پایان نامه ارشد گروه زبان و ادبیات فارسی: ترجمه ی کتاب النقد والدلاله ، نحو تحلیل سیمیائی للأدب تألیف محمد عزام نقد ودلالت ، به سوی تحلیل نشانه شناختی ادبیات

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی

 

پایان نامه کارشناسی ارشد

 

ترجمه ی کتاب النقد والدلاله ، نحو تحلیل سیمیائی للأدب تألیف محمد عزام نقد ودلالت ، به سوی تحلیل نشانه شناختی ادبیات

 

استاد راهنما

دکتر غلامرضا مستعلی پارسا

استاد مشاور

محمد رضا حاج آقا بابایی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده:

نقد ادبی، امروزه فراز و نشیب های زیادی را طی نموده، در روزگار قدیم دانشمندان ومحققان ایرانی و عرب زبان در این زمینه کوششهای درخور توجهی را به عمل آوردند، که سالیان سال سرچشمه ومنبع بسیاری از بحث های نقد ادبی و خوانش های نقادانه متن ها وآثار ادبی واقع گشته است. در زمان معاصر هم تعداد معتنی بهی از محققان و منتقدان ادبی با الهام گیری از روش های محققان دوره های پیشین و با روی آوردن به آخرین متدهای به کار گرفته در مغرب زمین، همت گماردند.

در این تحقیق دو بخش اصلی دنبال شده است، نخست خلاصه ی فشرده ای از تاریخ نقد ادبی در ایران آورده شده و به بحث نشانه شناسی و مطالعات و تحقیقات انجام گرفته درین زمینه، اشاره شده است.

در بخش دوم این تحقیق کتاب النقد و الدلاله … نحو تحلیل سیمیائی للأدب [نقد ودلالت… به سوی تحلیل نشانه شناختی ادبیات] تألیف نویسنده عرب زبان سوری محمد عزّام؛ به زبان فارسی ترجمه شده و توضیحاتی که در خور بحث بود، ارائه گردید.

انتخاب این کتاب برای این تحقیق چندین هدف را دنبال می کند:

 1. دیدگاه منتقدان و تحلیل گران ادبی عرب زبان در مورد بحث نشانه شناسی برای محققان و پژوهشگران ادبی فارسی زبان بسط داده شود. زیرا آشنایی با رویکرد منتقدان عرب نسبت این مباحث از سوی علاقمندان در ایران زمین شاید گامی برای پیوند هر چه بیشتر دو فرهنگ وادبیات باشد.
 2. ارائه مفاهیم جدید ادبیات و ارجاع دادن آنها به کوششهای قدیمی که از سوی بسیاری از دانشمندان ومحققان ایرانی و عرب زبان به عمل آمده است؛ به طور جزم می توان گفت  فرهنگ وادبیات این مرز وبوم از این مباحث بسیار غنی است،  و بسیاری از مباحث جدیدی که در غرب مطرح می شوند ریشه در فرهنگ و ادبیات جهان اسلام دارند، در فصل سوم وچهارم کتاب یاد شده به طور مفصل به این مسأله اشاره گردید.
 3. میان تلقی فرهیختگان عرب و فرهیختگان ایرانی از مفاهیم جدید نقد ادبی به ویژه نشانه شناسی مقایسه ای انجام شود؛  تا مباحث تطبیقی را در ادبیات فارسی وعربی بارورتر سازد.

کلید واژه: نشانه شناسی- – نقد نشانه شناختی- دلالت – دال – مدلول

 

 

 

فهرست

بخش اول: مقدماتي در نقد ادبي

 • نقد ادبی……………………………………………………………………………………………………………3
 • تاريخچه نقد ادبي در ايران………………………………………………………………………………… 10
 • نشانه شناسی………………………………………………………………………………………………………30

بخش دوم: ترجمه ي كتاب “النقد و الدلاله … نحو تحليل سيميائي للأدب”

[ نقد و دلالت … به سوي تحليل نشانه شناسي ادبيات] تأليف: محمد عزام

مقدمه :

 • فصل اول: تاريخچه ی مطالعات نشانه شناسی
 1. مفهوم نشانه شناسی……………………………………………………………………………………… 40
 2. تعريف نشانه شناسی……………………………………………………………………………………. 42
 3. رابطه ی نشانه شناسی با علوم ديگر…………………………………………………………………..44
 4. گرايش های نشانه شناسی معاصر……………………………………………………………………. 51
 5. اصطلاحات نشانه شناسی………………………………………………………………………………. 54
 • فصل دوم : شیوه های تحليل نشانه شناسی
 1. شیوه های مطالعات نشانه شناختی…………………………………………………………………… 64
 2. متد نشانه شناختی در ادبيات………………………………………………………………………….. 74
 3. متد (تل کل) در تحليل نشانه شناختی ادبيات……………………………………………………. 94
 4. متد (لاتمن) در تحليل نشانه شناختی ادبيات…………………………………………………… 105
 5. تحليل نشانه شناختی روايت …………………………………………………………………………115
 • فصل سوم: متد نشانه شناسی در نقد عربی معاصر
 1. مطالعات نشانه ای در زبان شناسی عربی……………………………………………………….. 123
 2. نقد نشانه ای عربی کهن…………………………………………………………………………….. 137
 3. نقد نشانه شناختی عربی معاصر……………………………………………………………………. 141
 • فصل چهارم: نشانه شناسی
 1. دو گرايش در تحليل نشانه شناسی

الف- تحلیل ادبی………………………………………………………………………………………165

ب-   تحلیل نشانه های زندگی اجتماعی………………………………………………………  171

 1. نگاه نشانه شناسانه به یک قصیده ………………………………………………………………… 172
 2. افسانه های امروزی ……………………………………………………………………………………200

 

 • پیوست ها
 • پیوست 1 : زندگی نامه ی محمد عزّام………………………………………………………………… 209
 • پیوست 2 : زندگی نامه ی محمد عمران ………………………………………………………………212
 • پیوست3 :
 • قصیده ی شاهین…………………………………………………………………………………. 215
 • برگردان قصیده…………………………………………………………………………………..227
 • منابع ………………………… ………………………………………………………………………………….241
 • مقدماتی در نقد ادبی
  • تعريف نقد ادبی:

برای نقد ادبی تعريفات بسياری گفته شده که همگی يا ناظر به جنبه ی کارکردی نقد است که مشتمل بر وظيفه ی آن يا ناظر به رابطه اش با متون و آثاری که نقد بر آنها اعمال می شود. در کتاب های نقدی که به زبان فارسی يا عربی نوشته شده يا از کتاب های غربی ترجمه شده در مجموع تعاريف داده شده شبيه هم هستند با اندکی تفاوت يا توجه بيشتر به برخی از نکات بوده است، اينجا تعريفهايی از چند شخصيت شناخته شده در زمينه ی ادبيات ونقد ادبی آورده شده ومهمترين مؤلفه های اين تعاريف را ارائه می دهيم و مقايسه ای نيز بين آنها به عمل می آوريم.

در آغاز شميسا در کتاب نقد ادبی مفهوم لغوی نقد را می آورد؛ نقد در لغت جدا کردن سره از ناسره است ونزد قدما معمولا اين بوده که معايب اثری را بيان کنند. اما در دوران جديد مراد از نقد ادبی نشان دادن معايب اثر نيست (هرچند ممکن است به اين امر هم اشاراتی داشته باشد) زيرا نقد ادبی به بررسی آثار در جه ی يک ومهم ادبی می پردازد. و در اين گونه آثار بيش از اين که نقاط ضعف مهم باشد نقاط قوت مطرح است. (شميسا نقد ادبی 26-25). آنگاه به جنبه ی ارزيابی آثار از ديدگاه نقد روی می آرود . وی معتقد است نقد ادبی به آثار ضعيف و نامطرح سروکار ندارد، بلکه اغلب با آثار درجه ی يک و قوی و محکم دست و پنجه نرم می کند. در کتاب عبد الحسين زرين کوب با عنوان آشنايی با نقد ادبی آمده است که نقد ادبی عبارت است از شناخت ارزش و بهای اثر ادبی و تفسير آن به نحوی که معلوم شود نيک وبد آن آثار چيست و منشأ آن کدام است. (زرین کوب آشنایی با نقد ادبی 21).

در اين تعريف عبد الحسين زرين کوب ارزيابی اثر را مطرح می کند و قائل به اين است که نقد هم خوبی های اثر را بازنمايی می کند وهم از بديهای اثر پرده برمی دارد. وقتی نقد به يک اثر روی می آورد معرفت پيشينی نسبت به آن ندارد.بلکه با کاويدن و باز کردن تار وپود آن به نتايجی دست پيدا می کند، که سره از ناسره ی اثر جدا می گردد.

ماتيو آرنلد منتقد ادبی قرن نوزدهم در تعريف نقد ادبی می گويد: ” کوششی بی غرضانه است به منظور آموختن واشاعه ی بهترين آموزه ها و افکار در دنيا ” (چارلز برسلر  در آمدی بر نظريه ها وروش های نقد ادبی 28)

آرنلد در تعريف پا را فراتر می گذارد و به وظيفه ی مهم نقد ادبی می پردازد، وی يکی از اغراض نقد ادبی ووظايف آن را آموختن ياد می کند، و به پويايی عملکرد نقد ادبی اشاره می کند. نقد ادبی کاری نيست که در حدود اثر ادبی و نتايج به دست آمده متوقف شود، بلکه همين حالت نقد وارزيابی  منجر به پالوده شدن فضای آفرينش آثار ادبی می شود، و اديبان در عين ابتکار وخلاقيت آثار خود باز هم سطحی از ادبيات را مطرح می کنند، که از قافله عقب نماند و همپای بقيه در تکاپو باشد.

چرا بهترين آموزه ها وافکار در دنيا با نقد ادبی اشاعه می شوند؟

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 259

14700 تومان

 

 

پشتیبانی سایت :              [email protected]