پایان نامه ارشد برق قدرت : ورود و خروج اقتصادي واحدها در سيستم هاي قدرت تجديد ساختار يافته

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق

با عنوان : ورود و خروج اقتصادی واحدها در سیستم های قدرت تجدید ساختار یافته

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصيلات تكميلي
“M.Sc” پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد
مهندسي برق- قدرت
عنوان:
ورود و خروج اقتصادي واحدها در سيستم هاي قدرت تجديد ساختار يافته

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكيده
همراه با رشد سريع تكنولوژيهاي در حال تغيير صنعت برق منابع جديد توان كه به تكنولوژيهاي جديد ميپردازند وارد بازار ميگردند.لذا نياز مبرمي وجود دارد تا فعاليتها و تجربههاي بين المللي كه درزمينه مسأله برنامه ريزي ورودي وخروجي 1مدرن واحدها وجود دارد مورد بررسي وتحقيق بيشتر قرار گيرد.دراين پاياننامه سعي شده است تا يك بررسي كلي در زمينه مسأله UC و روشهاي حل متفاوت موجود و چگونگيفرمولبندي رياضي،زمينه عمومي تحقيق وتوسعه وپيشرفت طي سالهاي گذشته براساس مقاله ها و مراجع متعدد موجود صورت گيرد.

درمدارقرارگرفتن واحدهامسأله مهمي در عملكرد روزانه و طراحي سيستمهاي قدرت مي باشد.هدف UC مشخص كردن يك دسته بهينه ازواحدهاي توليدي،جهت سرويس دهي،درهردوره زماني برنامه ريزي(يك روز يا يك هفته) به منظور برآوره سازي تقاضاي سيستم ونيازهاي ذخيره درحداقل هزينه توليد،با توجه به يك دسته از محدوديتهاي بهره برداري بزرگ ميباشد. دراين مقاله ابتدا به معرفي مسأله درمدار قرارگرفتن واحدهاي نيروگاهي ولزوم وجوديك الگوريتم مناسب برايحل آن پرداخته مي شود..سپس الگوريتم ژنتيك وچگونگي به وجود آمدن آن وهمچنين نحوه اعمال اين الگوريتم به مسأله در مدارقرارگرفتن واحدها ،معرفي مي شود.در ادامه واحدهاي موجود در سيستم تست استاندارد  IEEE-RTS که شامل 32 واحد است را به صورت گروه ها و در قالب شش شرکت مستقل در نظر گرفته و با کمک الگوریتم ژنتیک، مسأله UC در دو محیط معروف در سیستم های تجدید ساختار شده، یعنی بازار اشتراکی و هیبرید حل خواهد شد.

مقدمه

حل مسئله UC در واقع يك مسأله تركيبي بهينه سازي با هر دو نوع متغير گسسته(درمدار قرارگرفتن UC حل مسأله واحدها) و پيوسته (سطوح توليد) ميباشدكه ميزان توليد براي هر يك از واحدهاي موجود درتركيب مور نظر با استفاده از پخش بار اقتصادی به دست می آید. پاسخ بهینه مسأله UC را می توان به وسیله یکایک شماري يا شمارش جامع همه تركيبات ممكن ازواحدها به دست آورد،ولي زمان اجراي اين روش توسط رايانه معمولا براي سيستمهاي عملي بينهايت بزرگ خواهد بودلذا اين روش، يعني روش شمارش جامع
روشي ناكارآمد درحل اين مسأله ميباشد.

با توجه به تغييرات زياد منحني بار روزانه شركت هاي برق ، بين ساعات اوج مصرف وساعات كم مصرف همواره مس أله بهينه س ازي به منظورصرفه جو يي مناسب در هزينه ها مطرح بوده ودراين راه رسيدن به يك روش بهينه سازي كارا ومناسب امري مهم و حياتي است .همانطوركه مي دانيم بار در ساعات مختلف شبانه روز تغيير مي كند، لذ ا در ساعاتي كه شبكه كم بار است ،روشهاي متفاوتي براي مدار قرار گرفتن واحدهاي مستع د توليد انرژي ا لكتريكي براي تامين بار وجود دارد ،كه پيدا كردن تركيبي از واحدهاي توليد انرژي الكتريكي كه اقتصادي ترين حالت بوده ودر ضمن م حدوديتهاي مربوط به اين واحدهاوسيستم قدرت را برآورده ساز د به عنوان هدف براي حل مسأله مي باشد.البته با توجه به پيدايش تغييراتي كه درساختا ر سيستم قدرت ودر دهههاي اخير به دليل تجديد ساختا ر به وجود آمده است ، اين هدف ميتواند دستخوش تغييراتي شود.

دربيشتر سيستمهاي قدرت به هم پيوسته،توان مورد نياز بيشتر به وسيله واحدهاي حرارتي تامين مي شود چند استراتژ ي عملياتي جهت تامين تقاضاي مورد نياز وجود دارد كه بطور ساعت به ساعت در طول شبانه روز تغيير مي كند.ترجيح داده مي شود كه از استراتژي بهره برداري بهينه يا زير بهينه بر اساس معيارهاي اقتصادي استفاده كنيم .به عبارت ديگر يك معيار مهم در بهره برداري از سيستم قدرت اين است كه تأمين تقاضاي باردرحداقل هزينه سوخت با استفاده ازيك تركيب بهينه از نيروگاههاي متفاوت باشد.

بعلاوه به منظور تهيه توان الكتريكي با كيفيت بالا براي مشتريان به روشي اقتصادي و ايمن ،برنامه ريزي تولید (UC) واحدهای حرارتی باید به عنوان یکی از بهترین گزینه ها مورد توجه قرار گیرد. لذا اثبات ميگردد كه برنامه ريزي توليد بهينه سيستم هاي حرارتي با توجه به محدوديتهاي بهره برداري منجر به يك صرفه جويي بزرگ درشركتهاي برق مي گردد. بنابراين هدف كلي مسأله برنامه ريزي توليد واحدها حداقل كردن هزينه بهره برداري كل سيستم با رعايت همه قيود و محدوديتها و نيل به يك سطح قابليت
اطمينان معين ميباشد.

تعداد صفحه : 100

قیمت : شش هزار تومان

 

پشتیبانی سایت :       

        serderehi@gmail.com

545 فکر می‌کنند “پایان نامه ارشد برق قدرت : ورود و خروج اقتصادي واحدها در سيستم هاي قدرت تجديد ساختار يافته