متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

با عنوان :  بررسی اثرمالکیت سهام مدیرانه بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد اراک

دانشکده مدیریت، گروه حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش: حسابداری

عنوان:

بررسی اثرمالکیت سهام مدیرانه

بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

سود گزارش شده از جمله اطلاعات مالی مهمی است که در هنگام تصمیم گیری توسط افراد در نظر گرفته می شود،همچنین اقلام تعهدی آسانتر از جریانات نقدی دستخوش تغییر و دستکاری می شوند، از این رو مدیریت می تواند منجر به افزایش زمینه اشتباهات در اقلام تعهدی گردد. حاکمیت شرکتی با مکانیزم های برون سازمانی ومکانیزم های درون سازمانی می تواند منجر به افزایش قابلیت اتکاﺀ اطلاعات، ازجمله کیفیت سود و در نتیجه افزایش اعتماد سرمایه گذاران گردد. چارچوب های نظری مطرح شده درباره مکانیزم های درون و برون سازمانی، مالکیت مدیریت(مالکیت سهام مدیریت) را به عنوان یکی از مولفه های نظارتی درون سازمان معرفی می کند. یکی از راه حل هایی که از طریق آن، حاکمیت شرکتی می تواند اثر با اهمیتی به ثبات سود و کیفیت اقلام تعهدی حسابداری داشته باشد، آن است که مکانیزم های قوی حاکمیت شرکتی باید انگیزه ها یا فرصت های مربوط به مدیریت سود راکاهش دهد و در نتیجه به کاهش سطح اشتباهات در اقلام تعهدی و افزایش ثبات سود گردد.

بنابر این هدف این تحقیق ارزیابی اثر مالکیت سهام مدیرانه بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی میباشد.

باتوجه به فرضیه های مطرح شده در این تحقیق،مشخص گردید که اقلام تعهدی در مقایسه بااقلام نقدی از ثبات کمتری برخوردار می باشند و اقلام تعهدی با قابلیت اتکای کمتر درمقایسه با اقلام تعهدی با قابلیت اتکای بیشتر ازثبات کمتری برخوردارندهمچنین ارتباط بین مالکیت سهام مدیریت و ثبات سود غیر خطی(غیرمستقیم) می باشد.

مقدمه:

تداوم انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم، ایجاد کارخانه های بزرگ و اجرای طرحهای عظیم صنعتی نیازمند سرمایه های کلان بود. تأمین چنین سرمایه هایی از امکانات مالی یک یا چند سرمایه گذار فراتر بود و از سوئی، یک یا چند سرمایه دار نیز آمادگی پذیرفتن خطر تجاری چنین فعالیتهای بزرگی را نداشتند. از این رو، شرکتهایی شکل گرفت که مسئولیت صاحبان سرمایه آنها محدود به مبلغ سرمایه گذاریشان بود و در قالب چنین مشارکتهایی، سرمایه های کوچک تجهیز و راه حل مناسبی برای تأمین سرمایه های کلان و توزیع مخاطرات تجاری فراهم آمد. سرمایه های چنین شرکتهایی به سهام تقسیم و سهام آنها قابل نقل و انتقال بود. رواج معاملات سهام باعث رونق بازار سرمایه و مشارکت صاحبان سرمایه های کوچک در این بازار شد. تنظیم نحوه اداره شرکتهای سهامی وروابط بین صاحبان سهام از طریق وضع قوانین و مقررات توسط دولتها، نظم یافتن بخشی ازمعاملات اوراق بهاداربا ایجاد بورسهای اوراق بهادار از جمله عوامل دیگری بودند که به تشکیل شرکتهای سهامی وفزونی سرمایه گذارانی انجامید که نه مستقیماً در اداره شرکتها مشارکت داشتند و نه دارای چنین تمایلی بودند. شرکتهای سهامی توسط هیئت مدیره ای اداره می شود که معمولاً از سهامداران بزرگ تشکیل شده و منتخب آنان هستند. ادامه فرآیند تحول در مناسبات مالکیت و اداره سرمایه در کشورهای توسعه یافته صنعتی به پیدایش گروه تازه ای از مدیران کار آزموده و حرفه ای انجامید که در عین اقتدار کامل در اداره واحدهای اقتصادی، گاه در سرمایه آنها سهمی داشتند.

1-1 مقدمه

در این فصل، به ارائه بیان مسئله، ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، فرضیه های تحقیق، روش تحقیق، جامعه ونمونه آماری تحقیق، ابزارگردآوری داده ها، ابزار تجزیه و تحلیل داده ها، قلمروتحقیق و تعاریف واژه ها و اصطلاحات پرداخته می شود.

2-1 تاریخچه مطالعاتی

1- جنسن (1986) در تحقیق خود تحت عنوان “هزینه­های نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد، تأمین مالی شرکت و قبضه مالکیت” پیش­بینی نمود که وقتی مدیران جریان­ها نقدی آزاد بیشتری در دسترس داشته باشند، رفتارهای فرصت­طلبانه­ای از جمله سرمایه­گذاری در پروژه­ها با خالص جریان­ها نقدی کمتر، تلاش برای ایجاد درآمد، انجام هزینه­های اضافی، تلف کردن عایدی­ها و مواردی از این قبیل را انجام می­دهند. به عنوان مثال، خرید دارایی­هایی که درآمد تولید نمی­کنند، ایجاد فرصت­های شغلی افراطی و استفادۀ مفرط از دارائی­ها موجب تلف کردن عایدی­های شرکت می­شود. وی پیش­بینی نمود که افزایش اهرم، مدیران را منضبط کرده و رفتارهای فرصت­طلبانه آنها را کمتر می­کند، به این دلیل که بازپرداخت بدهی، وجه نقد اضافی کمتری را برای مدیران باقی می­گذارد.

2- کلاگ و کلاگ (1991): در تحقیق خود تحت عنوان “تقلب، حساب آرایی، قصور در صورت­های مالی” انگیزه اصلی مدیریت را در دستکاری سود، تشویق سرمایه­گذاران برای خرید سهام شرکت و به تبع آن افزایش ارزش بازار آن بیان کرده­اند.

3- سوینی (1994): سوینی در تحقیق خود تحت عنوان “تخلف از قرارداد بدهی و پاسخ­گویی حسابداری مدیران” به این نتیجه رسید که افزایش اهرم یا بدهی­ها توان شرکت­ها را برای مدیریت سود افزایش می­دهد، زیرا مدیران شرکت انگیزه بیشتری دارند تا از طریق مدیریت سود، اعتبار دهندگان را راضی نگهدارند.

4- فادنبرگ و تیرول (1995): فادنبرگ و تیرول در تحقیق خود درباره “تئوری هموارسازی سود و سهام بر مبنای اجاره­ها” ذکر کرده­اند که هموار سازی سود موجب می­شود، سرمایه­گذاران احتمال ورشکستگی را کمتر از واقع ارزیابی کنند.

5- کاسانن، کینونن و نیسکانن (1996): کاسانن و همکاران در تحقیق خود دربارۀ “سود سهام مبتنی بر مدیریت سود” به این نتیجه رسیده­اند که یکی از دلایل مدیریت سود، فرار مالیاتی است.

6- داروغ، پورجلالی، و سوداگران (1988): داروغ و همکاران در تحقیق خود تحت عنوان “مدیریت سود در شرکت­های ژاپنی” به این نتیجه رسیده­اند که انگیزه اصلی مدیریت سود، کاهش هزینه­های قراردادهای بدهی و کاهش هزینه­های سیاسی همچنین افزایش پاداش مدیران می­باشد.

7- گیدری و همکاران (1999):گیدری و همکاران در تحقیق خود درباره “طرح­های پاداش بر مبنای سود و مدیریت سود به وسیلۀ مدیران واحدهای تجاری” به این نتیجه رسیدند که مدیران واحدهای تجاری برای حداکثر کردن پاداش­های کوتاه­مدت خود سود شرکت­ را مخدوش می­سازند و به این منظور از اقلام تعهدی اختیاری استفاده می­کنند.

8- یون و میلر (2001): یون و میلر در تحقیق خود تحت عنوان “جریان وجود نقدی حاصل از فعالیت­های عملیاتی و مدیریت سود” نیز به این نتیجه رسیدند که انگیزه­ اصلی مدیریت سود کاهش هزینه­های قراردادهای بدهی و افرایش پاداش مدیران می­باشند.

9- بارتون وسیمکو (2002): بارتون در تحقیق خود به بررسی موضوع “ترازنامه به عنوان محدودیت مدیریت سود” نشان داده­اند که مدیریت سود در دوره­های بعدی به نوع و مقدار اقلام تعهدی که دردوره­های قبل مورد استفاده قرار گرفته است، وابسته می­باشد، زیرا اثر اقلام تعهدی به گذشته برمی­گردد.

10- مارکات و ویدمن (2004):مارکات و ویدمن در تحقیق خود دربارۀ “اثر مدیریت سود بر ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری” دریافتند که شرکت­ها جهت کنترل سودشان از اقلام تعهدی مختلفی با اهداف گوناگون استفاده می­کنند.

11- فیشر و استوکنت (2004): تحقیق فیشر و استوکنت تحت عنوان ” افر سفته­بازی سرمایه­گذار بر مدیریت سود” مبین این است که مدیران می­توانند سود گزارش شده را به وسیلۀ بعضی هزینه­ها مخدوش سازند.

این پایان نامه با فرمت ورد ارائه می شود

این پایان نامه با فرمت ورد ارائه می شود

 

تعداد صفحه :98

قیمت : شش هزار تومان

پشتیبانی سایت :        ------        info@elmyar.net

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --

مطالب مشابه را هم ببینید


11 Comments

MiguNouryigo · شهریور 22, 1396 at 8:11 ق.ظ

Ject 60 http://cialtobuy.com – online pharmacy Using Levitra
Keflex For Sinus Infection
Buying Doryx cialis Propecia Generic New York

MiguNouryigo · شهریور 23, 1396 at 3:42 ب.ظ

Viagra Noprescription http://cialtobuy.com – generic cialis Achat Viagra Original
Comprare Cialis Slovenia
Zithromax Sore Throat Dosage online pharmacy Comprar Cialis Foro Barato

MiguNouryigo · آبان 4, 1396 at 3:29 ق.ظ

Hearthyman Canada Ian Pharmacy Albuterol Inhaler Without A Script viagra online pharmacy Trazodone Canada Levitra Canada

MiguNouryigo · آبان 8, 1396 at 4:10 ب.ظ

Cialis Einmal Taglich viagra online pharmacy Chaque Cachet Jaune Contient Soit 10mg Propecia Trama

MiguNouryigo · آبان 8, 1396 at 6:56 ب.ظ

Sildenafil En Ligne 25 Mg levitra brand Real Elocon Online In Canada Cialis Comprar Generico Prednisolone Online

MiguNouryigo · آبان 9, 1396 at 6:58 ب.ظ

Will Cephalexin Treat Syphilis buy viagra Kamagra Glaucoma Nexium Discount Offer Propecia Calidad

MiguNouryigo · آبان 16, 1396 at 2:17 ب.ظ

Healthy Man viagra Viagra Foto Effetti

MiguNouryigo · آبان 16, 1396 at 5:08 ب.ظ

Viagra Soll Billiger Werden viagra online prescription Viamedic Com Vfw Store

MiguNouryigo · آبان 30, 1396 at 12:10 ب.ظ

Prix Cytotec Jean Cialis 5mg Tous Les Jours generic viagra Viagra Cialis Generique Lasix Rezeptfrei Kaufen Cialis Tadalafil 5 Mg

MiguNouryigo · آبان 30, 1396 at 3:22 ب.ظ

Propecia Skin Rash Drugs viagra Precio Del Propecia

MiguNouryigo · آبان 30, 1396 at 6:39 ب.ظ

Vente Cialis levitra 10mg Foro Priligy 30 Mg Sale Isotretinoin Low Price Can Amoxicillin Treat Bladder Infections

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Related Posts

رشته حسابداری

حسابداری :خرید و دانلود مجموعه پایان نامه ارشد

  رشته حسابداری :خرید و دانلود مجموعه بزرگ پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته حسابداری:     پایان نامه حسابداری : مطالعه رابطه بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف پایان نامه Read more…

رشته حسابداری

پایان نامه ارشد : بررسی رابطه بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک در بورس

 دانلود متن کامل پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک در بورس مطالب مشابه را هم ببینید پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری : بررسی تاثیر گزارشهای حسابرسی بررفع ابهام...پایان Read more…

رشته حسابداری

پایان نامه ارشد : بررسی رابطه بین پیش بینی سود مدیریت ،عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام

 دانلود متن کامل پایان نامه بررسی رابطه بین پیش بینی سود مدیریت ،عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام مطالب مشابه را هم ببینید سمینار کارشناسی ارشد رشته حسابداری : بررسی رابطه بین تناسب استراتژی Read more…