پایان نامه ارشد عمران سازه :بررسي اتصالات خمشي بر پايه سختي متغير در سازه هاي فولادي

دانلود متن کامل پایان نامه درجه کارشناسی ارشد رشته عمران گرایش سازه

با عنوان:بررسي اتصالات خمشي بر پايه سختي متغير در سازه هاي فولادي

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

پايان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسي ارشد

در رشته مهندسي عمران-سازه

 

 

عنوان پایان نامه:

بررسي اتصالات خمشي بر پايه سختي متغير در سازه هاي فولادي

 

 

استاد راهنما:

دکتر مرتضي نقي پور

 

استاد مشاور:

دکتر مرتضي اسکندري قادي

 

 

 

 

تابستان 1393

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکيده

شکست گسترده و قابل توجه اتصالات قاب های خمشی فولادی در طی زلزله نورثریج (1994)، بیانگر ضعف عمده این اتصالات و عدم شناخت صحیح آن توسط مهندسین بود. زلزله نورثریج، به دلیل تحولاتی که در روند طراحی و ساخت اتصالات گیردار جوشی در سازهای فولادی ایجاد کرد، بعنوان نقطه عطفی در تاریخ طراحی و اجرای این نوع سازه ها محسوب می شود. به دنبال زلزله نورثریج تعدادی از ساختمان های فولادی جوشی با سیستم قاب خمشی (WSMF) در ناحیه اتصالات تیر به ستون دچار شکست شدند. ساختمان های آسیب دیده طیف وسیعی از ساختمان ها را از نظر ارتفاع و عمر شامل می شوند. پس از زلزله نورثریج تغییرات زیادی در نحوه طرح و اجرای اتصالات سازه های فولادی، بمنظور برطرف کردن مشکلات اتصالات خمشی رایج آن زمان پیشنهاد شد. از جمله این اتصالات جدید، می توان به اتصال تیر به ستون با تیر با جان شکاف دار، اتصالات گیردار تیر به ستون با صفحات کناری، اتصال با جان یا بال کاهش یافته تیر و … اشاره نمود. مطالعات نشان داده اند که این اتصالات بسیاری از ضعف­های اتصالات رایج را برطرف نموده اند که از مهمترین مزیت های این اتصالات مدرن، انتقال مفصل پلاستیک به درون تیر در محدوده دور از اتصال می باشد.

   در این تحقیق, اتصال با هندسه متغیر از لحاظ خمش حول محور قوی تیر، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد، این اتصال قادر است مفصل پلاستیک را از ناحیه اتصال دور نگه دارد و با این اتصال می توان از بخش بیشتری از بافت عضو در استهلاک انرژی بهره جست و به مقادیر بیشتری از ذخیره سازی و استهلاک انرژی در طول عضو رسید. در این تحقیق با توجه به نقاط ضعف اتصالات قبلی, با رویکردی جدید، راهکارهایی جهت اصلاح عملکرد آن ارائه شده است که این راه حلها، به صورت تئوری مورد بررسی قرار گرفته است. اصلاح هندسی اتصال، اگرچه سبب افزایش سختی و مقاومت کل سازه می شود، درعین حال، اضافه نمودن اجزای جدید به اتصال موجب کاهش ظرفیت شکل پذیری مدل­ها شده است. بمنظور مقایسه و نتیجه گیری بهتر اتصالات رایج قبل از زلزله نورثریج و نیز اتصال جدید، با استفاده از روش اجزای محدود از نرم افزار Abaqus برای مدلسازی در قابهای(یک دهانه) 3 و 4 و 5 متری بهره گیری شده است.

واژه هاي كليدي:

اتصالات خمشی، اتصال با هندسه متغیر، استهلاک انرژی

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                            صفحه

فصل 1-  مقدمه و کلیات.. 1

1-1-        مقدمه.. 2

1-2-        قاب های مقاوم خمشی فولادی (SMRF).. 5

1-3-   اتصال با هندسه متغیر:.. 8

1-4-   تعریف موضوع تحقیق:.. 9

1-5-   اهمیت و اهداف مطالعه اتصال با هندسه متغیر:.. 9

1-6-   روش تحقیق:.. 10

1-7-   ساختار پایان نامه:.. 10

فصل 2-  اتصالات فولادی و سیستم اتصال گیردار با هندسه متغیر   12

2-1-        مقدمه.. 13

2-2-   تعریف اتصال.. 15

2-2-1- انواع اتصالات.. 15

2-3-   منحنی لنگر_ دوران(M- ) اتصالات.. 15

2-4-   طبقه بندی اتصالات خمشی:.. 18

2-4-1- طبقه بندی اتصالات خمشی بر اساس آیین نامه AISC2005. 20

2-4-2- معیار سختی اتصال.. 20

2-4-3- طبقه بندی قاب های خمشی در آیین نامه لرزه ای AISC2005. 22

2-4-4- تقسیم بندی اتصالات خمشی در آیین نامه FEMA 350:.. 22

2-5-   مروری بر اتصالات پیش از زلزله نورثریج.. 24

2-5-1- اتصالات مقاوم خمشی رایج قبل از زلزله نورثریج 1994.. 24

2-5-2- بررسی های عینی انجام شده بر روی اتصالات.. 25

2-5-3- نتیجه گیری.. 30

2-6-   راه حل.. 31

2-6-1- اتصالات تقویت شده:.. 32

2-6-2- اتصالات ضعیف شده.. 36

2-7-   بررسی اتصال تیر با جان شکافدار.. 37

2-7-1- هندسه کلی اتصالات تیر های با جان شکافدار.. 37

2-7-2- مزایای هندسه اتصال با جان شکافدار نسبت به اتصالات رایج.. 38

2-7-3-          نتایج کلی……………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………. 42

2-8-   بررسي اثر اتصال RBS در بهبود رفتار قابهای خمشي فولادي[10].. 42

2-8-1- هندسه کلی اتصالات RBS. 43

2-8-2- مزایای هندسه اتصال RBS. 44

2-8-3-          اثر RBS در جلوگيري از ترد شكني اتصال و كنترل تنشها در بر ستون[10]   46

2-8-4-          بهسازي و تقويت اتصالات خمشي ساختمان¬هاي موجود با استفاده از RBS. 47

2-8-5-          نتيجه گيري.. 49

2-9-   اتصال با ورق ميانگذر:.. 50

2-9-1-          مزایای هندسه اتصال با ورق ميانگذر:.. 51

2-9-2-          سایر مزيتهاي اتصال با ورق ميانگذر به ستونهاي قوطي شکل.. 53

2-9-3-          بررسي نتايج تحليل.. 54

2-9-4-          نتيجه گيري.. 55

2-10-         سیستم اتصال گیردار با صفحات کناری:.. 56

2-10-1-            مقدمه:…………………………………..                  56

2-10-2-            معرفی اتصال با صفحات کناری.. 57

2-10-3-            مقاوم سازی در برابر ضربه و انفجار با استفاده از اتصال با صفحات کناری   58

2-10-4-            هندسه های معمول سیستم اتصال با ورق کناری:.. 62

2-10-5-            سازه های اجرا شده:.. 63

2-10-6-            مقایسه اتصال با صفحات کناری و اتصال تیر کاهش یافته (RBS):   63

2-11-         اتصال CONXL :.. 64

2-11-1-            هندسه کلی و مزایای اتصالCONXL.. 65

2-11-2-            بررسي نتايج حاصل از تحليل نمونه ها.. 67

2-11-3-       نتيجه گيري.. 69

فصل 3-   مدلسازی و بررسی های تئوری و تحلیلی.. 71

3-1-   طراحی اتصالات تیر به ستون به روش ممان اینرسی متغیر.. 72

3-1-1- مقدمه   72

3-2-   روش اجزاء محدود.. 76

3-3-   معیار های تسلیم.. 76

3-3-1- معیار تسلیم فون میسز و ترسکا.. 77

3-4-        توزیع تنش در تیر ها.. 78

3-4-1- توزیع کلاسیک تنش در تیر ها.. 78

3-4-2- الف: توزیع تنش خمشی در تیر ها.. 79

3-4-3- ب: توزیع تنش برشی در تیر ها:.. 79

3-4-4- توزیع تنش بر اساس مطالعات المان محدود.. 80

3-5-   توزیع انرژی در اعضاء سازه ای.. 82

3-6-   انتخاب نرم افزار.. 89

3-6-1- نحوه ایجاد یک مدل تحلیلی کامپیوتری:.. 90

3-6-2- رفتار مصالح.. 91

3-7-        انتخاب مدل ها و جزییات اتصال مدل شده:.. 92

3-7-1- ارائه معادله هندسه تیر طره تحت بار منفرد:.. 92

3-7-2- ارائه معادله هندسه تیر طره تحت بار گسترده:.. 94

3-7-3- ارائه معادله هندسه تیر دو سر گیردار تحت لنگر:.. 96

3-7-4- ارائه معادله هندسه تیر دو سر گیردار تحت اثر بار گسترده:.. 100

فصل 4-  خروجی ها و نتایج بدست آمده.. 105

4-1-        مقدمه:.. 106

4-2-   طرح و مشخصات اتصالات نمونه:.. 106

4-3-   نحوه اعمال بار و شرائط مرزی:.. 107

4-4-        انتخاب مدل ها:.. 107

4-4-1- تیرهای کنسول تحت بار منفرد در بخش انتهائی.. 107

4-4-2- تیرهای کنسول تحت بار گسترده یکنواخت.. 109

4-4-3- تیرهای دو سرگیردار تحت بار گسترده یکنواخت در طول و لنگر متمرکز یکطرفه   111

4-4-4- جزییات اتصال مدل شده :.. 118

فصل 5-  نتیجه‌گیری و ارائه راهکار.. 132

5-1-   نتیجه‌گیری.. 133

5-2-   پیشنهادات.. 133

 

فهرست شکل‌‌ها

عنوان                                            صفحه

شکل ‏1‑1: یک نمونه ساختمان با قاب خمشی[19].. 6

شکل ‏1‑2: مکان احتمالی تشکیل مفصل پلاستیک در تیر (تغییر شکلهای ماندگار)   8

شکل ‏1‑3: هندسه پایه اتصال با هندسه متغیر.. 8

شکل ‏2‑1: انواع منحنی های لنگر_دوران[3].. 17

شکل ‏2‑2: منحنی های لنگر_دوران برخی از اتصالات رایج[6]… 18

شکل ‏2‑3: نمودار لنگر_چرخش و شکل پذیری اتصالات [6]… 19

شکل ‏2‑4: نمودار لنگر_چرخش و شکل پذیری اتصالات [3]… 20

شکل ‏2‑5: نمودار لنگر_چرخش و شکل پذیری اتصالات [3]… 21

شکل ‏2‑6: اتصال خمشی رایج قبل از زلزله نورثریج[21]… 25

شکل ‏2‑7: شکست در جوش بال تیر به بال ستون در طی زلزله نورثریج[26].   27

شکل ‏2‑8: شکست بال ستون[26]… 27

شکل ‏2‑9: شکست بال ستون و جوش تیر به ستون[26]… 28

شکل ‏2‑10: تصاویری از چند نمونه خرابی در زلزله نورثریج شامل: گسترش شکست در ضخامت بال ستون _ گسترش شکست در جان تیر _ شکست کامل اتصال تیر به ستون[26]   28

شکل ‏2‑11: انواع اتصالات تقویت شده.. 33

شکل ‏2‑12: انواع اتصالات تقویت شده[27و28].. 34

شکل ‏2‑13: انواع اتصالات تقویت شده[27و28].. 35

شکل ‏2‑14: انواع اتصالات تیر به ستون RBS [31و32].. 36

شکل ‏2‑15: اتصال تیر به ستون با جان شکاف دار بصورت شماتیک[1].. 38

شکل ‏2‑16: اتصال تیر به ستون با جان شکاف دار بصورت شماتیک[30و 2]   40

شکل ‏2‑17: انواع اتصالات RBS[10].. 44

شکل ‏2‑19: مشخصات كلي نمونه ها[8و9]… 46

شکل ‏2‑20: طرح بهسازي پيشنهادي يوانگ و همكاران [32]… 48

شکل ‏2‑21: جزئيات نمونه هاي آزمايشي چن و تو[31]… 48

شکل ‏2‑22: رفتار هيسترزيس نمونه هاي آزمايش شده توسط چن و تو[31]… 49

شکل ‏2‑23: شمايي از اتصال با ورق ميانگذ رو نحوه مونتاژ آن[11]… 51

شکل ‏2‑24: نحوه انتقال نيروها در اتصال با ورق ميانگذر[11].. 52

شکل ‏2‑25: توزيع کرنشهاي پلاستيک فون ميسز در زيرسازه[11].. 54

شکل ‏2‑26: منحني هيسترسيس لنگر_ دوران کل زيرسازه با اتصال ميانگذر[11]   55

شکل ‏2‑27: منحني هيسترسيس لنگر_ دوران پلاستيک زيرسازه با اتصال ميانگذر[11]   55

شکل ‏2‑28: اتصال با ورق های کناری مجزا [33].. 57

شکل ‏2‑29: اتصال با ورق های کناری تمام عمق [28].. 57

شکل ‏2‑30: جزئیات اتصال با صفحات کناری[34].. 58

شکل ‏2‑30: تاثیر اتصال در کاهش فرو ریختگی پی در پی کف ها [34].. 59

شکل ‏2‑31: هندسه اتصال الف) اتصال ورق کناری ب) اتصال ورق کناری بهبود یافته [34].. 61

شکل ‏2‑32: هندسه های معمول سیستم اتصال ورق کناری[34].. 62

شکل ‏2‑34: نماي كلي اتصال ConXL[3].. 65

شکل ‏2‑35: تعريف هندسه و جزئيات اتصال ConXL.[13].. 66

شکل ‏2‑36: توزيع تنش فون ميسز و تغيير شكل اتصال ConXL-R[13.].. 68

شکل ‏2‑37: توزيع تنش فون ميسز و تغيير شكل اتصال ConXL-NR[13.].. 69

شکل ‏2‑38: نمودار لنگر-دوران هر دو نمونه اتصال ConXL[13.]… 70

شکل ‏2‑39: نمودارپوش لنگر-دوران هر دو نمونه اتصال ConXL[13.]… 70

شکل ‏3‑1: نمودار معیارهای تسلیم فون میسز و ترسکا [15]… 78

شکل ‏3‑2: معیارهای فون میسز و ترسکا [15]… 78

شکل ‏3‑3: پارامترهای موثر در تنش برشی نسبت به تار خنثی.. 80

شکل ‏3‑4: شمائی از تیر کنسول تحت بار منفرد.. 83

شکل ‏3‑5: در برخورد خودرو با مانع بخشهائی که طاقت سرعت بارگذاری را ندارند دچار خرابی موضعی می گردند [43].. 85

شکل ‏3‑6: مدلسازی تیر کنسول با فنر های سری دارای سختی ثابت.. 86

شکل ‏3‑7: نمودار نیرو _ جابجائی در محدوده خطی.. 86

شکل ‏3‑8: مقایسه نسبی ذخیره سازی انرژی در طول دو تیر با هندسه های ثابت و متغیر.. 87

شکل ‏3‑9: مدلسازی تیر کنسول با فنر های سری دارای سختی متغیر.. 88

شکل ‏3‑10: مکان احتمالی تشکیل مفصل پلاستیک در تیرها در مجاورت اتصال[27]   88

شکل ‏3‑11: منحنی تنش _ کرنش فولاد St37[14].. 92

شکل ‏3‑12: منحنی تنش _ کرنش جوش[14].. 92

شکل ‏3‑13: تیر کنسول تحت بار متمرکز با تنشهای یکسان در تار بالا و پائین   94

شکل ‏3‑14: تیر کنسول تحت بار گسترده یکنواخت با تنشهای یکسان در تار بالا و پائین.. 95

شکل ‏3‑15: قاب یک دهانه تحت لنگر متمرکز یکطرفه.. 96

شکل ‏3‑16: تفکیک شکل قاب یک دهانه تحت لنگر متمرکز یکطرفه به دو تیر با لنگرهای معین.. 97

شکل ‏3‑17: شکل تفکیک شده منحنی لنگر قاب یک دهانه تحت لنگر متمرکز یکطرفه   98

شکل ‏3‑18: نمودار منحنی لنگر تیر دوسر گیردار تحت لنگر یکطرفه.. 98

شکل ‏3‑19: نمودار معادله هندسی تیر دو سر گیردار صرفا تحت برش ناشی از لنگر متمرکز یکطرفه.. 99

شکل ‏3‑20: نمودار معادله هندسی تیر دو سر گیردار صرفا تحت برش ناشی از لنگر متمرکز یکطرفه.. 100

شکل ‏3‑21: تیر دو سر گیردار تحت بار گسترده.. 101

شکل ‏3‑22: نمودار معادله هندسی تیر دو سر گیردار تحت بار گسترده.. 102

شکل ‏3‑23: نمودار معادله لنگر تیر دو سر گیردار تحت لنگر متمرکز یکطرفه و بار گسترده.. 103

شکل ‏3‑24: قاب فولادی یک دهانه تحت بار گسترده قائم و لنگر متمرکز در انتهای تیر.. 103

شکل ‏3‑25: نمودار معادله هندسی تیر دو سر گیردار تحت لنگر متمرکز یکطرفه و بار گسترده معین.. 104

شکل ‏3‑26: نمودار معادله هندسی تیر دو سر گیردار صرفا تحت برش ناشی از لنگر متمرکز یکطرفه.. 104

شکل ‏4‑1: نمودار بار چرخه ای اعمال شده به نمونه ها.. 107

شکل ‏4‑2: نمایش کانتورهای تنش تیر با هندسه ثابت تحت بار منفرد در بخش انتهائی   108

شکل ‏4‑3: نمایش کانتورهای تنش تیر با هندسه متغیر تحت بار منفرد در بخش انتهائی   108

شکل ‏4‑4: نمودار نیرو _ جابجائی برای تیر طره تحت بار منفرد با هندسه ثابت   109

شکل ‏4‑5: نمودار نیرو _ جابجائی برای تیر طره تحت بار منفرد با هندسه متغیر   109

شکل ‏4‑6: نمایش کانتورهای تنش تیر با هندسه ثابت تحت بار گسترده.. 110

شکل ‏4‑7: نمایش کانتورهای تنش تیر با هندسه متغیر تحت بار گسترده.. 110

شکل ‏4‑8: نمودار نیرو _ جابجائی برای تیر طره تحت بار گسترده با هندسه ثابت   111

شکل ‏4‑9: نمودار نیرو _ جابجائی برای تیر طره تحت بار گسترده با هندسه متغیر   111

شکل ‏4‑10: نمایش کانتورهای تنش تیر دو سرگیردار با هندسه ثابت تحت بار گسترده یکنواخت و لنگر متمرکز یکطرفه.. 112

شکل ‏4‑11: نمایش کانتورهای تنش تیر دو سرگیردار با هندسه متغیر تحت بار گسترده یکنواخت و لنگر متمرکز یکطرفه.. 112

شکل ‏4‑12: نمایش چند حالت معادله هندسی تیر دوسر گیردار تحت بار گسترده ثابت و لنگر جانبی متغیر.. 113

شکل ‏4‑13: نمودار نیرو _ جابجائی برای تیر دو سرگیردار با هندسه ثابت تحت بار گسترده یکنواخت و لنگر متمرکز یکطرفه.. 114

شکل ‏4‑14: نمودار نیرو _ جابجائی برای تیر دو سرگیردار با هندسه متغیر تحت بار گسترده یکنواخت و لنگر متمرکز یکطرفه.. 114

شکل ‏4‑15: نمایش معادله هندسی تیر دوسر گیردار با مقطع متغیر(الف) – ثابت و متغیر(ب).. 117

شکل ‏4‑16: معادله منحنی سخت کننده اتصال حاصل از روابط تحلیلی برای تیر فوق   118

شکل ‏4‑17: شمائی از سخت کننده پیشنهادی برای اتصال.. 119

شکل ‏4‑18: شمائی از قاب یک دهانه مورد بررسی تحت بارگذاریهای مسأله   120

شکل ‏4‑19: نمایش کانتورهای تنش تیرIPE14 با سخت کننده تحت بارگذاری مساله برای دهانه 3 متری.. 121

شکل ‏4‑20: سخت کننده های الحاقی به تیرIPE14 تحت بارگذاری مساله برای دهانه 3 متری.. 121

شکل ‏4‑21: نمایش کانتورهای تنش تیرIPE20 بدون سخت کننده تحت بارگذاری مساله برای دهانه 3 متری.. 121

شکل ‏4‑22: نمودار نیرو _ جابجائی برای تیرIPE14 بدون سخت کننده تحت بارگذاری مساله برای دهانه 3 متری.. 122

شکل ‏4‑23: نمودار نیرو _ جابجائی برای تیرIPE14 با سخت کننده تحت بارگذاری مساله برای دهانه 3 متری.. 122

شکل ‏4‑24: نمودار نیرو _ جابجائی برای تیرIPE20 بدون سخت کننده تحت بارگذاری مساله برای دهانه 3 متری.. 123

شکل ‏4‑25: نمایش کانتورهای تنش تیرIPE14 با سخت کننده تحت بارگذاری مساله برای دهانه 4 متری.. 124

شکل ‏4‑26: سخت کننده های الحاقی به تیرIPE14 تحت بارگذاری مساله برای دهانه 4 متری.. 124

شکل ‏4‑27: نمایش کانتورهای تنش تیرIPE20 با سخت کننده تحت بارگذاری مساله برای دهانه 4 متری.. 124

شکل ‏4‑28: نمودار نیرو _ جابجائی برای تیرIPE14 بدون سخت کننده تحت بارگذاری مساله برای دهانه 4 متری.. 125

شکل ‏4‑29: نمودار نیرو _ جابجائی برای تیرIPE14 با سخت کننده تحت بارگذاری مساله برای دهانه 4 متری.. 125

شکل ‏4‑30: نمودار نیرو _ جابجائی برای تیرIPE20 بدون سخت کننده تحت بارگذاری مساله برای دهانه 4 متری.. 126

شکل ‏4‑31: نمایش کانتورهای تنش تیرIPE16 با سخت کننده تحت بارگذاری مساله برای دهانه 5 متری.. 127

شکل ‏4‑32: سخت کننده های الحاقی به تیرIPE16 تحت بارگذاری مساله برای دهانه 5 متری.. 127

شکل ‏4‑33: نمایش کانتورهای تنش تیرIPE20 با سخت کننده تحت بارگذاری مساله برای دهانه 5 متری.. 128

شکل ‏4‑34: نمودار نیرو _ جابجائی برای تیرIPE16 بدون سخت کننده تحت بارگذاری مساله برای دهانه 5 متری.. 128

شکل ‏4‑35: نمودار نیرو _ جابجائی برای تیرIPE16 با سخت کننده تحت بارگذاری مساله برای دهانه 5 متری.. 129

شکل ‏4‑36: نمودار نیرو _ جابجائی برای تیرIPE22 بدون سخت کننده تحت بارگذاری مساله برای دهانه 5 متری.. 129

شکل ‏4‑37: تصویر سخت کننده اتصال.. 131

 

 

فهرست جدول‌‌ها

عنوان                                            صفحه

جدول ‏2‑1: حداقل دریفت سیستم های خمشی بر اساس آیین نامه FEMA 350 [21].   23

جدول ‏4‑1: معادل سازی مقاطع متداول فولادیIPE با مقاطع مسطتیلی(ابعاد بر حسب cm)… 115

جدول ‏4‑2: جدول جزئیات بارگذاری و ابعاد سخت کننده برای دهانه 3 متری   120

جدول ‏4‑3: جدول جزئیات بارگذاری و ابعاد سخت کننده برای دهانه 4 متری   123

جدول ‏4‑4: جدول جزئیات بارگذاری و ابعاد سخت کننده برای دهانه5 متری   127

 

فصل 1-     مقدمه و کلیات

 

 

1-1-      مقدمه

زلـزله 17 ژانويه سال 1994 نورثـريج که در20 مايلي شمال غرب لس آنجلس اتفاق افتاد، اولين زلزله­اي بود که به تعداد زيادي از ساختمان¬هاي مقاوم خمشي در محل حادثه آسيب سازه­اي رساند. اگر چه شدت زلزله 8/6 در مقياس ريشتر بود، که بر اساس مقدار انرژي رها شده، يک زلزله متوسط در نظر گرفته مي­شد، تعداد زيادي از اتصالات تير به ستون ساختمان¬هاي مقاوم خمشي، در آن زلزله به شدت آسيب ديدند. اين اتصالات در آيين نامه Uniform Building Code) UBC) مورد تأييد قرار گرفته بودند و تصور مي شد که ظرفيت کافي دارند تا تير در خمش، به حد تسليم برسد و يا ناحيه چشمه اتصال ستون دچار تسليم برشي گردد. اما بر خلاف انتظار، اکثريت اتصالات، به دلايل مختلفي که ذکر خواهد شد، بصورت ترد گسيخته شدند و در موارد کمي، رفتار آنها شکل پذير بود. يکسال بعد از زمين لرزه نورثريج، درست در 17 ژانويه 1995 زلزله اي به بزرگي 9/6 در مقياس ريشتر، شهر کوبه در ژاپن را لرزاند که در اين زلزله نیز بسياري از اتصالات قاب­هاي خمشي آسيب ديدند و حتي بعضي از ساختمان­ها با قاب خمشي فرو ريختند. کشف آسيب­هاي جدي در ساختمان هاي فولادي، با قاب­هاي خمشي جوشي در زلزله­هاي ديگر نيز تأييدي بر آسيب­هاي اتفاق افتاده در قاب­هاي خمشي نورثریج بود و اين نشان دهنده اين مطلب بود که آسيب ها فقط به خصوصيات لرزه اي در زلزله نورثریج مربوط نمي شود و نقص، از خود اتصالات آسيب ديده مي باشد.

زلزله نورثریج, به دلیل تحولاتی که در روند طراحی و ساخت اتصالات گیردار جوشی در سازه های فولادی ایجاد کرد, نقطه عطفی در تاریخ طراحی و اجرای این نوع سازه ها محسوب می شود. بدنبال زلزله نورثریج, تعدادی از ساختمان­های فولادی جوشی با سیستم قاب خمشی(WSMF), در ناحیه اتصالات تیر به ستون دچار شکست شدند. خرابي دور از انتظار بسياري از ساختمان­هاي با سيستم‌ مقاومت جانبي قاب خمشي در این زلزله، نوع نگاه به اتصالات اين قاب‌ها را دچار دگرگوني كرد. به همین دلیل مهندسان با مشاهده شكست هاي غير منتظره گسترده در جوش‌ها و فلز پايه در اتصالات متعارف قاب‌هاي مقاوم خمشي، بر آن شدند تا اتصالاتي با شكل‌پذيري بيشتر و جزئيات اصلاح شده، معرفي كنند. يكي از بخش‌هاي مهم اتصالات تير به ستون در قابهاي خمشي، ناحيه چشمه اتصال مي‌باشد كه سختي و مقاومت آن در رفتار و شكل‌پذيري قاب تاثير بسزايي دارد. بخصوص رفتار چشمه اتصال در قاب‌هاي خمشي ويژه، كه شكل‌پذيري بالايي از اين نوع قاب انتظار مي‌رود، نقش بسيار مهمي را ايفا مي‌كند. اين موضوع، ضرورت بررسي شكل ‌پذيري، رفتار و عملكرد لرزه‌اي قاب‌هاي خمشي فولادي، با منظور نمودن اثر چشمه اتصال در آن‌ها، توسط روش نوين طراحي بر مبناي عملكرد (كه بر پايه تحليل‌هاي غيرخطي استوار است) را مشخص مي‌كند[[i]].

در طراحی ساختمانها در مناطق لرزه خیز باید به گونه ای عمل کرد که:

الف) ایجاد سختی و مقاومت کافی در سازه جهت کنترل تغییر مکان جانبی تا از تخریب اعضاء سازه ای و غیر سازه ای تحت زلزله متوسط یا کوچک جلوگیری بعمل آید.

ب) ایجاد شکل پذیری و قدرت جذب انرژی مناسب در سازه به خاطر ممانعت از فروریختگی سازه در یک زلزله شدید.

منظور از شکل پذیری، قابلیت استهلاک انرژی توسط رفتار غیرالاستیک کل سازه، یا اعضای آن، تحت اثر تغییرشکل های رفت و برگشتی، بدون کاهش قابل ملاحظه ای در مقاومت آنها می باشد. شکل پذیر بودن یک خاصیت اساسی برای سازه های مقاوم در برابر زلزله می باشد. شکل پذیری مناسب در ناحیه غیر ارتجاعی اعضاء قاب، نیروهای وارده از زلزله را به نحو موثری مستهلک کرده و اعضاء می توانند قبل از فرو ریختن، تغییر شکل ارتجاعی یا خمیری قابل ملاحظه­ای را تحمل کنند. با توجه به اینکه رفتار ساختمان در مقابل زلزله همواره به صورت ارتجاعی باقی نمی ماند، در بعضی از اجزاء ساختمان تغییر شکل های خمیری بوجود می آید که خود باعث جذب انرژی زلزله می گردد. از آنجائیکه عمده این اتلاف انرژی، در مفاصل پلاستیک رخ داده و در عناصر سازه ای (تیر و ستون و …) با هندسه ثابت، مفاصل پلاستیک، در نقاط خاصی از سازه اتفاق می افتد، لذا درصورتی که بتوان، با تمهیداتی استهلاک انرژی را به نقاط بیشتر یا به طولهائی بیشتر از اعضاء سازه سوق داد، در اینصورت می توان گفت، از ظرفیت بیشتری از عضو در این امر بهره برداری شده است. ضمناً با مشارکت بیشتر بافت عضو سازه ای، در بحث استهلاک انرژی(تحت اثر نیروهای وارده)، می­توان در شرائط برابر(مصالح مصرفی) منحنی­های هیسترزیس با سطح زیر منحنی بیشتری را نسبت به اعضاء سازه ای با هندسه ثابت ایجاد نمود.

مبنای کار در طراحی اتصالاتی که با ایده بهبود عملکرد در رفتار اتصالات طرح می شوند این است که: اولاً ظرفیت باربری براساس ممان پلاستيک تیر مشخص شوند، ثانیاً اتصال باید آنقدر مقاوم باشد تا بتواند بدون تحمل شکست به حداکثر مقاومت خود برسد. ثالثاً ظرفیت شکل پذیری نیز باید به اندازه کافی تأمین شود، تا نقاطی از سازه که تحت تغییر شکل های پلاستیک بزرگ قرار می گیرند، قادر به اتلاف انرژی باشند.

فلسفه طراحی اتصالات نیز به گونه ای در نظر گرفته می شود که مفصل پلاستیک را از بر ستون دور کرده و به داخل تیر منتقل کند تا پایداری جانبی سازه در صورت تسلیم مقاطع، حفظ شود. بدین ترتیب اتصال در بر ستون به صورت الاستیک رفتار می نماید و مفصل پلاستیک در تیر و در ناحیه ای دور از اتصال اتفاق می افتد و اتصال را از ترد شکنی مصون نگه می دارد.

تمام اتصالات که باعث تشکیل مفصل پلاستیک در ناحیه ای دور از چشمه اتصال می شود را می توان به دو دسته تقسیم کرد:

  • اتصالات تقویت شده (Reinforced Connection)
  • اتصالات با تیر تضعیف شده (RBS)

اتصالات تقویت شده شامل اتصالات دارای سخت کننده، اتصالات دارای صفحات پوششی، اتصالات دارای نشیمن، اتصالات دارای ورق برشی و غیره هستند، که توسط تقویتی ها موجب ایجاد مقاومت اضافی در ناحیه اتصال می شوند. اتصال با تیر ضعیف شده، با برش قسمتی از بال های تیر(یا بخشی از جان)، در فاصله ای مشخص از بَر ستون ایجاد می شود. اتصالات تقویت شده با تقویت ناحیه اتصال، اتصال را از تیر مقاوم تر می کند، ولی در اتصال RBS عمل تقویت اتصال، با ضعیف تر کردن تیر نسبت به اتصال صورت می پذیرد.

محوریت مهم دیگر در بهبود عملکرد اتصالات در سازه های فولادی پس از زلزله نورثریج, در راستای اصلاح اتصال در برابر توزیع تنش برشی عمودی در بال تیر قرار گرفت. تا معضلات اشاره شده, به علت وجود این تنش برشی حذف شود[[ii]].

1-2-      قاب های مقاوم خمشی فولادی (SMRF)

قاب خمشی، مجموعه ای از تیرها و ستون ها که دارای اتصالات ممان گیر(صلب)، می باشند که نیروهای جانبی توسط خمش و برش در تیرها و ستون ها تحمل می شود. قاب مقاوم خمشی فولادی، سیستمی می باشد که اتصالات بین تیر و ستون آن به گونه ای طراحی می شوند که انرژی زیادی تلف نمایند و کمک اساسی به شکل پذیری سیستم کنند. از مزایای این سیستم می توان به تطبیق پذیری با شرایط معماری و شکل پذیری زیاد و ایمنی، و در بحث معایب، از سختی الاستیک کم آن گفت.

[[i]] صفائی کوچکسرائی، ساسان؛ (1388)؛ ” بررسی رفتار قاب هاي خمشي توأم با مهاربندي واگرا داراي اتصالات تير با جان شكاف دار “، پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي سازه، دانشگاه شمال.

[[ii]] شعبان زاده، احسان؛ (1385)؛ ” بررسي رفتار اتصالات گيردار تیرهای با جان شکافته به روش اجزاء محدود “، پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي سازه، دانشگاه مازندران.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :163

14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :       

        [email protected]