پایان نامه ارشد مهندسی شیمی فرآیند: ارزیابی و ارتقای قابلیت اطمینان و در دسترس بودن یک واحد صنعتی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی طراحی فرایند

با عنوان : ارزیابی و ارتقای قابلیت اطمینان و در دسترس بودن یک واحد صنعتی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد تهران جنوب

دانشكده تحصيلات تكميلي

“M.Sc” پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد

مهندسي شيمي – طراحي فرآيند

عنوان:

ارزيابي و ارتقاي قابليت اطمينان و در دسترس بودن يک واحد صنعتي

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكيده

صنايع نفت، گاز و پتروشيمي ايران تا حد زيادي از اين روشها و كاربردهاي آنها بيبهره هستند. بدين منظور، روش شبيه سازي اتفاقي  مونت كارلو جهت ارزيابي قابليت اطمينان و در دسترس بودن يك واحد تقويت فشار انتقال گاز پياده سازي شد. از آنجايي كه طرح جديدي براي آرايش واحدهاي كمپرسور و ساير تجهيزات مربوطه براي احداث در ايستگاه هاي جديد توسط طراحان و سازندگان پيشنهاد گرديده است، لذا جهت ارزيابي اين طرح جديد و مقايسه آن با طرح هاي موجود آرايش ايستگاه، هر دو آرايش با استفاده از روش مونت كارلو شبيه سازي گرديدند. نتيجه اي كه به دست آمد اين بود كه طرح آرايش جديد تا حد زيادي به خرابي تجهيزات حساس بوده و همين امر موجب كاهش ظرفيت آن در خرابيهاي كوچك ميگردد. در دسترس بودن اين طرح جديد، تقريباً ۵ درصد كمتر از طرح سنتي و رايج است كه اين امر ميتواند هشداري براي طراحي واحدهاي مشابه با حساسيت بالا گردد.

مقدمه

در هر جامعه مدرن، مهندسان و مديران فني مسؤول برنامه ريزي، طراحي، ساخت و بهره برداري از ساده ترين تا پيچيده ترين سيستم هاي مهندسي هستند. از كار افتادن اين سيستمها موجب وقوع اختلال در سطوح مختلفي ميشود و ميتواند حتي به عنوان تهديدي شديد براي جامعه و محيط زيست نيز تلقي شود. از اين رو مصرف كنندگان و به طور كلي مردم جامعه انتظار دارند كه سيستمها پايا، اطمينان بخش و ايمن باشند. بنابراين، به عنوان يك پرسش اساسي چنين مطرح است كه قابليت اطمينان سيستم در طول عمر كاري آينده اش چه ميزاني است و ايمني آن چقدر است؟ اين پرسشي است كه بخش هايي از آن را ميتوان با ارزشيابي و كميت سنجي قابليت اطمينان پاسخ گفت.

شيوه هاي ارزيابي قابليت اطمينان از نظر تاريخچه پيدايش، در ابتدا در ارتباط با صنايع هوافضا و كاربردهاي نظامي شكل گرفت، ولي سريعاً توسط ساير صنايع، مانند صنايع هسته اي كه تحت فشار شديدي جهت تضمين ايمني و قابليت اطمينان راكتورهاي هسته اي در تأمين انرژي الكتريكي ميباشند و يا صنايع فرآيندي مانند صنايع فولاد و صنايع شيميايي كه هر ساعت از توقف آنها به علت وقوع معايب، ميتواند موجب تحميل خسارت هاي بزرگ مالي و جاني و آلودگي محيط زيست شود، مورد توجه و كاربرد قرار گرفت. اگر چه لازم به تذكر است كه در تمام اين زمينه ها شاهد وقوع مسايل و مشكلات شديدي در سال هاي اخير بودهايم. از جمله حادثه اي كه در صنايع هوافضا در سال 1986 براي فضاپيماي چلنجر پيش آمد و همچنين حادثه هاي ديگر مربوط به برخي هواپيماهاي تجاري و مسافربري؛ در صنايع هسته اي، حادثه هاي نيروگاه چرنوبيل (1986) و جزاير سه مایلی (1979)، در تأمين انرژي الكتريكي، خاموشي شهر نيويورك (1977)، در صنایع شيميايي، حادثه هاي فيلكسبرو (1974)، سوسو (1976)، بوپال (1984) و بسیاری از حوادث ديگر، كه در تمام اين رخدادها، علاوه بر خسارت هاي سنگين مالي، خسارت هاي چشمگير و شديدي بر سلامتي افراد جامعه و محيط زيست تحميل شد.

اين رخدادها به ويژه فشار فزايندهاي براي لزوم توجه به ارزيابي قابليت اطمينان، ايمني و احتمال خطر ايجاد كرده است. در اينجا اساساً دو بحث مطرح است: يكي تحت عنوان مخاطره كه صرفاً از نظر شدت قابل تقسيم بندي ميباشد و ديگري تحت عنوان ريسك كه علاوه بر شدت خطر احتمال وقوع آن را نيز مورد توجه قرار ميدهد. شيوه هاي ارزيابي قابليت اطمينان اصولاً بر محور ارزيابي احتمال خطر استوار است و لذا هر دو جنبه شامل شدت خطر و همچنين احتمال وقوع آن به حساب مي آيند. اين شيوه ها كاربردهاي وسيعي يافته است و در تمام زمينه هاي ديگر كه اثرات اقتصادي و اجتماعي بر نقص عملكرد مترتب است، مورد استفاده قرار ميگيرد كه از جمله صنايع انرژي، صنايع شيميايي، صنايع فولاد، شيشه، صنايع اتومبيل و نظاير آنها را ميتوان نام برد.

روشن است كه عموم مهندسان بايد از مفاهيم اساسي و بنيادي كاربرد شيوه هاي ارزيابي قابليت اطمينان آگاه باشند؛ زيرا كه قوانين امروز، طراحان، تأمين كنندگان مواد و تجهيزات و نيز پيمانكاران و سازندگان را مسؤول خسارتهاي وارده بر مصرف كنندگان، به سبب بروز معايب ميشناسد. البته لازم به ذكر است كه ارزيابي قابليت اطمينان بحث چندان جديدي نيست، زيرا كه مهندسان همواره به طراحي، ساخت و بهره برداري سيستمهايي كه نسبتاً عاري از اشكالات و معايب باشد، علاقمند بوده اند. سابق بر اين، قابليت اطمينان بر مبناي تحليلهاي كيفي از سوابق و تجربيات در طراحي و بهره برداري حاصل ميشد، ولي اين روش هميشه به عنوان قضاوت مهندسي مورد ترديد و غير قابل اتكا و نامناسب بوده است.

قابليت اطمينان ، يك مشخصه ذاتي از هر سيستم است و لذا يكي از پارامترهاي طراحي محسوب ميشود كه همواره بايد در طي فرآيند طراحي به عنوان يكي از معيارهاي مهم آن مورد توجه قرار گيرد. بنابراين براي حصول اين امر، نياز به كميت سنجي قابليت اطمينان ميباشد. مفاهيم كيفي مانند اين كه “اين سيستم دچار از كار افتادگي نخواهد شد” و يا “اين سيستم بسيار قابل اطمينان است” و يا اين كه “سيستم (الف) قابل اطمينان تر از سيستم (ب) است”، به هيچ وجه معناي تكنيكيِ قابل ارزيابي را به دست نميدهند. اگر چه از سمت ديگر، اين هم يك اشتباه است كه قضاوتهاي مهندسي را صرفاً با اعداد و ارقام مبينِ قابليت اطمينان جايگزين نمود. زيرا در نهايت، اين قضاوتها هستند كه مبناي انجام عملي را تشكيل ميدهند. علاوه بر اين، توجه شود كه شاخص هاي عددي قابليت اطمينان براي نشان دادن اين است كه:

1- چگونه يك سيستم از كار مي افتد؟

2- عواقب از كار افتادن سيستم چيست؟

3- ارتباط ميان كيفيت و هزينه سرمايه گذاري و مسايل اقتصادي چگونه است؟

با وجود اين آگاهي ها، ميتوان به طرحهايي كه توجيه اقتصادي بهتري داشته باشند و از نظر مشخصات تكنيكي و بهره برداري مناسب تر هستند، دست يافت. ارزيابي هاي كمي به ويژه در ارتباط با دو هدف ( ۱) و ( ۲) در بالا، ميتواند به كار برود:

– ارزيابي عملكردهاي گذشته

– پيش بيني عملكردهاي آينده

ارزيابي عملكردهاي گذشته، به دفعات توسط بسياري از شركت ها و مؤسساتي كه پيش بيني عملكرد آينده در برنامه كارشان نيست هم صورت ميگيرد. محاسن ارزيابي عملكردهاي گذشته عبارتند از:

– شناخت نواحي ضعيفي كه نياز به تقويت و يا اصلاح دارد؛

– شناخت روند علمي رخدادها و حوادث؛

– تعيين شاخص براي حالت موجود كه مبنايي براي هدايت به مقادير قابل قبول در آينده قرار گيرد؛

– فراهم شدن شرايط، براي تحليل حساسيت پارامترهاي طراحي.

پيش بيني عملكرد آينده، نياز به ارزيابي عملكردهاي گذشته است و لذا ضرورتاً اطلاعات آماري مورد نياز ميباشد. پيش بيني مشخصات عملكرد يك سيستم، محاسن ذيل را در بردارد:

– چگونگي عملكرد انتظاري مشخص ميشود؛

– منافع انتخاب طرح هاي مختلف تعيين ميشود؛

– تأثير سياست هاي نگهداري و كاربري معلوم ميشود.

تعداد صفحه : 107

قیمت : شش هزار تومان

 

پشتیبانی سایت :              serderehi@gmail.com