پایان نامه ارشد مهندسی شیمی: مطالعه مخاطرات واحدهای اوره و آمونیاک

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی

با عنوان : مطالعه مخاطرات واحدهای اوره و آمونیاک

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصيلات تكميلي
“M.SC” سمينار براي دريافت درجه كارشناسي ارشد
مهندسي شيمي- طراحي فرايند
عنوان :
مطالعه مخاطرات واحدهاي اوره وآمونياك

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكيده :
ايمني نقش مهمي را در تمامي مراحل طراحي فرايندهاي شيميايي ايفا مي كند. به منظور حصول اطمينان از
مسائل مربوط به ايمني و محيط زيست و همچنين به حداقل رساندن تغييرات آتي در فرايند، مسأله ايمني بايد
در فازهاي اوليه طراحي مورد توجه قرار گيرد.
نقطه شروع براي برنامه ريزي جامع در مورد ايمني، تشخيص مخاطرات است. روش هاي زيادي از قبيل چك
بدين منظور توسعه يافته اند. (HAZOP) ليست، بررسي ايمني، آناليز پرسش و آناليز مخاطرات و راهبري
دومين گام بعد از تشخيص مخاطرات، تحليل و اولوي تبندي پيامدهاي موجود به منظور ميزان حذف و يا
طبقه بندي مي گردد كه « ارزيابي خطر » كاهش اثرات آن م يباشد. اين دو گام تحت عنوان جام عتري به نام
گام اول جنبه كيفي آن را در بر گرفته و گام دوم بعد كَمي مسأله است. برخي از روش هاي معمول مورد
استفاده در ارزيابي مخاطرات عبارتند از :
.[1](FTA) و آناليز درخت خطا ( ETA) آناليز درخت رويداد ،(HAZAN) آناليز مخاطرات
هدف از اين سمينار مطالعه مخاطرات واحدهاي اوره و آمونياك مي باشد. واحدهاي اوره وآمونياك از
واحدهاي مهم صنايع پتروشيمي م يباشد و در كشور چندين واحد اوره و آمونياك در حال كار و چندين
واحد در حال ساخت مي باشند.
بررسي مخاطرات اين واحدها از اهميت خاصي برخوردار است. در اين سمينار به مخاطرات عمده از قبيل
آتش، انفجار و انتشار گازهاي سمي در اين واحدها پرداخته خواهد شد.

مقدمه
صنايع شيميايي و پتروشيمي اغلب با مواد شيميايي خطرزا و واحدهاي عملياتي تحت شرايط دما و فشار
بالا نظير راكتورها، تانك هاي ذخيره و … سر و كار دارند. بنابراين احتمال وقوع حوادثي مثل آتش سوزي،
انفجار و نشت مواد سمي در اين واحدها وجود دارد. اين حوادث ممكن است به علت اشكالات فرايندي،
نقص دستگاه ها و يا خطاهاي انساني ايجاد گردد. رشد صنايع در كنار رشد جمعيت انساني نه تنها باعث
تكرار حوادث بلكه موجب افزايش خسارات ناشي از آ نها نيز شده است. علاوه بر مسائل ناشي از خسارات
و عقب ماندن در ميدان رقابت جهاني، عوامل ديگري نيز وجود دارد كه در جلب توجه به مسأله ايمني
ايجاد انگيزه مي كند. يكي از مهمترين اين عوامل، جنبه هاي وجداني و اخلاقي مسأله است. آمار حوادث
بيشماري كه منجر به فاجعه و به خطر افتادن جان كارگراني كه در داخل و يا مردمي كه در اطراف
زندگي مي كنند، شده است حاكي از اين است كه مسأله ايمني اهميت دارد و بايد به فكر راهي براي فرار،
كنترل و يا رفع مخاطرات بود.
براي حفظ ايمني ابتدا بايد مخاطرات بالقوه را شناخته و مهمترين آ نها را تعيين نمود و سپس راهي
براي مقابله با آن ها پيدا نمود. بنابراين بحث و بررسي در مورد مخاطرات فرايند دو جنبه دارد. نخست
شناخت و معلوم كردن مخاطرات يعني فهميدن اين مسأله كه در يك واحد صنعتي يا يك فرايند چه
خطراتي بالقوه وجود دارند و دوم روش هاي ارزيابي آن ها به منظور تعيين ميزان حذف آن ها و يا محافظت
جان انسان ها در مقابل آن ها.
چون هر روشي براي برآورد خطرها .« ميزان فرار از مخاطرات » : يكي از بهترين تعاريف ايمني عبارتست از
داراي محدوديت خاص خود مي باشد و كليه خطرات، علت ها و پيامدها را پوشش نم يدهد به همين
.[ به منظور نسبي بودن ايمني استفاده شده است[ 1 « ميزان » منظور از كلمه
موضوع اصلي اين سمينار مطالعه مخاطرات واحدهاي ا وره و آمونياك اعم از آتش، انفجار و نشت مواد
سمي با استفاده از يكي از تكنيك هاي رايج جهت مطالعه مخاطرات م يباشد. آنچه در اين سمينار آمده
است:
اين سمينار شامل شش فصل مي باشد كه در فصل اول به كليات ايمني و مخاطرات فرايندي مي پردازد،
در فصل دوم روش ها و تكنيك هاي ارزيابي مخاطرات بررسي م يگردد، در فصل سوم روش تجزيه وتحليل
به تفضيل بيان مي شود، در فصل چهارم شرح فرايند آمونياك و اوره و همچنين (PHA) مقدماتي خطر
واحد PHA مخاطرات مواد شيميايي آن مورد مطالعه قرار مي گيرد، در فصل پنجم نتايج مطالعات
آمونياك و اوره گزارش مي شود و در نهايت در فصل ششم بحث و نتيجه گيري اين مطالعات ثبت مي گردد.

تعداد صفحات: 140

قیمت: شش هزار تومان

 

پشتیبانی سایت :              [email protected]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *