پایان نامه ارشد مهندسی نساجی تکنولوژی: بررسی تاثیر برخی از خصوصیات مکانیکی پارچه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی نساجی

با عنوان : بررسی تاثیر برخی از خصوصیات مکانیکی پارچه (ضریب پوآسون، مدول الاستیسیته) بر روی رفتار بازگشت از چروک پارچه های فاستونی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد تهران جنوب

دانشكده تحصيلات تكميلي

“M.Sc” پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد

مهندسي نساجي – تكنولوژي

عنوان:

بررسي تاثير برخي از خصوصيات مكانيكي پارچه (ضريب پوآسون، مدول الاستيسيته) برروي رفتار بازگشت از چروك پارچه هاي فاستوني

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكيده:

خواص منسوجاتی که از الياف ساخته می شوند مانند انواع نخها و پارچه ها بستگی به ارتباط بين خواص الياف و چگونگی قرار گرفتن آنها دارد. به دليل اينکه خواص الياف به تنهايی خصوصيات نخ و پارچه رانشان نمی دهد. برای درک چگونگی رفتار اين ساختارها تنها دانستن خواص الياف کافی نمی باشد. خواص مکانيکی منسوجات به طور عمده شامل، ضريب انقباض جانبی (ضريب پواسون)، مدول اوليه است. که خصوصيات کلی ساختمان بافت، مقادير آنها را تعيين می کند.

برای کاربرد منسوجات به منظورهای مختلف بايد ويژگی های کلی آنها را در نظر گرفت. به علت شکل ظاهر و خواص مکانيکی در امتداد طول آنها، رفتار آنها وقتی نيرو در جهت طول به آنها وارد می شود بسيار حائز اهميت است. در اين حالت به راحتی می توان ازدياد طول منسوج را زمانی که نيرو به صورت تدريجی اضافه می شود و همچنين پارامترهايی که پارگی را مشخص می کنند، تعيين نمود. در اين تحقيق رابطه بين مدول اوليه و ضريب پواسون پارچه با رفتار بازگشت از چروك پارچه مورد ارزيابي قرار گرفت.

سپس خصوصيات مكانيكي پارچه از قبيل مدول الاستيسيته و ضريب پواسون در حالت کشش با رفتار بازگشت از چروك پارچه هاي فاستوني بررسي شده است.

به همين منظور ابتدا با استفاده از دستگاه Wrinkle recovery AATCC 128 sherly درجه چروك پارچه ارزيابي شده سپس با اندازه گيري پارامترهاي مكانيكي ضريب همبستگي بين آنها محاسبه گرديد.

مقدمه:

چروك يك نوع تغيير شكل سه بعدي پارچه است که معمولا در پشت زانو ساق شلوار بوجود مي آيد. چين خوردگي و چروك در پارچه زماني روي مي دهد که تعداد زيادي انحناي مضاعف در پارچه بوجود مي آيد. که در نتيجه تغيير شكل نسبتا دائمي در پارچه ايجاد مي گردد.

از سال ١٩۵٠ مصرف کنندگان به طور فزاينده اي از چروك لباس هاي پشمي آگاهي پيدا کردند. در همان زمان تكنيك هاي شيميايي براي جلوگيري از ايجاد چروك در پارچه هاي پنبه اي رواج يافت. البته پارچه هايي که از مخلوط پشم – پلي استر بافته مي شوند بطور ذاتي استعداد کمتري براي چروك شدن نسبت به پارچه هاي خالص پشمي دارند امروزه شرايطي که منجر به ايجاد چروك در پارچه ها مي شوند بهتر شناخته شده است. و اينكه آيا لباس چروکدار براي پوشيدن مناسب است يا خير، بستگي به اين دارد که مصرف کننده از لحاظ بصري چگونه آنرا برآورد می کند.

هنگامی که نمونه ای تحت بار قرار می گيرد، مادامی که از حد کشسانی ماده تجاوز نشود، تنش کرنش از قانون هوک تبعيت می کند. در تمام ماده های مهندسی افزايش طول حاصل از نيروی کششی محوری، در راستای اين نيرو با خود يک انقباض در راستای عرض به همراه دارد. قدر  مطلق نسبت کرنش جانبی به کرنش محوری، ضريب پواسون ناميده می شود، که معمولا با υ نمايش داده شده و اغلب برای ارتباط کرنش ها در دو جهت عمود بر هم استفاده می شود.

به دليل اينکه منسوجات، به خصوص پارچه ها دارای خواص يکسان در همه جهات نيستند، عموما از انها به عنوان مواد غير يکسان ياد می شود. ضريب پواسون معمولا برای ارتباط دادن تغيير شکل در دو جهت عمود بر هم استفاده می شود، اما در مکانيک منسوجات، واژه ارتباط دهنده بين تغيير شکل های طولی وعرضی مورد استفاده قرار گرفته، اين واژه ضريب انقباض جانبی است و هدف از استفاده اين واژه به جای ضريب پواسون در منسوجات، به اين دليل است که، رفتار غيرخطی و ماهيت تغيير شکل غير الاستيک اين مواد مشخص شود.

تعداد صفحه : 62

قیمت : شش هزار تومان

 

پشتیبانی سایت :              serderehi@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *