پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری :بررسي تأثير سيستم جامع مالي و يكنواخت صنعت نفت بر ويژگي‌هاي كيفي اطلاعات حسابداري

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

با عنوان : بررسي تأثير سيستم جامع مالي و يكنواخت صنعت نفت بر ويژگي‌هاي كيفي اطلاعات حسابداري

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد اراک

دانشکده مدیریت، گروه حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرايش: حسابداری

عنوان:

بررسي تأثير سيستم جامع مالي و يكنواخت صنعت نفت بر ويژگي‌هاي كيفي اطلاعات حسابداري

(مورد مطالعه در شركت‌هاي پالايش نفت كشور)

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

مقدمه

ويژگي اصلي حسابداري در دنياي تجارت امروز تعامل حسابداران حرفه‌اي با سيستمهاي اطلاعاتي رايانه‌اي است. حسابداران نيز بايد مانند كاربران اصلي سيستم‌هاي اطلاعاتي در طراحي سيستم و شناخت عمليات بنگاههاي اقتصادي مشاركت كنند. مديران حسابداري بايد عملكرد سيستم‌هاي اطلاعاتي را اندازه‌گيري و ارزيابي كنند. از طرفي حسابرسان داخلي و حسابرسان مستقل بايد كيفيت پردازش اطلاعات را بررسي كنند و صحت اطلاعات ورودي و خروجي از سيستم را آزمون نمايند. (سجادي ، 1385 ، 6)1.

يك سيستم عبارتست از مجموعه‌اي از دو يا چند جزء مرتبط به هم كه به منظور دست‌يابي به يك هدف با هم در تعاملند. بيشتر مواقع سيستمها از زيرسيستم‌هاي كوچكتري تشكيل شده‌اند كه هر يك فعاليت ويژه‌اي را انجام داده و در نهايت سيستم بزرگتري را پشتيباني مي‌كنند. سيستم اطلاعات حسابداري عبارت است از كليه اجزاي مرتبط كه با هم در امر جمع آوري، ذخيره و انتشار اطلاعات با هدف برنامه ريزي، كنترل، تجزيه و تحليل و تصميم گيري نقش دارند. سيستم اطلاعات حسابداري كه در يك واحد تجاري طراحي و اجرا مي شود، مستقيماً با فرهنگ سازماني، سطح برنامه ريزي استراتژيك و فناوري اطلاعاتي كه در آن شركت وجود دارد، مرتبط است (صرافي زاده٬ 25٬1384)2.

برخي از فعاليت هاي مهمي كه سيستم اطلاعات حسابداري در يك شركت ايجاد مي كند، عبارت اند از:

گردآوري و ثبت داده هاي مربوط به فعاليت هاي شركت، برنامه ريزي، فرآيند تبديل داده ها به اطلاعاتي كه در تصميم گيري براي برنامه ريزي و كنترل فعاليت ها و انجام كنترل هاي ضروري جهت حفاظت از دارايي هاي شركت استفاده مي شود (همان منبع 30٬ )3.

در بيانيه مفاهيم بنيادي حسابداري شماره 2 كميته تدوين استانداردهاي حسابداري مالي[1] به عنوان يك سيستم اطلاعاتي تعريف و هم چنين بيان گرديد كه هدف اوليه حسابداري تهيه اطلاعات مفيد براي تصميم گيري است. وظايف سيستم حسابداري شامل شيوه هاي گردآوري داده هاي مربوط به فعاليت ها و رويدادهاي سازمان، شيوه تبديل داده ها به اطلاعاتي است كه مديريت مي تواند آن ها را در سازمان مورد استفاده قرار دهد و شيوه حصول اطمينان از قابليت دسترسي، اتكا و دقت اطلاعات تاكيد مي كند(سجادي ، 1385، 6)[2].

تحقيق حاضر به بررسي تاثير “سيستم جامع مالي و يكنواخت صنعت نفت در شركت هاي پالايش نفت كشور” بر” ويژگي هاي كيفي اطلاعات حسابداري” مي پردازد.سيستم جامع و يكنواخت نفت در تمامي شركت هاي زير مجموعه نفت مورد استفاده قرار مي گيرد. به دليل گستردگي مكاني، اين تحقيق را محدودتر نموده و فقط در شركت هاي پالايش نفت كشور مورد بررسي قرار گرفته است. اين سيستم به صورت وصل به شبكه[3] در تمامي اين شركت ها مورد استفاده قرار مي گيرد. سيستم جامع مالي و يكنواخت صنعت نفت شامل زير سيستم هايي است كه در واحدهاي مختلف مالي مورد استفاده مي باشد اين زير سيستم ها شامل موارد زير مي باشد.

سيستم حقوق و دستمزد

سيستم كالا

سيستم حسابداري صنعتي

سيستم بودجه

هر كدام از اين زير سيستم هاي حسابداري به گونه اي طراحي گرديده است كه متناسب با آن واحد مي باشد. در بخش دوم از فصل دوم اين تحقيق جزئيات كاملي از هر يك از اين زير سيستم ها و نحوه كاركردن با آن ها تشريح گرديده است.محقق در اين تحقيق ابتدا به شناسايي و نحوه كاركرد اين سيستم پرداخته و سپس به بررسي ويژگي هاي كيفي اطلاعات حسابداري پرداخته است.تا تاثير سيستم جامع مالي و يكنواخت صنعت نفت بر ويژگي هاي كيفي اطلاعات حسابداري را بسنجد. براي بررسي اين تاثير داده هاي لازم از طريق پرسشنامه به واحدهاي مالي در شركت هاي پالايش نفت ارسال گرديد.

در اين پرسشنامه سعي بر اين شده است كه رابطه بين اين سيستم بر چهار ويژگي اصلي يعني: قابل اتكا بودن [4] ، مربوط بودن [5] قابل مقايسه بودن[6] و قابل فهم بودن مورد بررسي قرار گيرد.

در اين تحقيق سيستم جامع مالي و يكنواخت نفت يك متغير مستغل و متغيرهاي وابسته همان ويژگي هاي كيفي اطلاعات حسابداري مي باشند.

2-1 تاریخچه مطالعاتی

با توجه به توضيحات بالا و وجود سيستم‌هاي جديد گزارشگري و حسابداري در اين تحقيق سعي بر آن است كه بررسي كنيم كه تا چه ميزان سيستم مورداستفاده در شركت‌هاي پالايش نفت ايران مي‌تواند جوابگوي نيازهاي اطلاعاتي استفاده‌كنندگان از اطلاعات باشد.بنابراين با اين تفكر كه اگر سيستم جامع مالي و يكنواخت صنعت نفت را يك متغير مستقل درنظر بگيريم مي‌خواهيم ميزان تأثير متغير مستقل را بر متغيرهاي وابسته را بسنجيم متغيرهاي وابسته همان ويژگي‌هاي كيفي اطلاعات حسابداري است.در جدول شماره (1-1) تحقيقات متعددي را كه در زمينه سيستم‌هاي اطلاعاتي حسابداري و ويژگي هاي كيفي اطلاعات حسابداري انجام گرفته است و موجبات چارچوب نظري در اين تحقيق شده است، نشان داده است.

 بیان مسئله تحقيق

هر سازماني كه داده هاي صحيح،دقيق ،بهنگام وجامع در اختيار داشته باشدوبتواند در كمترين زمان به داده هاي مورد نيازش دستيابي داشته باشد ،موفق تر است.نقش داده واطلاعات در مديريت سازمانها ،نقشي حياتي واساسي است.هرچه فضاي اطلاعاتي يك سازمان ،دقيقتر،شفاف تر،منسجم تر وسيستماتيك تر باشد،سازمان بهتر مي تواند به اهدافش نايل آيد.وجود فضاي اطلاعاتي نادقيق،كدر،آشفته ومتناقض از مهمترين عوامل عدم پيشرفت در مديريت سازمانها است (روحاني رانكوهي1372 ، 93)1.

اطلاعات مفيد حسابداري كه براي مديران تهيه مي‌شود بايد داراي ويژگي‌هاي زير باشد.

1- مربوط بودن: به اطلاعاتي تلقي مي‌شود كه بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان در ارزيابي رويدادهاي گذشته، حال يا آينده يا تأييد يا تصحيح ارزيابي‌هاي گذشته آن‌ها مؤثر واقع شود.

2- قابل اتكا بودن: اطلاعاتي قابل اتكا است كه عاري از اشتباهات و تمايلات جانبدارانه با اهميت باشد و به طور صادقانه معرف آن چيزي باشد كه مدعي بيان آن است يا به گونه‌اي معقول انتظار مي‌رود بيان كند.

