پایان نامه مهندسی صنایع گرایش صنایع: توسعه مدل رياضي براي بهبود کيفيت و سلامت محصول همراه با پايداري محيط زيست و کارآمدي حمل و نقل در زنجيره تامين صنايع غذايي

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکيده: ‌ب

فهرست مطالب… ‌ج

فهرست شکل­ها ‌و

فهرست جدول­ها ‌ز

فصل اول : کليات تحقيق.. 1

1-1 مقدمه. 2

1-2 اهميت و ضرورت تحقيق.. 2

1-3 اهداف تحقيق.. 4

1-4 ساختار تحقيق.. 4

فصل دوم : ادبيات و پيشينه تحقيق.. 5

2-1 مقدمه. 6

2-2 زنجيره تامين و ضرورت وجود آن. 6

2-3 زنجيره تامين يک­پارچه. 9

2-4 فرآيندهاي عمده­ي مديريت زنجيره تامين.. 10

2-4-1 مديريت اطلاعات… 10

2-4-2 مديريت لجستيك… 12

2-4-3 مديريت روابط.. 12

2-5 ابعاد فيزيکي زنجيره تامين.. 13

2-6 روند توسعه سيستم‌هاي اطلاعاتي و نقش آن­ها در زنجيره تامين.. 14

2-7 زنجيره تامين غذايي.. 16

2-7-1 جايگاه زنجيره تامين غذايي در ايران. 18

2-7-2 مزاياي ايجاد زنجيره تامين غذايي در کشور ايران. 20

2-7-3 توجه به کيفيت و سلامت محصول در زنجيره تامين غذايي.. 20

2-7-4 کارآمدي حمل و نقل در زنجيره تامين غذايي.. 22

2-7-5 زنجيره تامين سبز. 25

2-7-5-1 تفاوت زنجيره تامين سنتي و سبز. 27

2-7-6 بررسي روابط ميان چالش­هاي مطرح شده 27

2-8 رويکرد مدل­سازي و حل.. 29

2-9 نتيجه­گيري.. 31

فصل سوم : مدل سازي زنجيره تامين غذايي.. 34

3-1 مقدمه. 35

3-2 مسئله­ي زنجيره تامين و مديريت آن. 35

3-3 معرفي مدل. 35

3-4 روش تخمين توليد گاز دي اکسيد کربن.. 38

3-5 فرض­های مدل. 39

3-6 نشانه گذاري.. 39

3-7 فرمول­بندي مدل. 43

3-8 مثال عددي.. 47

3-9 تحليل حساسيت… 51

3-10 نتيجه­گيري.. 53

فصل چهارم : مطالعه­ي موردي.. 54

4-1 مقدمه. 55

4-2 معرفي شرکت… 55

4-3 تعريف مسئله. 56

4-4 داده­هاي ورودي مسئله براي مدل­سازي.. 57

4-5 حل مدل. 60

4-6 تحليل نتايج.. 63

4-7 فصل پنجم : نتيجه­گيري و پيشنهادها 65

5-1 مقدمه. 67

5-2 نتايج تحقيق.. 67

5-3 پيشنهادهاي آتي.. 68

مراجع. 69

پيوست… 75

Abstract 80

فهرست شکل­ها

شکل(2-1) شمايي از زنجيره تامين.. 7

شکل (2-2) زنجيره­ تامين بدون جريان اطلاعات… 11

شکل (2-3) زنجيره­ تامين همراه با جريان اطلاعات… 12

شکل(2-4) شمايي از زنجيره تامين غذايي.. 16

شکل(2-5) حمل و نقل در زنجيره تامين.. 23

شکل(2-6) شمايي از تاثيرات چالش­هاي مختلف زنجيره­ تامين غذايي بر هم. 32

شکل(3-1) بخش­هاي مختلف زنجيره تامين و ارتباطات آن­ها 36

شکل(3-2) روش تخمين توليد گاز دي اکسيد کربن در حمل و نقل جاده­اي.. 38

شکل (3-3) نمايش شماتيک خروجي مدل. 47

شکل(4-1) مقايسه­ي هزينه­ها 64
فهرست جدول­ها

جدول(2-1) مقاصد زنجيره تامين فرآورده­هاي غذايي.. 19

جدول (2-2) مروري بر پيشينه­ي تحقيق.. 31

جدول (3-1) موجودي انبارهاي ورودي.. 48

جدول (3-2)  تعداد واحدهاي مورد نياز در هر انبار. 48

جدول (3-3) ميزان توليد در هر خط توليد. 48

جدول­هاي (3-4) و (3-5) جريان مواد. 49

جدول (3-6) تعداد وسايل نقليه­ي به کار گرفته شده 49

جدول (3-7)  هزينه­هاي بخشهاي مختلف… 50

جدول (3-8)  مقايسه­ي زمان حل مدل در مقياس­هاي مختلف… 50

جدول (3-9)  مقايسه­ي هزينه­ها در شرايط مختلف… 52

جدول (3-10)  مقايسه­ي مسئله در دو حالت استفاده از 3pl و عدم استفاده از آن. 53

جدول (4-1) اطلاعات مربوط به مواد خام. 57

جدول (4-2) اطلاعات مربوط به تامين­کنندگان. 57

جدول (4-3) محصولات و اطلاعات آن­ها 58

جدول (4-4) تقاضاي هر محصول در هر خرده فروش… 58

جدول (4-5) مشخصات انبار. 59

جدول (4-6) فاصله­ي خرده فروشان از انبارهاي خروجي.. 59

جدول (4-7) مشخصات وسايل نقليه. 59

جدول (4-8) موجودي انبار ورودي.. 60

جدول (4-9) موجودي انبار خروجي و توليد خط توليد. 60

جدول (4-10)  جريان مواد. 61

جدول (4-11) تعداد وسايل نقليه­ي به کار گرفته شده 61

جدول (4-12)  هزينه­هاي بخشهاي مختلف… 62

جدول (4-13)  مقايسه­ي مسئله در دو حالت استفاده از 3pl و عدم استفاده از آن. 63

جدول (پ-1) اطلاعات انبارها 75

جدول (پ-2) اطلاعات وسايل نقليه. 75

جدول (پ-3) شرايط نگه­داري مواد اوليه. 75

جدول (پ-4) تامين مواد توسط تامين کنندگان. 76

جدول (پ-5) ظرفيت توليد. 76

جدول(پ-6) تقاضاي مواد اوليه. 76

جدول (پ-7) تقاضاي محصولات… 76

جدول (پ-8) فاصله­ي تسهيلات… 77

جدول (پ-9) هزينه توليد. 77

جدول (پ-10) مقدار عرضه توسط هر عرضه کننده 78

جدول (پ-11) هزينه مواد اوليه. 79

چکيده:

امروزه به دليل رقابتي شدن بازار، يک زنجيره تامين کارآمد در هر صنعتي مي­تواند نقش بسزايي در موفقيت آن داشته باشد. صنايع غذايي هم از اين موضوع مستثني نمي­باشند. اين صنعت به دليل وجود بازار فروش گسترده و سود زياد، در سال­هاي اخير به شدت مورد توجه سرمايه گذاران قرار گرفته است. در يک زنجيره تامين غذايي موفق مي­توان، کيفيت و سلامت محصول، کارآمدي حمل و نقل و پايداري محيط زيست را به عنوان فاکتورهاي اصلي در نظر گرفت.

اين پژوهش مدلي ارايه مي­دهد که در آن جريان مواد از تامين کننده تا خرده فروش در نظر گرفته شده است و شرايط نگه­داري آن­ها در هر لحظه از فرآيند جهت حفظ کيفيت و سلامت محصول  تحت کنترل قرار دارد. همچنين در اين مدل توجه خاصي به ارايه محصول با کيفيت­هاي متفاوت براي مشتريان شده است تا پاسخ­گوي تمامي سلايق باشد. تابع هدف اين مدل از جنس هزينه است و در پي کمينه کردن مجموع هزينه­ها مي­باشد. کاهش ميزان انتشار گاز دي اکسيد کربن نيز در اين تحقيق مورد توجه قرار گرفته است و مدل با انتخاب روشي مناسب براي حمل و نقل علاوه بر کاهش هزينه، موجب کمينه شدن ميزان توليد گاز دي اکسيد کربن و آسيب به محيط زيست مي­شود.

نتايج نشان مي­دهد چالش­هاي فوق تناقضي با يکديگر نداشته و در صورت وجود يک مدل حساب شده، يک زنجيره تامين غذايي مي­تواند بدون تحمل هزينه­هاي اضافه و با احترام به محيط زيست محصولاتي سالم و با کيفيت را در اختيار مشتريان خود قرار دهد.

1-1 مقدمه

با توجه به سرعت اجتناب ناپذير بين المللي شدن تجارت و ورود اغلب کشورهاي در حال توسعه به اين جريان، اهميت توجه به کارآمدي زنجيره تامين بيشتر نمايان مي­شود. در بازار رقابتي امروز محصول سالم و با کيفيت بايد در کوتاه­ترين زمان ممکن در اختيار مشتري قرار بگيرد تا بنگاه اقتصادي بتواند رضايت مشتري را جهت حفظ آن و جلب مشتري­هاي جديد فراهم کند. يک زنجيره تامين کارآمد در هر صنعتي نقش بسزايي در موفقيت آن دارد و صنايع غذايي نيز از اين قضيه مستثني نمي­باشند. در حالي که صنايع غدايي در حال حاضر درگير مسايلي مانند امنيت غذايي، دورريز محصولات، کشاورزي و سلامت عمومي مي­باشد چالش­هاي جديدي مانند تغييرات آب و هوايي و تجارت منصفانه ظهور يافته­اند و نگراني­هايي هم در مورد صنايع غذايي پايدار ايجاد شده­است [11]. از طرفي صنايع غذايي با توجه به آثار مستقيم و غير مستقيمي که در زندگي افراد مي­گذارد مي­تواند در شکوفايي اقتصاد کشورهاي دنيا نقش بسزايي داشته باشد و تاثيرات مثبت بسياري در آن ايجاد کند. از جمله­ي اين آثار مي­توان به افزايش بهره­روي نيروي انساني و سرمايه، ايجاد بازار مصرف براي بيشتر محصولات، کاهش ضايعات، عرضه بهداشتي­تر محصولات غذايي، رعايت استانداردهاي مواد غذايي و صرفه­جويي در وقت و هزينه اشاره کرد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 93

14700 تومان

 

 

پشتیبانی سایت :       

        [email protected]