دانلود پایان نامه ارشد عمران سازه :بررسی تاثیر الیاف و مواد پوزولانی بر روی خواص مکانیکی بتن مسلح شده با الياف شیشه

دانلود متن کامل پایان نامه درجه کارشناسی ارشد رشته عمران گرایش سازه

با عنوان:بررسی تاثیر الیاف و مواد پوزولانی بر روی خواص مکانیکی بتن مسلح شده با الياف شیشه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

دانشگاه صنعتي اصفهان

دانشکده مهندسي عمران

بررسی تاثیر الیاف و مواد پوزولانی بر روی خواص مکانیکی بتن مسلح شده با الياف شیشه

The effect of fiber and pozzolanic materials on the mechanical properties of glass fiber reinforced concrete

 

 

 

پايان‌نامه کارشناسي ارشد مهندسي عمران- سازه

 

 

 

استاد راهنما

       دکتر مرتضی مدح خوان

 

     1394  

 

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

صفحه

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                                

فهرست مطالب هشت

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….1                        

   فصل اول: بررسی کلیات و اهداف تحقيق

1-1- مقدمه   2

1-2- بتن الیافی 3

1-3- الیاف مورد استفاده در بتن 3

1-3-1- الیاف طبیعی 4

1-3-2- الیاف فولادی 4

1-3-3- الیاف آرامید 5

1-3-4- الیاف کربن 5

1-3-5- الیاف شیشه 5

1-4- اهداف تحقيق 6

1-5- خلاصه­ی فصل و بررسی محتویات فصل­های بعد 7

فصل دوم: ویژگی­های بتن مسلح به الیاف شیشه

2-1- مقدمه   8

2-2- بتن مسلح به الیاف شیشه (GFRC) 8

2-2-1- ملاحظات اقتصادی استفاده از بتن مسلح به الیاف شیشه 9

2-3- روش­های ساخت بتن مسلح به الیاف شیشه 9

2-3-1- روش پیش مخلوط 9

2-3-2- روش اسپری 10

2-4- عمل­آوری بتن مسلح به الیاف شیشه 11

2-4-1- عمل­آوری مرطوب 12

2-4-2- عمل­آوری با هوا 12

2-5- خواص مکانیکی 13

2-5-1- مقاومت فشاری 13

2-5-2- مقاومت کششی 13

هشت

2-5-3-   مقاومت خمشی 14

2-5-4- مقاومت ضربه 16

2-5-5- مدول الاستیسیته 16

2-5-6- طاقت     17

2-6- دوام     17

الف- بررسی ﺗﺄثیر محیط قلیایی 17

ب- بررسی ﺗﺄثیر فرآیند هیدراسیون سیمان 17

2-7- ﺗﺄثیر گذر زمان بر خواص مکانیکی GFRC 18

2-7-1- خصوصیات مکانیکی وابسته به ملات 18

2-7-2- خصوصیات مکانیکی وابسته به الیاف شیشه 18

2-8- مواد پوزولانی 19

2-8-1- انواع پوزولان­ها 20

2-8-2- ﺗﺄثیر مواد پوزولانی بر خصوصیات مکانیکی بتن 20

2-8-3- میکروسیلیس 21

2-8-4- متاکائولین 22

2-9- فناوری نانو 22

2-9-1- کاربرد فناوری نانو در بتن 22

2-10- خلاصه­ی فصل 26

فصل سوم: مروری بر پیشینه­ی علمی موضوع

3-1- مقدمه   27

3-2- تاریخچه­ی تولید الیاف مقاوم در محیط قلیایی 27

3-3- استفاده از مواد پلیمری در بتن مسلح به الیاف شیشه 28

3-4- بررسی مقاومت فشاری بتن مسلح به الیاف شیشه 32

3-5- استفاده از میکروسیلیس و متاکائولین در بتن مسلح به الیاف شیشه 34

3-5-1- ﺗﺄثیر مواد پوزولانی بر رفتار خمشی بتن مسلح به الیاف شیشه 34

3-5-2- ﺗﺄثیر مواد پوزولانی بر رفتار کششی بتن مسلح به الیاف شیشه 36

3-5-3- ﺗﺄثیر مواد پوزولانی بر روی طاقت بتن مسلح به الیاف شیشه 38

3-5-4- بررسی مکانیزم شکست بتن مسلح به الیاف شیشه 38

3-6- استفاده از نانوسیلیس به عنوان جایگزین بخشی از سیمان در بتن 40

3-7- خلاصه­ی فصل 41

نه

فصل چهارم: مشخصات مصالح و چگونگی ساخت نمونه­ها

4-1- مقدمه   42

4-2- مشخصات و ویژگی­های مصالح به کار رفته 42

4-2-1- سنگدانه­ها 42

4-2-2- مصالح ریز دانه 43

4-2-3- سیمان       45

4-2-4- آب         46

4-2-5- مواد پوزولانی 47

الف- میکروسیلیس 47

ب- متاکائولین 48

ج- نانوسیلیس 48

4-2-6- فوق روان­کننده 49

4-2-7- الیاف شیشه 50

4-3- طرح اختلاط 51

4-3-1- نحوه­ی محاسبه­ی طرح­های اختلاط 52

4-4- نحوه­ی اختلاط مواد و ساخت نمونه­ها 53

4-4-1- ساخت نمونه­ها در روش پیش مخلوط 53

4-4-2- ساخت نمونه­ها در روش اسپری 56

4-5- نام­گذاری طرح­های اختلاط 58

4-6- بیرون آوردن نمونه­ها از قالب و عمل­آوری نمونه­ها 60

4-7- خلاصه­ی فصل 61

فصل پنجم: نحوه­ی انجام آزمایش­ها و بیان نتایج

5-1- مقدمه   62

5-2- مقاومت فشاری 63

5-2-1- نتایج مربوط به مقاومت فشاری 63

5-2-2- ﺗﺄثیر استفاده از مواد پوزولانی بر روی مقاومت فشاری 64

5-2-3- ﺗﺄثیر استفاده از الیاف شیشه بر روی مقاومت فشاری 65

5-3- آزمایش مقاومت خمشی 69

5-3-1- نتایج آزمایش خمش چهار نقطه­ای 70

5-3-2- بررسی ﺗﺄثیر استفاده از مواد پوزولانی بر روی مدول گسیختگی بتن مسلح به الیاف شیشه 74

ده

5-3-3- بررسی ﺗﺄثیر الیاف شیشه و روش­های تولید بتن مسلح به الیاف شیشه بر مدول گسیختگی 77

5-4- سهم پوزولان از مقاومت بتن 82

5-4-1- سهم پوزولان از مقاومت فشاری 83

5-4-2- سهم مواد پوزولانی از مدول گسیختگی 86

5-5- طاقت خمشی 90

5-5-1- بررسی شاخص­های طاقت 91

5-5-2- بررسی مقادیر مربوط به شاخص I5 در بتن مسلح به الیاف شیشه 94

5-5-3- بررسی مقادیر شاخص I10 در بتن مسلح به الیاف شیشه 95

5-5-4- بررسی مقادیر شاخص I20 در بتن مسلح به الیاف شیشه 97

5-5-5- نحوه­ی شکست نمونه­های خمشی 100

5-6- خلاصه­ی فصل 102

فصل ششم: خلاصه, نتایج و پیشنهادات

6-1- مقدمه   103

6-2- مروری اجمالي بر فعاليت­هاي انجام گرفته در تحقيق حاضر 104

6-3- نتایج به­دست آمده در این تحقیق 105

6-3-1- مقاومت فشاری 105

6-3-2- مدول گسیختگی 105

6-3-3- سهم مواد پوزولانی از مقاومت بتن 106

6-3-4- شاخص­های طاقت 106

6-4- پیشنهادات جهت انجام تحقیقات آینده 107

پیوست: نمودارهای بار- تغییر مکان. 108

مراجع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..138

یازده
 
 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

خرابی و انهدام بتن به شدت به تشکیل ترک­ها و ریز ترک­ها بستگی دارد. با افزایش بار­گذاری, ریز ترک­ها به هم متصل شده و ترک­ها را تشکیل می­دهند. به ‌منظور رفع این مشکل و همچنین ایجاد شرایط همگن، در چند دهه اخیر از یک­سری رشته‌های نازک که در تمام حجم بتن گسترده شده است، استفاده می­گردد؛ که به آن­ها الیاف گفته می­شود. از جمله­ی پر کاربرد­ترین الیاف مورد استفاده در بتن, الیاف شیشه می­باشد. بتن مسلح به الیاف شیشه، ماده­ای کامپوزیت شامل یک ملات از سیمان هیدرولیکی و سنگدانه­ی ریز است که با الیاف شیشه تقویت می­شود. استفاده از الیاف شیشه در بتن باعث بهبود ویژگی­های بتن می­شود که از جمله می­توان به افزایش مقاومت کششی, افزایش مقاومت خمشی, بهبود مقاومت ضربه, افزایش میزان جذب انرژی, بهبود رفتار بتن در ناحیه­ی غیرخطی و شکل پذیری بالا اشاره کرد. از آنجا که خواص بتن مسلح به الیاف شیشه در ارتباط مستقیم با شرایط الیاف شیشه­ی استفاده شده در سطح بتن می­باشد, موضوعات مرتبط با عملکرد الیاف شیشه در طول زمان, همواره مورد توجه محققین بوده است. عواملی همچون محیط قلیایی بتن و محصولات تولید شده ناشی از فرآیند هیدراسیون سیمان, در طول زمان با تخریب الیاف شیشه, باعث ایجاد تغییر در خواص مکانیکی بتن مسلح به الیاف شیشه می­شوند. در این تحقیق به منظور کاهش ﺗﺄثیرات ناشی از محیط قلیایی بتن, از الیاف شیشه­ی مقاوم در محیط قلیایی و برای جلوگیری از ﺗﺄثیر مخرب فرآیند هیدراسیون سیمان, از مواد پوزولانی با درصد­های مختلف استفاده شده است. به منظور بررسی مقاومت فشاری, مقاومت خمشی و شاخص­های طاقت در بتن تولید شده به دو روش پیش مخلوط و اسپری, 15 طرح اختلاط حاوی درصد­های مختلف الیاف شیشه و مواد پوزولانی (میکروسیلیس, متاکائولین و نانوسیلیس) در روش پیش مخلوط و 14 طرح اختلاط در روش اسپری, مورد آزمایش قرار گرفته است. از نتایج بدست آمده چنین می­توان برداشت کرد که مقاومت فشاری در بتن مسلح به الیاف شیشه, تا حد زیادی به کیفیت ملات بستگی دارد. بر این اساس ملاحظه می­شود که اضافه نمودن الیاف شیشه باعث کاهش مقاومت فشاری بتن می­شود. با توجه به این نتایج, کاهش مقاوت فشاری نمونه­های تقویت شده با الیاف شیشه در حضور مواد پوزولانی به حداقل می­رسد. در این شرایط مقاومت فشاری در برخی از نمونه­های مسلح به الیاف شیشه و حاوی مواد پوزولانی, نسبت به نمونه­های شاهد افزایش یافته است. با توجه به نتایج بدست آمده, مسلح کردن بتن به الیاف شیشه, باعث افزایش قابل توجه مدول گسیختگی می­شود. مدول گسیختگی با افزایش میزان الیاف شیشه, ابتدا روندی صعودی و سپس روندی نزولی طی می­کند. استفاده از مواد پوزولانی در نمونه­های تقویت شده با الیاف شیشه, باعث بهبود مدول گسیختگی می­شود. همچنین کاهش مدول گسیختگی در طول زمان و با حضور مواد پوزولانی به حداقل می­رسد. در این تحقیق به منظور بررسی طاقت نمونه­های مسلح به الیاف شیشه از سطح زیر نمودار بار- تغییر مکان استفاده شده است. به طور کلی استفاده از الیاف شیشه در بتن, باعث افزایش طاقت بتن می­شود. با توجه به نتایج بدست آمده ملاحظه می­شود که با افزایش الیاف شیشه, هر سه شاخص طاقت افزایش می­یابد؛ هر چند در شاخص I5 این افزایش ناچیز می­باشد. در واقع این امر نشان دهنده­ی این است که در جابجایی بزرگتر, جذب انرژی بیشتر توسط الیاف شیشه صورت می­گیرد. در بین نمونه­های مسلح به الیاف شیشه, بیشترین مقادیر مشخصه­ی خصوصیات مکانیکی, مربوط به طرح­های حاوی 10% و 15% متاکائولین می­باشد. استفاده از نانوسیلیس در طرح­های اختلاط, باعث کاهش شدید مقاومت فشاری, مقاومت خمشی و طاقت در بتن مسلح به الیاف شیشه می­شود.

کلمات کلیدی: بتن مسلح به الیاف شیشه، میکروسیلیس، متاکائولین، نانوسیلیس، مقاومت فشاری، مقاومت خمشی، شاخص طاقت

 

 

1

 

فصل اول بررسی کلیات و اهداف تحقيق

1-1-      مقدمه

توانایی سرویس دهی و افزايش ظرفيت باربري مصالح سازه­ای از دير باز به عنوان یک مسئله­ی مهم اقتصادی محسوب مي­شده است.

بتن به عنوان یک ماده­ی سازه­ای پر کاربرد, امروزه به طور گسترده مورد استفاده قرار می­گیرد. از سال 1992 تا 1993 میلادی، تنها در کشور آمریکا 63 میلیون تن سیمان پرتلند برای تولید 500 میلیون تن بتن مصرف شده است؛ که این خود پنج برابر تولید فولاد، به صورت وزنی در مدت مشابه است. در اغلب کشور­های جهان نسبت مصرف بتن به فولاد از 10 به 1 نیز فراتر رفته است[1]. تا کنون تعاریف زیادی از بتن ارائه شده است. بر اساس این تعاریف, بتن از سه ماده­ی اصلی تشکیل شده است. این مواد عبارتند از: مواد سیمانی, آب که مواد سیمانی با آن واکنش داده و خاصیت چسبندگی پیدا می­کنند؛ و مواد پر کننده­ که حجم قابل توجهی از بتن را تشکیل می­دهند.

با وجود ویژگی­های قابل توجه این ماده از جمله شکل­پذیری بالا, مقاومت و عمر زیاد, در دسترس و ارزان قیمت بودن, بتن ماده­ای ترد است و تحت بارهای خمشی و کششی به شدت ضعیف عمل می­کند.

آرماتور­های فولادی, بتن را تحت کشش مسلح می­کنند؛ ولی تقریباً اثری بر روند گسترش ترک ندارند. به عبارت دیگر با رسیدن انتهای ترک به موقعیت آرماتورهای کششی، نرخ افزایش باز­شدگی دهانه­ی ترک و هم­چنین انتشار ترک کاهش یافته و سپس با عبور ترک از آرماتور، توسعه­ی ترک با نرخ بیشتری افزایش می­یابد. علاوه بر آن وجود آرماتور در نواحي خاص کششي، بتن را از حالت همگن و يکنواخت خارج کرده و فرض همگني بتن در روش­هاي آناليز را با اشکال مواجه مي­کند ]1[.

به طور کلی خرابی و انهدام بتن به شدت به تشکیل ترک­ها و ریز ترک­ها بستگی دارد. با افزایش بار­گذاری, ریز ترک­ها به هم متصل شده و ترک­ها را تشکیل می­دهند [2]. به‌منظور رفع این مشکل و همچنین ایجاد شرایط همگن، در چند دهه اخیر از یک سری رشته‌های نازک که در تمام حجم بتن گسترده شده، استفاده می‌شود؛ که به آن­ها الیاف گفته می­شود.

1-2-      بتن الیافی

با توجه به تعریف ACI 544.2R-89 [3], بتن اليافي بتني است كه با سيمان هيدروليكي, مصالح سنگي ريزدانه و درشت­دانه ساخته شده و به ­وسیله­ی الیاف تقویت می­شود.

كاربرد گسترده­ی بتن الیافی از اواسط سال 1960 براي روسازي جاده­ها، كف سالن­هاي صنعتي، جداره­ی كوره­ها و غیره, آغاز گردید [4]. مهمترین مشخصه­ی بتن الیافی, خاصیت جذب انرژی و انعطاف پذیری آن است. به همین دلیل امروزه این بتن نقشی بسیار جدی در پیشرفت تکنولوژی بتن ایفا می­کند.

در کل از بتن اليافی مي­توان انتظار ارتقای پارامتر­هاي مرتبط با ضرايب باربري نظير مقاومت فشاري، کششي، خمشي، برشي و مقاومت در برابر خزش، سايش و فرسايش را داشت.

1-3-      الیاف مورد استفاده در بتن

همان­طور که گفته شد, با رسیدن تنش­های وارده به حداکثر مقاومت ملات, ترک­ها تشکیل می­شوند. در نهایت تجمع این ترک­ها در یک ناحیه باعث انهدام بتن می­شود. در این شرایط استفاده از الیاف باعث جلوگیری از گسترش ترک­ها و اتصال آنها به یکدیگر می­شود.

استفاده از الياف در بتن از حدود 50 سال پيش شروع شد و روز­ به ­روز بر استفاده از این ماده در طرح­های اختلاط بتن افزوده می­شود. مزاياي گوناگون كاربرد الياف در بتن نظیر افزايش مقاومت خمشی, افزايش مقاومت برشي, افزايش مقاومت كششي, افزايش مقاومت در برابر بارهاي ضربه­ای, افزايش ميزان جذب انرژي و افزایش مقاومت مقطع در مقابل ترک خوردگی, باعث شده که از الياف در تقويت و مرمت انواع سازه­هاي بتنی استفاده شود [5].

انتخاب نوع الياف، تعيين کننده­ي خواص کامپوزيت­ها است. امروزه به منظور تقویت بتن از الیاف مختلفی منجمله الیاف فولادی, الیاف پلی­پروپیلن, الیاف آرامید (کولار), الیاف کربن و الیاف شیشه استفاده می­شود (شکل 1-1).

الیاف مورد استفاده در بتن را می­توان از نظر جنس به 4 گروه زیر تقسیم کرد [6]:

  • مواد مصنوعی آلی مانند پلی­پروپیلن و کربن
  • مواد مصنوعی غیر آلی مانند فولاد و شیشه
  • مواد طبیعی آلی مانند سلولز
  • مواد طبیعی غیر آلی مانند آزبست
       
الف ب ج د

شکل ‏11 انواع الياف کامپوزيتي؛ الف) الياف شیشه؛ ب) الياف کربن؛ ج) الياف پلی­پروپیلن؛ د) الیاف فولاد [7 , 8]

1-3-1-      الیاف طبیعی

الیاف طبیعی مانند نارگیل، سیسال، تفاله­ی نیشکر، بامبو، کنف، کتان، چوب و الیاف گیاهی جهت تشخیص خصوصیات مهندسی و احتمال استفاده از آن­ها در ساختمان­سازی در 40 کشور مورد آزمایش قرار گرفتند. هرچند نتایج دلگرم کننده بود, اما به دلیل فعل و انفعال بین ملات سیمان و الیاف, ضعف­هایی در دوام آن­ها مشاهده گردید. الیاف گیاهی استحکام بالایی ندارد و در اثر افزایش بارهای وارده با پارگی الیاف و یا با بیرون کشیده شدن آن­ها از درون ملات بتن، شکست در سازه بتنی ایجاد می­شود [9].

 

1-3-2-      الیاف فولادی

امروزه الیاف فولادی به منظور بهبود بخشیدن به خواص مکانیکی بتن، کاربرد وسیعی را در سازه‌های بتنی و بتن الیافی پیدا کرده­اند. بتن مسلح شده با الیاف فولادی می­تواند به­طور موضعی و یا کلی جایگزین بتن مسلح شده با میلگرد­های فولادی گردد.

الیاف فولادی دارای اشکال متفاوتی می­باشند و به طور معمول بر اساس روش تولید, این الیاف را به 4 دسته تقسیم می­کنند [10]:

  • کشیدن و بریدن سیم­های فولادی (الیاف سیمی)
  • نورد و برش ورق­های فولادی (الیاف برشی یا نواری)
  • استخراج شده از حالت مذاب (الیاف ریخته­گری)
  • تراشیدن سطح ورق­های فولادی (الیاف ماشینی)

از جمله­ی موارد استفاده از الیاف فولادی عبارتند از: روکش جاده ها، شمع­ها, پی ماشین آلات, پوشش تونل­ها و سازه­های دریایی [11].

شکل ‏12 استفاده از بتن مسلح به الیاف فولادی در ساخت تونل CTRL در شهر لندن [12]

1-3-3-      الیاف آرامید

آرامید نوعی الیاف مصنوعی از مواد پلیمری است که دارای مدول الاستیسیته­ی بالا است. استفاده از الیاف آرامید به سال 1970 بر­می­گردد. این الیاف اولین بار توسط دوپنت در کشور آلمان با نام کولار ساخته شد [13].

الياف آراميد تركيب آلي حلقوي از كربن, هيدروژن، اكسيژن و نیتروژن مي­باشد. دانسیته­ی کم و مقاومت کششی بالای این الیاف, موجب تشکیل یک ساختار مقاوم در مقابل ضربه می­شود. مدول کششی و استحکام این الیاف با الیاف شیشه قابل مقایسه است. اما به طور معمول دانسیته­ی الیاف آرامید در حدود نصف دانسیته­ی الیاف شیشه می­باشد. بنابراین می­توان از این الیاف به عنوان جایگزین مناسبی برای الیاف شیشه­ای که وزن پایین­تری برای آن مد نظر است, استفاده کرد [14].

1-3-4-      الیاف کربن

الیاف کربن از جمله­ی الیاف مصنوعی است که از سال 1959 به صورت صنعتی تولید شد. از آن زمان تا به امروز, این الیاف در زمینه­­های مختلف مورد استفاده قرار گرفته است. این الیاف به دلیل وزن مخصوص کم, مقاومت بالا در محیط­های قلیایی, مقاومت حرارتی بالا و …., به عنوان یکی از اجزای مهم در تولید مواد کامپوزیت در صنعت هوا فضا, مورد استفاده قرار می­گیرد [15].

1-3-5-      الیاف شیشه

الیاف شیشه به عنوان مشهورترین تقویت کننده­ی مورد استفاده در بتن شناخته می­شود. كاربرد این الیاف از سال 1950 در شوروي و انگلستان به‌طور همزمان آغاز شد [16]. به دلیل مقاومت کششی بالا, وزن مخصوص کم, جذب آب پایین, مدول الاستیسیته و وزن بالا, این الیاف از پتانسیل بالایی برای استفاده در بتن برخوردار است. با توجه به کاربرد­های مختلف الیاف شیشه, این الیاف را به 4 دسته­ی A-GLASS, E-GLASS, S-GLASS و AR-GLASS تقسیم می­کنند [17].

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :165

 

14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :       

        [email protected]