3- قابل مقايسه بودن: استفاده‌كنندگان صورتهاي مالي بايد بتوانند صورت‌هاي مالي واحد تجاري را طي زمان جهت تشخيص روند تغييرات در وضعيت مالي، عملكرد مالي و انعطاف‌‌پذيري مالي واحدهاي تجاري مقايسه كنند.

4- قابل فهم بودن: يك خصوصيت كيفي مهم اطلاعات مندرج در صورتهاي مالي اين است كه به آساني براي استفاده‌كنندگان قابل درك باشد (نوروش، 1385، 21)2.

در حال حاضر در صنعت نفت سيستم جامع مالي و يكنواخت تنها مرجع تصميم گيري مي باشد بنابراين براي ارزيابي كيفي اطلاعات حسابداري محقق تاثير سيستم جامع مالي و يكنواخت نفت را بر اين ويژگي ها مورد بررسي قرار داده تا رابطه و تاثير آن را بسنجد پس به دنبال بررسي اين تحقيق چندين سوال اساسي در ذهن محقق خطور مي كند. سوالات در اين تحقيق كه اساساً تشكيل دهنده فرضيات تحقيق نيز هستند مشتمل بر سوالات زير است.

1.آيا سيستم جامع مالي ويكنواخت صنعت نفت در پالايشگا ههاي نفت در ايران مي تواند بر ويژگي “مربوط بودن” اطلاعات حسابداري موثر واقع گردد؟

  1. آيا سيستم جامع مالي ويكنواخت صنعت نفت در پالايشگاههاي نفت در ايران مي تواند بر ويژگي “قابل اتكابودن ” اطلاعات حسابداري موثر واقع گردد؟
  2. آيا سيستم جامع مالي و يكنواخت نفت در پالايشگاههاي نفت در ايران مي تواند بر ويژگي “قابليت مقايسه “اطلاعات حسابداري موثر واقع گردد؟
  3. آيا سيستم جامع مالي ويكنواخت صنعت نفت مي تواند بر” قابل فهم بودن” اطلاعات حسابداري موثر واقع گردد؟

4-1 – چهارچوب نظري تحقيق:

در سالهاي اخير، تلفيق علم حسابداري و نوآوري هاي عرصه فناوري اطلاعات و ارتباطات سبب شد. تا با استفاده از ابزارها و روش هاي نوين، شاهد سرعت و دقت روز افزون در سيستم هاي مالي باشيم استفاده از اين سيستم هاي نوين سبب مي شود تا با صرف نيروي انساني و وقت كم تر بتوان عرصه هاي وسيع تري را تحت پوشش قرار داد. امروزه هوش مصنوعي نقش اساسي در سيستم هاي اطلاعات ايفا مي نمايد.

سيستم خبره به عنوان زير مجموعه اي از هوش مصنوعي سعي بر تقليد رفتار انسان در حل مسايل و الگو برداري از راه حل ها دارد. بنابراين براي ايجاد سيستم هاي خبره در حوزه امور مالي توجهي خاص شده است زيرا در اين صورت، دانش و تخصص كمياب حسابداري و مالي براي گروه وسيع تري از افراد قابل دسترسي است (يزدي،1377، 20)[1].

وجود سيستم‌هاي متعدد منجر به ايجاد مشكلات متعدد و عدم كارآيي مي‌شود اغلب بايد داده‌هاي مشابه گردآوري و در بيش از يك سيستم ذخيره شود. اين موضوع نه تنها حجم فعاليت‌هاي ضروري سيستم‌ها را افزايش مي‌دهد بلكه اگر داده‌ها در يك سيستم تغيير كنند ولي در سيستم‌هاي ديگر اين داده‌ها تغيير نكند مي‌تواند منجر به تضاد و مغايرت داده‌ها شود. علاوه بر اين، يكپارچه‌كردن مؤثر داده‌ها در سيستم‌هاي متعدد كاري دشوار است. سيستم‌هاي برنامه‌ريزي منابع انساني[2] يكي از بخش‌هاي پيشرفته طراحي است كه اين مشكلات را حل مي‌كند. سيستم مزبور كليه جنبه‌هاي فعاليت سازمان را با سيستم اطلاعاتي حسابداري سنتي تلفيق، يكپارچه و هماهنگ مي‌كند (همان منبع،25)3.

تعداد صفحه :149

قیمت : شش هزار تومان

پشتیبانی سایت :        ------        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *