پایان نامه ارشد مهندسی برق با موضوع طراحی خودکار مدارهای آنالوگ

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق

با عنوان : طراحی خودکار مدارهای آنالوگ

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

 دانشگاه آزاد اسلامي

واحد تهران جنوب

دانشكده تحصيلات تكميلي

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد “M.Sc”

مهندسي برق – الكترونيك

عنوان :

طراحي خودكار مدارهاي آنالوگ

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چكيده:

در اين پايان نامه يك روش طراحي خودكار مدارهاي آنالوگ ارائه گرديده است. اين روش شامل انتخاب توپولوژي، طراحي ، توليد مدار و تصحيح مدار ميباشد. در مرحله انتخاب توپولوژي، از منطق فازي بعنوان يك ديدگاه مطرح در موضوعات مربوط به تصميمگيري، كمك گرفته شده است. در فاز طراحي و توليد مدار، نگرش سلسله مراتبي جهت مديريت موثر روند طراحي و اندازه مستدل كتابخانه بكار گرفته شده است. با يك سازمان سلسله مراتبي، امكان پوشانيدن محدوده وسيعي از مشخصههاي طراحي، در تعداد كمتري از ساختارهاي مدار ميسر ميشود، زيرا ممكن است يك زيرمدار در تعداد زيادي از سيستمهاي متفاوت بكار رفته باشد. در بخش تصحيح مدار، روش تصحيح جديدي مبتني بر منطق فازي و نگرش استدلال كيفي تعميم يافته پيشنهاد شده است. روش تصحيح جديد ارائه شده، مبتني بر نوعي از استدلال بشري ميباشد كه منطق فازي نيز جهت بيان اين نوع از استدلال بكار گرفته شده است. تاكيد اصلي اين روش بر ميزان تغييرات ميباشد. در روند تصحيح ارائه شده علاوه بر علامت تغييرات، ميزان تغييرات نيز مد نظر ميباشد كه اين روش، بهينه گشتن عمل تصحيح و كاهش قابل توجهي از هزينه محاسبات را در بر خواهد داشت.

مقدمه :

خودكارسازي طراحي آنالوگ، يكي از مهمترين موضوعات در طي روند پيشرفت الكترونيك مدرن ميباشد. در دهههاي اخير، وقوع انقلاب ديجيتال منجر به جايگزين گشتن توابع آنالوگ با معادلهاي ديجيتالي شده است. با اين روند سريع به نظر ميرسد همه چيز در دنياي كاملا˝ ديجيتالي ، تسخير ميگردد. محدوديت اساسي در اين مهاجرت از دنياي آنالوگ، طبيعت آنالوگ دنياي واقعي است. آنالوگ يك تكنولوژي لازم در فصل مشترك محيط خارجي با پردازش سيگنال ديجيتال است. بعلاوه مدارهاي آنالوگ اخيرا˝ همانند مسير اصلي از سيستمهاي مداري، مورد توجه دوباره محققين گشتهاند. بعنوان مثال پردازشگرهاي سيگنال آنالوگ، در كاربردهايي كه مساحت، توان و عملكرد فركانس بالا مورد نظر ميباشد، عملكرد بهتري نسبت به همتاهاي ديجيتالي خود دارند .

همزمان با پيشرفت حوزه ديجيتال، تلاشهاي زيادي نيز در زمينه طراحي خودكارسازي آنالوگ صورت پذيرفته است 1 -6[ ]. يكي از بحثهاي اساسي در طراحي سيستمهاي آنالوگ، كاهش زمان چرخه طراحي جهت افزايش بازدهي ميباشد. در واقع به علت پيچيدگي ذاتي فرآيند طراحي آنالوگ، تبادل تحقيقات به صنعت نيز بعنوان يكي ديگر از مشكلات اين حوزه مطرح است .

محققين روشهاي خودكارسازي آنالوگ را به دو مقوله بسط دادهاند. مقوله اول، روشهاي مبتني بر بهينه- سازي ميباشد -12 ]6]. اين روشها، مجموعهاي از محدوديتهاي عملكرد را كه به كمك مصالحههاي پيچيده مشخص شدهاند، بهينه ميكنند و شبيهساز مدار، در حلقه داخلي موتور بهينهسازي تعبيه شده است. اين سازوكار براي اهداف تنظيم شونده در مدارها، تقريبا˝ طراحي خوبي محسوب ميشود. اين تكنيكها نيازمند تكرارهاي زيادي جهت تنظيم اندازه ترانزيستورها ميباشند و موتور بهينه سازي بايد عملكرد متناظر با هر تكرار را ارزيابي نمايد. اين روند بسيار زمانبر و داراي حجم محاسباتي بالا ميباشد.

مقوله دوم، روشهاي مبتني بر معادلات هستند ]2-5[ ، كه بر فرآيند معكوس تكنيك تحليل مدار مبتني ميباشند. از آنجائيكه اندازهگذاري مدار بصورت محاسبات رياضي انجام ميشود، فرآيند خودكارسازي بسيار سريعتر است درحاليكه دقت به علت تقريبها و معادلات ساده شده به خوبي مقوله اول نيست.

 ابزار خودكار طراحي آنالوگ پيشنهاد شده در اين پاياننامه مبتني بر معادلات و دانش تجربي طراحي ميباشد و از منطق فازي و استدلال كيفي جهت خودكار نمودن بخشهاي مختلف روند طراحي كمك گرفته شده است. چهارچوب كلي ابزار طراحي در شكل زير نشان داده شده است.

همانگونه كه مشاهده ميشود، اين چهارچوب شامل پنج بلوك است كه بلوك اول، ورودي ميباشد. ورودي ابزار، مربوط به مشخصههاي مطلوب عملكردها است كه توسط بلوك دوم، انتخاب توپولوژي، دريافت ميگردد. در ابزار طراحي خودكار پيشنهادي در اين پاياننامه، جهت انتخاب توپولوژي از منطق فازي كمك گرفته شده است كه مراحل اين فرآيند در شكل نمايش داده ميشود. نتيجه اين بلوك، ساختار اوليه طراحي ميباشد كه توسط بلوك بعدي دريافت ميگردد.

 

خش توليد مدار، قسمت مهم طراحي محسوب ميشود كه مدار را با توجه به ساختار انتخاب شده، طراحي ميكند. رويه كلي طراحي مبتني بر معادلات ميباشد كه مدار اندازهگذاري شده، در نهايت شبيهسازي ميشود. بنابراين روند طراحي در مقايسه با ابزارهايي كه يك شبيهساز در هر چرخه طراحي تعبيه شده است، بسيار سريع ميباشد. كتابخانههاي بلوكهاي ساخت و معادلات طراحي، بخش توليد مدار را حمايت ميكنند. نگرش سلسله مراتبي جهت مديريت موثر روند طراحي و اندازه مستدل كتابخانه بكار گرفته شده است .

بخش آخر تعبيه شده در بلوك توليد مدار سيستم طراحي خودكار، شبيهسازي ميباشد. شبيهسازي مداري جهت ارزيابي اينكه به تمام مشخصههاي مورد نظر دست يافتهايم، انجام ميگيرد. اگر نتايج حاصل از طراحي مدار در مقايسه با نتايج بدست آمده از شبيهسازي قابل قبول براي طراح باشند، اين نتايج وارد بلوك خروجي ميگردند در غير اينصورت مدار وارد فاز تصحيح ميگردد.

تعداد صفحات: 102

قیمت: شش هزار تومان

 

 

پشتیبانی سایت :       

        serderehi@gmail.com

102 فکر می‌کنند “پایان نامه ارشد مهندسی برق با موضوع طراحی خودکار مدارهای آنالوگ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *