پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری:بررسی رابطه بین فرهنگ و میزان اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

با عنوان : بررسی رابطه بین فرهنگ و میزان اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

واحد اراک

دانشکده مدیریت، گروه حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرايش: حسابداری

عنوان:

بررسی رابطه بین فرهنگ و میزان اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكيده:

این تحقیق به بررسی ابعاد فرهنگ شرکتهای مختلف بر اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان در قالب چارچوب نظری هافستده می پردازد . براساس اشتباهات حسابداری کشف شده از 70 نمونه از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، محقق به بررسی مستقیم ابعاد فرهنگی نظیر فاصله قدرت و فردگرایی بر میزان اشتباهات حسابداری پرداخته است نتایج تحقیق بیانگر این واقعیت است که فاصله قدرت و فردگرایی توضیح دهندگی بااهمیتی در مورد میزان اشتباهات حسابداری ندارد تمرکز قدرت در بین اجزای یک شرکت و ایجاد تعدیل گرهای داخلی نسبتا قوی و کارکنان صلاحیت دار مهمترین مشخصه شرکتهای مورد مطالعه بوده و همچنین با توجه به روحیات و روابط کاری در ایران شرکتهای مورد مطالعه برخلاف فردگرایی بیشتربر جمع گرایی تمرکز داشته اند . که این امر موجب اشتباهات کمتری در اقلام حسابداری شرکتهای مورد نمونه بوده است . همچنین بر اساس تعدیل فرضیات تحقیق و وارد کردن نوع مالکیت شرکتها که غالبا دولتی بوده اند بر میزان اشتباهات تاثیر داشته است و این امر بیانگر این موضوع است که نوع مالکیت شرکتها (ازحیث دولتی و خصوصی ) بر افزایش میزان اشتباهات با توجه به هدف ایجاد آنها تاثیر گذار است .

واژه های کلیدی : اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان ، تاثیرات فرهنگی ، فردگرایی ، فاصله قدرت

مقدمه:

هدف اصلي اين تحقيق آن است که ببينيم آيا فرهنگ براساس تعريف و ابعادآقاي هافستدمفروضات نظريه نمايندگي را توجيه مي كند يا خير؟به كمك اين تحقيق مشخص مي شود كه آيا عوامل فرهنگي مورد بررسي در اين تحقيق بر اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان موثر هست يا خير ؟ بعبارتي ديگر مفروضات تئوري نمايندگي به كمك مدل هافستد مورد بررسي و آزمون قرار مي گيرند .يافته هاي تحقيق مي تواند در ايجاد ساز و كارهايي به منظور كاهش يا حذف اشتباهات حسابداری كمك نمايد .

در اين تحقيق به کمک مدل هافستد و ابعاد فرهنگی ایشان اشتباهات حسابداری کشف بوجود آمده در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسي قرار مي گيرد. در اين تحقيق رابطه بين ميزان فاصله قدرت در جامعه و ميزان فردگرايي موجود در آن با اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان مورد بررسي قرار مي گيرد.

این تحقیق یک تحقیق علمی بوده و نوع آن کاربردی است و روش آن تجربی که به بررسی تاثير فرهنگ اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابداری می پردازد.جامعه آماری تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشند که بواسطه یکسری محدودیتها تعدیل شده اند .این محدودیتها مقطع پایان سال مالی منتهی به اسفند ماه وحذف شرکتهای سرمایه گذاری و واسطه گری مالی میباشند که تعداد شرکتهای مورد بررسی را به81 شرکت تقلیل میدهد .نمونه آماری با توجه به تجانس شرکتها و راهنماییهای آماری 70 شرکت انتخاب شده اند . دوره زمانی تحقیق سالهاي مالی 1386 و 1385 می باشد بمنظور گرداوری داده های تحقیق از ابزار پرسشنامه کتبی و نیز صورتهای مالی سالیانه شرکتها استفاده میشود. داده های مربوط به مولفه های میزان فاصله قدرت و فردگرایی افراد به کمک پرسشنامه استاندارد جمع آوری شده اند و متغیر اشتباهات حسابداری به كمك مطالعه صورتهای مالی شرکتهای جامعه آماری گرداوری گردیده است

بدین ترتیب برای هر یک از شرکتهای مورد بررسی دو مولفه فرهنگی و متغیر اشتباهات حسابداری محاسبه شده است. به کمک روش آماری رگرسیون و اندازه گیری r آنها وجود رابطه بین متغير ها در سطح اطمینان 95 درصد و معنادار بودن این رابطه آزمون میشود و در نهایت با توجه به مبانی نظری و ادبیات تحقیق به تحلیل نتایج اقدام شده است .

1-1 مقدمه

در سال های اخیر گرایش شدیدی به استفاده از تئوریهای رفتاری در تحقیقات حسابداری بوجود آمده است . بدون شک چنین مطالعاتی باعث غنای رشته حسابداری شده و آن را از یک رشته خشک و کاملاً فنی (تکنیکی) خارج می سازد . این امر انجام تحقیقات گسترده در زمینه های مختلف ، از بررسی عوامل روانشناختی که بر تهیه گزارشات مالی اثر می گذارند تا توجه به نقش سیاسی – اجتماعی حسابداری در سازمان ها و جوامع را موجب شده است . به گونه ای که تاکنون مطالعات جالبی در عرصه حسابداری و عوامل محیطی تاثیر گذار بر آن در جهان صورت گرفته است که همگی موید تقابل و تعامل حسابداری و محیط بر یکدیگرند (هافستد ، 1987،54)[1].

نتایج این تحقیقات نشان می دهد که توسعه و تکامل حسابداری تحت تاثیر عوامل محیطی مختلفی قرار دارد که یکی از مهمترین این عوامل “فرهنگ ” می باشد . تحقیق حاضر در واقع تلاشی است در جهت بررسی رابطه بین مولفه های فرهنگی (فاصله قدرت ، فردگرایی ) و اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان و همچنین تاثیر عواملی از قبیل نوع مالکیت (دولتی یا خصوصی بودن) در مورد این رابطه مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد .در ادامه ی این فصل مطالبی در ارتباط با بیان مسئله ، سوالات و اهداف تحقیق ، مدل مفهومی تحقیق ، فرضیات ، قلمرو ، تعریف واژه ها و اصطلاحات و محدودیت های تحقیق ارائه می گردد .

2-1 تاریخچه مطالعاتی

تاكنون مطابقات تطبيقي جالبي در عرصه حسابداري وعوامل محيطي تأثيرگذار بر آن در جهان صورت گرفته است كه همگي آنها مؤيد تقابل وتعامل حسابداري ومحيط بر يكديگرند (همان منبع،87)2.نتايج اين تحقيقات نشان مي دهد كه توسعه وتكامل حسابداري تحت تأثير عوامل محيطي مختلفي قراردارد. كه يكي از مهمترين اين عوامل فرهنگ است. تحقيقات انجام شده توسط آرين وروبورگ كمك بسيار زيادي به محققان كرد. نتايج پژوهش آنها نشان داد كه چهار عامل محافظه كاري، پنهان كاري، بي اعتمادي وجبر گرايي بر عملكرد حسابداري تأثير مي گذارند (عبدلی و رویایی ، 1388،47 )[2].

گري (1988) با الهام از تحقيقات اين دو وبا استفاده از نتايج تحقيقات هافستده مدلي را ارائه داد كه نحوه ارتباط بين ارزشهاي فرهنگي وحسابداري را به خوبي مشخص مي كرد. تحقيقات زيادي به كمك مدل گري در حوزه هاي حسابداري مديريت، حسابداري مالي واستانداردهاي حسابداري وبررسي تأثير فرهنگ بر عملكرد حسابداري تاكنون صورت پذيرفته است. تحقيقات اوريول وهمكاران[3] (1996) در اسپانيا وسو دورن وفا گارتي[4] (1992-1981) در اندونزي از آن جمله اند ( همان منبع،48)3.

هافستد در تحقيق خود در سال 1980 بين كاركنان شركت IBM در 50 کشور وبه تعداد 11600000نفر به تحليل واستدلال تفاوت فرهنگ بين كشورها در 4 عنصر پرداخت كه عبارت بودند از: فردگرايي، فاصله قدرت، گريز از ابهام ومردگرايي. كشور ايران در تحقيق هافستده از حيث فاصله قدرت رتبه29 واز حيث مردگرايي رتبه 43 واز حيث اجتناب از ابهام رتبه 59 واز حيث فردگرايي رتبه 41 را داشت( همان منبع،48)4.

آرپان و ردبو (1985) در مطالعات خود به بررسي رابطه مجموعه معيني از ارزشهاي اجتماعي با رويه هاي حسابداري پرداختند. آنان ارزشهاي اجتماعي محافظه كاري، پنهان كاري، نگرش نسبت به تجارت ونگرش نسبت به حرفه حسابداري را مشخص كردند اما تحليل سيستماتيكي از روابط بين آنها ورويه هاي حسابداري ارائه ننمودند( همان منبع،49)5.

گري (1988) با بسط الگوي فرهنگ وارزشهاي اجتماعي مطرح شده توسط هافستده براي خرده فرهنگ حسابداري چهار ارزش تعريف كرد. از ديدگاه او چهار ارزش حسابداري عبارتند از: حرفه گرايي در مقابل كنترل دولتي- يكنواختي در مقابل انعطاف پذيري- محافظه كاري در مقابل خوش بيني- پنهان كاري در مقابل آشكار سازي. به اعتقادگري هر چه رتبه كشورها در اجتناب از عدم اطمينان وفاصله قدرت بالا و در فردگرايي ومردگرايي پايين باشد به احتمال زياد رتبه آنها در محافظه كاري بالا وبرعكس حالات فوق رتبه آنها در پنهان كاري بالا خواهد بود (همان منبع،49)6.

این فایل با فرمت ورد ارائه می شود

این فایل با فرمت ورد ارائه می شود

تعداد صفحه :97

قیمت : شش هزار تومان

پشتیبانی سایت :        ------        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *