پایان نامه ارشد مهندسی نفت: استفاده از مدل‌سازی هوشمند در فرآیند طراحی و عیب یابی عملیات حفاری

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی نفت

گرایش : حفاری و بهره برداری

عنوان : استفاده از مدل‌سازی هوشمند در فرآیند طراحی و عیب یابی عملیات حفاری

دانشگاه خلیج فارس

دانشکده گاز و پتروشیمی

گروه مهندسی نفت

پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی نفت گرایش حفاری و بهره‌برداری

عنوان:

استفاده از مدل‌سازی هوشمند در فرآیند طراحی و عیب یابی عملیات حفاری

استاد راهنما:

دکتر عباس خاکسار منشاد

دکتر حبیب رستمی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول: مقدمه

1-1- اهمیت و بیان مسئله …………………………………………………………………………………. 1

1-1-1- مقاومت فشاری تک محوره سنگ سازند ……………………………………………………. 1

1-1-2- مته حفاری و نرخ نفوذ ………………………………………………………………………….. 2

1-1-3- هرزروی سیال حفاری ………………………………………………………………………… 3

1-1-4- گیر رشته حفاری ……………………………………………………………………………….. 4

فصل دوم: مروری بر تحقیقات گذشته

2-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………… 7

2-2- مقاومت فشاری تک محوره سنگ سازند ………………………………………………….. 7

2-2-1- روش‌های محاسبه UCS ……………………………………………………………………. 

2-2-1-1- تست آزمایشگاهی …………………………………………………………………………. 7

2-2-1-2- روابط تجربی ………………………………………………………………………………. 9

2-2-1-3- شبکه عصبی مصنوعی ………………………………………………………………….. 12

2-3- انتخاب مته مناسب و بهبود نرخ نفوذ حفاری ………………………………………….. 12

2-3-1- روش‌های حل مسئله ………………………………………………………………………… 12

2-3-1-1- روش هزینه به ازای حفاری ………………………………………………………………. 14

2-3-1-2- مدل انرژی مخصوص ……………………………………………………………………. 14

2-3-1-3- مدل بورگین- یانگ ……………………………………………………………………………. 15

2-3-1-4- هوش مصنوعی …………………………………………………………………………… 15

2-4- هرزروی سیال حفاری …………………………………………………………………………….. 17

2-4-1- روش حل مسئله ………………………………………………………………………………. 17

2-4-1-1- استفاده از مواد هرزگیر ………………………………………………………………………. 17

2-4-1-2- دوغاب‌های ترکیبی …………………………………………………………………………. 17

2-4-1-3- حفاری زیر تعادلی ……………………………………………………………………….. 18

2-4-1-4- استفاده از لوله جداری ……………………………………………………………………. 18

2-5- گیر لوله حفاری ………………………………………………………………………………….. 19

2-5-1- روش‌های حل مسئله ……………………………………………………………………… 19

2-5-1-1- مدل کینگزبرو و همپ کینگ ……………………………………………………………. 19

2-5-1-2- مدل بیگلر و کان ……………………………………………………………….. 19

2-5-1-3- مدل گلاور و هاوارد ……………………………………………………………. 20

2-5-1-4- روش هوش مصنوعی ……………………………………………………………….. 20

2-6- چرایی استفاده از روش‌های هوشمند …………………………………………… 21

فصل سوم: مروری بر روش‌های یادگیری ماشینی و الگوریتم‌های بهینه‌سازی

3-1- مقدمه ………………………………………………………………………………….. 23

3-2- مفهوم شبکه …………………………………………………………………………… 24

3-3- شبكه عصبي مصنوعي ………………………………………………………… 24

3-3-1- مدل یک نرون تک ورودی ……………………………………………………….. 26

3-3-2- تابع انتقال ………………………………………………………………………. 28

3-4- انواع شبکه های عصبی …………………………………………………………… 28

3-4-1- شبکه عصبی پرسپترون چندلایه ……………………………………………… 28

3-4-2- شبکه عصبی پیمانه ای ………………………………………………………. 30

3-4-3- ماشین بردار پشتیبان ……………………………………………………………. 32

3-5- الگوریتم‌های بهینه‌سازی ……………………………………………………………. 34

3-5-1- الگوریتم ژنتیک …………………………………………………………………. 34

3-5-2- الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات …………………………………………….. 39

3-5-3- الگوریتم ترکیبی ژنتیک و ازدحام ذرات ……………………………………… 41

فصل چهارم: آماده‌سازی اطلاعات جهت مدل‌سازی و آنالیز

4-1- مقدمه ……………………………………………………………………………… 44

4-2- مطالعه میادین مورد بررسی …………………………………………………… 44

4-2-1- میدان نفتی اهواز ………………………………………………………………… 44

4-2-2- میدان نفتی مارون ……………………………………………………………. 46

4-3- آماده‌سازی داده‌ها جهت استفاده در مدل‌سازی ………………………………. 50

4-3-1 جمع‌آوري داده‌ها ……………………………………………………………….. 50

4-3-1-1- مقاومت فشاری تک محوره سنگ سازند ……………………………….. 50

4-3-1-2- انتخاب مته حفاری و بهبود نرخ نفوذ …………………………………. 51

4-3-1-3- هرزروی سیال حفاری …………………………………………………………. 52

4-3-1-4- گیر لوله حفاری ……………………………………………………………. 54

4-3-2- پیش‌پردازش داده‌ها ………………………………………………………….. 55

4-3-2-1- آناليز داده‌ها و تأييد صحت و دقت آن‌ها …………………………. 55

4-3-2-2- همسان‌سازی داده‌ها ………………………………………………………… 56

4-3-3- تقسيم بندي داده‌ها ………………………………………………………. 57

4-4- مدل کردن ………………………………………………………………………… 58

4-5- معيارهاي عملكرد مدل ……………………………………………………….. 58

فصل پنجم: آنالیز و تحلیل اطلاعات

5-1- مقدمه …………………………………………………………………………….. 60

5-2- مقاومت فشاری تک محوره سنگ سازند ……………………………………… 60

5-2-1- روش کار ……………………………………………………………………… 60

5-2-1-1- پیش‌بینی UCS توسط MLP ………………………………………………. 

5-2-1-2- پیش‌بینی UCS توسط MLP&GA ……………………………………….

5-3- انتخاب مته حفاری و بهبود نرخ نفوذ …………………………………….. 66

5-3-1- روش کار ………………………………………………………………………….. 67

5-3-1-1- پیش‌بینی مته حفاری ………………………………………………….. 67

5-3-1-2- پیش‌بینی نرخ نفوذ حفاری ……………………………………………… 68

5-3-1-3- بهینه‌سازی نرخ نفوذ …………………………………………………… 69

5-3-2- بحث روی نتایج ………………………………………………………………. 72

5-3-2-1- مته حفاری ……………………………………………………………….. 72

5-3-2-2- نرخ نفوذ و دبی جریان گل ………………………………………………… 72

5-3-2-3- فشار پمپ گل و سطح مقطع جریان ………………………………… 74

5-3-2-4- وزن روی مته و سرعت دوران رشته حفاری ……………………… 75

5-3-2-5- گرانروی گل ………………………………………………………………….. 76

5-4- هرزروی سیال حفاری ……………………………………………………….. 76

5-4-1- روش کار …………………………………………………………………………. 77

5-4-1-1- پیش‌بینی کمی هرزروی سیال حفاری …………………………………. 78

5-4-1-2- پیش‌بینی کیفی هرزروی سیال حفاری …………………………….. 79

5-4-1-3- کاهش میزان هرزروی سیال حفاری …………………………………… 82

5-5- گیر لوله حفاری ………………………………………………………………. 85

5-5-1- روش کار ………………………………………………………………………… 85

5-5-1-1- پیش‌بینی گیر مکانیکی و اختلاف فشاری ………………………… 85

5-5-1-2- پیش‌بینی گیر اختلاف فشاری ……………………………………….. 87

5-5-1-3- کاهش احتمال گیر لوله حفاری ………………………………………….. 88

فصل ششم: نتایج و پیشنهادها

6-1- نتایج …………………………………………………………………………….. 92

6-2- پیشنهادها ………………………………………………………………………… 94

منابع ………………………………………………………………………………………. 95

پیوست …………………………………………………………………………….. 102

چکیده:

در عملیات حفاری، با انتخاب درست ابزار مورد استفاده و همچنین پیش‌بینی دقیق و به موقع پارامترها و مشکلات احتمالی می‌توان این عملیات را در زمان و هزینه کمتر انجام داد. مقاومت فشاری تک محوره سنگ سازند، یکی از ویژگی‌های اصلی سنگ به شمار می‌آید که نقش به‌سزایی در انتخاب مته حفاری دارد. در صورت پیش‌بینی صحیح این ویژگی می‌توان مته مناسب برای حفاری سنگ مورد نظر را انتخاب کرد. از طرفی مته حفاری خود یکی از ابزارهای اصلی در عملیات حفاری به شمار می‌رود که تأثیر مستقیم بر نرخ نفوذ حفاری دارد. نرخ نفوذ مناسب زمان و هزینه‌های عملیات حفاری را کاهش می‌دهد. در عملیات حفاری گاهی اوقات با مشکلاتی مواجه می‌شویم که باعث کند شدن حفاری و افزایش هزینه‌ها می‌شود. از جمله این مشکلات می‌توان به هرزروی گل و گیر رشته حفاری اشاره کرد. در صورتی که بتوان این مشکلات را به درستی پیش‌بینی کرد می‌توان از توقف حفاری جلوگیری و خطرات ناشی از آن را نیز رفع کرد. لذا اطلاع دقیق از موارد مذکور حیاتی است. تحليل اطلاعات ميدانى، عنصر اصلى كاهش هزينه و بهبود عمليات حفارى و توسعه ابزارهاى تحليل اطلاعات ميدان، يكى از راه‌هاى توسعه و بهبود عمليات حفارى به شمار می‌رود. در صنعت حفاری برای شناسایی مشکل و یا بهبود عملیات عموماً از تست‌های آزمایشگاهی و فرمول‌های تجربی استفاده می‌شود؛ یا برای رفع مشکل از تجربیات گذشته استفاده می‌شود. در این پروژه سعی شده، از مدل‌سازی هوشمند برای پیش‌بینی، عیب‌یابی، رفع عیب و بهبود پارامترهای عملیات حفاری استفاده کنیم. هوش مصنوعی حوزه‌ای ترکیبی از علوم کامپیوتر و آمار است. در حالت عمومی این روش‌ زمانی ارزش خود را نشان می‌دهد که روی مجموعه‌ی بزرگی از داده‌ها پیاده‌سازی شده و الگوها و قوانین موجود در آن‌ها را نمایان سازد. این پروژه در چهار بخش با استفاده از داده‌های ثبت روزانه دکل حفاری و عملیات نمودارگیری و به کمک شبکه‌های عصبی و الگوریتم‌های بهینه‌سازی انجام ‌شد. نتایج حاصله در موضوعات مورد بحث همگی گویای دقت و کارایی بالای استفاده از روش‌های هوشمند است.

فصل اول: مقدمه

1-1- اهمیت و بیان مسئله

1-1-1- مقاومت فشاری تک محوره سنگ سازند

دانش معقول از خواص فیزیکی و مکانیکی سنگ و انتخاب مناسب پارامترهای عملیات حفاری[1] کمک زیادی در کاهش هزینه‌های حفاری و تولید از مخزن نفت[2] می‌کند. بنا به تعریف، مقاومت فشاری تک محوره[3]، مقدار تنش فشاری تک محوره است، هنگامی که المان مورد نظر کاملاً گسیخته می‌شود. UCS در واقع سطح استرسی که باعث شکست سنگ می‌شود است، زمانی که آن را تحت تنش تک محوره قرار می‌دهیم. مقاومت فشاری تک محوره سنگ سازند، پارامتر مکانیکی مهم سنگ می‌باشد که نقش حیاتی در حفاری چاه‌های نفت و گاز دارد. عملیات حفاری تعامل بین سنگ و مته حفاری[4] می‌باشد زمانی که استرس حاصل بزرگ‌تر از مقاومت سنگ شود، سنگ دچار شکست می‌شود.

از آنجایی که مقدار مقاومت فشاری تک محوره توسط پارامترهای بسیاری از قبیل چگالی و تخلخل[5] تحت تأثیر است، به کمک آن می‌توان خواص مکانیکی سنگ را نشان داد. از این رو می‌توان آن را در محاسبات انتخاب مته، تخمین زمان بهینه برای بیرون کشیدن مته، تجزیه و تحلیل پایداری چاه (انتخاب محدوده مناسب برای وزن گل)، تولید شن و ماسه و تعیین میدان تنش درجا مؤثر، طراحی روش‌های ازدیاد برداشت و مطالعات نشست مخزن در نظر گرفت. که انتخاب درست این موارد باعث بهبود و بهینه‌سازی عملیات حفاری و تولید می‌گردد [1].

1-1-2- مته حفاری و نرخ نفوذ

در عمليات حفاري، نرخ نفوذ[6]، یکی از عوامل اصلى بهينه‌سازی است. نرخ نفوذ مته از رابطه‌اي بر اساس متراژ حفاري بر حسب زمان حاصل مي‌گردد؛ و به عواملی از قبیل نوع مته، خصوصیات سازند[7]، وزن روی مته[8]، سرعت چرخش رشته حفاری[9]، خصوصیات گل و غیره بستگی دارد. پایین بودن نرخ نفوذ حفاری باعث از دست دادن زمان دکل و افزایش هزینه‌های حفاری می‌شود. در بعضی موارد افزایش غیر اصولی نرخ نفوذ می‌تواند باعث شکسته شدن سنگ مخزن و در نهایت هرزروی گل حفاری و همچنین گیر رشته حفاری و در نهایت از دست دادن چاه گردد. پس می‌توان گفت بهینه‌سازی نرخ نفوذ کمک زیادی در پیشبرد و کاهش زمان عملیات حفاری می‌کند. پیش‌بینی سرعت حفاری از آن جهت که موجب انتخاب بهینه پارامترها و کاهش هزینه‌های حفاری می‌گردد، همیشه اهمیت قابل توجهی برای مهندسین حفاری داشته است.

از میان پارامترهای موثر بر نرخ نفوذ، مته حفاری نقش تأثیرگذارتری نسبت به سایر پارامترها دارد. به گونه‌ای که بهینه‌سازی عملیات حفاری بدون در نظر گرفتن نقش مته تقریباً غیر ممکن است. مته‌ی حفاری به پایین‌ترین بخش رشته حفاری گفته می‌شود که عامل انتقال انرژی دریافتی از لوله‌های حفاری به سنگ می‌باشد و از این طریق موجب نفوذ در سازند می‌گردد. اگر مته درست انتخاب و مورد استفاده قرار بگيرد، مطمئناً در بهبود نرخ نفوذ و كاهش هزينه چاه مؤثر خواهد بود. با وجود این که قیمت مته، تنها 2 تا 3 درصد هزینه تکمیل یک چاه را در بر می‌گیرد، اما بر 75 درصد هزینه‌های کلی حفاری، که شامل 45 درصد هزینه تکمیل یک چاه است، تأثیرگذار می‌باشد [2].

نوع مته‌ای که برای عملیات حفاری انتخاب می‌شود در درجه اول به نوع سنگی بستگی دارد که باید حفاری گردد. علاوه بر شاخص ذکر شده عامل اقتصادی نیز باید مورد توجه قرار گیرد. به طور کلی شیل‌های نرم، سنگ‌های جوان رسوبی توسط سیستم‌های حفاری که مجهز به مته‌های تیغه‌ای باشند بازدهی مناسب‌تری دارند و هر چه تیغه‌های مته بلندتر باشد برای سازندهای نرم‌تر مناسب هستند. مته‌هایی که دندان‌گونه دارند مناسب‌ترین مته برای شیل‌های سخت، ماسه سنگ و آهک هستند و به دلیل سختی الماس نسبت به کانی‌ها و سنگ‌های معمولی از نظر اقتصادی از آن برای شرایط بسیار سخت استفاده می‌شود.

1-1-3- هرزروی سیال حفاری

در حفاري چاه‌هاي نفت و گاز، به هدر رفتن سيال حفاري در سازندهای تراوا هرزروي گفته می‌شود. هرزروي سيال[10] حفاري يكي از مشهودترين مشكلات حفاري مي‌باشد كه هزینه‌ی زيادي را به شركت‌هاي نفتي تحميل مي‌كند. اين پديده از زمان شروع حفاري شروع شده و تا هنگام جداره‌گذاری ادامه مي‌يابد. ممكن است هرزروي از مقادير كم تا بسيار شديد اتفاق بيفتد. هرزروي محدود به نواحي حفاري خاص نمي‌باشد بلكه در هر عمقي كه فشار ستون گل حفاري از فشار شكست سازند بيشتر باشد، لايه شكسته و هرزروي رخ می‌دهد همچنين سيال حفاري در سازندهای با نفوذپذيري بالا و يا شكستگي‌هاي طبيعي كه از قبل در سازند وجود داشته، هدر می‌رود. بر اساس استانداردهاي گل حفاري، سازند بايد حداقل داراي نفوذپذيري 10 تا 25 ميلي‌دارسي باشد تا هرزروي گل ايجاد گردد [3]. هرزروي سيال حفاري ممكن است به علل متفاوتي از جمله وجود سازندهای با تراوايي بالا، فيلتر شدن سيال حفاري، نفوذ سيال داخل ماتريكس سنگ و يا ايجاد و گسترش شكاف در داخل سنگ ايجاد شود كه مورد آخر از عمده‌ترين دلايل هرزروي كامل سيال حفاري به شمار مي‌رود و بيش از 90 درصد هزينه‌هاي صرف شده براي درمان هرزروي به اين مورد اختصاص دارد [4]. شرکت‌های نفتي سالانه ميليون‌ها دلار صرف برطرف كردن مشكل هرزروي و مشكلات ناشی از آن، از جمله از دست رفتن زمان دكل، گير لوله‌ها، فوران چاه، از دست رفتن حجم زيادي از سيال حفاري و آسيب به سازند می‌شود [5].

پارامترهاي زيادي شدت هرزروي سيال حفاري را تحت تأثير قرار می‌دهند از جمله: فشار گل، فشار شكست سازند، خصوصيات سيال حفاري، ليتولوژي سازند، وجود درزه‌ها و غارها در سازند، پارامترهاي حفاري مثل فشار و دبي پمپ و پارامترهاي شناخته شده و شناخته نشده بسيار زياد ديگري كه پيش‌بيني مقدار هرزروي سيال هنگام حفاري چاه در يك سازند خاص را بسيار مشكل مي‌كنند. به علاوه، هزينه‌هاي هنگفتي كه بايد صرف درمان هرزروي گل (ساختن گل جديد و اضافه كردن مواد جلوگيري كننده از هرزروي) و مشكلات جانبي آن (گير احتمالي رشته حفاري و از دست رفتن زمان حفاري) شود همواره مهندسين حفاري را به تحقيق و پژوهش در اين راه و يافتن راهكاري براي مقابله با اين مشكل ترغيب كرده است.

1-1-4- گیر رشته حفاری

گیر لوله‌[11]، تعلیق روند برنامه‌ریزي شده چاه است، زمانی که نیروهاي درون‌چاهی مانع بیرون کشیدن رشته حفاري یا ابزار آلاتی که به منظور انجام عملیات مشخص در مدت زمان محدود و معینی درون چاه رانده شده‌اند، گفته می‌شود. گیر لوله‌هاي حفاري یکی از بزرگ‌ترین و پرهزینه‌ترین مشکلات در حفاري چاه‌هاي نفت و گاز محسوب می‌شود. بطوریکه چنانچه عملیات آزادسازي رشته حفاري موفقیت‌آمیز نباشد با پسگرد رشته حفاري از محل گیر لوله‌ها، علاوه بر از دست دادن مقداري از رشته حفاري، عملیات کج کردن چاه و حفاري مجدد آن در دستور کار قرار می‌گیرد که می‌تواند هزینه‌هاي سنگینی را در سرجمع هزینه‌هاي تکمیل چاه تحمیل نماید.

تلاش براي حداقل‌سازي خطر گير لوله حفاري، امروزه يكي از اولويت‌ها و اهداف اصلي مي‌باشد. عوامل بسیار زیادي در گیر رشته حفاري تأثیرگذار هستند. در حال حاضر مهندسين حفاري فقط از روش‌هاي قديمي و تجربي قادرند تا حدودي شرايط گير رشته حفاری را تشخيص داده و آن‌ها را رفع كنند، اما به کمک اين روش‌ها نمي‌توان به خوبي رفتار غيرخطي گير را پيش‌بيني نمود.

گير رشته حفاري را معمولاً به دو دسته گيرهاي مكانيكي و گيرهاي اختلاف فشاري تقسيم مي‌كنند. در گير لوله‌ها به صورت ديفرانسيلي چرخش لوله و حركت آن به سمت بالا و پايين امکان‌پذیر نيست، اما هنوز گردش گل حفاري انجام می‌گیرد، اين امر با گير لوله‌ها به صورت مكانيكي در تناقض است [6].

پس از گير افتادن رشته حفاري، لازم است كه به سرعت هر گونه تلاشي براي آزاد سازي آن صورت گيرد. از جمله روش‌هاي مرسوم و شناخته شده آزادسازي رشته‌هاي حفاري، روش افزايش كشش رو به بالا و افزايش وزن رو به پايين مي‌باشند كه تا حدودي وقت‌گير و هزينه‌بر هستند. ولي در بيشتر مواقع منجر به آزادسازي رشته حفاري از چاه مي‌شوند. مشكل گير رشته حفاري زماني اهميت بيشتري پيدا مي‌كند كه به دلايلي نتوان رشته حفاري را از چاه بيرون آورد. در اين صورت تنها راه، بريدن رشته حفاري در چاه و انجام عمليات مانده‌يابي و در بدترين حالت، مسدود کردن قسمت گير و حفاري چاه انحرافي براى انجام ادامه عمليات حفاري مي‌باشد. اين امر باعث تغيير برنامه حفارى، افزايش زمان و هزينه خواهد شد. در عمليات دريايي، گير لوله‌ها به تنهايي مي‌تواند هزينه توسعه يك چاه را به اندازه 30 درصد افزايش دهد. بنابراين بايد براي پيشگيري از اين مشكل و كاهش هزينه‌هاي حفاري به دنبال راه‌حلي اساسي بود [6].

پارامترهای بسیاری بر یک عملیات حفاری تأثیر می‌گذارند، که در صورت آشنایی کافی و انتخاب درست آن‌ها، بهبود و کاهش زمان حفاری را باعث شد. از این میان می‌توان به پارامترهای نرخ نفوذ و مته حفاری، مقاومت فشاری تک محوره سنگ سازند، هرزروی سیال حفاری و گیر رشته حفاری اشاره کرد. در این پایان‌نامه سعی بر این است، به کمک روش هوش مصنوعی از جمله شبکه‌های عصبی مصنوعی و الگوریتم‌های بهینه‌سازی مشکلات بیان شده را رفع و عملیات حفاری را بهبود بخشید. از داده‌های ثبت روزانه دکل حفاری و عملیات نمودارگیری[12] برای ساخت شبکه مصنوعی استفاده شد. الگوریتم‌های بهینه‌سازی در دو بخش بهبود عملکرد شبکه عصبی و بهینه‌سازی پارامترهای موثر بر مسئله مورد نظر استفاده شدند.

این پایان‌نامه شامل شش فصل می‌باشد. فصل اول مقدمه و بیان مسئله را شامل می‌باشد. در این فصل اهمیت و چرایی بررسی این موارد بیان شد. فصل دوم، مروری بر تحقیقات گذشته را شرح داده‌ است. در این فصل ابتدا روش‌های حل معمول شرح داده شد و سپس چندین مورد از تحقیقاتی که در این رابطه ارائه شده بود را برای هر بخش بررسی کردیم، و پس از آن مدل ارائه شده خود را بیان و برتری آن نسبت به روش‌های معمول بیان کردیم. در پایان این فصل علت استفاده از روش‌های هوش مصنوعی و برتری این روش نسبت به روش‌های گذشته شرح داده شد. فصل سوم شامل توضیح و بررسی شبکه‌های عصبی و الگوریتم‌های بهینه‌سازی می‌باشد. در این فصل انواع شبکه‌های عصبی و الگوریتم‌های بهینه‌سازی استفاده شده برای مدل‌سازی شرح داده شد. در فصل چهارم نحوه آماده‌سازی داده‌ها برای مدل‌سازی و آنالیز بیان شد. در این فصل ابتدا آشنایی مختصری با میادین نفتی که اطلاعات از آنجا جمع آوری شده خواهیم داشت، سپس مراحل آماده‌سازی داده‌ها و پارامترهای مورد استفاده در هر بخش توضیح داده شد و در نهایت معیارهای بررسی عملکرد یک مدل هوش مصنوعی بیان ‌شد. فصل پنجم شامل آنالیز و تحلیل اطلاعات می‌باشد. در این فصل روش کار و مدل‌های ارائه شده در هر بخش مورد بررسی قرار گرفته و نتایج هر بخش بیان شد. فصل ششم نیز شامل نتایج و پیشنهادها می‌باشد.  

[1] Drilling Operation

[2] Oil Reservoir

[3] Unconfined Compressive Strength (UCS)

[4] Drilling Bit

[5] Prosity

[6] Rate of penetration (ROP)

[7] Formation Properties

[8] Weight On Bit (WOB)

[9] Rotation Per Minute (RPM)

[10] Lost Circulation

[11] Stuck Pipe

[12] Logging Operation

تعداد صفحه : 124

14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :              [email protected]