پایان نامه كارشناسي ارشد رشته جمعيت شناسي – بررسي جمعيت شناختي وضعيت مسكن در ايران

متن کامل پایان نامه دانشگاه تهران

مقطع كارشناسي ارشد رشته جمعيت شناسي

 با عنوان :

بررسي جمعيت شناختي وضعيت مسكن در ايران به تفکیک استان،

1355-1375

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

لوگوی دانشگاه تهران--

دانشگاه تهران   

    دانشكدة علوم اجتماعي               

    گروه جمعيت شناسي

 

پايان نامه:

جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته جمعيت شناسي

 

عنوان:

           بررسي جمعيت شناختي وضعيت مسكن در ايران به تفکیک استان،

1355-1375

 

استاد راهنما:

دكتر حسين محموديان

 

استاد مشاور:

دكتر محمد ميرزايي

 

دانشجو:

****

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چكيده:

قسمت اعظم حيات انسان در خانه مي گذرد و بستگي بين انسان و محل سكونت چنان است كه يكي از اين دو بدون ديگري متصور نمي تواند باشد. مسكن يكي از اساسي ترين نيازهاي زيستي انسان بشمار مي رود و ارتباط تنگاتنگي با جمعيت دارد. در اين تحقيق ابتدا سعي شده است به بررسي جايگاه بخش مسكن در برنامه هاي عمراني (قبل از انقلاب و بعد از انقلاب)پرداخته شود و بعد از آن شاخص هاي كمي و كيفي بخش مسكن براي كشور و استانها در طي سالهاي1355تا1375مورد مطالعه قرار گرفت. و به دليل يكسان نبودن محدوده جغرافيايي استانها و تاسيس استانهاي جديد به بازسازي جمعيت استانها با مبنا قرار گرفتن سرشماري سال1375 پرداخته شده است. دركل وضعيت بخش مسكن در طي اين دو دهه روند مطلوبي داشته ولي همچنان مشكلات بخش مسكن وجود دارد. در قسمت بعدي به بررسي عوامل جمعيتي موثر بر نياز به مسكن پرداخته شده است.در اين تحقيق  با بهره گيري از شاخص هاي كمي وكيفي مسكن و با استفاده از تكنيك هاي تحليل عاملي و تحليل واريانس یکطرفه متغير نياز به مسكن برآورد شده است. برآورد نیاز به مسکن در این تحقیق به معنای نیاز به واحدهای مسکونی جدید برای کاهش تراکم سکونتی می باشد. جامعه مورد مطالعه كليه استانهاي كشور ايران در سال1375بوده است. روش بررسي در اين تحقيق، روش تحليل اطلاعات ثانويه بوده است. در اين تحقيق با توجه به مباني پژوهش فرضياتي ارائه شده است‏،كه درآن متغير نياز به مسكن منغير وابسته و متغير هاي ميزان رشد جمعيت، ميزان روستا نشيني، ميزان تغييرات بعد خانوار و میانگین سن ازدواج بعنوان متغيرهاي مستقل محسوب گشته اند. بعد از آزمون فرضيات با استفاده از جدول ماتريس همبستگي و رگرسيون چند متغيره مشخص شد كه از مجموع چهار فرضيه ارائه شده در تحقيق یک فرضيه با احتمال بيش از 95درصد مورد قبول واقع شده است كه متغيرهاي میزان رشد جمعیت و ميزان روستانشيني دركل حدود 51درصد از تغييرات متغير وابسته را تبيين نموده اند. پس نتيجه مي گيريم كه آن استانهايي كه ميزان رشد جمعيت و ميزان روستانشيني بالاتري داشته اند تراكم سكونتي بيشتري داشته و در نتيجه ميزان نياز به مسكن بيشتري را هم مي طلبند. در ادامه كار به پيش بيني نياز به مسكن كشور براي سال1390 پرداخته شده كه در آن بر اساس فاكتورهاي مختلف از جمله ميزان رشد جمعيت، ميزان خانوارهاي اضافه شده ،ميزان تخريب واحدهاي مسكوني و… به پيش بيني نياز به مسكن كشور پرداخته ايم. در طي دوره 1375تا1390ما به 18ميليون واحد مسكوني جديد نيازمند هستيم. از اين تعداد 7/18 درصد براي جمعيت اضافه شده، 0/44 درصد براي خانوارهاي اضافه شده، 3/7 درصد براي واحدهاي مستهلك،8/17 درصد براي تخريب ناشي از حوادث و بقيه به موارد ديگر نظير حذف واحدهاي غير استاندارد و تراكم خانوار درواحد مرتبط مي‏باشد.

مقدمه:

مسکن[1] اساسی­ترین نیاز انسان بشمار می آید و مکانی است که انسان را از همه حوادث جهان بیرون محافظت می­کند(Arora and Bindra,1994:1). واز جمله نخستین مسائلی است که انسان همواره با آن دست به گریبان بوده و در تلاش برای رفع این مساله ویافتن پاسخی مناسب و معقول برای آن بوده است (اهري،1367).مشکل مسکن موضوعی است که امروزه همه کشورها را به نوعی متناسب با شرایط­شان گرفتار ساخته است در حالیکه در کشورهای پیشرفته، مسکن بعدی از رفاه اجتماعی بوده و برنامه­های توسعه مسکن بر بهبود کیفی متمرکز­اند(Barlow and Duncan,1994:4)‏‏ٌ‏‎‏‏‏‏‏‏‏، در کشورما نيز مسکن یک نیاز اولیه محسوب شده و تامین آن همردیف با تامین غذا و پوشاک به شمار آمده است. در جامعه­ای که طبق اصل چهل وسوم قانون اساسی یکی از نیازهای اساسی هرفرد و خانواده مسکن بوده و طبق اصل سی ویکم داشتن مسکن متناسب با نیاز حق هر فرد و خانواده ایرانی است. همواره در طول تاریخ مسکن یکی از احتیاجات اساسی زندگی ایرانیها می بوده حتی در هزاره های قبل از میلاد ایرانیها در زمینه احداث خانه­ها و ایجاد شهر پیشرفت قابل ­ملاحظه­ای کرده و سومریها نیز در 5 هزار سال قبل در دشت پهناور نینوا بدون برخورداری از امکانات تمدن امروزی برای خانه­سازی مساعی کافی مبذول می داشته اند. بعد از ظهور دین مبین اسلام و با مهاجرت پیامبر به مدینه خانه سازی مورد توجه زیاد قرار گرفت و در قرآن مجید هم به خانه آباد شده سوگند یاد شده است.«والبیت المعمور»(سوره طور آیه چهار). بنجامین دزرایلی[2] معتقد است که مسکن مهمترین تامین کننده تمدن و مهمترین نگهدار فرهنگ اجتماعی جامعه است. بدین صورت که بهبود وضعیت مسکن و خدمات شهری، افزایش ثبات اجتماعی، بهبود شرایط محیطی، بهبودکلی در کیفیت زندگی و انگیزه مشارکت در اجتماع را به دنبال دارد. در گزارشی که توسط گروهی از کارشناسان سازمان ملل تهیه شده بر نقش کلیدی مسکن در بالا بردن وحدت جامعه تاکید شده است(United Nations,1974). نقش مسکن در اقتصاد کشورها هم حائـز اهمیت است. تقریباً یک چهارم از ثروت ملی در کشوری نظیر آمریکا به صورت واحدهای مسکونی شهری وروستایی است. احتیاج به مسکن در جامعه با افزایش جمعیت تشدید می گردد. و لذا علاوه بر تعداد، ترکیب و نحوۀ توزیع جمعیت، عوامل دیگری از قبیل وضع معیشت، الگوی ازدواج، نوع خانواده­ها از نظر هسته­ای یا گسترده بودن، مهاجرت و سطح درآمد درآن تاثیر­گذار می­باشند و به دلیل همین تعددعوامل، راه­­حلهای جامع و آگاهانه­تری را می­طلبد. این مسئله در کشورهای پرجمعیتی که میزان رشد جمعیتی بالایی دارند، از شدت بیشتری برخوردار است و در مواردی به صورت گره کوری درآمده است که نه امکانات داخلی می­توانند آن را بگشایند و نه کمک­های خارجی قادر به حل آن هستند (زنجانی،156:1371).

تقاضا برای مسکن از تغییر در اندازۀ جمعیت،ترکیب جمعیت ومحل اقامت می تواند به صورت مستقیم تاثیر بپذیرد. تغییرات در باروری، الگوهای ازدواج، مهاجرت و همچنین مرگ ومیر نیز بطور مستقیم بر نیاز به مسکن تاثیر می گذارند. در کشورهای در حال توسعه جهان، روند باروری، مرگ ومیر و مهاجرت در طی چندین دهه اخیر ابعاد متعددی از تقاضای  مسکن را ایجاد نموده است. و تغییرات در الگوهای ازدواج و طلاق، ساختار سنی جمعیت و متوسط بعد خانوار هم به این تقاضا افزوده اند که البته نباید تاثیر سوانح و بلایای طبیعی مثل سیل، زلزله و … را نیز در این مورد نادیده انگاشت (حیدرآبادی،2:1380).

علی رغم تلاشهای زیادی که در جهت تامین مسکن، بعد از انقلاب اسلامی صورت گرفته، شواهد حاکی از آنست که هنوز هم تامین مسکن یکی از مشکلات کشور ایران محسوب می شود که این امر خود ضرورت نقد و بررسی سیاستها واقدامات گذشته را جهت تنظیم برنامه ای سنجیده تر الزامی می سازد.

بیان مسئله:

کشور ایران در دو دهۀ اخیر از رشد جمعیتی بالایی برخوردار بوده و جمعیت آن از 7/33 میلیون نفر در سال1355به بیش از 60میلیون نفر در سال1375رسیده است. رشد جمعیت در طول این مدت 93/2درصد بوده است. بیشترین میزان رشد جمعیت کشور در دهۀ 65-1355(با رشد91/3درصد) حادث شده است. همراه با افزایش نرخ رشد در این دهه، روند شهرنشینی نیز سرعت بیشتری گرفت و نرخ رشد سالانه جمعیت شهرنشین در این مدت به4/5 درصد رسید، در حالیکه نرخ رشد سالانه جمعیت روستایی در طی این دهه تنها4/2درصد بوده است. همراه با کاهش نرخ رشد جمعیت کشور در دهۀ75-1365، سرعت افزایش میزان شهرنشینی کاهش یافت و نرخ رشد سالانه جمعیت شهری کشور به2/3درصد در فاصله این دهه رسید در حالیکه جمعیت روستایی کشور در سالهای اخیر در حدود23میلیون تثبیت گردیده است(طبق جدول شمارة1-1). بخش عمده ای از افزایش جمعیت شهرنشین در دو دهۀ اخیر معلول عواملی همچون مهاجرت روستاییان به شهرها، اسکان عشایر، تبدیل تعدادی از نقاط روستایی به شهرها بوده بگونه ای که تعداد شهرها از373 شهر درسال 1355به 612 شهر در سال1375افزایش یافته است. این افزایش ها پیامدهای اجتماعی، اقتصادی نامطلوبی، ازجمله کاهش سرمایه­گذاری در بخش های آموزش، بهداشت، درمان،مسکن وافزایش بیکاری را بهمراه داشته است.

[1] Housing ,Dwelling

[2] Disraeli,Benijamin

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 90 همراه با ضمائم

14700 تومان

 

 

پشتیبانی سایت :        ------        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --