پایان نامه ارشد کشاورزی: تاثیر محلول پاشی کود اوره و تراکم بوته بر روی رشد و نمو سورگوم علوفه ای در شرایط آب و هوایی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی

گرایش : زراعت

عنوان : تاثیر محلول پاشی کود اوره و تراکم بوته بر روی رشد و نمو سورگوم علوفه ای در شرایط آب و هوایی شهرستان کوهدشت

دانشگاه ایلام

دانشکده کشاورزی

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته کشاورزی(زراعت)

عنوان:

تاثیر محلول پاشی کود اوره و تراکم بوته بر روی رشد و نمو سورگوم علوفه ای در شرایط آب و هوایی شهرستان کوهدشت

استادان راهنما:

دکتر علی حاتمی و دکتر مهرشاد براری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

با توجه به قرار گرفتن ایران در کمربند مناطق خشک و نیمه خشک جهان لزوم بهره برداری از گیاهان علوفه ای با درجه سازگاری بالا با این اقلیم به همراه عملکرد بالا برای تولید علوفه و حداقل نیاز آبی مانند سورگوم علوفه ی بیش از پیش احساس می شود.بدین منظور آزمایشی درتابستان سال 1389 در شهرستان کوهدشت با استفاده از طرح آماری کرت های خرد شده بر پایه بلوک کامل تصادفی در 3 تکرار انجام شد. هدف این تحقیق بررسی اثرات تراکم کاشت (20000،25000،32000 بوته در هکتار) و محلول پاشی کود اوره (0و100و200و300) کیلو گرم بر هکتار بر رشد و نمو سورگوم علوفه ای در شهرستان کوهدشت بود. کود ازته در چهار سطح 0،100،200،300 کیلو گرم به عنوان کرت اصلی و تراکم در سه سطح (20،25،32هزار بوته در هکتار) به عنوان کرت فرعی لحاظ گردید.اثر این عوامل بر روی صفات فنولو ژیک، صفات مرفولوژیک،اجزاء عملکرد ،شاخص های رشد مورد بررسی قرارگرفت. زمان سبز شدن و سنبله رفتن بر اساس میانگین 5 بوته محاسبه شد.حداکثرمقادیر ارتفاع بوته و وزن ساقه در اوره سطح چهارم و تراکم سوم(N4D3) با مقادیر253 سانتی متر و 900 گرم در بوته به دست آمد.مقادیر حداکثر شاخص برگ و سرعت رشد محصول به ترتیب با6/5و 79 گرم در متر مربع در 1009 درجه روز رشد مشاهده شد در حالی که مقادیر زیاد سرعت رشد نسبی، سرعت جذب خالص، با 048/0 و 23 گرم درمتر مربع در 500 درجه روز رشد حاصل گردید.با افزایش سطوح تراکم وکود اوره ،وزن خشک کل ،وزن خشک برگ ،شاخص سطح برگ و سرعت رشد محصول افزایش یافت. حداکثر وزن خشک کل به میزان 3500 گرم درمتر مربع در 1150 درجه روز رشد مشاهده شد.

فصل اول: مقدمه و اهداف

1-1- مقدمه

يكي از عمده‌ترين مشكلات توليد پروتئين و محصولات دامي در كشور، كمبود علوفه و خوراك كافي جهت تغذيه‌ي دام‌ها مي‌باشد. سورگوم علوفه‌اي (sorghum bicolor (L) monch) يكي از مهمترين گياهان علوفه‌اي مناطق خشك و نيمه‌خشك دنيا است كه به علت سازگاري با شرايط گرم و خشك و بالا بودن كارايي مصرف آب مي‌تواند در مناطقي كه با كمبود آب مواجه هستند توليد خوبي داشته باشد. امروزه علاوه بر ارقام بومي متداول، كشت ارقام هيبريد پر محصول سورگوم نيز در ايران رو به افزايش است(20و12).سورگوم علوفه‌اي عمدتا در مناطق جنوب ايران كشت مي‌شود و معمولا تراكم كاشت پايين و فاصله‌ي رديفي كم باعث افزايش توليد ماده‌ي خشك علوفه‌اي مي‌گردد، اما با افزايش تراكم كيفيت علوفه كاهش مي‌يابد. اين گياه در شرايط ديم نيز بخوبي شرايط آبياري رشد موفقيت‏آميزي دارد. علوفه‏ي آن تقريبا براي تغذيه بيشتر دام‏ها مورد استفاده قرار مي‏گيرد و همچنين مي‏تواند بعنوان علوفه خشک و سيلويي مورد استفاده قرار گيرد. به هر حال کيفيت سورگوم علوفه‏اي، به علت کم بودن محتواي پروتيين و وجود اسيد پروسيک پايين است. بنابراين بهبود کيفيت و کميت سورگوم علوفه اي الزاميست (12)

سورگوم علوفه‏اي پنجمين غله بعد از گندم، برنج، ذرت و جو مي باشد (fao 2004) و براي سيستم هاي کشت پايدار بسيار مناسب است زيرا توانايي زنده ماندن در شرايط محدوديت آب را دارد (53و34). اهميت آن به عنوان يک گياه علوفه‏اي، رشد آن در نقاط مختلف دنيا و همچنين سودمندي بالا از يک طرف و توانايي سازگاري با آب و هواي مختلف و شرايط کمبود آب از طرف ديگر مي‏باشد. سورگوم مي‏تواند در هر دو شرايط آب و هوايي گرم در سودان، يا آب و هواي نسبتا سرد در جنوب کانادا سازش يابد. تحت شرايط محدوديت ممکن است بطور معني داري سود بيشتري نسبت به ذرت توليد کند (76).

در گياهان علوفه‏اي از گونه‏هاي مختلف از جمله سورگوم، در شرايط افزايش غلظت CO2 و تيمارهاي مختلف نيتروژن، افزايش CO2 تنها درر صورتي مي‏تواند منجر به افزايش عملکرد و رشد مجدد بهتر گردد که گياه در محدوديت نيتروژن قرار نداشته باشد و بتواند به نسبت افزايش غلظت CO2، از خاک نيز نيتروژن بيشتري جذب نمايد. گزارش شده است که افزايش نيتروژن اثر مثبتي بر روي ارتفاع گياه و عملکرد شکر در سورگوم شيرين داشته است. هر چند علوفه سورگوم و دانه‏ي آن نقش عمده‏اي در تغذيه دام و زندگي روزمره انسان دارد، اما با اين وجود در اکثر کشورهاي جهان پژوهش و پيشرفت در امر توليد و مديريت اين گياهان، در مقايسه با تلاش و توجهي که به ساير محصولات معطوف مي‏شود، اندک است. با توجه به کمبود مراتع غني و فشار دام بر آن‏ها، بررسي و مطالعه پيرامون کشت اين محصولات اهميت ويژه‏اي مي‏يابد (74).اظهار داشتند که توزيع مساوي کود نيتروژن در دو نوبت، موقع کاشت يا بعد از تنک و پس از برداشت چين اول، به‏طور معني‏داري عملکرد ماده خشک سورگوم علوفه‏اي را افزايش داده واجزاي عملکرد را نيز بهبود مي‏بخشد.در عين حال، استفاده موثر از نيتروژن به عوامل مختلفي بستگي داشته وميزان نياز گياهان با توجه به اين عوامل متفاوت مي‏باشد(27، 41 و 2).

عمليات زراعي نيز مي‏تواند عملکرد سورگوم را تحت تاثير قرار دهد و تراکم کاشت يکي از ابزار عمده مورد نياز براي رشد گياه و عملکرد است. تراکم کاشت بالا عملکرد دانه‏اي و علوفه‏اي سورگوم را تحت تاثير قرار مي‏دهد. افزايش تراكم گياهي باعث افزايش ارتفاع و وزن خشك ساقه مي‌شود و تعداد پنجه را نيز كاهش مي‌دهد و از طرفي عملكرد ماده‌ي خشك و محتواي پروتئين علوفه‌ي سورگوم با دادن كود سرك افزايش مي‌يابد. گزارش‏ها حاکي از اين است که برهمکنش مقادير کود نيتروژن و آرايش کاشت (تراکم بوته) بر درصد پروتئين خام تاثير معني داري نداشت (4). نظر به اين‌كه كود شيميايي نيتروژن و فاصله ي بوته ها روي رديف کاشت ( تراكم در واحد سطح) نقش مهمي در توليدات گياهي، به خصوص در گياهان علوفه‌اي ايفا مي‌كنند و ميتوانند خصوصيات مورفولوژيکي سورگوم علوفه‏اي را به‏طور معني‏داري تحت تاثير قرار دهند، بررسي ميزان كاربرد كود نيتروژن و فاصله ي بوته ها (تعداد بوته در واحد سطح) براي هر محصول گياهي از اهميت بسزايي برخوردار است.

2-1- اهداف این پژوهش:

1- دستیابی به بهترین مقدار محلول پاشی کود اوره با  توجه به نتایج.

2-بررسی صفات فیزیولوژیک و تاثیر تراکم ها و سطوح مختلف کود اوره بر روی این صفات.

3-دستیابی به تراکم مطلوب با توجه به الگوی محلول پاشی و نتایج داده ها.

4-بررسی امکان تولید علوفه تابستانه از سورگوم علوفه ای در شهرستان کوهدشت.

فصل دوم: بررسی منابع

1-2- تاریخچه و مبدا سورگوم

موطن اوليه سورگوم يا ذرت خوشه‏اي، مناطق استوايي آفريقا و شايد آسيا مي‏باشد. قديمي‏ترين تاريخ کاشت آن به‏درستي مشخص نيست، ولي شواهد امر نشان مي‏دهد که از صدها سال پيش از ميلاد حضرت مسيح در آفريقا و آسيا کشت مي‏شده و يکي از محصولات مهم آن مناطق بوده است و امروزه در نواحي بسيار وسيعي از دنيا کشت مي‏گردد. کشورهاي هندوستان، چين، روسيه، آرژانتين و بعضي از کشورهاي آفريقايي بيشترين سطح زير کشت را دارا مي‏باشند. سورگوم در پايان قرن نوزدهم از آفريقا وارد آمريکا و سپس استراليا شد و در حدود صد سال است که در اين قاره مورد کشت و زرع قرار مي‏گيرد. سورگوم در بين غلات مکان پنجم را بعد از گندم، برنج، ذرت و جو از لحاظ سطح زير کشت بعهده دارد. سورگوم از آن‏جا که سازگاري فوق ‏العاده زيادي با نواحي نيمه‏خشک دارد از غلات اصلي آن سامان مي‏باشد، مشروط بر آنکه در نواحي مزبور تابستان‏هاي گرم و طولاني حکمفرما باشد. حدود 75% از سطح زير کشت سورگوم در کشورهاي آفريقايي و آسيايي صورت مي‏گيرد. دانه‏هاي سورگوم داراي مصارف بسيار زيادي است و به صورت‏هاي مختلف مورد استفاده قرار مي‏گيرد. دانه‏هاي سورگوم به عنوان غذاي اصلي بيش از 200 ميليون نفر از مردم آسيا و آفريقاست، در حالي که در اروپا و آمريکاي شمالي بيشتر در تغذيه طيور و دام مورد استفاده قرار مي‏گيرد. سورگوم همچنين براي تهيه جاروب و توليد موم، نشاسته، الکل، قند و دکسترين کشت شده و مورد استفاده قرار مي‏گيرد. در گيلان و مازندران به طور سنتي از ساقه آن قند مايع استخراج مي‏کنند. سورگوم نسبت به خشکي بسيار مقاوم بوده و داراي رشد سريع مي‏باشد. انواع سورگوم (ذرت خوشه‏اي) در طيف وسيعي از خاک‏ها رشد و نمو مي‏ يابند و تمايل بخصوصي نسبت به خاک معيني ندارند و بخوبي در اراضي با قدرت توليدي پايين (شني و قليايي) کشت مي‏گرد (47).

تعداد صفحه : 107

14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :              [email protected]