پایان نامه معماری : باز زنده سازي ارگ حکومتي بوشهر به عنوان مجموعه گردشگري محله شنبدي با رويکرد بوم گرايي در معماري

دانلود متن کامل پایان نامه رشته معماری

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

موسسه آموزش عالي غير انتفاعي آبا

گروه: هنر و معماري

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته معماري

گرايش:  معماري

عنوان: باز زنده سازي ارگ حکومتي بوشهر به عنوان مجموعه گردشگري محله شنبدي با رويکرد بوم گرايي در معماري

استاد راهنما:

دکتر مهدي فاطمي

استاد مشاور:

دکتر بهداد پزشکي

نگارنده:

*****

زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

پيشگفتار:

بافت تاريخي شهر بوشهر يکي از با ارزش ترين بافت هاي تاريخي کشور بوده که در نوع خود بي نظير و يا کم نظير مي باشد. اين بافت بر آمده از آداب و سنن و فرهنگ غني ساحل نشينان خونگرم اين خطه از سرزمين ايران اسلامي است. فرهنگي که از چنان غنايي برخوردار بوده که با برخورد با ديگر فرهنگ هاي بيگانه در طول تاريخ و پذيرش اقوام مختلف در خاک خود، باز هم رنگ و بوي بومي و بوشهري را حفظ کرده است. در اين ميان نبايد از تاثير پذيري و تاثير گذاري فرهنگ هاي ديگر بر غناي اين فرهنگ چند قوميتي و مليتي غافل ماند. در اين ميان در سال هاي گذشته شاهد از بين رفتن تدريجي اين ميراث فرهنگي با ارزش بوده و به عنوان يکي از افراد بومي برخاسته از همين خطه به دنبال راهي براي تزريق دوباره حيات و رونق گذشته به اين بخش و معرفي اين ميراث بزرگ به ديگر جوامع بوده ام. پژوهش پيش رو تلاشي است هر چند مختصر اما با افقي به مراتب بسيار بلند تر براي تحقق اين امر.شايان ذکر است که دغدغه در مورد بافت تاريخي بوشهر براي اولين بار مطرح نشده و افراد ديگري نيز در اين راه و جنبه هاي مختلف در حال تلاش و تحقيق راهي براي انجام اين مهم هستند. وظيفه ي خود مي دانم از کارمندان دفتر فني حفظ و احياي معاونت ميراث فرهنگي استان بوشهر، از بنياد ايران شناسي واحد بوشهر براي در اختيار گذاشتن اطلاعات و منابع مختلف و اجازه مصاحبه با دکتر مشايخي و معاون محترم ايشان دکتر مظفري زاده ، از دکتر جهانبخش براي راهنمايي ها و دکتر علي کوليوند که يکي از کساني هستند که دغدغه ي مشترکي براي احياي اين بافت ارزشمند داشته و با در اختيارگذاشتن تجربيات و اطلاعات بدون محدوديت مرا در انجام اين مهم ياري نمودند، از جناب آقاي مسعود پورغلام يکي از ساکنين قديمي بوشهر و اطلاعات فراواني که در ارتباط با بافت تاريخي طي مصاحبه اي که به صورت نامنظم صورت پذيرفت و اهالي محترم محله شنبدي تشکر ويژه اي داشته و قدر دان زحمات و همکاري هايشان باشم. ساختار پژوهش بر اساس زمان بندي و برنامه ريزي به ساختاري شش ماهه تبديل شد که ماه اول به گرد آوري اطلاعات و اسناد به صورت کتابخانه اي گذشت و در دو ماه بعد به گرد آوري اطلاعات ميداني و برداشت هاي ميداني پرداختيم. پس از گرد آوري اطلاعات طي دو ماه به تحليل داده هاي به دست آمده بر اساس روشي منطقي – عقلاني پرداخته و تصميم گيري نهايي با توجه به مشاهدات و مشورت با استاد محترم انجام گرفته شد. ماه آخر، يعني ماه ششم به نحوه ي ارائه و صورت بندي داده ها اختصاص داشت که به دليل پاره اي مشکلات صورت نپذيرفت. اميد است پژوهش حاضر ، هرچند مختصر و ناقص ؛ راه بسيار است و کار بسيار تا مقصد و مقصود نهايي، بتواند چاره اي باشد براي مرتفع شدن دغدغه هاي مربوط به بافت تاريخي.

