پایان نامه ارشد رشته معدن:مطالعه پارامترهاي فني به منظور بالا بردن بازده چاه نفت

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی معدن

با عنوان :پارامترهاي فني به منظور بالا بردن بازده چاه نفت

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصيلات تكميلي
پاياننامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد “.M.Sc”
مهندسي معدن- استخراج
عنوان:
مطالعه پارامترهاي فني موثر به منظور بالا بردن بازده حفاري چاه نفت،
با مطالعه موردي در ميدان نفتي سراجه قم

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما، استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكيده:

بخش عمدهاي از هزينه هاي مربوط به توسعه ميادين نفتي در قسمت تحتالارضي به حفاري مرتبط ميباشد،
بالا بردن بازدهي حفاري به معناي دستيابي به اهداف مورد نظر در مدت زمان كمتر و با هزينه پايينتر
امروزه مورد توجه تمامي مهندسين و دست اندركاران حفاري قرار گرفته است.چرا كه زمان و هزينه حفاري
يك عامل تعيين كننده در بازگشت سرمايه در پروژههاي نفت و گاز است.
جهت نيل به بازدهي بيشينه روشها و مدلهايي ارائه شده اند كه به آن بهينه سازي حفاري اطلاق ميشود.
در همين راستا دو شاخص اصلي هزينه و مدت زمان حفاري را ميتوان برشمرد،اگرچه هزينه حفاري
شاخصي مهمتر بحساب ميآيد اما با توجه به عدم قطعيت و پيچيدگي بالاي محاسبات هزينه حفاري،در
بيشتر موارد شاخص طول مدت زمان حفاري را مناسبترين شاخص كنترل و بهينهسازي عمليات مدنظر
قرار ميدهند.
بنابراين به منظور كاهش مدت زمان حفاري،عوامل فني و مهندسي تاثيرگذار در نرخ نفوذ مانند خصوصيات
گل حفاري،هيدروليك،وزن روي مته،دور مته،عمر مته و ساير موارد مورد مطالعه قرار گرفت.
در اين تحقيق به بررسي 5حلقه چاه در ميدان سراجه پرداخته شد و پس از پردازش اطلاعات،در ابتدا
هيدروليك بهينه با روابط رياضي و برنامه كامپيوتري با احتساب حداكثر قدرت قابل دسترسي در مته،
بمنظور تميزكاري مناسب در ته چاه محاسبه شد كه در ميزاننفوذ موثر است.
در ادامه به منظور بالا بردن بازدهي حفاري در ميدان سراجه فرآيند با استفاده از نتايج حاصل از هيدروليك
بهينه با روشهايي به صورت تجربي، مقايس هاي و محاسباتي در 3 مرحله صورت گرفت و پس از آن نتايج اين
مراحل مورد مقايسه قرار گرفتند تا در نهايت با استفاده از نتايج اوليه و مقايسهاي،چاه نهايي با نرخ نفوذ
بالاتر و هزينه كمتر نسبت به حفاريهاي انجام شده طراحي شد.
مقدمه:
نفت و گاز طبيعي حداقل تا يكصد سال آينده به عنوان عمده ترين منابع انرژي در جهان باقي خواهند ماند.
در ايران به عنوان كشوري كه بيش از 10% كل مخازن نفت و 13% كل مخازن گاز جهان را داراست، صنايع
نفت و گاز و صنايع وابسته به آنها در درجه اول اهميت قرار دارند.
از آنجاييكه بخش عمدهاي از هزينههاي مربوط به توسعه ميادين نفتي در قسمت تحت الارضي مرتبط به
حفاري مي باشد،بالا بردن بازدهي حفاري به معناي دستيابي به همان اهداف از پيش تعيين شده البته در
مدت زمان كمتر و هزينه پايينتر امروزه مورد توجه تمامي مهندسين و دست اندركاران حفاري قرار گرفته
است،چرا كه زمان و هزينه حفاري يك عامل تعيين كننده در بازگشت سرمايه در پروژههاي نفت و گاز است.
جهت نيل به اين هدف روشها و مدلهايي ارائه شدهاند كه به آن بهينهسازي حفاري اطلاق ميشود و در
تعريف دقيقتر، بررسي و پردازش اثرات متقابل پارامترهاي مختلف حفاري طي يك مدلسازي رياضي براي
نيل به بازدهي بيشينه، بهينهسازي حفاري ناميده ميشود و امروزه تقريباً در تمامي كشورهاي نفتخيز
مرسوم شده است.
با توجه به اهميت بحث حفاري و هزينه هاي آن، بمنظور بالابردن بازدهي حفاري مدلها و روشهايي ارائه
شدهاندكه امروزه از تركيب آنها نتايج قابل قبولي در افزايش ميزان نفوذ و كاهش هزينه حاصل شده است.
در همين راستا دو شاخص اصلي هزينه و زمان حفاري را ميتوان برشمرد كه اگرچه هزينه حفاري شاخصي
مهمتر و قابل توجهتر است اما با توجه به پيچيدگي بسيار بالاي محاسبات و عدم قطعيت و نياز به اطلاعات
كامل، دقيق و شفاف از هزينههاي انجام شده در بيشتر موارد شاخص طول مدت حفاري را مناسبترين
شاخص عملكرد عمليات حفاري براي كنترل و بهينهسازي عمليات مدنظر قرار ميدهند.
بنابراين به منظور كاهش مدت زمان حفاري و بالا بردن نرخ نفوذ ابتدا بايد به مطالعه و شناخت عوامل فني
و مهندسي تاثيرگذار در ميزان نفوذ مانند خصوصيات گل حفاري،هيدروليك،وزن روي مته،دور مته،عمرمته
و ساير پارامترها پرداخت،كه بطوركلي ميتوان به دو گروه عمده شامل پارامترهاي تغييرپذير و پارامترهاي
غير قابلتغيير تقسيمبندي نمود.
پس از انجام اين مطالعات لازم است با آشنايي از تاريخچه،موقعيت جغرافيايي و زمينشناسي ميدان سراجه
دادههاي حفاري در ميدان مورد بررسي و محاسبه قرار گيرند.
در ابتدا گزارشات روزانه حفاري 5حلقه چاه جمعآوري شده و پس از بررسي و كنترل كيفيت دادهها، از ميان
آنها اطلاعات مورد نياز را در فرمت خاصي كه در صفحات اكسل طراحي گرديد وارد نموده و آماده آناليز قرار
ميگيرد.

تعداد صفحات :132

قیمت شش هزار تومان

پشتیبانی سایت :              [email protected]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *