پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معدن:پيش بيني خردايش حاصل از انفجار هاي معدني

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی معدن

با عنوان :پيش بيني خردايش حاصل از انفجار هاي معدني

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصيلات تكميلي

پايان نامه جهت دريافت مدرك كارشناسي ارشد «M.Sc»
مهندسي استخراج معدن

عنوان :
پيش بيني خردايش حاصل از انفجار هاي معدني با استفاده از شبكه هاي عصبي و
رگرسيون خطي چندگانه (مطالعه موردي معدن سنگ آهن گل گهر)

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما، استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكيده
يكي از اساسي ترين مراحل استخراج معدن عمليات چالزني و انفجار مي باشد. براي انجام يك
انفجار مناسب، در مرحله اول بايد عوامل تاثير گذار نظير خصوصيات سنگ، پارامتر هاي مربوط به ماده
منفجره و مشخصات هندسي شبكه انفجار تعيين گردند و سپس الگوي انفجار بهينه بر مبناي اين عوامل
محاسبه شود. خردايش ناشي از انفجار در معادن يكي از موارد و مسائل مهم در عمليات معدنكاري به
شمار مي رود كه در صورت اجراي كم نقص و صحيح انفجار ها، اثرات مثبت اين عمليات به بخش هاي
ديگر معدنكاري از جمله ترابري و سنگ شكني كشيده مي شود. به همين سبب جهت بهينه سازي
عمليات انفجاري براي بهبود خردايش در معادن اقدامات گسترده اي صورت گرفته كه تا حد زيادي به
بهبود اين مهم انجاميده است. تا كنون بخش گسترده اي از اين اقدامات و تحقيقات به صورت تجربي
صورت پذيرفته است كه در آنها فرد محقق با تعداد آزمايشات اندكي مورد بررسي قرار مي داده و اقدام
به نتيجه گيري مي نمود . اما امروزه با رونق گيري علوم جديد و دخول آنها به بخش هاي مختلف
مهندسي معدن اين آزمايشات جلوه ديگري يافته است. كه از آن جمله تعدد آزمايشات مورد بررسي كه
بزرگترين مزيت مي باشد را مي توان نام برد. از اين جمله موارد مي توان به تصميم گيري هاي چند متغيره
مانند DEA ، TOPSIS ، AHP و غيره، شبكه هاي عصبي، منطق فازي، الگوريتم ژنتيك و تحليل
هاي آماري اشاره نمود؛ كه به تازگي با استفاده از آنها اقدامات مربوط به بهينه سازي انفجار هاي معدني
آغاز گرديده است . در اين تحقيق ابتدا با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي، مدلي مبتني بر شبكه
عصبي چند لايه براي شبيه سازي عمليات انفجار در معدن شماره 1 سنگ آهن گل گهر و پيش بيني
مناسب ترين الگوي انفجار با توجه به شرايط محيطي ارائه شده است. اين شبكه عصبي به جاي طراحي با
نرم افزار مطلب با نرم افزاري مختص به طراحي شبكه هاي عصبي مصنوعي به نام Alyuda
NeuroIntelligence ط رح ريزي شده است. تعداد پارامتر هاي ورودي در نظر گرفته شده براي اين
شبكه عصبي 15 پارامتر مي باشد. سپس با توجه به رفتار شبكه در قسمت هاي آموزش، آزمون و مقدار
خطا ها در تخمين ميزان d80 ، مقادير بهينه اي براي تعداد لايه هاي مياني، تعداد نرون ها و توابع انتقال
بدست آمد. به اين ترتيب شبكه بهينه با دو لايه مياني كه به ترتيب داراي و 11 48 نرون مي باشند، تعيين
. شد در بخش دوم از رگرسيون هاي خطي و غير خطي جهت مقايسه نتايج با حاصله از شبكه عصبي
استفاده شده است. در اين بخش با استفاده از نرم افزار SPSS15 دو رابطه يكي به صورت خطي و
ديگري غير خطي بدست آمد.

آناليز هاي انجام شده بيانگر تاثير بالاي پارامتر هاي طول چال، نسبت
، طول گل گذاري وs/b
از d80 ميزان خرج بر تاخير مي باشد.در اين معدن با تغيير مقدار گل گذاري از 5/5 متر به 3/6 متر مقدار
55/. متر به 6/0 متر افزايش پيدا نمود .

مقدمه
توجه به اولين مرحله از خردايش سنگ كه توسط حفاري و انفجار صورت مي پذيرد، يكي از
اساسي ترين و حساس ترينپارامتر هاي موثر بر اقتصاد و حيات معدن به شمار مي رود. انجام يك انفجار
مطلوب، كاهش هزينه هاي كل خردايش سنگ، بهبود بازدهي عمليات حفاري، بارگيري، باربري و بهبود
عمليات بعد از استخراج مواد معدني كه شامل ورود مواد به سنگ شكن هاي اوليه و ثانويه و غيره مي
باشد، را به دنبال خواهد داشت. به منظور دستيابي به تمامي موارد ذكر شده لازم است تا با شناسايي عوامل
تاثير گذار بر فرآيند چالزني و انفجار آن را بهينه نمود. به طور كلي عوامل موثر بر روي انفجار را مي توان
به دو گروه عمده شامل، پارامتر هاي قابل كنترل (الگوي انفجار) و پارامتر هاي غير قابل كنترل
(خصوصيات ژئومكانيكي توده سنگ) تقسيم بندي نمود. خرج ويژه، نحوه آرايش چال ها، تاخير در
شروع انفجار، قطر چال، ضخامت بارسنگ، فاصله رديفي چال ها، طول گل گذاري و ضريب سفتي از
جمله پارامتر هاي قابل كنترل و حفره هاي طبيعي و نواحي غير مقاوم شامل سطوح لايه بندي، گسل ها و
درزه ها جز پارامتر هاي غير قابل كنترل محسوب مي شوند.
همانگونه كه پيشتر مطرح شد نخستين و اصلي ترين هدف انفجار در معادن، خرد باطله و ماده
معدني است كه در صورت مناسب انجام شدن انفجار تسهيل عمليات بارگيري و كاهش مشكلات در
بخش سنگ شكني را خواهيم داشت. خردايش مطلوب به عوامل متعددي از مانند نوع ماده منفجره،
چاشني، پرايمر، نوع سنگ و خرج ويژه بستگي دارد. اما در بعضي از شرايط به دليل عدم دسترسي به
خردايش بهينه تبعاتي در اثر انفجار بد پديد مي آيد كه عبارتند از لرزش زمين، شكستگي هاي نا مطلوب
مثل عقب زدگي، جناح زدگي، پرتاب سنگ و انتشار امواج انفجاري در هوا و توليد صداي مهيب در
 .هوا
محققين بسياري نظير كونينگهام، ليلي، لانگفورس و … در گذشته روابطي را جهت پيش بيني
ميزان خردايش ناشي از انفجار ارائه نموده اند كه با توجه به شرايط پيچيده حاكم بر روابط بر عمليات
انفجار، نتايج حاصله چندان قابل اعتماد نيستند. در سال هاي اخير، به منظور مدلسازي محيط هاي
ناهمگون و پيچيده روش هاي متفاوتي جهت پيش بيني اين موارد مورد استفاده قرار گرفته است. از جمله
اين روش ها شبكه هاي عصبي مصنوعي است كه به تازگي در صنعت معدنكاري ظهور پيدا كرده و نتايج
قابل توجهي را در زمينه هاي مختلف معدني حاصل نموده است. شبكه هاي عصبي در مبحث انفجار
4
معادن كاربرد هايي در داخل و خارج از كشور داشته است. كه از آن جمله مي توان به پيش بيني لرزش
زمين، پيش بيني پرتاب سنگ، عقب زدگي و غيره اشاره نمود .
اما بحث تحليل هاي آماري كه به غلط رگرسيون ناميده مي شود، در بخش صنعت معدن كاربرد
هاي قابل ملاحظه و چشم گيري جز چند مورد انگشت شمار نداشته است كه بيشتر در قسمت مكانيك
سنگ به كار رفته است. در مورد انفجار معادن تنها سه مورد مطالعاتي در دست

رس مي باشد كه دو مورد
مطالعاتي در زمينه لرزش زمين و يك مورد در زمينه پرتاب سنگ مي باشد .

قیمت 5000 تومان

 

 

پشتیبانی سایت :              [email protected]

300 فکر می‌کنند “پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معدن:پيش بيني خردايش حاصل از انفجار هاي معدني

پاسخ دادن به ytaletvugx لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *