پایان نامه مهندسی صنایع گرایش سیستم های اقتصادی اجتماعی: بررسی مقایسه ای مصرف انرژی و ارائه راهکار انتخاب تاسیسات تهویه برودتی بر اساس ملاحظات اقتصادی و اجتماعی

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع

دانشگاه صنعتي امير کبير (پلي تکنيک تهران)

دانشکده مهندسي صنايع و سیستم های مدیریت

پايان نامه کارشناسي ارشد مهندسي صنايع

گرايش سيستم هاي اقتصادي اجتماعي

عنوان:

بررسی مقایسه ای مصرف انرژی و ارائه راهکار انتخاب تاسیسات تهویه برودتی بر اساس ملاحظات اقتصادی و اجتماعی

استاد راهنما:

دکتر مجید امین نیری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

1- فصل 1…………………………………………………………………………………………………………….. 1

1-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………..2

1-  2   تعریف تبرید و تهویه مطبوع.. 5

1-  3  اهميت و ضرورت پرداختن به اين موضوع.. 6

1-  4  هدف، سوالات اصلي و جنبه نوآورانه تحقيق.. 6

1-4-1- اهداف تحقيق.. 6

1…………………… -4-2- سوالات اصلي تحقيق.. 7

1-4-3- جنبه نوآورانه تحقيق.. 7

1-5- فرضيه هاي تحقيق.. 7

1-6- روش تحقيق.. 8

1-7- ساختار گزارش.. 9

1-8 تحقیقات مشابه خارجی.. 9

فصل 2: مروري بر ادبيات موضوع…………………………………………………………….. 11

2- 1- مقدمه.. 12

2-2- تاریخچه سیستم های برودتی.. 14

2-3- اساس کار سیستم های برودتی تهویه مطبوع.. 16

2-4- انواع سیستم های تهویه مطبوع برودتی.. 17

2-4-1 سیستم های مرکزی.. 18

2-4-1-1 سیستم های تمام هوا  .. 18

2- 4 – 1 -2 سیستم های تمام آب.. 21

2- 4 – 1- 3 سیستم های پکیج .. 23

2- 4 – 1 – 4 سیستم های تهویه مطبوع اتاقی.. 25

2- 5 سیستم های تهویه مطبوع مورد استفاده در ایران.. 26

2- 6 عوامل اصلی در طراحی سیستم های برودتی.. 27

2-  6 – 1 شرایط اقلیمی.. 27

2-  6 – 2  بار های برودتی.. 31

2-  7 محاسبات و روش انتخاب اجزای سیستم های تهویه مطبوع.. 33

2- 7 – 1 چیلر ها.. 33

2-  7 – 2 فن کوئل ها.. 38

2- 7 – 3  دستگاه هواساز.. 39

2- 7 – 4 برج خنک کننده.. 40

2- 7 – 5 کولر گازی.. 41

2- 7 – 6 کولر آبی.. 41

2- 7 – 7 پکیج سرمایی.. 42

2- 8  نرم افزار های مورد استفاده در محاسبات بار های برودتی و انتخاب سیستم ها.. 42

2 – 9  محاسبات مصرف انرژی در سیستم های سرمایشی.. 43

فصل 3: محاسبه مصرف انرژی سالانه سیستم های برودتی و ارزیابی اقتصادی این سیستم ها 49

3-1- مقدمه.. 50

3-2- تکنیک های اقتصاد مهندسی و کاربرد آنها.. 51

3-2-1  روش ارزش فعلی.. 51

3-2-2- روش یکنواخت سالیانه.. 51

3-2- 3  روش نرخ بازگشت سرمایه.. 52

3-2- 4 روش نسبت منافع به مخارج.. 52

3-2- 5 –  روش دوره بازگشت سرمایه.. 53

3-2- 6-  روش ارزش آینده .. 53

3-3- روش پیشنهادی محاسبه و ارزیابی سیستم های برودتی ساختمان  53

3-3-1-  محاسبه ارزش واقعی هزینه ها.. 53

3-3-1- 1 یک بارپرداخت.. 54

3-3-1-2  پرداخت سالیانه.. 54

3-3- 2  محاسبه هزینه چرخه عمر سالانه سیستم های برودتی ساختمان  55

3-3- 3 عمر مفید و ارزش اسقاطی.. 59

3-3- 4 سایرپارامتر های موجود در محاسبات.. 59

3-4 تاثیر عوامل مختلف بر هزینه های تولید برودت.. 60

3-4-1  تاثیراقلیم های آب و هوایی.. 60

3-4-2  تاثیر کاربری.. 60

3-4-3  تاثیردیدگاه انرژی.. 61

3-4-4  تاثیر آلایندگی زیست محیطی.. 62

3-5  محاسبات هزینه های نهایی در سیستم های برودتی.. 63

3-6  محاسبات مصرف انرژی در سیستم سرمایش.. 64

فصل 4 جمع بندی و پیشنهادات .. 69

4-1  مقدمه.. 70

4-2  پاسخ به سوالات تحقیق.. 72

4-3  جمع بندی و نتیجه گیری.. 83

4-4  پیشنهادات.. 85

مراجع 86

پیوست(1) 88

Abstract 91
فهرست اشکال

شکل (1-1) میزان مصرف انرژی در بخش های مختلف اقتصادی و اجنماعی کشور…………………………3

شکل (1-2)  درصدمصرف انرژی در قسمت های مختلف ساختمان 4

شکل (2-1) شماتیک یک سیستم تهویه مطبوع 16

شکل (2-2) حلقه های انتقال حرارت در یک سیستم برودتی 16

شکل (2-3) شماتیک یک سیستم تهویه مطبوع 18

شکل (2-4) شماتیک یک سیستم تهویه مطبوع یک کانالی……………………………………………………….19

شکل (2-5) شماتیک سیستم های هوایی دو کانالی تهویه مطبوع………………………………………………..20

شکل (2-6) شماتیک یک سیستم تهویه مطبوع از نوع پکیج 24

شکل (2-7) شماتیک یک سیستم تهویه اتاقی.. 25

شکل (2-8) نقشه تقسیمات اقلیمی ایران از نظر شرایط آب و هوایی 31

شکل (2-9)اصول کار چیلر تراکمی 35

شکل (2-10) شماتیک یک چیلر جذبی 37

شکل (2-11)شکل ظاهری یک مدل چیلر جذبی 38

شکل (2-12)شمای کلی انواع فن کوئل مورد استفاده در سیستم برودتی 39

شکل (2-13)شمای کلی یک برج خنک کننده مورد استفاده در سیستم برودتی 40

شکل (2-14)میزان مصرف انرژی اجزای اصلی تاسیسات تهویه مطبوع 45

شکل (2-15)میزان مصرف انرژی تجهیزات برودتی در آمریکا 46

شکل (3-1)تاثیرکاربری بر هزینه تولید برودت در سیستم های سرمایشی در شهرتهران   64

شکل (3-2)تاثیر دیدگاه عرضه انرژی بر هزینه تولید برودت در سیستم های سرمایشی   65

شکل (3-3)تاثیر آلودگی بر هزینه های زیست محیطی انواع سیستم های برودتی . 66

شکل (4-1)نمودار مقایسه ای مصرف انرژی در ایران در مقایسه با کشور های اروپایی 74

شکل (4-2)الگوی طراحی سیستم های تهویه مطبوع برودتی 82
فهرست جداول

جدول(1-1) نرم افزار های مورد استفاده جهت طراحی و انجام محاسبات مصرف انرژی تاسیسات 11

جدول (2-1) انواع سیستم های برودتی مورد استفاده در ساختمان  در ایران 26

جدول (2-2) تقسیم بندی کلی مناطق آب و هوایی ایران 30

جدول (2-3) نرم افزار های موجود طراحی و محاسبه انرژی در دنیا 43

جدول (3-1) عمر مفید و ارزش اسقاطی سیستم های برودتی 63

جدول (3-2)ظرفیت حرارتی و هزینه انواع سوخت 67

جدول (3-3)راندمان سیستم های سرمایشی رایج در ایران 69

جدول (4-1) میزان مصرف انرژی در کشور های مختلف جهان 76

جدول (4-2) سرانه مصرف انرژی در کشور های مختلف جهان 78

جدول (4-3) وضعیت انرژی مصرفی ساختمان 80

چکيده

استفاده روز افزون از سیستم های سرمایشی و خصوصا سیستم های سرمایش مرکزی در بخش های مختلف ودر مناطق مختلف کشور ، نیازمند بررسی ها و مطالعات جامع برای ارائه الگوی مناسب استفاده از این سیستم ها در کاربری ها، اقلیم ها و ظرفیت های گوناگون است.

اين تحقيق به دنبال شناخت سیستم های برودتی ساختمان، بررسي میزان مصرف انرژی ، بررسی تاثیر عوامل مختلف اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی به منظور ارائه يک مکانيزم آگاهانه و انتخاب صحیح این دستگاه ها بر اساس ملاحظات اقتصادی و اجتماعی در ايران مي باشد.

پس از بررسی انواع روش های ارزیابی اقتصادی پروژه ها، روش نهایی پیشنهادی جهت انتخاب سیستم های های برودتی ساختمان ها  بر اساس مطالعات اقتصاد مهندسی روش ارزش یکنواخت سالیانه میباشد . انواع هزینه ها شامل هزینه های سرمایه گذاری اولیه سیستم ها، بهره برداری، هزینه های انرژی شامل آب، برق، سوخت ،نوع کاربری، تاثیر اقلیم هزینه ها مورد بررسی قرار گرفته است .

نتایج حاصل از تحقیق ، انتخاب سیستم بهتردر ظرفیت و اقلیم و نوع کاربری را میسر ساخته  و مدلی مناسب جهت انتخاب تاسیسات برودتی ساختمان ها بر اساس ملاحظات اقتصادی و اجتماعی ارائه می نماید.

مقدمه

یکی از نیاز های اساسی هر ساختمانی تامین سرمایش آن در فصول گرم سال میباشد.استفاده از سيستم هايي با هزينه نصب و راهبري پايين و مصرف انرژي کم و ارزان قيمت از جمله خواسته هاي اوليه کليه استفاده کنندگان سيستم هاي تهويه مطبوع مي باشد که سازندگان بزرگ اين صنعت با استفاده از فن آوري هاي پيشرفته روز در تلاشند تا امکان تحقق هر چه بهتر اين خواسته ها را فراهم آورند

در کشور ما صنايع تهويه مطبوع قدمت زيادي ندارد ولي با وجود نوپا بودن اين صنعت پيشرفتهاي چشمگيري در زمينه توليد دستگاههاي حرارتي و برودتي و سيستم هاي مختلف هواساز و تهويه مطبوع داشته ايم .

کشور ما از وسعت قابل ملاحظه ای برخوردار است که تنوع آب و هوایی گسترده ای در درون خود دارد . بی هیچ تردیدی ایران دارای مناطق آب و اویی گوناگون میباشد و هر منطقه نیازمند سیستم های تهویه مطبوع خاص خود میباشند. ابتدا باید اطمینان حاصل کنیم که هر منطقه نیازمند چه نوع سیستم تهویه ای میباشد و میزان آن چقدر است سپس اقدام به بکار گیری آن نماییم در ابتدا به تعریف دمای راحتی انسان می پردازیم. دمای راحتی دمایی است که افراد در هنگام قرار گیری در آن احساس سردی و یا گرمی خاصی نمی نمایند . دمای راحتی طبق استاندارد بین المللی ASHREA (انجمن مهندسی تاسیسات و تهویه آمریکا) بین 24 تا 26 درجه سانتیگراد میباشد.

با توجه به اینکه حدود 98% شهر های ایران( طبق جداول شرایط طراحی تابستانی شهر های ایران که توسط دفتر تدوین ضوابط و معیار های فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارائه گردیده است) دمایی بیش از 30 درجه سانتیگراد دارند که بر اساس دمای راحتی نیاز به سیستم های برودتی دارند.

از طرفی نزدیک به40 درصد انرژی کشور در ساختمان ها مصرف میگردد که در حدود 50 در صد این مقدار در بخش سیستم های برودتی ساختمان ها مصرف می گرددشکل(1-2).در آمریکا در حدود 25% انرژی مصرفی ساختمانها در بخش تهویه مطبوع مصرف میگردد(EIA.Annual Energy Outlook1998)

با توجه به نمودار جریان انرژی سال 1387 ارائه شده توسط دفتر برنامه ریزی کلان برق و انرژی وزارت نیروسالانه معادل1/1115 میلیون بشکه نفت خام در کشور انرژی مصرف میشود که از این مقدارمعادل4/417 میلیون بشکه نفت خام انرژی در بخش خانگی، تجاری و عمومی کشور مصرف شده است و معادل 8/254 میلیون بشکه نفت خام انرژی در بخش صنعت مصرف شده است. در شکل (1-1) درصدمیزان مصرف انرژی در بخش های مختلف کشور در سال 1387 مشخص شده است.

با توجه به تاثير پارامترهاي مختلف فني، اقتصادي و زيست‌محيطي بر هزينه توليد برودت در انواع سيستم‌هاي سرمايشي و براي امكان پذيري مقايسه انواع سيستم‌هاي تراكمي و جذبي با تغيير شرايط تاثيرگذار، انتخاب سيستم مناسب و ظرفيت برودتي آن در پهنه هاي آب و هوايي كشور براساس كاتالوگهاي شركتهاي سازنده و قيمت تجهيزات اساسي انتخاب شده، سرمايشي تراكمي و جذبي  پس از آناليز اقتصادي براي ظرفيت،كاربري و محل مورد نظر رتبه بندي مي‌كند.

–        عوامل اصلی در انتخاب یک سیستم تهویه مطبوع

مهمترین عواملی که درانتخاب یک سیستم تهویه مطبوع موثرند; عبارتند از

1-    مقدار سرمایه موجود.

2- فضا یا ساختمان شامل; هدف از به کارگیری آن، محل آن، موقعیت، جهت و شکل آن.
3- وضعیت خارجی ساختمان شامل درجه حرارت، رطوبت،باد و غیره.
4- بارهای حرارتی و برودتی ساختمان.

5- ضرورت و ظرفیت پیش راه اندازی سیستم تهویه مطبوع.

6- جنبه های فیزیکی ساختمان در ارتباط با محل دستگاهها،سازگاری سیستم و موازنه بارهای جزئی.
7- تصویر خریدار از محیط دلخواه او.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 114

14700 تومان

 

 

پشتیبانی سایت :       

        [email protected]