متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی معدن

با عنوان :پارامترهای فنی به منظور بالا بردن بازده چاه نفت

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “.M.Sc”
مهندسی معدن- استخراج
عنوان:
مطالعه پارامترهای فنی موثر به منظور بالا بردن بازده حفاری چاه نفت،
با مطالعه موردی در میدان نفتی سراجه قم

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما، استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

بخش عمدهای از هزینه های مربوط به توسعه میادین نفتی در قسمت تحتالارضی به حفاری مرتبط میباشد،
بالا بردن بازدهی حفاری به معنای دستیابی به اهداف مورد نظر در مدت زمان کمتر و با هزینه پایینتر
امروزه مورد توجه تمامی مهندسین و دست اندرکاران حفاری قرار گرفته است.چرا که زمان و هزینه حفاری
یک عامل تعیین کننده در بازگشت سرمایه در پروژههای نفت و گاز است.
جهت نیل به بازدهی بیشینه روشها و مدلهایی ارائه شده اند که به آن بهینه سازی حفاری اطلاق میشود.
در همین راستا دو شاخص اصلی هزینه و مدت زمان حفاری را میتوان برشمرد،اگرچه هزینه حفاری
شاخصی مهمتر بحساب میآید اما با توجه به عدم قطعیت و پیچیدگی بالای محاسبات هزینه حفاری،در
بیشتر موارد شاخص طول مدت زمان حفاری را مناسبترین شاخص کنترل و بهینهسازی عملیات مدنظر
قرار میدهند.
بنابراین به منظور کاهش مدت زمان حفاری،عوامل فنی و مهندسی تاثیرگذار در نرخ نفوذ مانند خصوصیات
گل حفاری،هیدرولیک،وزن روی مته،دور مته،عمر مته و سایر موارد مورد مطالعه قرار گرفت.
در این تحقیق به بررسی 5حلقه چاه در میدان سراجه پرداخته شد و پس از پردازش اطلاعات،در ابتدا
هیدرولیک بهینه با روابط ریاضی و برنامه کامپیوتری با احتساب حداکثر قدرت قابل دسترسی در مته،
بمنظور تمیزکاری مناسب در ته چاه محاسبه شد که در میزاننفوذ موثر است.
در ادامه به منظور بالا بردن بازدهی حفاری در میدان سراجه فرآیند با استفاده از نتایج حاصل از هیدرولیک
بهینه با روشهایی به صورت تجربی، مقایس های و محاسباتی در 3 مرحله صورت گرفت و پس از آن نتایج این
مراحل مورد مقایسه قرار گرفتند تا در نهایت با استفاده از نتایج اولیه و مقایسهای،چاه نهایی با نرخ نفوذ
بالاتر و هزینه کمتر نسبت به حفاریهای انجام شده طراحی شد.
مقدمه:
نفت و گاز طبیعی حداقل تا یکصد سال آینده به عنوان عمده ترین منابع انرژی در جهان باقی خواهند ماند.
در ایران به عنوان کشوری که بیش از 10% کل مخازن نفت و 13% کل مخازن گاز جهان را داراست، صنایع
نفت و گاز و صنایع وابسته به آنها در درجه اول اهمیت قرار دارند.
از آنجاییکه بخش عمدهای از هزینههای مربوط به توسعه میادین نفتی در قسمت تحت الارضی مرتبط به
حفاری می باشد،بالا بردن بازدهی حفاری به معنای دستیابی به همان اهداف از پیش تعیین شده البته در
مدت زمان کمتر و هزینه پایینتر امروزه مورد توجه تمامی مهندسین و دست اندرکاران حفاری قرار گرفته
است،چرا که زمان و هزینه حفاری یک عامل تعیین کننده در بازگشت سرمایه در پروژههای نفت و گاز است.
جهت نیل به این هدف روشها و مدلهایی ارائه شدهاند که به آن بهینهسازی حفاری اطلاق میشود و در
تعریف دقیقتر، بررسی و پردازش اثرات متقابل پارامترهای مختلف حفاری طی یک مدلسازی ریاضی برای
نیل به بازدهی بیشینه، بهینهسازی حفاری نامیده میشود و امروزه تقریباً در تمامی کشورهای نفتخیز
مرسوم شده است.
با توجه به اهمیت بحث حفاری و هزینه های آن، بمنظور بالابردن بازدهی حفاری مدلها و روشهایی ارائه
شدهاندکه امروزه از ترکیب آنها نتایج قابل قبولی در افزایش میزان نفوذ و کاهش هزینه حاصل شده است.
در همین راستا دو شاخص اصلی هزینه و زمان حفاری را میتوان برشمرد که اگرچه هزینه حفاری شاخصی
مهمتر و قابل توجهتر است اما با توجه به پیچیدگی بسیار بالای محاسبات و عدم قطعیت و نیاز به اطلاعات
کامل، دقیق و شفاف از هزینههای انجام شده در بیشتر موارد شاخص طول مدت حفاری را مناسبترین
شاخص عملکرد عملیات حفاری برای کنترل و بهینهسازی عملیات مدنظر قرار میدهند.
بنابراین به منظور کاهش مدت زمان حفاری و بالا بردن نرخ نفوذ ابتدا باید به مطالعه و شناخت عوامل فنی
و مهندسی تاثیرگذار در میزان نفوذ مانند خصوصیات گل حفاری،هیدرولیک،وزن روی مته،دور مته،عمرمته
و سایر پارامترها پرداخت،که بطورکلی میتوان به دو گروه عمده شامل پارامترهای تغییرپذیر و پارامترهای
غیر قابلتغییر تقسیمبندی نمود.
پس از انجام این مطالعات لازم است با آشنایی از تاریخچه،موقعیت جغرافیایی و زمینشناسی میدان سراجه
دادههای حفاری در میدان مورد بررسی و محاسبه قرار گیرند.
در ابتدا گزارشات روزانه حفاری 5حلقه چاه جمعآوری شده و پس از بررسی و کنترل کیفیت دادهها، از میان
آنها اطلاعات مورد نیاز را در فرمت خاصی که در صفحات اکسل طراحی گردید وارد نموده و آماده آنالیز قرار
میگیرد.

تعداد صفحات :132

قیمت شش هزار تومان

پشتیبانی سایت :              info@elmyar.net

پایان نامه ها

 

مطالب مشابه را هم ببینید

Related Posts

مهندسی معدن

پایان نامه درباره:مطالعات ژئوشیمیایی و کانه ­زایی طلا در شیست­های سبز کانسار طلای زرشوران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :معدن گرایش : اکتشاف معدن عنوان : مطالعات ژئوشیمیایی و کانه ­زایی طلا در شیست­های سبز کانسار طلای زرشوران مطالب مشابه را هم ببینید پایان نامه ارشد رشته معدن Read more…

مهندسی معدن

پایان نامه ژئوفیزیک:بهبود مدل­سازی معکوس داده­های الکترومغناطیس هوابرد حوزه فرکانس با تعیین مدل­اولیه مناسب و اعمال قید­های عمقی و هموارساز

دانلود متن کامل پایان نامه مطالب مشابه را هم ببینید پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معدن : مدلسازی پیلارهادرروش جبهه کارطولانیدانلودپایان نامه ارشد رشته معدن :بهینه سازی خط تغلیظ کارخانه فرآوری سنگ آهنپایان نامه کارشناسی Read more…

مهندسی معدن

پایان نامه افزایش کیفیت مقاطع لرزه­ای و کاهش حساسیت کوچ عمقی به مدل سرعت در پردازش به روش برانبارش سطح پراش مشترک مبتنی بر مدل

دانلود متن کامل پایان نامه مطالب مشابه را هم ببینید پایان نامه ارشد رشته معدن درباره تحلیل و بررسی پارامترهای تاثیرگذار بر پایداری شی...پایان نامه ارشد رشته معدن : پیش بینی خردایش سنگ ناشی از Read more…