پایان نامه ارشد زبان و ادبیات فارسی: ادبيات زنانه در آثار (ميرزاده عشقي، ايرج ميرزا، عارف قزويني)

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته ادبیات فارسی

گرایش :زبان و ادبيات فارسي

عنوان : ادبيات زنانه در آثار (ميرزاده عشقي، ايرج ميرزا، عارف قزويني)

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد كاشان

پايان نامه كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي

عنوان:

ادبيات زنانه در آثار (ميرزاده عشقي، ايرج ميرزا، عارف قزويني)

استاد راهنما:

دكتر سعيد خيرخواه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

مقدمه. 1

فصل اول: كليات… 2

1-1- بيان مسأله. 3

1-2- اهميت و ضرورت تحقيق.. 3

1-3- پيشينه تحقيق.. 3

1-4- اهداف تحقيق.. 3

1-5- سوالات تحقيق.. 4

1-6- فرضيه تحقيق.. 4

فصل دوم:  نگاهي به موقعيت و جايگاه زن. 5

2-1- بخش اول. 6

2-1-1- نگاهي به جايگاه زن در ايران پيش از اسلام. 6

2-1-2- حقوق و اختيارات زنان در عصر هخامنشيان. 8

2-1-3- ازدواج و زناشويي در ايران باستان. 9

2-1-4- ازدواج با محارم. 9

2-2- زن در مادر سالاري يا مادر شاهي.. 10

2-2-1- انواع ازدواجهاي ساساني.. 13

2-5- طلاق زن در ايران باستان. 14

2-3- سيماي زن در شاهنامه فردوسي.. 15

2-4- زن در اساطير ايران. 18

2-4-1- اسطوره­هاي اهورايي.. 18

2-4-2- اسطوره­هاي اهريمني.. 19

بخش دوم: جايگاه زن در اسلام. 21

2-2-1- جايگاه زن در اسلام. 22

2-2-2- زن در قرآن. 24

2-2-3- زنان صدر اسلام. 31

2-2-4- زن از نقطه نظر انديشمندان. 34

2-2-5- فلسفه اسلام درباره حقوق خانوادگي.. 35

2-2-6- مهر و نفقه. 39

2-2-7- علل پيدايش چند همسري.. 41

2-2-8- اشكالات و معايب چند همسري.. 41

بخش سوم: زن از نگاه فرهنگ غرب… 42

3-1- زن از نگاه فرهنگ غرب… 43

2-3-1- فمينيسم و سابقه آن. 43

2-3-2- خود آگاهي فمينيستي.. 46

2-3-3- زنان و جايگاه زنان در جامعه كهن بدوي.. 48

2-3-4- نظرات انگلس در مورد ويژگي هاي جامعة بدوي.. 48

2-3-5- زن از ديدگاه سفرنامه نويسان فرنگي.. 51

بخش چهارم:  جايگاه زن در عصر مشروطيت (نگاهي گذرا به موقعيت اجتماعي، فرهنگي و ادبي زن در نهضت مشروطه) 53

2-4-1- جايگاه زن در عصر مشروطيت (نگاهي گذرا به موقعيت اجتماعي، فرهنگي و ادبي زن در نهضت مشروطه) 54

2-4-2- نگاهي گذرا به مسائل زنان در عصر مشروطه. 58

2-4-3- تصوير زن در شعر شاعران مشروطه. 69

فصل سوم: ادبيات مشروطه. 74

3-1- مقدمه: ادبيات عصر مشروطه. 75

3-1-1- ويژگي هاي شعر دوره مشروطه. 75

3-1-2- موج هاي شعري در دوران مشروطه. 75

3-1-3- حوزه­هاي مختلف شعري.. 76

3-2- مروري بر زندگي نامه ميرزاده عشقي.. 78

3-3- مروري بر زندگي نامه ايرج ميرزا 83

3-4- مروري بر زندگي نامه عارف قزويني.. 87

3-4-1- شعر و تصنيف عارف… 88

فصل چهارم: پیکره اصلی ـ متن اصلی.. 91

بررسی جایگاه زن در آثار شاعران عصر مشروطه .

4-1- مقدمه. 92

4-2- بخش اول: زن در شعر ميرزاده عشقي.. 94

4-3- بخش دوم: زن در شعر ايرج ميرزا 120

4-4- بخش سوم: زن در شعر عارف قزويني.. 145

فصل پنجم: برآيند نتيجه گيري و تحليل كلي نظرات سه شاعر و مقايسه آنها 167

5-1- برآيند نظرات مثبت يا منفي ميرزاده عشقي در باب زن. 168

5-2- برآيند نظرات مثبت يا منفي ايرج ميرزا در باب زن. 170

5-3- برآيند نظرات مثبت يا منفي عارف قزويني در باب زن. 172

5-4-  نتيجه گيري و مقايسه نظرات سه شاعر در مورد زن. 174

فهرست واژگان: 175

فهرست اعلام: 177

فهرست منابع و مآخذ. 183

Abstract 186

چكيده:

رساله حاضر ضمن معرفي جايگاه زنان و بررسي شخصيت آنان در ايران باستان، در عصر هخامنشيان، ساساني، اسلام، غرب و عصر مشروطيت مي­كوشد تا جايگاه ادبيات زنانه را در شعر عصر مشروطيت و در ديوان شاعران (ميرزاده عشقي، ايرج ميرزا، عارف قزويني) تبيين كند و در قالب مباحثي جداگانه به بررسي نقش زن در اساطير ايران باستان و متون كهن مبادرت مي­كند همچنين در حاشيه­ي بررسي اشعار شاعران به بررسي جنبه­ هاي نگرش زن سالارانه، فمينيسم، ستايش و نكوهش بانوان، حضور گرم و گستردة آنان همپاي مردان پرداخته، و حقوق زنان و نقش آنان در تحولات عصر مشروطه به تصوير كشيده شده است.

مقدمه
در فرهنگ واژگان زبان فرانسه (femme) به معناي موجود انساني با جنسيت مونث يعني زن است ريشه­ي اين كلمه، لاتين بوده (femmena) خوانده مي­شود.

در فرهنگ (Robert) اين كلمه اين گونه توصيف شده است: موجودي انساني كه كودك را در خود پرورش داده و به دنيا تقديم مي­كند؛ كلمات ديگر از خانواده اين كلمه كه از زبان لاتين وارد زبان فرانسه شده­اند عبارت­اند از:

(femmelle) با ريشه­ي لاتيني (femininus) به معني خصوصيات زنانه.

نشانه­هاي فمينيسم در شعر و ادبيات فارسي بسيار است اما نگاه فمينيستي به زن در عصر مشروطيت بيشتر به چشم مي­خورد شاعران عصر مشروطه كه به دنبال تجدد و زن سالاري و زن مداري بودند. مايل بودند زن را با آزادي عمل و نوگرايي آشنا كنند و حقوقي كه از او گرفته شده است به او برگردانند.

هدف بنيادين از اين پژوهش، بررسي شخصيت زنان از ديدگاه­هاي مختلف (زن سالارانه، تحقير، ستايش زنان و زن گرايي) است زنان در گذشته­هاي دور صاحب جايگاهي والا بوده­اند كه با گسترش مرد سالاري از اين مقام رفته رفته كاسته مي­شود و اين سير نزولي در انديشه و آثار ادبي ما هم نفوذ كرده و تأثير مي­گذارد. زناني شجاع، كارآمد و زيرك كه هم در امور اجتماعي و سياسي و هم در همسرداري و تربيت فرزند فعال بوده­اند.

تعداد صفحه : 195

14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :              serderehi@gmail.com