سيد سلمان موسوي نژاد

بهمن ماه 1393

چکيده:

باز زنده سازي بافت هاي فرسوده شهري يکي از مسائلي است که مي تواند به ادامه حيات بافت منجر و به حفظ ارزش هاي گذشته کمک کند. بافت قديم شهر بوشهر بر خلاف ديگر بافت هاي قديمي شهرهاي ديگر ايران از اين موقعيت برخوردار است که در مرکز و هسته ي اصلي شهر واقع شده است؛ و اين موضوع بستر مناسبي را براي احياي اين بافت ارزشمند ايجاد مي کند. ارگ حکومتي بوشهر يکي از بناهاي ارزشمند اين بافت مي باشد که نسبت به ديگر بناهاي بافت داراي قدمت بيشتري بوده و تاريخچه اي ثبت شده دارد. اين بنا با قرار گيري در يکي از قديمي ترين محلات بافت تاريخي بوشهر يعني شنبدي به بسياري از عناصر تاثير گذار در بافت نزديک و همجوار است.

بناي مذکور طي ادوار مختلف کاربري هاي مختلفي از قبيل تلگراف خانه، خانه شيخ نصر آل مذکور، دبستان گلستان و پايگاه بسيج محلي را به خود ديده است. متاسفانه در حال حاضر نيز بناي قديمي رو به تخريب بوده و در صورت عدم توجه و رسيدگي از بين رفته و به خرابه هاي اطراف مي پيوندد. متاسفانه خرابه هاي اطراف تبديل به محلي براي دفع زباله و بهشتي براي معتادان شده اند.

پژوهش حاضر به بررسي بستر و زمينه بناي مذکور پرداخته و  با رويکردي بوم گرايانه و زمينه گرا به طراحي مجموعه گردشگري در اين بخش از محله شنبدي واقع در چهار محل بافت قديم بوشهر مي پردازد. انتخاب مجموعه گردشگري با اين ديدگاه که روزگاري اين شهر دروازه ارتباط ايران با شرق وغرب بوده و اکثر ابر قدرت هاي جهان در بوشهر کنسولگري داشته و سفرنامه ها و گزارشات بسياري از اين شهر توسط غربي ها به رشته تحرير در آمده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست :

فهرست جداول: ط‌

فهرست شکل ها: ظ‌

فصل اول: 1

فصل اول: 2

1-1-مقدمه: 2

1-2-بيان مساله: 3

1-3-ضرورت و اهميت تحقيق: 5

1-4-اهداف مشخص تحقيق: 5

1-5-سوالات تحقيق: 6

1-6-فرضيه هاي تحقيق: 6

1-7-چهارچوب نظري: 7

فصل دوم: 8

2-1- بخش اول : باز زنده سازي.. 10

2-1-1- واژه شناسي: 10

2-1-1-1- بهسازي : 10

2-1-1-1-1- بازيافت : 10

2-1-1-1-2- مراقبت: 10

2-1-1-1-3- حمايت : 11

2-1-1-1-4- استحکام بخشي : 11

2-1-1-1-5- توان بخشي : 11

2-1-1-1-6- بهبود ، سازماندهي و باز آباداني : 11

2-1-1-2- نوسازي : 11

2-1-1-2-1- تجديد حيات : 12

2-1-1-2-2- به روز کردن ( انطباق) : 12

2-1-1-2-3- تبديل ( دگرگوني) : 12

2-1-1-2-4- حفاظت  : 12

2-1-1-2-5- نوشدن : 12

2-1-1-2-6- احيا: 13

2-1-1-2-7- تعمير : 13

2-1-1-3- بازسازي.. 13

2-1-1-3-1- تخريب: 13

2-1-1-3-2- پاک سازي : 13

2-1-1-3-3- دوباره سازي : 13

2-1-1-4        – روش هاي تلفيقي.. 14

2-1-1-4-1- الگويابي مجدد : 14

2-1-1-4-2- يکپارچه سازي و وحدت مجدد : 14

2-1-1-4-3- بيان متفاوت و موقعيت دوباره يافتن : 14

2-1-1-4-4- بازآفريني  : 14

2-1-1-4-5- نوزايي.. 15

2-1-2- درباره ي روش هاي باز زنده سازي يا مرمت معماري.. 15

2-1-2-1- مرمت يا باززنده سازي حفاظتي.. 15

2-1-2-2- بازسازي سبکي يا آناستيلوزي.. 16

2-1-2-3- مرمت تکميلي، مرمت الحاقي.. 18

2-1-2-4- باززنده سازي يا مرمت تاريخي.. 18

2-1-2-5- باززنده سازي جامع. 18

2-1-3- بافت هاي تاريخي : 18

2-1-3-1- بافت تاريخي قاهره: 19

2-1-3-2- بافت يزد: 19

2-1-4- بحران هويت : 20

2-1-5- بافت هاي تاريخي به عنوان ميراثي فرهنگي : 20

2-1-6- اثرات احياي بافت هاي تاريخي : 21

2-1-7- بافت تاريخي بوشهر، ديدگاهي آسيب شناسانه : 22

2-2- بخش دوم : گردشگري.. 23

2-2-1- ماهيت و فلسفه ي گردشگري: 23

2-2-2- ابعاد مختلف گردشگري: 24

2-2-2-1- گردشگري از ديدگاه فرهنگي : 25

2-2-2-2- گردشگري از ديدگاه سياسي: 25

2-2-2-3- گردشگري از ديدگاه جغرافيا: 26

2-2-2-4- جهانگردي از ديدگاه اقتصادي: 26

2-2-2-5- گردشگري از ديدگاه جامعه شناسي: 27

2-2-2-6- گردشگري از ديدگاه روانشناسي : 28

2-2-3- هدف از گردشگري: 30

2-2-3-1- جذابيت ها: 31

2-2-3-2- حمل و نقل: 31

2-2-3-3- تسهيلات: 31

2-2-3-4- خدمات و تسهيلات ديگر: 31

2-2-3-5- زير ساخت ها: 32

2-2-4- انواع توريسم : 32

2-2-5- پايداري “درون زا”: 32

2-2-5-1- مؤلفه های اصلي پايداري : 33

2-3- بخش سوم : بومگرايي در معماري.. 33

2-3-1- معماري بومي: 33

2-3-2- مفاهيم معماري بومي: 34

2-3-2-1- مفهوم طبيعي معماري پايدار : 34

2-3-2-2- مفهوم فرهنگي معماري پايدار: 34

2-3-2-3- معيار هاي فناوري معماري پايدار : 34

2-3-3- طراحي بوم گرا يا اکوديزاين: 35

2-3-4- مفهوم معماري بومي: 37

2-3-5- بوم گرايي: 37

2-3-6- تعريف زمينه گرايي : 38

2-3-7- توسعه پايدار: 38

2-3-8- توسعه پايدار محله اي: 39

2-3-8-1- محلات درون شهري به عنوان زمينه موضعي: 39

2-3-8-2- اﻫﺪاف زﻣﯿﻨﻪ ﮔﺮا در اﯾﺠﺎد ﻣﺤﻠﻪ ﭘﺎﯾﺪار. 41

2-3-9- زمينه گرايي در معماري: 41

2-3-10-مفهوم زمينه و زمينه گرايي: 42

2-3-10- 1-معناي زمينه در معماري: 42

2-3-10-2- عناصر موجود در زمينه: 42

2-3-11- مقياس زمينه گرايي: 43

2-3-12- سلسله مراتب مقياس زمينه گرايي.. 43

2-3-13- ابعاد زمينه گرايي: 43

2-3-14- زمينه کالبدي: 44

2-3-15- زمينه تاريخي: 45

2-3-16- زمينه اجتماعي – فرهنگي: 46

2-3-17- معماري زمينه گرا: 47

2-3-18- نمونه هاي موردي از زمينه گرايي در معماري: 48

2-3-19- مفاهيم هويت بخشي: 50

2-3-19-1- هويت: 50

2-3-20- محله: 50

2-3-20-1- هويت محله اي: 51

2-3-20-2- هويت فرهنگي: 52

2-3-20-3- هويت اجتماعي: 52

فصل سوم: 53

3-1- بوشهر: 55

3-1-1- موقعيت جغرافيايي: 55

3-1-2- تاريخچه: 56

3-1-3- وجه تسميه: 58

3-1-4- آسيب شناسي بافت تاريخي بوشهر: 59

3-1-5- معماري بوشهر: 61

3-1-5-1- نگاه بوم گرايانه و مردم وار: 67

3-1-5-2- حياط در خانه هاي بافت قديم بوشهر: 67

3-1-5-3- ورودي: 70

3-1-5-4- اتاق ها: 71

3-1-5-5- شناشيل: 73

3-1-5-6- طارمه: 74

3-1-5-7- بام: 74

3-1-5-8- مصالح: 75

3-1-6- محلات بوشهر : 75

3-1-6-1- محله شنبدي ( شنبه ئي): 76

3-1-7- بررسي هاي اقليمي زمينه طراحي: 77

3-1-7-1- تقسيمات اقليمي استان بوشهر. 77

3-1-7-2- بررسي تطبيقي شاخص هاي اقليمي با معماري سنتي بوشهر : 78

3-1-7-2-1-  شاخص دماي مؤثر ET: 78

3-1-7-2-2- شاخص ماهاني: 79

3-1-7-2-3- شاخص ايوانز: 81

3-1-7-2-4-  شاخص راحتي بافت: 82

3-1-7-2-5- شاخص زيست-اقليمي ساختماني: 83

3-2- تحليل سايت مورد نظر: 86

3-2-1- ديد به سايت: 87

3-2-2- ديد از سايت: 88

همجواري ها: 90

فصل چهارم: 91

مقدمه: 92

4-1- نتيجه گيري: 93

4-1-1- تعيين رويکرد هاي اصلي در مرمت ابنيه در محدوده بافت: 93

4-1-2- نوع برخورد با مسجد شنبدي : 96

4-1-3- پتانسيل هاي گردشگري شهر بوشهر: 97

4-1-4- انتخاب الگوي مناسب: 98

فصل پنجم: 100

فصل پنجم: طراحي… 101

5-1-طرح: 101

بناي اقامتي: 103

. 104

نماي بناي اقامتي: 105

. 105

. 105

. 106

پرسپکتيو هاي بناي اقامتي : 106

. 106

. 107

. 108

. 109

منابع و مآخذ: 110

فهرست منابع لاتين: 114

 

 

 

 

 

فهرست جداول:

جدول1: مباني نظري زمينه گرايي ………………………………… 47
جدول 2: دماي مؤثر بوشهر بين سال هاي 1372 تا 1389 ………………………………… 79
جدول 3: وضعيت آب و هوايي شهر بوشهر ………………………………… 81
     
     
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل ها:

فهرست نقشه ها:
نقشه شماره 1: شبه جزيره بوشهر ………………………………………………… 53
نقشه شماره 2: تقسيمات سياسي اداري استان بوشهر ………………………………………………… 53
نقشه شماره 3 : عمارت هفته ، پلان طبقه همکف ………………………………………………… 67
نقشه شماره 4: عمارت هفته، قرارگيري بازشوها در مقابل يکديگر ………………………………………………… 70
  …………………………………………………  
فهرست تصاوير:
تصوير1 : عکس هوايي سال  1335 شهر بوشهر ………………………………… 54
تصوير 2: بخشي از ويرانه هاي خانه ي ملک ………………………………… 54
تصوير3 : عمارت ملک در بهمني ………………………………… 55
تصوير4 : تبديل بخشي از بافت و محدوده مورد مطالعه به محل جمع آوري زباله ………………………………… 57
تصوير 5 : تبديل شدن ويرانه ها به محلي مناسب براي معتادين… ………………………………… 58
تصوير 6 : عکس هوايي سال 1345 شهر بوشهر ………………………………… 60
تصوير 7 : نمونه اي از شناشير هاي کرکره دار و بازشوهاي درون کوچه ………………………………… 61
تصوير8 : کوچه هاي باريک منتهي به دريا ………………………………… 62
تصوير 9 : دانه بندي هاي بافت تاريخي بوشهر ………………………………… 63
تصوير 10 : برش خانه نعمتي زاده ………………………………… 65
تصوير 11: نماي رو به درياي عمارت طبيب ( بنياد ايران شناسي کنوني) ………………………………… 68
تصوير 12: نمونه کلون هاي درهاي قديم در بوشهر ………………………………… 69
تصوير13: نمونه اي از درو سردرهاي خانه هاي بوشهر ………………………………… 69
تصوير14: نمونه اي از درهاي بوشهر ………………………………… 69
تصوير15: بازشو هاي عمارت حاج رييس ………………………………… 71
تصوير 16: بام خانه اي در بافت تاريخي ؛ بام فضايي براي زندگي ………………………………… 72
تصوير 17: نمونه سنگ هاي گسار به کار رفته در بناها ………………………………… 73
تصوير18: عکس هوايي بوشهر ؛ جهت تابش آفتاب و وزش باد غالب ………………………………… 84
تصوير 19: عکس هوايي محدوده مورد نظر ؛ جهات تابش و وزش باد غالب ………………………………… 84
تصوير20: ديد به سايت ………………………………… 85
تصوير21: ديد به سايت ………………………………… 85
تصوير22: ديد به سايت ………………………………… 85
تصوير23:عکس هوايي سايت مورد نظر- ديد به سايت ………………………………… 85
تصوير24: ديد به سايت ………………………………… 85
تصوير25: ديد به سايت ………………………………… 85
تصوير26: فرصت متمرکز طراحي ………………………………… 85
تصوير27: منظر اطراف سايت مورد مطالعه ………………………………… 86
تصوير28: خرابه هاي بخش شمالي سايت ………………………………… 86
تصوير29: منظر شرقي سايت ………………………………… 86
تصوير30: منظر دسترسي از خيابان انقلاب ………………………………… 86
تصوير 31: منظر جنوبي از سايت ………………………………… 86
تصوير 32: بخشي از خانه ملک التجار و مسجد ملک ………………………………… 86
تصوير 33: ساختماني تخريب شده در مقابل درب اصلي ارگ ………………………………… 87
تصوير34: سردرخانه ملک التجار و بخشي از ديوار مسجد ملک ………………………………… 87
تصوير 35: دسترسي منتهي به ارگ حکومتي از سمت مسجد شنبدي ………………………………… 87
تصوير 36: دسترسي ها ………………………………… 88
تصوير37:همجواري هاي اطراف سايت ………………………………… 88
تصوير 38: بناي جديد دبستان گلستان واقع در حياط مدرسه گلستان ………………………………… 91
تصوير39: بناي ساخته شده در بخشي از محدوده ارگ ………………………………… 92
تصوير 40: تير هاي چندل باقي مانده از بناهاي تخريب شده در محدوده مورد مطالعه ………………………………… 92
تصوير 41: سنگ هاي مرجاني ( گسار) ………………………………… 93
تصوير42: بخشي از بازار حاج رييس که بازسازي و مرمت شده است ………………………………… 93
تصوير 43: ميدان کوتي واقع در محله ي کوتي ………………………………… 94
تصوير 44: نمونه اي از سنگ چيني امروزي ، طرح: دکتر کوليوند ………………………………… 96
تصوير 45: سنگ هاي برش خورده ، بزرگنمايي ………………………………… 97
تصوير 46: محدوده مورد مطالعه و سايت پلان مجموعه ………………………………… 102
تصوير47: پلان طبقه ي همکف بناي اقامتي ………………………………… 103
تصوير48: پلان طبقه ي دوم بناي اقامتي ………………………………… 104
تصوير49: پلان طبقه ي سوم بناي اقامتي ………………………………… 104
تصوير 50: نماي شمالي بناي اقامتي ………………………………… 105
تصوير 51: نماي جنوبي بناي اقامتي ………………………………… 105
تصوير 52: نماي شرقي بناي اقامتي ………………………………… 105
تصوير53: نماي غربي بناي اقامتي ………………………………… 106
تصوير54: پرسپکتيو بناي اقامتي درون بافت و محدوده مورد نظر و بخشي از ميدانچه طراحي شده ………………………………… 106
تصوير55: بخشي از بازارچه احيا شده منتهي به بناي ارگ حکومتي ………………………………… 107
تصوير 56: بناي مرمت شده ارگ حکومتي بوشهر ………………………………… 107
تصوير 57و 58: ديد پرنده به بناي اقامتي و ارگ حکومتي ………………………………… 108
تصوير 59: پرسپکتيو ديد پرنده ………………………………… 109
تصوير 60: نماي داخلي بناي اقامتي ………………………………… 109
فهرست نمودار ها:
نمودار1: تقويم نياز آفتاب و سايه شهر بوشهر   79
نمودار2: شاخص راحتي بافت شهر بوشهر   83
     

شهرهاي ساحلي در اقصي نقاط دنيا داراي پتانسيل هاي فراواني براي سرمايه گذاري هاي گوناگون مي باشند. به دليل ارتباط با ديگر فرهنگ ها اين مناطق داراي فرهنگي التقاطي و غني بوده  و داراي جذابيت هاي  فراواني براي مردمان ديگر نقاط مي باشند. اين نکته به ويژه در مورد شهر بندر هايي با سبقه اي باستاني که هنوز رونق گذشته ي خويش را حفظ کرده اند بسيار حائز اهميت مي باشد.

بندر بوشهر با سابقه اي چند هزار ساله يکي از شهر بندر هايي است که از لحاظ غناي فرهنگي بسيار متعالي بوده و داراي آداب و سنني خاص به خود بوده که در بسياري از مواقع آن آداب و سنن را به ديگر فرهنگ ها و شهر هاي جنوبي همچون شهر هاي استان هرمزگان و استان اهواز  نيز انتقال داده است. آدابي وسنني همچون نحوه عزاداري، موسيقي و اعتقادات و باور هايمختلف. بافت تاريخي شهر بوشهر از جمله بافت هاي تاريخي است که صاحب سبک بوده و نکته قابل توجه در مورد اين بافت تاريخي اين است که بافت تاريخي بوشهر که مرکز شهر کنوني را تشکيل مي دهد به صورت کاملا فرمايشي( به دستور نادر شاه افشار براي ايجاد پايگاهي دريايي در خليج فارس) ساخته شده اما داراي کالبدي اندام گون بوده و ساختاري ارگانيک دارد. ساختاري زنده و پويا که بافت تاريخي شهر بوشهر را به يکي از پايدار ترين بافت هاي متراکم شهري تبديل کرده است. اين مساله نشان دهنده ي ميزان آگاهي معمار بوشهري به مسائل پايداري و طراحي اقليمي بوده است .

با اين وجود، اين بافت ارزشمند تاريخي مانند بسياري از بافت هاي تاريخي در جهان بيمار بوده و نياز به توجه و رسيدگي دارد توجهي که مي تواند شامل باز زنده سازي و تزريق حيات و رونق گذشته به کالبد بيمار اين بافت تاريخي ارزشمند شود، راهکاري که بتواند اين بافت تاريخي در دنياي مدرن امروز تاب بياورد. از اين روي، پژوهش حاضر که دغدغه اي است براي باز گرداندن حيات به کالبد رو به ويراني و مرگ اين گوهر آرميده بر ساحل نيلگون خليج فارس با رويکردي بوم گرايانه شکل گرفت. در اين پژوهش به دنبال راهکاري براي اين مهم بوده و بخشي از بافت تاريخي را که يکي از کهن ترين بخش هاي باقي مانده از دوران زند مي باشد را براي اين مهم مناسب ديده و به بررسي موقعيت ها و پتانسيل هاي  مختلف محدوده مورد مطالعه پرداختيم.

در ابتدا کار با دغدغه اي براي يافتن راهکاري مناسب جهت بازگرداندن حيات به بافت تاريخي بوشهر آغاز شد. سوالاتي در مورد چگونگي و راهکار هاي ممکن براي انجام اين مهم در نظر گرفته شد در ادامه به تعيين اهداف پژوهش پرداخته و مسير انجام تحقيق مشخص شد. در فصل اول، شيوه و روش پژوهش ، سوالات تحقيق، اهداف تحقيق و  مسيري که طرح پاياني در انتهاي امرطي نموده شکل گرفته است را ترسيم نموده و پس از آن در فصل دوم به نظرياتي در مورد گردشگري و انواع آن و دلايل گردشگر از گردشگري پرداخته و همچنين باززنده سازي و انواع آن و موارد و گونه هاي مختلف باز زنده سازي در معماري و شهرسازي مورد بررسي قرار گرفته و در نهيات جنبه هاي مختلف معماري پايدار و معماري بوم گرا و زمينه گرا که هر يک جنبه هايي از پايداري را در خود به همراه دارند پرداخته مي شود. فصل سوم به تاريخچه و بررسي بستر طرح و محدوده پژوهش  از منظر اقليمي ، دسترسي ها همجواري ها و … مي پردازد و فصل بعد يعني فصل چهارم به تجزيه و تحليل داده ها با روش استدلال منطقي و عقلاني مي پردازد. آخرين فصل يعني فصل پنجم نمود تحليل ها و داده هاي مورد مطالعه در بستر مورد نظر به صورت طراحي هاي انجام گرفته ، تصوير و نقشه ها ارائه داده مي شود.

1-2-بيان مساله:

با افزايش روز افزون ساخت و ساز ها در شهر ها بافت ارزشمند و قديمي شهر کم کم فرسوده و از کانون توجه خارج شده است . اين مساله از آنجا ناشي مي شود که تناسبات و ابعاد و اندازه هاي شهر ها نسبت به گذشته تغيير کرده و معابر بالاخص با توجه به وسايل نقليه و نياز هاي آن زمان شکل گرفته بوده است. با ورود اتومبيل به کشورمان کم کم ابعاد و اندازه ها و تناسبات ديگري مورد نياز بود.بدين روي چهره ي شهر ها دگرگونه شد.به گونه اي که ديگر بافت هاي قديمي و تاريخي شهر ترک گفته شده و افراد به مکان هاي ديگر جابجا شدند و توسعه ي شهر در جهاتي ديگر صورت پذيرفت. علاوه بر آن تغيير در شيوه ي زندگي افراد و غلبه ي اين تفکر که بناهاي فرسوده و قديمي ديگر محلي از اعراب در زندگي امروز ندارند باعث بي مهري هر چه بيشترساکنين و مسئولين و دست اندرکاران شهر نسبت  به اين بافت هاي ارزشمند تاريخي شد.  شهر بوشهرنيز از اين قاعده مستثني نبوده و بافت تاريخي اين شهر دچار فرسودگي و تخريب هاي فراواني شده است. اين بافت مسکونيتاريخي با توجه به نياز هاي ساکنين خود از نقطه نظر اقليمي و روش زندگي، يکي از بهترين پاسخ هاي ممکن را طي ادوار گذشته داده، به گونه اي که نظر بسياري از صاحب نظران در عرصه ي معماري پايدار ، که خود عمر چنداني به صورت تخصصي ندارد را به خود جلب کرده است. اين مجموعه مسکوني داراي تک دانه هاي بسياري بوده که همگي با يکديگر و در زير ساختاري با نام بافتي واحد عمل کرده و بافت تاريخي ارزشمند را به وجود مي آورند، کالبدي يکپارچه و هماهنگ با يکديگر و با زمينه ي شکل گرفته در آن . بسياري از اين تکدانه ها ارزشمند بوده و بسياري ديگر فاقد ارزش هاي زيبايي شناسي مي باشند اما بايد توجه داشت که تمامي اجزا ساز و کار هويت بخشي و پايداري را در اين بافت تامين مي کنندو تمامي دانه ها در جايگاه خود داراي ارزش بوده و نقش خود را در پايداري محيطي و حيات بافت به خوبي ايفا مي کنند. هر بنا علاوه بر پاسخ گويي به ثبات اقتصادي بايد منعکس کننده الگوي زندگي، فرهنگ مکان و اقليم نيز باشد. يانگ طراحي بوم گرا را طراحي جامعي توصيف مي کند که تاثيرات مثبت فراواني بر سامانه هاي زيستي و منابع غير قابل بازگشت در زيست بوم دارد . در بافت کهن شهر بوشهر که داراي دوجنبه ي وجودي فيزيکي – فرم و ساختار – و عملکرد يا کارکرد مي باشد مي توان رابطه ي محيط مصنوع و طبيعي را مشاهده نمود. عملکرد هماهنگ با محيط يکي از شاخصه هاي معماري سنتي شهر بوشهر  مي باشد. معماري بوشهري را مي توان معماري بوم گرا خواند به اين شرط که مساله تداوم در زمان و پويايي در آن مورد توجه قرار گيرد . اين گونه از معماري تا به امروز از پويايي و زندگي برخوردار بوده اما متاسفانه با رويکرد توسعه طلبانه شهر ها اين بخش ارزشمند تاريخي مورد بي توجهي واقع شده و در عوض يافتن راهکاري براي تداوم حيات اين معماري دست به تخريب و از بين بردن صورت مساله زده مي شود. عدم وجود زير ساخت هاي مناسب شهري و ارضاي نياز اي ساکنين و ترغيب افراد توانمند به سرمايه گذاري در  اين ساختار منسجم و زنده ( نيمه جان) دليلي است بر اين اتفاق.

اين جستار به دنبال ريشه يابي بي توجهي به بافت کهن شهر بوشهر بوده و سپس راه کار هايي که مي توان با ارائه ي آنها با رويکردي بوم گرايانه که رويکرد اصلي موجود در بافت کهن شهر بوشهر مي باشد به باز زنده سازي بخشي از بافت پرداخته که خود محرکي براي پويش توسعه در بافت کهن شهر بوشهر شود. صنعت توريسم و گردشگري هميشه يکي از بخش هاي توسعه زا  بوده و با توجه به موفقيت هاي انجام گرفته در بافت قديم ديگر شهرهاي حاشيه خليج فارس مي توان به سرمايه گذاري بخش خصوصي و باز زنده سازي اين بخش اميدوار بود.محدوده ي مورد بررسي ارگ حکومتي شهر بوشهر مي باشد. اين بنا و محدوده ي اطراف آن يکي از قديمي ترين بخش هاي بافت بوده و با قرار گيري در کنار بخش هايي همچون بازار قديمي حاج رييس التجار بوشهري و مسجد شنبدي و… از پتانسيل مناسبي براي باززنده سازي و طراحي بر اساس اصول معماري بوم گرا و سنتي بوشهر را دارا مي باشد.

1-3-ضرورت و اهميت تحقيق:

يکي از اصلي ترين عواملي که باعث ضرورت به رسيدگي هرچه سريع تر و کامل تر مسئولين و کارشناسان ذيربطبه بافت تاريخي شهر بوشهر مي شود عدم وجود نظام مند بهداشت و امنيت و رشد سريع مخروبه ها و بناهاي متروک مي باشد. ترک بافت تاريخي توسط ساکنين اصلي بافت تاريخي به دلايل مشکلات و معضلات وعدم حمايت هاي سازمان هاي مربوط باعث شده است که بيشتر افراد و ساکنين اصلي بافت، خانه هاي خود را رها کرده يا آن را با بهاي اندک به افراد غير بومي ( گاهي اوقات به مهاجرين خارجي بالاخص تبعه ي افغانستان) اجاره دهند. عدم احساس افراد براي حضور فعال و مستمر و مؤثر در بافت تاريخي باعث فرسودگي حداکثري بافت تاريخي شده و به مرور زمان متروک ماندن و عدم رسيدگي هاي دلسوزانه منجر به تخريب بناها مي شود. بافت تاريخي بوشهر با قدمتي نزديک به دو قرن دچار فرسودگي بسيار زيادي شده و نياز به توجه بخش خصوصي و جذب سرمايه گذاريو سرمايه داران براي بالفعل  شدن پتانسيل هاي بالقوه موجود در بافت مي شود. با توجه به عدم درک کامل و کافي ارزش بناها و بافت قديم شهر بوشهر و اقدام هاي چند سال اخير در تخريب و نوسازي اين مجموعه ي ارزشمند توسط مسئولين شهر و ساکنين اين منطقه که به دليل معضلات شهري و امکاناتي انجام مي شود؛ ايجاد مرکزي درآمدزا و منطبق بر اصول معماري سنتي شهر بوشهر و همراه با آخرين و به روز ترين امکانات مي تواند به حيات و تداوم معماري سنتي بوشهر و درک هرچه بهتر افراد در فهم اين معماري کمک بسزايي کند. البته بايد در هر مرحله نياز سنجي هاي لازم در ارتباط با نحوه ي برخورد با بافت تاريخي شهر بوشهر صورت گرفته و بر اساس استدلال منطقي و عقلاني تصميمي درست براي دستيابي به نتيجه اي هر چه مطلوب تر گرفته شود.

1-4-اهداف مشخص تحقيق:

 • پويايي و باز زنده سازي بخشي از بافت قديم شهر بوشهر  با رويکرد بوم گرايي
 • يافتن و ايجاد دلايل لازم و کافي براي ترغيب نمودن افراد به حضور و مشارکت در بافت قديم بوشهر
 • رعايت اصول معماري پايدار در طراحي
 • توجه به اقليم و مسايل زيست محيطي در طراحي
 • حضور حداکثري افراد ردبافت تاريخي و ايجاد احساس نياز به بودن در مکان
 • تبلور معماري بوم گرا و زمينه گرا در طراحي هاي معاصر
 • برجسته سازي پتانسيل هاي موجود در بافت کهن شهر بوشهر

1-5-سوالات تحقيق:

 • عوامل و پارامتر هاي قابل استفاده در بافت کهن شهر بوشهر که مي توانند در طراحي هاي جديد از آنها استفاده نمود چه چيز هايي هستند؟
 • چگونه مي توان از اصول معماري سنتي بوشهر در طراحي هاي نوين استفاده کرد؟
 • بوم گرايي در بوشهر چگونه به تداوم حيات بناهاي بافت قديم کمک مي کند؟
 • کدام يک از شاخصه هاي بوم گرايي در معماري قديم شهر بوشهر از ميان رفته است و نياز به احيا دارند؟
 • آيا کهن االگو هاي کورد استفاده در معماري سنتي بوشهر صلاحيت هاي لازم جهت استفاده مجدد در طراحي هاي نوين را دارند؟
 • براي طراحي در بافت تاريخي بوشهر انتخاب کدام رويه بهترين و مناسب ترين پاسخ ممکن را براي طراحي مي دهد؟

1-6-فرضيه هاي تحقيق:

 • به نظر مي رسد معماري نوين خارج شده از دل معماري سنتي بوشهر محرک توسعه در بافت قديم شهر بوشهر مي باشد .
 • به نظر مي رسد که رويکرد بوم گراي معماري نوين پاسخ مناسبي براي باز زنده سازي بافت کهن شهر بوشهر است.
 • طراحي به صورت کاملا مدرن مي تواند باعث ايجاد حس پويايي در مکان و درون بافت تاريخي شود.
 • به نظر مي رسد که طراحي بوم گراي بافت فرسوده با تاکيد بر کارکرد هاي جديد مي تواند به پايداري و احياي آن کمک کند.
 • يکي از دلايل فرسودگي و متروک شدن بناهاي بافت تاريخي عدم پاسخگويي به نياز هاي اقليمي است

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 138

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --