پایان نامه های علوم اجتماعی – 140 پایان نامه جدید از دانشگاه تهران

این 140 پایان نامه که لیست عناوینش رو در این پست درج میکنم هنوز فرصت نکردم برای فروش اینترنتی در سایت درج کنم ولی متن کامل همه این پایان نامه ها با فرمت ورد موجود هستش

همگی از دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

از تمام گرایش ها هم می تونید توش پیدا کنید :

جامعه شناسی،مردم شناسی ،پژوهش اجتماعی ،توسعه روستایی ، رفاه اجتماعی و…

اگر کسی خواست به این  ایمیل  پیام بدهید :

[email protected]

قیمت برای هر کدام 17 هزار تومان

«بررسي تأثير ويژگيهاي اجتماعي – جمعيتي خانواده بر محروميّت تحصيليِ فرزندان در ايران
بررسي ابعاد و مؤلفه‌هاي شكل‌دهندة ساختار طبقات اجتماعي و سبك زندگي
هويت قومي در اينترنت(بررسي عملکرد اينترنتي گروه هاي قومي آذري، بلوچ، ترکمن، عرب خوزستاني و کرد)
بررسي عوامل اجتماعي و فرهنگي مؤثر بر گرايش روستاييان به مشاركت اجتماعي(مطالعه موردي روستاي كرفس از توابع شهرستان رزن

بررسي عوامل اجتماعي وفرهنگي مؤثر برمشاركت روستائيان درطرحهاي عمران روستايي-دهستان شروينه ازتوابع شهرستان جوانرود

عوامل اجتماعي موثر بر انتخاب گروه‏هاي مرجع توسط دانش ‏آموزان مهاجر روستايي(مطالعه موردي شهر قدس)
پژوهش تطبيقي در زمينه توسعه اقتصادي- اجتماعي جامعه عشايري تالش، قبل و بعد از اسکان مطالعه موردي؛ روستاي طولارود
نقش تعاونيهاي فرش دستباف در حذف واسطه‏هاي فرش(مطالعه تجربي تعاوني فرش دستباف ميبد
عنوان نقش اعتماد اجتماعي در ميزان کارايي شوراهاي اسلامي مطالعه موردي مراکز دهستان بخش مرکزي شهرستان سندج
بررسي ابعاداقتصادي- اجتماعي مهاجرت هاي روستايي درشهرستان گچساران (مطالعه موردي دهستان بابويي )
«نخبگان قدرت در شهر تهران» نقش تصميم‌گيران در مسائل اجتماعي

بررسي انسان‌شناختي سبك زندگي مهاجران هزاره افغانستاني(شهرك قائم قم )

بررسي انسان‌شناسانه پديده كودكان كار خيابان درشهر كرج

بررسي مردم شناختي روستاي سرتك زر در شهرستان كهنوج ( با تأكيد بر مسكن ، پوشاك و خوراك )

بررسي فرهنگ سياسي و نظام طايفه‌اي در شهر دلفان

سازماندهي فضايي خانه و فرهنگ مطالعه موردي خانه‌هاي تاريخي کاشان

فرهنگ نظام اداري ـ مديريتي ايران (مطالعه موردي وزارت جهاد كشاورزي)
مشارکت اجتماعي زنان و تأثير آن بر رفاه خانواده(مطالعه موردي در منطقه 9 شهر تهران)
بررسي عوامل اقتصادي- اجتماعي مؤثر در اشتغال مجدد بازنشستگان تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعي (شهرتهران)
تأثير رفاه خانواده بر موفقيت تحصيلي دختران (بررسي سال سوم مقطع متوسطه مدارس دولتي مناطق 1 و 17 شهر تهران)

بررسي جايگاه بازارچه‌هاي مشترك مرزي در وضعيت رفاهي مرزنشينان(مطالعه موردي بازارچه‌هاي مرزي سردشت و پيرانشهر)
تغييرات اجتماعي و سينما1384-1374
سينماي ممنوعه در ايران پس از انقلاب(تحليل محتواي فيلمهاي دوگانه و ممنوعه)

بررسي جامعه‌شناختي بحران‌هويت درجامعة معاصر ايران
بررسي عوامل خانوادگي موثر در ايجاد و تقويت انگيزش پيشرفت نوجوانان دختر (18-14) ساله در دبيرستانهاي دولتي روزانه نواحي چهارگانه آموزش و پرورش شهرستان کرج

بررسي ابعاد اجتماعي، فرهنگي و جمعيت شناختي ازدواج خويشاوندي در ايران
مطالعه وضعيت فعاليت و اشتغال جمعيت با تأکيد بر اشتغال دانش آموختگان آموزش عالي شهرستانهاي استان مازندران

بررسي وجوه اجتماعي- جمعيتي ازدواج زودهنگام زنان در ايران

بررسي عوامل مؤثربر آگاهي و عمل شهروندي جوانان

بررسي عوامل خانوادگي مؤثر بر فرار دختران از منزل در شهر تهران

بررسي عوامل يادگيري اجتماعي رفتارديني

تفاوتهاي اساسي بين مناطق در پذيرش نوآوري(با تكيه بر پذيرش كشت ارقام پرمحصول برنج مطالعه موردي دو روستا در آمل)

بررسي اعتماد اجتماعي شهروندان به عنوان مولفه موثر بر مشاركت و همكاري آنان با شهرداري (مطالعه مناطق 22گانه تهران)
مهناز مقبول اقبالي

بررسي پديده کودکان کار ( مطالعه موردي شهر اردبيل )
مطالعه ميزان و کيفيت استفاده از اينترنت در ايران و تأثير آن بر ميزان مشارکت سياسي مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه تهران

بررسي جامعه شناختي جشن هاي سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي ايران (با تأكيد بر رويكرد وحدت ملي، امنيت ملي و تهديدزدايي)
بررسي ميزان اثربخشي شوراها(مقايسه تطبيقي شوراي شهر تهران و اصفهان)
رسانه ها ، جرائم اجتماعي و احساس امنيت و آگاهي(تاثير انعکاس جرائم اجتماعي در مطبوعات بر ميزان احساس امنيت و آگاهي شهروندان تهراني)
بررسي جامعه شناختي احساس ناامني جنسي زنان وعوامل موثر برآن( مطالعه موردي دربين زنان 15 الي 29 ساله در شهر تهران)

بررسي نقش برنامه هاي ماهواره اي خارج از کشور، در تغيير رفتارهاي اجتماعي جوانان شهر تهران (با تاکيد بر مُدگرايي)

تحليل محتواي عکسهاي نهمين انتخابات رياست جمهوري

تعيين ميزان رضايت شغلي زنان شاغل در روزنامه همشهري نسبت به ابعاد و جنبه‌هاي مختلف وضعيت شغلي آنها و يافتن عوامل مؤثر در افزايش ميزان خشنودي شغلي

‌بررسي كيفيت زندگي مرتبط با سلامت (HRQL) سالمندان بالاي 60 ساله و بالاتر شهر رامهرمز.

بررسي نقش سرمايه اجتماعي متجلي در نهادهاي مشارکتي (شوراي اسلامي روستاي دهنگ) در فرايند توسعه محلي (¬روستاي دهنگ

بررسي و توصيف علمي تأثير شاخصهاي رفاهي بر موفقيت تحصيلي

پيامد هاي اجتماعي –فرهنگي ناباروري زنان مطالعه موردي تهران

بررسي تاثير نظام مالياتي بر توزيع درآمد

عوامل مؤثر از قبيل اشتغال زنان، مشارکت مردان،تحصيلات زنان،استفاده از وسايل جلوگيري،قوميت،سن زنان،مشارکت مردان در برنامه هاي تنظيم خانواده و… بر باروري با تأئيد برنقش توسعه در شهرستان آبادان

بررسي تفاوت ميزان باروري در طبقات اجتماعي مختلف در شهر اهواز

پايان نامه رشته ارتباطات-تحليل نشانه شناختي بازنمايي هويت كُردي در سينماي ايران بعد از انقلاب 1357(مطالعه فيلم¬هاي سينماي ژانر جنگي و ژانر اجتماعي کارگردانان غيرکُرد ايراني)
پايان نامه گرايش مديريت توسعه بررسي پيامدهاي اعتبارات خرد روستايي برتوانمندسازي اقتصادي زنان سرپرست خانوار روستايي با تاكيد بر طرح حضرت زينب كبري (س)
بررسي هويت قومي وملي کردها

گرايش انسان شناسي – بررسي انسان‏شناختي استراتژي‏هاي قدرت زنان كُرد(بررسي موردي زنان طبقه متوسط شهرستان سنندج)

رساله جهت دريافت درجه کارشناسي ارشد برنامه ريزي رفاه اجتماعي «بررسي آسيب هاي اقتصادي-اجتماعي اچ آي ويايدز بر خانواده هاي مبتلا به ايدز و واکنشهاي آنان» (مطالعه موردي مرکز بهداشت غرب تهران

رساله براي دريافت درجه كارشناسي ارشد دررشته جامعه شناسي توسعه روستايي بررسي مشاركت روستاييان درتوسعه (مطالعه موردي در استان كردستان)

پايان نامه کارشناسي ارشد رشته توسعه اجتماعي بررسي اثر و پيامدهاي توسعه صنعتي بر توسعه اجتماعي در منطقه احمدآباد مستوفيبا تاکيد بر دانش آموزان دوره دبيرستان

پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي‌ ارشد در رشته ارتباطات اجتماعي-جهاني‌گرايي قومي و مصرف رسانه‌اي-مطالعه موردي مصرف رسانه‌اي تلويزيوني تركمنهاي جرگلان

دانشكده علوم اجتماعي گروه توسعه روستايي پژوهش تطبيقي در زمينه توسعه اقتصادي- اجتماعي-جامعه عشايري تالش، قبل و بعد از اسکان( مطالعه موردي؛ روستاي طولارود
بررسي جامعه شناختي كليشه‌هاي جنسيتي و ساخت خانوادهدر سريال‏هاي تلويزيوني ايراني

بررسي پيامدها و آثار ICTs در توسعه و بخصوص توسعة روستايي

بررسي جمعيت و مهاجرپذيري شهر تهران

پايان نامه دکتري – رشته جامعه شناسي نظري – فرهنگي -عنوان -تحليل اجتماعي گفتمان فولکلور در ايران معاصر-( نمونه مورد مطالعه حوزه فولکلور ترکمن

بهره وري و خرسندي از وب لاگ نويسي در بين دختران و پسران شهر تهران
رساله بازنمايي هويت اجتماعي روشنفكر در سينماي بعد از انقلاب

بررسي ميزان مشارکت زنان عضو شوراي اسلامي روستايي در مديريت مربوط به روستا وعوامل موثر برآن
گردشگري روستايي وآثار اقتصادي و اجتماعي آن بر توسعه منطقه اي( مطالعه موردي آبگرم لاريجان آمل)

تبيين عوامل مؤثر بر وضعيت رفاهي خانواده‏هاي شاغل دركوره‏هاي آجرپزي در شهر وايقان

بررسي احساس تعلق به هويت ملي و قومي در بين جوانان شهر پيرانشهر

بررسي رابطه استفاده از بازيهاي رايانه اي و ارتباطات ميان فردي نوجوانان
رويکردي فـرهنگي بر آمـوزشهاي جـنسي (نمونه موردي مدارس راهنمايي و دبيرستانهاي دخترانه شهر تهران

بررسي فرهنگ‌پذيري مهاجران (فصلي) روستاي فرهادآباد ازشهرستان دلفان به شهر تهران

بررسي مقايسه‌اي وضعيت اشتغال مهاجرين روستا- شهري وشاغلين بومي در مناطق شهري ايران

مقايسه ويژگيهاي اقتصادي،اجتماعي وجمعيتي مهاجرين و افراد بومي

بررسي عوامل اجتماعي وفرهنگي مؤثر برمشاركت روستائيان درطرحهاي عمران روستايي
بررسي عوامل اجتماعي و فرهنگي مؤثر بر گرايش روستاييان به مشاركت اجتماعي (مطالعه موردي روستاي كرفس از توابع شهرستان رزن )
تحليل ارتباطي برنامه‌سازي در سازمان صدا و سيما؛مطالعه موردي برنامه‌سازي ويژه نوجوانان
فشارهاي رواني، تنش‏ها، چالش‏ها و تكنيك‌هاي مقابله در ارتباطات انساني مطالعه موردي زوج‏هاي بين فرهنگي
ميزان آسيب پذيري اجتماعي سالمندانميزان آسيب پذيري اجتماعي سالمندان

بررسي رابطه بين خدمات کميته امداد و توانمند سازي اقتصادي، اجتماعي و رواني زنان سرپرست خانوار
بررسي تأثير ابعاد متفاوت استقلال بر رفتارباروري زنان در ايران
دروازه‌باني در روزنامه‌ها بررسي تغييرات در اخبار اخذ شده از خبرگزاري‌ها
حكومت الكترونيك در ايران-مطالعه و ارزيابي برنامه‌ها، رويكرد مديران و وب‌سايتهاي‌ دولتي
نقش معلمان در توسعه مناطق روستايي

حافظـه جمعـي و روايـت با تأكيد بر رمان تاريخ‌گرا و نگاهي به رمان فارسي دهه چهل

– بررسي عوامل اجتماعي و جمعيتي مؤثر بر سن ازدواج زنان ترکمن شهر بندرترکمن

تبيين نقش و جايگاه فن آوري اطلاعات و ارتباطات بر توسعه روستايي با تاکيد سرمايه اجتماعي

رساله براي دريافت درجة دكتري در رشتة جامعه شناسي زندگي روزمره در مراكز خريد(مطالعة موردي مراكز خريد در شهر تهران

تلويزيون و هژموني فرهنگي(قرائت‌هاي زنان از سريال‌هاي تلويزيوني)
دوفضايي شدن جهان تفاوت هاي جنسيتي دربازنمايي هويت در فضاي واقعي و فضاي وبلاگ
فشارهاي رواني، تنش‏ها، چالش‏ها و تكنيك‌هاي مقابله در ارتباطات انساني مطالعه موردي زوج‏هاي بين فرهنگي

جهان‌نگري ايراني در فضاي دو جهاني شده
پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي ‌ارشد در رشته مطالعات فرهنگي و رسانه- منازعات قدرت و تكوين تاريخي ميدان توليد سينماي ايران
بررسي نقش سرمايه اجتماعي متجلي در نهادهاي مشارکتي (شوراي اسلامي روستاي دهنگ) در فرايند توسعه محلي (¬روستاي دهنگ)

مهاجرت از شهر به روستامطالعه موردي روستاي کاظم¬آباد از توابع شهرستان رباط¬کريم

بررسي مشاركت روستاييان درتوسعه كشاورزي(مطالعه موردي در استان كردستان)

مطالعه‌اي در زمينه گرايش جنگل‌نشينان بندپي شرقي به پذيرش خروج دام از جنگل

انجام پژوهشي جامعه‌شناختي پيرامون سبك زندگي در طبقات بالا،‌ متوسط و پايين و همچنين بررسي ابعاد و مؤلفه‌هاي شكل‌دهندة ساختار طبقات اجتماعي و سبك زندگي

پشتیبانی سایت :              [email protected]