پایان نامه ارشد: کاربرد تئوری بازی ها در برنامه ریزی استراتژیک شرکت ها، در شرایط فعلی اقتصاد ایران

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی سیستم های اقتصادی – اجتماعی

عنوان : کاربرد تئوری بازی ها در برنامه ریزی استراتژیک شرکت ها، در شرایط فعلی اقتصاد ایران

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی سیستم های اقتصادی – اجتماعی

عنوان:

کاربرد تئوری بازی ها در برنامه ریزی استراتژیک شرکت ها، در شرایط فعلی اقتصاد ایران

استاد راهنما:

دکتر نیکبخش جوادیان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول : مقدمه و کلیات تحقیق

 • مقدمه………………………………………………………………………………….. 2
 • تعریف مسئله……………………………………………………………………….. 4
 • هدف از تحقیق……………………………………………………………………. 5
 • ضرورت تحقیق ……………………………………………………………………6
 • شرایط و محدودیت های تحقیق………………………………………………7
 • راهنمای فصول آتی……………………………………………………………….9

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

 • پیشینه علمی تحقیق……………………………………………………………….11

 

فصل سوم: زمینه های علمی تحقیق

 • بازی چیست؟………………………………………………………………………. 18
 • تفاوت میان تصمیم گیری و بازی…………………………………………….22
 • طبقه بندی بازی ها………………………………………………………………..23
 •  ایستایی و پویایی……………………………………………………..23
 • تعارض منافع یا تشریک مساعی………………………………….24
 • تعداد دفعات انجام بازی…………………………………………….24
 • بازی ها از نظر اطلاعات…………………………………………….25
 • ثابت یا متغیر بودن قواعد بازی……………………………………26
 • همکارانه یا غیر همکارانه بودن بازی……………………………26
 • برخی مفاهیم و اصطلاحات در زمینه بازی………………………………..26
 • استراتژی…………………………………………………………………..26
 • پیامد…………………………………………………………………………27
 • عقلانیت……………………………………………………………………27
 • آگاهی عمومی به قواعد بازی………………………………………28
 • تعادل……………………………………………………………………….28
 • برنامه ریزی استراتژیک چیست……………………………………………….29
 • مراحل مدیریت استراتژیک……………………………………………………..31
 • تدوین………………………………………………………………………31
 • اجرا…………………………………………………………………………32
 • ارزیابی……………………………………………………………………..32
 • برخی مفاهیم و اصطلاحات در برنامه ریزی استراتژیک………………33
 • استراتژیست………………………………………………………………33
 • بیانیه ماموریت…………………………………………………………..33
 • فرصت و تهدید…………………………………………………………33
 • ضعف و قوت…………………………………………………………..34
 • هدف بلند مدت………………………………………………………..34
 • استراتژی …………………………………………………………………34
 • هدف سالانه………………………………………………………………34
 • سیاست…………………………………………………………………….35

فصل چهارم : روش تحقیق

 • توصیف اجمالی شرایط کنونی اقتصاد ایران……………………………….37
 • نظریه تحقیق…………………………………………………………………………39
 • توصیفی بر کاربرد نظریه در فضای کنونی اقتصاد ایران……………….40
 • فروض حاکم………………………………………………………………………..42

فصل پنجم: محاسبات و یافته های تحقیق

 • تعریف شرایط و جزئیات بازی…………………………………………………47
 • تعریف متغیرهای بازی……………………………………………………………49
 • هدف بازی……………………………………………………………………………51
 • بررسی بازی از دید دولت……………………………………………………….51
 • بررسی بازی از دید شرکت……………………………………………………..56
 • تجزیه و تحلیل رفتار دولت و شرکت………………………………………..59

فصل ششم: نتیجه گیری و پیشنهادات

 • نتیجه گیری……………………………………………………………………………63
 • محاسبه مطلوبیت دولت و شرکت……………………………………………..66
 • تحلیل حساسیت……………………………………………………………………..66
 • پیشنهادات……………………………………………………………………………..67

پیوست ها:

 • پیوست 1(متن کامل قانون هدفمند سازی یارانه ها)……………………. 69

منابع و مآخذ:

 • منابع و مآخذ………………………………………………………………………….. 80

فهرست جداول:

جدول 1-5…………………………………………………………………………… 50

فهرست نمودارها:

 • نمودار 1-5…………………………………………………………………………… 533
 • نمودار 2-5…………………………………………………………………………… 55
 • نمودار 3-5…………………………………………………………………………… 57
 • نمودار 4-5…………………………………………………………………………… 58
 • نمودار 5-5…………………………………………………………………………… 61
 • تکرار نمودار5-5…………………………………………………………………….63

چکیده :

در این پژوهش سعی شده تا با مطالعه، بررسی و بکار گیری اصول نظریه بازی ها ، فرضیه ای جدید در زمینه بکارگیری تئوری بازی ها در برنامه ریزی استراتژیک سازمان ها ارائه شود تا تاثیر تغییرات محیطی بوجود آمده در طول زمان را بر استراتژی های تدوین شده شرکت ها کمتر کند. به عبارت دیگر به شرکت ها کمک میکند تا با در نظر گرفتن دولت به عنوان یکی از بازیکنان این بازی رقابتی که  سیاست های اقتصادی او، در نتیجه کسب شده از سوی آنان تاثیر مستقیم دارد، در هنگام برنامه ریزی استراتژیک بتوانند استراتژی های کارآمد تری را در برابر تغییرات و عدم قطعیت های موجود، تدوین کنند. همچنین برای درک بهتر فرضیه ارائه شده، به بررسی این فرضیه در شرایط کنونی اقتصاد ایران یعنی تغییر تعرفه حامل های انرژی، پرداخته شده است. از آنجا که این تغییر به عنوان استراتژی بکار گرفته شده از سوی یکی از بازیکنان این بازی یعنی دولت، مطرح شده است، تاثیر مستقیم بر برنامه ریزی بازیکن دیگر یعنی شرکت و همچنین عایدی او از این بازی خواهد داشت. دولت تسهیلات خود را به شرکت هایی ارائه می دهد که سیستم های بهبود دهنده مصرف انرژی را برای خود پیاده سازی کرده باشند. از طرفی شرکت ها نیز مخیر به پیاده سازی و یا عدم پیاده سازی چنین سیستم هایی در محل خود می باشند. بازی بوجود آمده بین دولت و شرکت ها تعریف گشته و سپس با تحلیل بازی بوجود آمده به کمک تئوری بازی ها، نقاط مختلف حیاتی شناسایی شد. برای مثال سطح تسهیلاتی که دولت باید به شرکت های پیاده کننده سیستم های بهبود دهنده مصرف انرژی بدهد تا آنها را ترغیب به این کار کند، چقدر است؟

 • مقدمه:

در فرآيند برنامه ريزي استراتژيك در دنیای امروز، زمان و عدم قطعيت، نقش مهمي ايفا  مي كنند. تغييرات غيرقابل پيش بيني در محيط ، بسياري از صنايع را زمين گير ساخته و يا از صحنه رقابت حذف كرده است و پيش بيني ها را مورد آينده با شكست روبه رو ساخته است.  سازمانها به طور غيرقابل پيش بيني با تكنولوژيهاي جديد ، محصولات جديد و بازارهاي جديد روبه رو مي باشند و استراتژيهاي تدوين شده، پاسخگوي نياز آنها در چنين محيط پويا و متغيري نيست.[1]

در زمان کنونی سرعت سرسام آور تغییرات باعث شده است دنیایی از تجارت به وجود آید که روش های متداول مدیریت نمی توانند در آن محیط ها مناسب سازمان ها باشند. هنگامی که تغییرات به صورت جزئی بود، می توانستیم از تجربه استفاده کنیم و تجربه به تنهایی راهنمای خوبی به حساب می آمد. ولی هنگامی که تصمیمات جنبه استراتژیک دارند و به نتایج بسیارعمده غیرقابل برگشت می انجامند، نمی توان از تصمیم گیری های مبتنی بر قضاوت های شهودی و تجربه (مبتنی بر فلسفه های سنتی مدیریت) استفاده کرد.

در محیط تجارت کنونی، بیش از هر دوره و زمان گذشته، تنها چیزی که ثابت و پایدار مانده است همان پدیده «تغییر» می باشد. قدر مسلم اینكه آينده قابل پيش بيني نيست. اما نكته قابل توجه اين است كه سازمانها مي توانند خود را براي مقابله با آن آماده كنند و اين آمادگي سبب ايجاد مزيت رقابتي براي آنها مي شود. هر چه تغییرات و عدم قطعيتها تشديد شود، مزيت رقابتي سازمانهايي كه استراتژيهاي پايدار و مقاوم را در برابر تغييرات تدوين كرده اند، نيز افزايش مي يابد. سازمان های موفق آنانند که می توانند به شیوه ای اثربخش خود را با پدیده تغییر سازگار نمایند.

اصل اساسی مدیریت استراتژیک این است که سازمان ها باید برای بهره جستن از فرصت های خارجی و پرهیز از اثرات ناشی از تهدیدات خارجی یا کاهش دادن آنها درصدد تدوین استراتژی هایی برآیند . از آنجا که عدم قطعيت در محيط بتدريج به كانون توجهات در فرآيند برنامه ريزي استراتژيك تبديل شده است، از طرفی متفكران اين حوزه، روشهاي سنتی مطرح در برنامه ريز ي استراتژيك را که  بر مبناي پيش بينيهاي قطعي از آينده اقدام به تدوين استراتژي مي كنند در مقابله با آشفتگي و تغييرات محيط ناكارآمد مي بينند، لذا این روش ها در مواجهه با عوامل غير قطعي و تغييرات محيطي ، كارايي خود را از دست مي دهند[1] .

اين مسأله، سبب پيدايش و محبوبيت ابزارها يي شده است كه به برنامه ريزان، بينش و قدرت مواجهه با تغييرات محيطي را بدهند.  ابزارهايي همچون برنامه ريزي استوكستيک ، برنامه ريزي سناريو ، آناليز تصميم گيري  و تئوري بازي ها از اين گونه مي باشند.

2-1)   تعریف مسئله:

همانگونه که در مقدمه بیان شد، تغییر تنها عضو پایدار در فضای کنونی کسب و کار است و این نمایانگر عدم قطعیت موجود در فضای تجارت می باشد. از آنجا که در هر شرایطی برنامه ریزی عنصری اساسی برای رسیدن به موفقیت است، ابزاری چون نظریه بازی ها که تا حدودی تاثیر این تغییرات را در برنامه ریزی اعمال میکند، نقش بسزایی در یاری رساندن به شرکت ها، سازمان ها و موسسات دارد. از طرفی بررسی کاربرد چنین نظریه های گسترده و پیچیده ای از نظر مفاهیم، به دلیل اینکه تا کنون کمتر مورد توجه محققان داخلی قرار گرفته است، کار ساده ای نبوده و نمی توان بصورت کلی در رابطه با کارایی های آن سخن گفت.

از آنجا که این نظریه در بسیاری از علوم چون الکترونیک، مخابرات، علوم رایانه و… مورد توجه محققان بین المللی قرار گرفته است، بر آن شدیم تا با بررسی کاربرد آن در برنامه ریزی شرکت ها در مرحله تدوین استراتژی و انتخاب آن، به بهبود برنامه های اجرایی تبیین شده آنان کمکی هرچند کوچک کرده باشیم.

در این تحقیق به موضوع تاثیر سیاست های اقتصادی – اجتماعی دولت بر برنامه ها و استراتژی های شرکت ها پرداخته شده و به نوعی دولت را وارد بازی کسب و کار کرده است زیرا برنامه های اجرایی او از یک طرف برای شرکت ها تغییرات محیطی تلقی شده و از طرف دیگر بر عایدی آنها تاثیر مستقیم دارد.در نتیجه با وارد کردن دولت به این بازی به عنوان یکی از بازیکنان، به شرکت ها کمک شده تا به نوعی نقش تغییرات محیطی (سیاست ها و برنا مه های دولت) را در نظر داشته و با توجه به تاثیر آن بر عایدی خود، اقدام به تصمیم سازی نمایند. نیازی به توضیح نیست که این تصمیمات از پایداری و کارایی بیشتری برخوردارند.

کاربرد فرضیه ارائه شده برای درک بهتر، بصورت خاص در فضای کنونی اقتصاد ایران یعنی «هدف مند سازی یارانه های پرداختی » به تمام بخش ها از جمله صنعت یا به عبارت دیگر تغییر تعرفه حامل های انرژی و بطور خاص پرداخت تسهیلات به صنایع از سوی دولت،  مورد بررسی قرار گرفته ،نقطه تعادل بازی مشخص گردیده و نتایج نیز بیان شده است.

تعداد صفحه : 95

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --