پایان نامه ارشد گروه زبان و ادبیات فارسی: تحلیل انتقادی بر موسیقی بیرونی و کناری شعر نیمایی(نیما یوشیج ، اخوان ثالث و سلمان هراتی)

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه علامه طبابابی

دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی

تحلیل انتقادی بر موسیقی بیرونی و کناری شعر نیمایی(نیما یوشیج ، اخوان ثالث و سلمان هراتی)

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

استاد راهنما :

دکتر مستعلی پارسا

استاد مشاور :

دکتر اسپرهم

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

ادبیّات معاصر به ویژه در حوزه ی ادبیّات منظوم ، دشواری هایی دارد که همواره مورد سؤال پژوهندگان این عرصه می باشد ، شعر نیمایی به عنوان رایج ترین شعر معاصر نیازمند پژوهش هایی است که بتواند ابعاد گوناگون این شعر را بشناسد . در این پژوهش موسیقی بیرونی و کناری شعر نیمایی مورد تحلیل و بررسی انتقادی قرار می گیرد . روش کار بدین گونه است که از شاعران نیمایی (نیما ، اخوان و سلمان هراتی ) انتخاب شده و از هر شاعر پنج قطعه شعر ، از نظر موسیقی بیرونی و کناری مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و یافته ها به صورت جدول ارائه شده است و در پایان جمع بندی به صورت جدول و نمودار ارائه گردیده است . این پژوهش اثبات می کند که نیمایی سرایان در موسیقی بیرونی پیرو وزن عروضی هستند و شعر نیمایی با وجود داشتن ویژگی های خاصّ ، دارای وحدتی مشهود با شعر سنّتی است . از نظر موسیقی کناری ، قافیه را کاملاً می پذیرد و آن را برای شعر لازم می داند . هر چند منظّم به کار نمی برد ولی ردیف و تکرار و ترجیع را اصولاً هنری           نمی داند و کاربرد این دو در شعر نیمایی تقریباً تصادفی و اتّفاقی است و از هیچ قاعده ای پیروی  نمی کند.

 

 

فهرست مطالب

 

سر سخن.. 1

بخش نخست : مباحث کلّی موسیقی بیرونی و کناری شعر. 3

گفتار نخست : موسیقی بیرونی شعر. 4

وزن شعر نیمایی.. 5

گفتار دوم : موسیقی کناری شعر. 10

نقش قافیه در موسیقی شعر. 11

نقش ردیف در موسیقی شعر. 13

قافیه در شعر نیمایی.. 15

ردیف و تکرار و ترجیع در شعر نیمایی.. 17

بخش دوم : موسیقی بیرونی و کناری نیمایی های نیما یوشیج.. 19

بخش سوم : موسیقی بیرونی و کناری نیمایی های اخوان.. 50

بخش چهارم :موسیقی بیرونی و کناری نیمایی های سلمان هراتی.. 73

بخش پنجم : جمع بندی مباحث و نتیجه گیری.. 90

کتاب نامه. 100

سر سخن

لازمه ی هرپدیده در جهان  هستی تغییر است و زبان  هم از این قاعده مستثنی نیست .اگرچه اصول و قواعد زبان  بر پایه ی گذشته بنیان نهاده شده اند امّا به تدریج آثار تغییر و تبدیل در زبان نمودار می گردد :تغییر در آواها ، شکل گفتار و نوشتار و … .

بوی کهنگی لزوم تازه سازی زبان را آشکارتر می کند ، مردم زبانی را می پسندند که می فهمند و به راحتی به وسیله ی آن با دیگران ارتباط برقرار می کنند ، زبانی ساده تر ، پویا ترو زنده تراز گذشته  زبان چه در شکل منثور و چه در هیئت منظوم آن همواره دستخوش  تحوّل و نوشدن است ، زبان فارسی هم مانند دیگر زبان ها از گذشته به آرامی در مسیر تغییر و تحوّل قرار گرفته و طی طریق کرده است.

این دگرگونی و تغییر به ویژه در حوزه ادبیات منظوم کاملاً مشهود است .نظمی که سالیان دراز بر پایه ی اصول و قواعد کاملاً نظام مند سیر کرده ، توانایی پاسخ گویی به خیل مشتاقان شعر فارسی را ندارد ، ذهن فارسی زبان امروز با چینش دقیق مصراع ها و ابیات غریبه نیست ولی آن را کافی       نمی داند .

نیما براساس  همین قاعده ی تغییر پذیری زبان و نو شدن کلام بنیان گذار شعری می شود که بنابرسخن خودش «به جای تقّدم صورت و قالب بر شعر،شعر بر صورت وقالب تقّدم پیدا کند و تقّدم شعر بر صورت و قالب مشروط برآن بود که هم قافیه تابع نظم پیش اندیشه ای نباشد و هم          قید تساوی طول وزنی مصراع ها از گردن شعربرداشته شود. « حذف این دو قید شعر را از تابعیّت صورت رها ساخت و صورت را تابع شعر می کرد. » (پورنامداریان ،ص84)

در جای دیگر اشاره می کند که «من عقیده ام این است که مخصوصاً شعر را از حیث طبیعت بیان آن به طبیعت نثر نزدیک کنم و به آن اثر دلپذیر نثر را بدهم . »(همان ،ص162)در ذهن نگارنده ی این پژوهش پرسش های زیادی به ویژه در مورد موسیقی بیرونی و کناری شعر نیمایی وجود داشت که مطالعه ی آثار و پژوهش های انجام شده پاسخ قانع کننده ای  به این  پرسش  ها نداشت. هر چند هرکدام به نوعی به موضوع وزن شعرنیمایی پرداخته اند ولی تا کنون پژوهش موردی و کاربردی در زمینه ی موسیقی بیرونی شعر نیمایی به ویژه موسیقی کناری آن انجام نشده است . در این پژوهش  نگارنده در پی آن است که به پاره ای برخی از این پرسش ها در زمینه ی موسیقی بیرونی و کناری شعر نیمایی با بررسی اشعارنیما ، اخوان و سلمان ، پاسخ دهد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 111

14700 تومان

 

 

پشتیبانی سایت :              serderehi@gmail.com