………

چ- تلويزيون و اثرات منفي بر تخيلات كودكان ………………………………………………………………

ح- چرا كودكان و نوجوان تلويزيون تماشا مي‌كنند ………………………………………………………..

خ- تماشاي تلويزيون با هدف يادگيري ……………………………………………………………………..

چ- تلويزيون درحكم مصاحب …………………………………………………………………………………

هـ – تماشاي تلويزيون براي فرار از واقعيت‌ها ……………………………………………………………..

تماشاي تلويزيون براي بيداري و تحريك ……………………………………………………………………

تماشاي تلويزيون براي كسب اطمينان خاطر و آرامش …………………………………………………..

اثرات منفي و مثبت تلويزيون بر كودكان ونوجوانان در افزايش پرخاشگري …………………………….

تلويزيون و كودكان مطالعه تجربي تاثيرات تلويزيون بر نوجوانان …………………………………………

تلويزيون در زندگي جوانان ؟؟ مالتزك ؛ هامبورگ ( 1959) ……………………………………………..

دلايلي براي بيزاري جستن از تلويزيون …………………………………………………………………..

تاثير تلويزيون ازديدگاه روانشناسي ……………………………………………………………………….

برون فكني ………………………………………………………………………………………………….

خانم هيمل وايت ……………………………………………………………………………………………

از ديدگاه جامعه شناسان …………………………………………………………………………………

از ديدگاه اخلاق و اجتماعي ………………………………………………………………………………

نقش رسانه‌هاي جمعي در اجتماع ……………………………………………………………………..

نتيجه ………………………………………………………………………………………………………..

نتيجه آخر مطلب …………………………………………………………………………………………..

پيشنهادات عبارتند از ……………………………………………………………………………………..

مشكلات تحقيق …………………………………………………………………………………………..

 چکیده:

بسياري از دانش پژوهان، متفکران و مصلحان اجتماعي عصر حاضر را با نام هاي متفاوتي چون «عصر تکنيک»، «عصر ارتباطات» «دهکده جهاني» و رهبري از راه دور ناميده اند البته رهبري از راه دور نه تنها در مورد ماهواره ها و فضا پيماها صادق است، بلکه هدايت از مسافت دور به وسيله رسانه هاي گروهي در مورد انسان نيز صدق مي کند.

تا قرن 20، رهبري و ارشاد انسان رويا رو و بر اساس ارتباط بود، در صورتي که در عصر حاضر ارتباطات يک طرفه و از راه دور صورت مي گيرد. به طوري که بين شنونده و گوينده، يا بهتر بگوييم بين موثر و متاثر به طور نسبي فاصله زيادي وجود دارد. برخي معتقدند که رسانه هاي گروهي داراي چنان قدرتي هستند که مي توانند نسلي تازه در تاريخ بشر پديد آورند، نسلي که با نسل هاي پيشين بسيار متفاوت است.

لارو سفلدومرتن (Lazerseld & Merton) در تشريح اين عقايد متفکران مي نويسند:

«وسايل ارتباط جمعي جديد ابزاري بس نيرومندند که مي توان از آن در راه خير و شر با تاثيري شگرف سود برد و چنانچه کنترل مطلوب وجود نداشته باشد، امکان استفاده از اين وسايل در راه شر بيشتر از خير آن است.

تقريباً در اکثر کشورها، به ويژه کشورهاي در حال رشد تعداد نسل جوان بيشتر و دلبستگي آنان بر رسانه هاي جمعي فزونتر است. تحقيقات انجام شده در شهر تهران، حاکي از آن است که بيشتر تماشا کنندگان تلويزيون کودکان زير 15 ساله و بعد از آنان بانوان خانه دار و سپس جوانان بيشتر از 15 سال هستند.

امروزه بررسي اثرات اين وسايل از پيچيده ترين مباحث انحرافات اجتماعي است. به همين دليل، جامعه شناسان در صحت نتايج و پژوهش هايي از اين قبيل، ترديد نشان مي دهند. البته عليرغم تاثير انکار ناپذير رسانه هاي جمعي در آموزش فرهنگ سازي، القاء عقيده و غيره بايد اذعان داشت که در زمينه اثر اين وسايل در رفتار انسان، تحقيقاتي بعمل آمده است که البته تحقيقاتي که بتواند اثرات تلويزيون سينما و مطبوعات را در انحراف و بزهکاري جوانان در کشور ثابت کند بسيار کم است در اين تحقيق تاثيرات رسانه هايي تصويري چون تلويزيون، بر رفتار کودکان و نوجوانان مورد بررسي قرار مي گيرد.

مقدمه:

از ديرباز ارتباط، برقراري ارتباط و انتقال پيام به مخاطبان مورد توجه جوامع بشري بوده و مي باشد از زمانيکه انسان به فکر ايجاد ارتباط با همنوعان خود افتاد در صدد برآمد تا ابزار آن را شناخته و بدست آورد تا بوسيله آن از موقعيت انسانهاي ديگر با خبر شود به همين منظور ابتدا از کشيدن تصاوير روي سنگها و تنه هاي درخت و بعد گفتار و نوشتار با يکديگر ارتباط برقرار مي کردند ولي به همان شکل باقي نماند و رفته رفته بر حسب نياز جامعه پيشرفت مي کرد و تحولات عظيمي در آن رخ مي داد.

از عوامل بسيار مهمي که باعث گسترش روابط از لحاظ تجاري و تبادل فرهنگي گرديد بوجود آمده راههاي ارتباطي بين روستاها و شهرهاي کوچک و بزرگ بودن با نزديک شدن مسير شهرها و روستاها روابط انسانها شکل جديدي به خود گرفت و باعث تغيير الگوها و ارزشهاي جوامع روستايي و شهري گرديد راه اطلاع سريع انسانها را از دستاوردهاي جديد کشاورزي و صنعتي ميسر ساخت و اين امر سبب دگرگوني در روابط اقتصادي سياسي اجتماعي فرهنگي و همچنين در تعيين الگوهاي مصرف، سيستم معيشتي و هنجارها بود.

برقراري ارتباط بين افراد گروه ها مستلزم وسايل خاصي است که به کمک آنها بتواند پيام ها و خواسته هاي خود را به يکديگر منتقل کنند با محيط زندگي بهتر آشنا شوند خود را با آن هماهنگ سازد و يا براي بهبود شرايط آن اقدام نمايند براي آنکه چگونگي انعکاس واقعيت عيني اشياء در فکر انسان به ديگران منتقل شود بايد بار ديگر آن را عيني ساخت و افکار را که محصول انعکاس دنياي خارج است بصورت عادي و قابل فهم در آورد عادي کردن و قابل انتقال ساختن انعکاس واقعيتها محيط زندگي در فکر انسان با وسايل و روش هاي گوناگون صورت مي گيرد به طور کلي استفاده از وسايل مختلفي که براي بيان انديشه هاي انساني و شناخت محيط زندگي به کار مي روند تابع شرايط و اوضاع تاريخي جوامع انساني است زيرا در هر جامعه به تناسب نيازها و پيشرفت هاي آن براي برقراري ارتباط بين افراد و انتقال افکار و اطلاعات وسايل معيني ايجاد مي شوند.

به طور مثال ورود وسايل ارتباط جمعي نظير روزنامه، راديو، تلويزيون، به درون يک قبيله دور افتاده با يک روستاي منزوي موجبات باز شدن آن را بسوي ديگر قبايل و روستاها وبه طور کلي جهان فراهم مي سازد و جامعه به سوي اقتصاد بازار و به طور کلي پيدايي عصر مبادله چه بصورت پاياپاي چه با استفاده از ابزار مبادله صورت مي پذيرد.

پيدايش تلويزيون اروپايي به عنوان اولين گام در راه جهاني شدن ارتباطات جمعي عليرغم همه موانعش نظير مشکلات زبان فرهنگ آداب و سنن و … نويد بخش تجربه ها و انديشه هاي نو در اين باب گرديد و آنچنانکه هم امروزه سخن از تلويزيون آسيايي به ميان آمده است تمامي اين تجربيات به نزديکي بيشتر با يکديگر در پرتو عصر ارتباطات خواهد انجاميد.

در جهان امروز، وسايل ارتباط جمعي روزنامه، راديو و تلويزيون و سينما با انتقال اطلاعات و معلومات جديدي و مبادله افکار و عقايد عمومي در راه پيشرفت فرهنگ و تمدن بشري نقش بزرگي بعهده گرفته اند و به طوري که بسياري از دانشمندان قرن بيستم را عصر ارتباطات نام گذاشته اند. رسانه هاي جميعي عبارتند از مطبوعات راديو تلويزيون فيلم سينمايي تصاوير و انواع کاست صوتي و ويدئو.

طرح مسئله

تلويزيون تنها رسانه اي است که مورد استفاده همگان قرار مي گيرد و بيش از هر رسانه اي ديگر زمينه را براي نزديک شدن جلب توجه کودکان و نوجوانان به خود فراهم مي کند و وقت زيادي از اوقات فراغت اين قشر را به خود اختصاص مي دهد.

با توجه به قابليتها تکنولوژي که دارد بيش از هر رسانه اطلاعات را براي دوران نخست اجتماعي شدن کودک مهيا نموده و آنها را آگاه و يا جهت انجام کاري ترغيب مي نمايد و گاهي نيز احساسات آنها را بر مي انگيزد و البته در مواردي ديگر بصورت مستقيم و غير مستقيم آسيبهاي به آنها وارد نموده و چه بسا اثرات منفي آن ماندگار باشد به همين جهت عده اي معتقدند تلويزيون عجايب و بيهودگي است با توجه به تحقيقات هرچه کارکرد ساير نهادهاي مرتبط با کودکان و نوجوانان نامناسب و ناهمگون باشد تاثير تلويزيون بر کودکان و نوجوانان بيشتر خواهد بود و طبق يافته ها در ده سالگي کودکان هر روزه بيننده تلويزيون مي باشند و آنهم به دليل کيفيت جذاب آن است که توجه را به حرکت در يک فضاي کوچک معطوف نموده و اين ويژگي مهم لاينفک از تلويزيون است. وقتي که مادر مورد تأثير تلويزيون صحبت مي کنيم در واقع در مورد چگونگي استفاده کودکان از تلويزيون گفتگو مي کنيم . کودک براي نياز خاصي به تلويزيون رو مي کند.

کودکان از يک محتواي تلويزيوني واحد به شيوه‌هاي گوناگون استفاده مي کنند. اما بخشي از گزينه کودکان به تجارب انباشته شده آنها و سرانجام به درک آنها از مسائل، ارزشهاي مورد قبول آنها و رفتارهايشان لبريز مي شود و سري مي يابد. به اين ترتيب اين گزينه مي تواند در شرايطي خاص در جنايت، خشونت يا اخلاق سهل آنگارانه و در شرايطي ديگر در درک بهتر از زندگي بزرگسالان و ارزشهاي دموکراتيک سهيم باشد يا در ديگر شرايط در هيچکدام نقشي ايفا نکند. چيزي در زندگي آنها را وادار مي کند تا براي تجربه خاصي دست به سوي تلويزيون دراز کند سپس اين تجربه وارد زندگي آنها مي شود و از ميان تجارب اندوخته کودکان، ارزشهاي رمز گردان شده، روابط اجتماعي و نيازهاي عامل و آني که قبلاً بخشي از زندگي آنها را تشکيل مي داده راه خود را بناچار مي گشايد و در نتيجه تجربه نخستين دچار تغيير مي شود چيزي به دور انداخته مي شود چيزي اندوخته مي شود و شايد نوعي رفتار آشکار از کودک سرزند.

اين تاثير تلويزيون است به اين اوصاف آنچه را که مي کوشيم تا درک کنيم نقشي است که تجربه تلويزيون در زندگي کودکان بازي مي کند. در اين خصوص سئوالهايي مطرح مي شود؟

آيا تلويزيون بي خبري کودکان و نوجوانان را عميقتر مي کند يا موجب گسترش آگاهي و دانش آنها مي شود؟

آيا خشونت موجود در برنامه هاي تلويزيوني موجب مي شود که نوجوانان خشونت با جنايت را ياد بگيرند.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 111

14700 تومان

 

 

پشتیبانی سایت :        ------        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --