پایان نامه درباره:مطالعات ژئوشیمیایی و کانه ­زایی طلا در شیست­های سبز کانسار طلای زرشوران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :معدن

گرایش : اکتشاف معدن

عنوان : مطالعات ژئوشیمیایی و کانه ­زایی طلا در شیست­های سبز کانسار طلای زرشوران

دانشگاه صنعتي امیرکبیر
(پلی تکنیک تهران)

دانشكده مهندسی معدن

پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد مهندسی معدن

گرایش اکتشاف معدن

عنوان

مطالعات ژئوشیمیایی و کانه­زایی طلا در شیست­های سبز کانسار طلای زرشوران

استاد راهنما

دکتر فیروز علی نیا

شهریور ماه 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چكيده

كاني­سازي طلا در كانسار زرشوران به دو صورت، زون كاني سازي اصلي با عيار 5 تا 10 گرم در تن طلا و ديگري زون­هاي برشي كربن­دار سياه رنگ پر عيار در امتداد شكستگي­هاي پرشيب که با عيار به 18 تا 20 گرم در تن تظاهر دارد. با وجود کارهاي تحقيقات زيادي که در مورد کاني زايي طلا بر روی کانسار زرشوران انجام گردیده است اما بر روی شیست­های سبز این ناحیه تا به حال مطالعات دقیق و منسجمی برای کانی زایی طلا انجام نپذیرفته است.

این پروژه به مطالعات کانی زایی و ژئوشیمی شیست های سبز می پردازد. منطقه­ایی که برای مطالعه انتخاب گردید در شمال شرق معدن اصلی و به فاصله 2 کیلومتری از آن و در کنتاکت بین شیست­های سبز و آهک های واحد چالداغ از آن قرار دارد. طراحي شبکة نمونه­برداري اين پروژه در قالب 60 نمونه لیتوژئوشیمیایی و 7 نمونه میکروسکوپی انجام گرفت. در مطالعات میکروسکوپی (مقاطع صیقلی و تیغه نازک) که بر روی نمونه­های برداشت شده انجام گرفت، مشخص گردید که منطقه مورد مطالعه دارای دو نوع سنگ با ترکیب کلی شیست کلریت و آهک اسپارتی است. برای مطالعات دقیق­تر نمونه­های مقاطع صیقلی مورد مطالعه توسط میکروسکوپ الکترونی به روش SEM قرار گرفت. مطالعات لیتوژئوشیمیایی انجام گرفته در نمونه های برداشت شده نشان داد که طلا با عناصر نقره، مس، سرب، گوگرد همبستگي بالايي دارد و بيشترين عيار طلا در شيست‌هاي سبز واحد ايمان خان 795 ppb است و ميانگين آن در اين واحد 271 ppbمي‌باشد. چنین بر می­آید که در واحدهای شیستی زیرین (واحد ایمان­خان) بسیار کمتر از واحد آهکی چالداغ کانی­زایی صورت پذیرفته است و محلول کانه­ساز از داخل این شیست­ها، به واحد آهکی چالداغ نفوذ کرده­اند. در آخر نیز مناطق پرپتانسیل جهت مطالعات تکمیلی معرفی گردیدند.

واژه‌های کلیدی:

زرشوران، شیست سبز، لیتوژئوشیمیایی، طلا، تیپ کارلین

 

فصل اول: کلیات

1-1-……………………………………………………………………………………………………… مقدمه.. 9

1-2- موقعيت جغرافيايي و راه‌های دسترسي به محدوده زرشوران   10

1-3-……………… شرایط آب و هوایی منطقه و پوشش گیاهی منطقه.. 12

1-4-……………………………………………….. مورفولوژی منطقه مورد مطالعه.. 13

1-5-…………………………………… ویژگی های انسانی و اقتصادی منطقه.. 14

1-6-……………… فعالیت های انجام شده پيشين کانسار زرشوران.. 14

 

فصل دوم: زمین شناسی

2-1-………………………………………………………………………….. جايگاه زمين‌شناسي.. 18

2-2-……………………………………………….. زمين‌شناسي منطقه­ایی زرشوران.. 19

2-3-…………………………………… چينه شناسي واحدهای منطقه زرشوران.. 21

2-3-1-…………………………………………… مجموعه دگرگون ايمان خان.. 21

2-3-2- توالي دگرگون هاي پركامبرين پسين و كامبرين پيشين   21

2-3-3-……………………………………………………………. توالي اليگوميوسن.. 22

2-3-4-………………………………………………………………………… توالي ميوسن.. 22

2-4-……………….. شرح مجموعه ها و واحدهاي زمين شناسي ناحيه.. 23

2-4-1-. واحدهاي پركامبرين پسين (مجموعه ايمان خان).. 23

2-4-1-1-…………………………………………………….. واحد ايمان خان.. 23

2-4-1-2-……………………………………………………………. واحد چالداغ.. 26

2-4-1-3-…………………………………………… واحد کوارتزپورفیری.. 27

2-4-1-4-………………………………………………………….. واحد زرشوران.. 28

2-4-2-…………………………………………….. واحدهاي رسوبي پالئوزيك.. 29

2-4-2-1-……………………………………………………….. سازند قره داش.. 29

2-4-2-2-……………………………………………………….. سازند سلطانيه.. 31

2-4-2-3-……………………………………………………………. سازند باروت.. 32

2-4-2-4-……………………………………………………………. سازند زاگون.. 33

2-4-2-5-………………………………………………………………. سازند لالون.. 33

2-4-3-………………………………………… واحدهاي تفكيكي دوران سوم.. 34

2-4-3-1-………………………………………………………………. اليگوميوسن.. 34

2-4-3-2-……………………………………………… سازند قرمز فوقاني.. 34

2-4-3-3-………………………………………… گدازه هاي آتش فشاني.. 35

2-4-4-……………………………………………….. نهشته هاي دوران چهارم.. 35

2-4-4-1-……………………………………………………………………… تراورتن.. 35

2-4-5-…………………………………………………………………… رسوبات آبرفتي.. 36

2-4-5-1-………………………………………. آبرفت هاي رودخانه اي.. 36

2-4-5-2-………………………………………………………….. برش دامنه اي.. 36

2-5-…………………………………………….. زمین شناسي ساختاري و تکتونیک.. 37

2-5-1-………………………………………………………………………………………. مقدمه.. 37

2-5-2- نتایجی از تاریخچه زمین شناختی کمربند آذرین تبریز– بزمان   38

2-5-3- زمين شناسي ساختماني و تکتونيک محدوده زرشوران   40

2-5-4-………………………………………… درزه های وابسته به چین­ها.. 43

2-5-5-………………………………. درزه های وابسته به حرکت برشی.. 46

2-5-6-…………………………………………………….. حفره هاي شبه كارستي.. 47

 

فصل سوم: آلتراسیون­ها و کانی­زایی

3-1-……………………………………………….. آلتراسیون­های محدوده زرشوران.. 49

3-1-1-……………………………………………………………. آلتراسيون سيليسي.. 49

3-1-2-…………………………………. آلتراسيون سريسيتي- آرژيليکي.. 51

3-1-3-…………………………………………………………. آلتراسيون آلونيتي.. 51

3-2-………………………………………………….. کانی­سازی در محدوده زرشوران.. 53

3-2-1-……………………………………… گسترش افق كانه­دار زرشوران.. 55

3-2-2-………………………………………………………………… نوع سنگ میزبان.. 56

3-3-………………………………………………….. مطالعات مقاطع نازک و صیقلی.. 57

3-3-1-…………………………………………………………. مطالعات تیغه نازك.. 57

3-3-2-………………………………………………………. مطالعات مقطع صیقلی.. 68

3-4-……………………………………. مطالعات میکروسکوپ الکترونی (SEM).. 73

 

فصل چهارم: ژئوشیمی

4-1-……………………………………………………………………………………………………… مقدمه.. 84

4-2-…………………………………………………….. منطقه انتخابی مورد مطالعه.. 85

4-3-……………………………………………………………………………………. نمونه برداري.. 85

4-3-1-………………………………………………………………………………………. مقدمه.. 85

4-3-2-…………………………………………………….. عمليات نمونه برداري.. 86

4-3-3-…………………………………………………….. آماده سازي نمونه ها.. 89

4-3-4-…………………………………. آناليز نمونه هاي ژئوشيميايي.. 90

4-4-…………………………………………………….. پردازش داده­هاي ژئوشيميايي.. 91

4-4-1-………………………………………………………………………………………. مقدمه.. 91

4-4-2-………………………………………………………………… داده­هاي سنسورد.. 91

3-4-1-……………………………………………….. بررسي مقاديرخارج ردیف.. 91

3-4-2-…………………………………………… مطالعات آماري تک متغيره.. 93

3-4-3-………………………………………………………. نرمال سازي داده ها.. 93

3-4-4-…………………………………. بررسي پارامترهاي آماري داده.. 94

3-4-5-…………………………………………… مطالعات آماري دو متغيره.. 95

3-4-6-…………………………………………………….. محاسبه ضريب همبستگي.. 95

3-4-7-………………………………………… مطالعات آماري چند متغيره.. 96

3-4-8-…………………………………………………………………… آناليز خوشه‌اي.. 97

3-4-9-………………………………………………………………… آناليز فاكتوري.. 98

3-4-10-………. تعیین مقادير حد زمینه و آستانه آنومال.. 100

3-4-11-……………………………………………… بررسی نقشه هاي آنومال.. 104

3-4-12-………………………………………………………………………… شرح نقشه­ها.. 104

 

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات

5-1-……………………………………………………………………………………………. نتيجه­گيري.. 107

5-2-……………………………………………………………………………………………. پيشنهادات.. 108

 

فصل ششم: منایع

6-1-……………………………………………………………………………………………………… منابع.. 162

 

 

فهرست اشکال

شکل 1-1- موقعیت جغرافیایی و راه های دسترسی به معدن زرشوران   11

شکل 1-2- نمایی از پوشش گیاهی منطقه زرشوران.. 13

شکل 2-1- واحدهای زمین شناسی- ساختاری ایران.. 18

شكل 2-2- نمایی از کلریت و کانی اوپاک چرخش یافته.. 24

شكل 2-3- تکرار شكل 2-2.. 25

شكل 2-4- نمایی دیگر از کلریت و کانی های اوپاک چرخش یافته   25

شکل 2-5- نمایی از واحد های واحد گرین شیست (مجموعه ایمان خان)   27

شکل 2-6- بخشی سطحی و آلتره از واحد سنگی کوارتز پورفیر   28

شکل 2-7- موقعیت و نقشه زمین شناسی 1:5000.. 37

شکل 2-8- نمایش ساده نمودار سیستم گسل های پهنه تبریز- بزمان   39

شکل 2-9- روابط هندسی شکستگی­های مرتبه 1 و 2.. 39

شکل 2-10- تصویر ماهوارهLandsat پیرامون طرح.. 40

شکل 2-11- واحدها و عناصر ساختاری پیرامون طرح.. 41

شکل 2-12- نمایش شکستگی­های مرتبط با چین.. 44

شکل 2-13- نمودار چین خوردگی مخروطی در یال جنوبی تاقدیس ايمانخان   45

شکل 2-14- نمودار لایه بندی و شکستگی­های مرتبط با چین خوردگی درپیمایش تاقديس.. 45

شکل 2-15- تصویری از سطح شیست های سبز و درزه های این واحد سنگی   46

شکل 3-1- کلریت شیست با بافت ورقه­ایی تا شعاعی همراه با مقداری کوارتز   59

شکل 3-2- کلریت شیست با بافت ورقه­ایی تا شعاعی (برگوارگی)   59

شکل 3-3- کلریت شیست همراه با کانی­های اپاک.. 60

شکل 3-4- سنگ آهک اسپارتی همراه با مقداری کربن آمورف.. 61

شکل 3-5- سنگ آهک اسپارتی با مالکل پلی سنتتیک.. 61

شکل 3-6- کلریت شیست با رگهایی از آهک ریز دانه.. 62

شکل 3-7- کلریت شیست با بافت ورقه­ایی تا شعاعی (برگوارگی)   63

شکل 3-8- کلریت شیست با رگه­ایی از کانی­های اپاک در جهت برگوارگی   63

شکل 3-9- سنگ آهک اسپارتی با و مقداری کوارتز.. 64

شکل 3-10- کلریت شیست با رگه­ایی از آهک ریز دانه همراه با مقداری کانی اپاک.. 65

شکل3-11- کلریت شیست با رگه­ایی از آهک ریز دانه همراه با مقداری کانی اپاک   66

شکل3-12- کلریت شیست با رگه­ایی از سرسیت.. 66

شکل3-13- کلریت شیست با کربن آمورف به صورت دانه­ایی در جهت برگوارگی   67

شکل3-14- سنگ آهک اسپارتی با کوارتز به صورت پرشدگی رگه­ها   68

شکل3-15- سنگ آهک اسپارتی با رگه­ایی از كوارتز و سروزيت   68

شکل3-16- بلورهای مگنتیت به صورت اسفنجی در داخل سنگ آهکی اسپارتی   70

شکل3-17- بلور مگنتیت به صورت شکل­دار.. 70

شکل3-18- بلور مگنتیت به صورت نیمه شکل­دار.. 71

شکل3-19- بلور مگنتیت که در جهت برگوارگی.. 71

شکل3-20- بلورهای مگنتیت به صورت شکل­دار.. 72

شکل3-21- بلور مگنتیت به صورت اسفنجی.. 72

شکل 3-22- بلور طلا به صورت پرشدگی فضای خالی.. 74

شکل 3-23- تک بلورهای طلا در میان بلورهای کلسیت.. 75

شکل 3-24- تک بلورهای طلا در میان بلورهای کلسیت.. 76

شکل 3-25- بلور مگنتیت در میان بلورهای کلسیت (دولومیت)   77

شکل 3-26- بلور مگنتیت در میان بلورهای کلسیت (دولومیت)   78

شکل 3-27- تک بلور طلا به صورت پرشدگی.. 79

شکل 3-28- تک بلور طلا در وسط مقطع.. 80

شکل 3-29- بلورهای مگنتیت در داخل شیست کلریت.. 81

شکل 3-30- بلورهای مگنتیت در داخل شیست کلریت.. 82

شکل 4-1- نمایی از محدوده مورد مطالعه و نمونه­های برداشت شده   85

شکل4-2- نمونه­برداری به روش چیپ سمپلینگ.. 87

شکل4-3- شبکه نمونه­برداری سیستماتیک.. 88

شکل 4-4- دندوگرام حاصل از آنالیز خوشه­ایی.. 97

 

فهرست جداول

جدول 1-1- مختصات چهارگوش معدن طلای زرشوران.. 11

جدول 3-1-مشخصات نمونه­های تیغه نازک برداشت شده از محدوده زرشوران   58

جدول 3-2-مشخصات نمونه­های مقطع صیقلی برداشت شده از محدوده زرشوران   69

جدول 4-1- عناصر، روش و حد تشخیص (DL) آنالیز نمونه­های ژئوشیمیایی   90

جدول 4-2- ماهیت توزیع داده­ها.. 93

جدول 4-3- فاکتورهای بدست آمده از آنالیز فاکتوری.. 99

جدول 4-3- حد زمینه، حد آستانه و آنومال عناصر کانه ساز (داده­های نرمال شده).. 101

جدول 4-4- حد زمینه، حد آستانه و آنومال عناصر کانه ساز (داده­های اصلی).. 101

جدول 4-5- حد جدایش آنومال از زمینه با استفاده از روش عیار- مساحت   103

 

فهرست پیوست­ها

پیوست 1.. 110

پیوست 2.. 116

پیوست 3.. 122

پیوست 4.. 132

پیوست 6.. 144

پیوست 7.. 147

پیوست 8.. 150

پیوست 9.. 153

 

فصل اول:

كليات

 

1-1- مقدمه

در نوشته برخي از سياحان اين ناحيه، به عنوان يك معدن طلا اشاره شده است و بعضي كارشناسان آثار كارهاي قديمي (كارهاي شدادي) را عنوان نموده­اند ولي آنچه مسلم است از معدن زرشوران در چند دهه اخير منحصراً براي استخراج زرنيخ استفاده شده است. [1]

كاني سازي طلا در كانسار زرشوران به دو صورت، زون كاني سازي اصلي با عيار 5 تا 10 گرم در تن طلا و ديگري زون­هاي برشي كربن­دار سياه رنگ پر عيار در امتداد شكستگي­هاي پرشيب تظاهر دارد. ميزان طلا در زون هاي پر عيار به 18 تا 20 گرم در تن نيز مي­رسد ولي از ذخيره قابل توجهي برخوردار نيست و در حقيقت ذخيره اصلي همان زون كاني سازي با عيار 7 تا 8 گرم در تن طلاست كه محدوده اي به گسترش 800 در 250 متر تا عمق شيبدار 250 متر در بخش فوقاني واحدمرمر- دولوميتي تمركز دارد. [3]

با وجود کارهاي تحقيقات زيادي که در مورد کاني زايي طلا بر روی کانسار زرشوران انجام گردیده است و که در ادامه به پاره­ایی از آن­ها اشاره خواهد شد. بر روی شیست­های سبز این ناحیه تا به حال مطالعات دقیق و منسجمی برای کانی­زایی طلا انجام نپذیرفته است. در ادامه برآنیم با استفاده از مطالعات زمین شناسی اقتصادی و لیتوژئوشیمیایی بر روی شیست­های سبز این ناحیه، آن­ها را به لحاظ کانه­زایی طلا و عناصر همراه آن مورد مطالعه قرار دهیم.

 

1-2- موقعيت جغرافيايي و راه‌های دسترسي به محدوده زرشوران

معدن زرشوران در فاصله 8 كيلو­متري شمال دهكده­اي به همين نام قرار گرفته است و جزء استان آذربايجان غربي محسوب مي­گردد. فاصله معدن از شهرستان­هاي تكاب و زنجان به ترتيب 42 و 278 كيلومتر مي باشد. رسيدن به معدن زرشوران پس از طی 31 کیلومتر درجاده آسفالته تکاب- تخت سلیمان و 18 کیلومتر در جاده خاکی از طریق آبادی­های شیرمرد، احمدآباد، آلچالوز، زره شوران میسر می­باشد. پس از عبور از آبادی زرشوران درمحل تلاقی رودخانه­های زره شوران و بخیربولاغی راه خاکی دوشاخه می­شود، راهی که به سمت چپ (شمال) منشعب می­شود و به آبادی آق اطاق و راهی که به سمت شرق منشعب می­شود به معدن زرنیخ زره­شوران می­رسد. راه قدیمی معدن زرنیخ از زرشوران تا معدن که از کوهستان عبور کند و در حال حاضر متروکه می­باشد و بجز راه خاکی جدیدی که به سمت دره­مال و دره­سی جهت اکتشافات معدنی احداث شده است راه دیگری در منطقه مورد مطالعه وجود ندارد. [1]

در شکل 1-1 موقعیت جغرافیایی و راه­های دسترسی به معدن زرشوران آمده است.

 

شکل 1-1- موقعیت جغرافیایی و راه­های دسترسی به معدن زرشوران [20]

 

چهارگوش محدوده معدن طلای زرشوران، در مستطيلي به مختصات جدول 1-1 محصور مي‌شود که نسبت به شمال جغرافيايی حدود 45 درجه چرخش دارد ( در سیستم مختصات WGS84 و زون UTM 38). [2]

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 185

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --