پایان نامه ارشد مهندسی نساجی: تاثیر نوع بافت و تراکم بر پرزدهی پارچه ها

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی نساجی

با عنوان : تاثیر نوع بافت و تراکم بر پرزدهی پارچه های فاستونی

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
“M.Sc” پایان نامه براي دریافت درجه کارشناسی ارشد
مهندسی نساجی- تکنولوژي
عنوان :
تأثیر نوع بافت و تراکم بر پرزدهی پارچه هاي فاستونی

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چکیده:
پرزدهی منسوجات از دیرباز یکی از مسائل مهم محسوب گردیده، به طوري که محققین زیادي در
این خصوص به انجام کارهاي پژوهشی پرداخته اند . اهمیت پرزدهی پارچه هاي فاستونی با توجه به
استفاده از این پارچه ها در تولید البسه رو بسیار مهم است به طوري که پرزدار شدن پارچه ظاهري نازیبا
براي لباس ایجاد کرده و طول عمر آن را کاهش می دهد. از جمله متخصصینی که در خصوص پرزدهی
می باشد، که در این پروژه در بخش تحقیقات انجام شده Cook پارچه ها کارهاي زیادي انجام داده اند
قبلی به بررسی کارهاي نامبرده و دیگر محققین پرداخته شده است.
در این پروژه پرزدهی چندین نمونه از پارچه هاي فاستونی پشم / پلی استر با نسبت 45 % به 55 %، با
تراکمهاي پودي و نوع بافت مختلف به طور صنعتی تولید گردیده و مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج
از طریق شمارش پرزدانه هاي موجود در Martindale آزمایشات بر اساس سایش پارچه توسط دست گاه
محدوده س طح فرضی پارچه بدست آمده است و براي صحت نتایج آزمایش بر روي هر نمونه دو بار
آزمایش انجام شده است . بررسی هاي انجام گرفته نشان می دهد که به طور کلی در مورد بافتها هر چه
نخ تار با نخ پود در سطح پارچه بیشتر با هم درگیر باشند تعداد پرزدانه کمتري در سطح پارچه تشک یل
می شود و یا در بعضی موارد، آنجاییکه نخ تار بیشتري در سطح پارچه می باشد یا به عبارتی درگیري
نخهاي تار و پود در سطح پارچه کمتر می باشد ، به شرط آنکه تراکم نخ تار خیلی بیشتر از نخ پود باشد
تعداد پرزدانه کمتري در سطح پارچه تشکیل می شود . که در تمامی پارچه ها چنین وضعیتی مشاهده
شده است.
و بافت T2/1Z 40 متریک براي بافت / اما در مورد تراکم پودي در پارچه هایی ب ا نمره نخ 2
مشاهده شده است که با افزایش S4/1↑ 80 متریک براي بافت 2 / و در پارچه اي با نمره نخ 2 T1/2Z
تراکم پودي تعداد پرزدانه کمتري در سطح پارچه تشکیل می شود . که این نتایج با نتایج بدست آمده
52 متریک براي بافت / منطبق است . در پارچه هایی با نمره نخ 2 Hunter و Fan توسط
با افزایش تراکم پودي روند تغییرات تعداد پرزدانه ها به صورت T2/2Z و بافت T2/1(Z)+T1/2(Z)
با افزایش T1/2(S)+T2/1(Z) 80 متریک براي بافت / سینوسی بوده است و در پ ارچه اي با نمره نخ 2
تراکم پودي روند تغییرات تعداد پرزدانه ها به صورت افزایشی بوده و به مانند دیگر پارچه ها تغییرات
انجام نگرفت.

مقدمه:
پوشاك به لحاظ طراحی بسیار متنوع بوده و علاوه بر طرح ، میزان دوام آن حائز اهمیت است . به
همین دلیل از آغاز، خواصی که بر عملکرد پوشاك در ارتب اط با استفاده از آن تأثیرگذار بوده ، مانند
تشکیل پرزدهی، در رده اول اهمیت تحقیق و توسعه منسوجات قرار داشته است و پرزدهی پارچه
مشکلی جدي براي صنعت پوشاك می باشد . پرزدهی پارچه اشاره به یکی از خواص ظاهري سطح پارچه
دارد که در آن، دسته ها یا گلوله ها ي الیاف در هم پیچیده همچنان بر روي سطح پارچه معلق می ماند .
در نتیجه پرزدهی موجب افت کیفی ظاهر پارچه و زیردست آن می شود، و از ارزش محصولات و
.[ کالاهاي پارچه اي می کاهد.
پرزدهی اغلب نواقصی جدي را در پارچه یا پوشاك ایجاد می کند . پرزدهی نه تنها از کیفیت ظاهري
و زیر دست پارچه می کاهد، بلکه تأثیر سریعی نیز بر نرخ حذف لیف از ساختار نخ داشته و در نتیجه
عمر مفید پارچه را کاهش می دهد . در طول پرزدهی، الیاف در هم پیچیده شده، و الیاف مختلف
پیرامون آنها نیز به این ساختمان پیوسته و عیوب قابل ملاحظه بیشتري را در سطح پارچه بوجود
می آورند.
مکانیزم تشکیل پرزدهی را مورد مطالعه قرار داده و دلایل خود را به Lopez-Amo و Naik
این مکانیزم و دلایل آنها را با استفاده از دو Kramer . مشخصات الیاف تشکیل دهنده نسبت داده اند
که با پشم مخلوط شده، مورد مطالعه قرار داده است . (Trevira and Maklen) نوع مختلف پلی استر
میکروسکوپ الکترونیکی را براي مطالعه پدیده خستگی لیف در طول تشکیل پرزدهی و فرایند Cooke
کاهش پرزدهی در پارچه هاي مخلوط شده پشمی را Kramer کاهش پرزدهی مورد استفاده قرار داده و
مکانیزم مقاومت Hunter و Fan .[ با اصلاح پارامترهاي ساختاري پارچه مورد مطالعه قرار داده است. سایشی را براي تراکم نخ تار و پود و نوع بافت مورد مطالعه قرار داده است.
از آنجایی که تمایلات سلیقه هاي کلی مصرف کننده جهت پوشاك روز به روز پیچیده تر می گردد .
امروزه، انتظار می رود که پارچه ه اي مورد استفاده در پوشاك تمامی الزامات و نیازهاي مربوط به راحتی،
افتادگی پارچه، زیر دست پارچه، و مراقبت آسان و به علاوه عملکرد و اجراي آن را برآورده کند . به
همین دلیل سهم الیاف مصنوعی در مخلوطهاي پشم براي بدست آوردن خواص مورد نظر عملکرد،
راحتی، و زیر دست پارچه ، بسیار با اهمیت تر گردیده است و تلاش براي توسعه و ایجاد الیاف جدید و
ساختارهاي اصلاح شده بیشتر مورد توجه قرار گرفته است . از سوي دیگر، خواص نخهاي ریسیده شده
که با استفاده از تکنولوژي هاي مختلف و گوناگون ریسندگی تولید شده اند نیز به منظور تعیین تناسب
آنها جهت استفاده در حوزه هاي خاص مورد توجه بوده است . پارچه هاي سبک وزن پوشاك از شهرت
خاصی برخوردار هستند زیرا موجبات راحتی مردم را، در انجام فعالیت هاي فیزیکی روزانه با جلوه اي
خاص فراهم می کنند . پارچه هایی که از مخلوط پشم تولید شده اند، می توانند راحتی خوبی براي بدن
ارائه کنند و بیشتر به منظور استفاده در تمام طول سال لمس شوند.
مقاومت سایش ی یکی از مهمترین خواص پارچه هاي مورد استفاده در پوشاك می باشد . پارچه ها در
طول استفاده دائما در معرض اصطکاك خواه میان یکدیگر و یا در برابر اشیاي معمولی زندگی روزمره
قرار می گیرند . الیاف و ساختارهاي منسوجات در طی زمان تحت اثر سایش قرار می گیرند، و از این
میان، بعضی از آنها بیشتر از سایرین در معرض سایش قرار می گیرند که این در نتیجه طبیعت
منسوجات می باشد . به همین دلایل، هنگامی که به تعریف و توضیح پارامترهاي کیفی پارچه ه ا پرداخته
می شود ، مقاو مت سایشی همیشه مورد توجه می باشد ، به همین دلیل براي پارچه هاي فاستونی که
پوشش رو محسوب می شوند، ضرورت دارد که پارچه اي کم پرز با ظاهري زیبا تولید شود.

تعداد صفحات: 75

قیمت: شش هزار تومان

 

 

پشتیبانی سایت :              [email protected]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *