پایان نامه ارشد مهندسی شیمی: بررسی آنالیز پیامد تانک آمونیاک پتروشیمی کرمانشاه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی

با عنوان : بررسی آنالیز پیامد تانک آمونیاک پتروشیمی کرمانشاه

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصيلات تكميلي
“M.SC” پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد
مهندسي شيمي- طراحي فرايند
عنوان :
بررسي آناليز پيامد تانك آمونياك پتروشيمي كرمانشاه

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكيده

ايمني نقش مهمي را در تمامي مراحل طراحي فرايندهاي شيميايي ايفا مي كند. به منظور حصول اطمينان از مسائل مربوط به ايمني و محيط زيست و همچنين به حداقل رساندن تغييرات آتي در فرايند، مسأله ايمني بايد در فازهاي اوليه طراحي مورد توجه قرار گيرد.

همان طور كه مي دانيم آمونياك گاز بسيار سمي بوده و درمجاورت با هوا يك تركيب انفجاري را به وجود مي آورد. از طرفي وجود شرايط عملياتي فشار و دماي بسيار بالا در واحد توليد آمونياك، پتانسيل ايجاد خطر را افزايش مي دهد. تمام اين عوامل حاكي از با اهميت بودن مسأله ايمني و بررسي مخاطرات فرايندي اين واحد است.

براي مديريت ريسك واحدهاي فرايندي، پس از شناسايي و ارزيابي مخاطرات، علاوه بر محاسبه احتمال رخداد حوادث نامطلوب نياز به محاسبه شدت تأثير و عواقب مخاطرات موجود م يباشد تا در مرحله ارزيابي ريسك مورد استفاده قرار گيرد. محاسبه شدت عواقب و پيامدهاي حوادث احتمالي تحت عنوان آناليز پيامد  شناخته مي شود. در حقيقت آناليز پيامد گام سوم از مراحل چهارگانه ارزيابي ريسك مي باشد.

هدف اصلي اين پروژه استفاده از روش هاي نوين آناليز پيامد جهت تحليل و شناسايي عواقب ناشي از رهايش، نشر، آتش و انفجار در مخزن نگهداري آمونياك مجتمع آمونياك و اوره كرمانشاه به كمك نرم افزار ALOHA مي باشد، كه عدم موقعيت مناسب درب خروجي و اضطراري مجتمع، موقعيت نامناسب قرارگيري مخزن آمونياك، ناايمن بودن اتاق كنترل مركزي و آزمايشگاه و روستاها و شهرهاي اطراف تا شعاع 10 كيلومتري از جمله نتايج اين آناليز مي باشد.

مقدمه

همه ساله به علت عدم توجه به نكات، مقررات و دستورالعمل هاي مربوط به ايمني و بازبيني هاي به موقع شاهد حوادثي در برخي از نقاط مختلف دنيا چه از بعد مالي، جاني و يا هر دو هستيم. در اين ميان شايد بزرگترين خسارات تاكنون گريبان گير صنايع به خصوص صنايع شيميايي بوده كه از آن ميان مي توان به حادثه بوپال هند اشاره نمود. اين نوع وقايع معمولاً از يك اشتباه به ظاهر كوچك و ساده از قبيل بستن و يا باز كردن يك شير به اشتباه، وارد شدن در داخل يك مخزن بدون مجو زهاي لازم، برچسب گذاري غلط روي مخازن و تجهيزات، ناخوانا بودن علائم و پارامترهاي انداز هگيري شده توسط ابزاردقيق و درنتيجه اتخاذ واكنش غلط و نابجا، استفاده ناصحيح از تانكرها در تخليه و يا پر نمودن مواد، عدم اطلاع اپراتورها از ميزان خطرات مواد شيميايي، و يا اتفاقاتي نظير جرقه هاي ناشي از الكتريسيته ساكن، لبريز شدن مخازن و تانكرها، پاره شدن شيلن گها، آزاد شدن گازهاي قابل انفجار در فضاهاي مسدود، شكسته شدن لوله ها، نشت مواد، گرفتگي مشعل ها، همچنين اشكالات پيچيده تر از جمله بروز برخي معايب در مراحل كار و عدم طراحي ايمن، خطاهاي سخت افزاري و نر مافزاري، استفاده از مواد نامناسب براي ساخت و در نتيجه ايجاد خوردگي، عدم توزيع صحيح مسئوليت بين افراد و… شروع مي شوند.

صنايع شيميايي و پتروشيمي اغلب با مواد شيميايي خطرزا و واحدهاي عملياتي تحت شرايط دما و فشار بالا نظير راكتورها، تانك هاي ذخيره و … سروكار دارند. بنابراين احتمال وقوع حوادثي مثل آتش سوزي، انفجار و نشت مواد سمي در اين واحدها وجود دارد. اين حوادث ممكن است به علت اشكالات فرايندي، نقص دستگاه ها و يا خطاهاي انساني ايجاد گردد. رشد صنايع در كنار رشد جمعيت انساني نه تنها باعث تكرار حوادث بلكه موجب افزايش خسارات ناشي از آ نها نيز شده است. علاوه بر مسائل ناشي از خسارات و عقب ماندن در ميدان رقابت جهاني، عوامل ديگري نيز وجود دارد كه در جلب توجه به مسأله ايمني ايجاد انگيزه مي كند. يكي از مهمترين اين عوامل، جنب ههاي وجداني و اخلاقي مسأله است. آمار حوادث بيشماري كه منجر به فاجعه و به خطر افتادن جان كارگراني كه در داخل و يا مردمي كه در اطراف زندگي مي كنند، شده است حاكي از اين است كه مسأله ايمني اهميت دارد و بايد به فكر راهي براي فرار، كنترل و يا رفع مخاطرات بود.

براي حفظ ايمني ابتدا بايد مخاطرات بالقوه را شناخته و مهمترين آ نها را تعيين نمود و سپس راهي براي مقابله با آن ها پيدا نمود. بنابراين بحث و بررسي در مورد مخاطرات فرايند دو جنبه دارد. نخست شناخت و معلوم كردن مخاطرات يعني فهميدن اين مسأله كه در يك واحد صنعتي يا يك فرايند چه خطراتي بالقوه وجود دارند و دوم روش هاي ارزيابي آن ها به منظور تعيين ميزان حذف آن ها و يا محافظت جان انسان ها در مقابل آن ها.

يكي از بهترين تعاريف ايمني عبارتست از: «ميزان فرار از مخاطرات». چون هر روشي براي برآورد خطرها داراي محدوديت خاص خود مي باشد و كليه خطرات، علت ها و پيامدها را پوشش نميدهد به همين منظور از كلمه «میزان» به منظور نسبي بودن ايمني استفاده شده است.
يكي از مهمترين مسايل كه در ايمني صنايع شيميايي مطرح است بحث اقتصادي بودن يا اقتصادي نبودن سرمايه گذاري براي ايمن بودن فرايند است. با توجه به محدود بودن بودجه و وجود حوادث محتمل زياد بايد توسط مديريت و ارزيابي ريسك به اولويت بندي آ نها پرداخت. چون ابعاد حادثه با احتمال وقوع آن در اكثر مواقع نسبت عكس دارد بهترين راه يك جا جمع نمودن ابعاد حادثه و احتمال وقوع آن است كه با مديريت ريسك به آن هدف مي توان رسيد.

همان گونه كه در شكل مشاهده مي كنيد جهت ارزيابي ريسك بايد مراحل زير را انجام دهيد:

1- شناسايي مخاطرات احتمالي فرايندي با استفاده از روش هاي تجزيه و تحليل مقدماتي خطر آناليز فهرست هاي جامع، آناليز پرسش و…

2- ارزيابي كيفي اين مخاطرات با تكنيك هايي مثل HAZOP

3- ارزيابي كمي اين مخاطرات با قوانين احتمالات مثل تحليل درخت خطا

4- بررسي اثر و عواقب حوادث نامطلوب احتمالي با روش آناليز پيامد

5- با مشخص شدن احتمال حوادث و شدت وقوع پيامد مي توان به ارزيابي ريسك پرداخت.

موضوع اصلي اين پروژه مرحله سوم آناليز ريسك يعني مطالعه و بررسي آناليز پيامد تانك آمونياك پتروشيمي آمونياك و اوره كرمانشاه (اعم از مدل سازي آتش، انفجار و پيامد نشت مواد سمي) مي باشد. آنچه در اين پروژه آمده است شامل كليات ايمني و مخاطرات فرايندي، شرح فرايند مخزن نگهداري آمونياك مجتمع آمونياك و اوره كرمانشاه، آناليز پيامد و روابط حاكم بر آن، مدل سازي پيامد تانك آمونياك مجتمع آمونياك و اوره كرمانشاه و در فصل آخر نتيجه گيري و پيشنهادات اين مدل سازي ارائه شده است.

تعداد صفحه : 159

قیمت : شش هزار تومان

 

پشتیبانی سایت :              [email protected]

6 فکر می‌کنند “پایان نامه ارشد مهندسی شیمی: بررسی آنالیز پیامد تانک آمونیاک پتروشیمی کرمانشاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *