پایان نامه ارشد رشته کشاورزی : بررسی اثر غلظت های مختلف متانول بر شاخص های فیزیولوژیکی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی گرایش فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی ، ادویه ای و عطری

با عنوان : بررسی اثر غلظت های مختلف متانول بر شاخص های فیزیولوژیکی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

 دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان نامه کارشناسی ارشد باغبانی- گرایش فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی ، ادویه ای و عطری

عنوان :

بررسی اثر غلظت های مختلف متانول بر شاخص های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی اسطوخودوس

استاد راهنما :

دکتر علیرضا لادن مقدم

استاد مشاور :

دکتر حسین افشاری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکيده 1

مقدمه. 2

1-1- مشخصات گياه 3

1-2- نيازهاي اکولوژيکي 5

1-3- تناوب کاشت 6

1-4- مواد و عناصر غذايي مورد نياز 6

1-5- آماده سازي خاک  7

1-6- سازگاري 7

1-7- تاريخ و فواصل کاشت  8

1-8- روش کاشت (تکثير) 8

1-9- مراقبت و نگهداري 11

1-10- برداشت محصول. 11

1-11-جمع آوري بذر. 12

1-12- فراوري.. 12

1-13- فناوري تقطير و استخراج اسانسها 13

1-14- اثر روش خشک کردن روي مقدار و ترکيبهاي اسانس گياه اسطوخودوس… 14

1-15- ترکيبات اصلي تشکيل دهندهي اسانس اسطوخودوس… 15

1-16-کاربرد. 15

1-17- فتوسنتز. 16

1-18- نمو و ساختار كلروپلاست… 16

1-19- رنگيزه‌ها 17

1-20-پروتئين‌ها 18

1-21- سيستم‌هاي غشايي.. 18

1-22- مكانيسم‌ فتوسنتز. 19

1-23- واكنش‌هاي نوري.. 20

1-24- فتوشيمي.. 20

1-25- انتقال الكتروني.. 21

1-26- واكنش‌هاي تاريكي يا سيکل کالوين.. 23

1-27- بيان مسئله. 26

1-28- اهداف تحقيق.. 26

مروري بر تحقيقات انجام شده 27

2-2- روش تغذيه برگي.. 30

مواد و روشها 32

3-1- آماده سازي گياهان و نحوه اعمال تيمارها 33

3-2- اندازه گيري رشد و عملکرد گياه 33

3-3- سنجش کلروفيل.. 33

3-4- سنجش قندهاي محلول از روش کوچرت.. 34

3-5- استخراج و تعيين تركيبات فنلي محلول از روش گلد واسر. 35

3-6- سنجش تركيبات فنلي : 35

3-7- اندازه گيري اسانس… 36

3-8- آناليز آماري: 37

نتايج و بحث.. 38

4-1- تاثير تيمار متانول بر وزن تر و خشک… 39

4-2- تاثير تيمار متانول بر رنگيزه هاي فتوسنتزي.. 39

4-3- تاثير تيمار متانول بر ميزان اسانس… 39

4-4- تاثير تيمار متانول بر ارتفاع گياه 39

4-5- تاثير تيمار متانول بر طول و عرض برگ.. 40

4-6- تاثير تيمار متانول بر سطح برگ.. 40

4-7- تاثير تيمار متانول بر ميزان فنل.. 40

4-8- تاثير تيمار متانول بر ميزان قند محلول. 40

نتيجه گيري کلي.. 56

پيشنهادات.. 56

منابع: 58

چکيده

گياه اسطو خودوس يک گياه زينتي و دارويي است که به علت مصارف زيادي كه در صنايع مختلف از جمله دارو سازي ، مواد آرايشي و بهداشتي و مواد غذايي دارد وتقاضاي براي مواد موجوددراين گياه بالاست. بمنظور بررسي اثرات محلول پاشي متانول بر رشد گياه اسطوخودوس و توليد متابوليت هاي ثانويه، اين تحقيق انجام شد. گياهان اسطوخودوس با 4 غلظت مختلف متانول شامل 0 (شاهد يا C)، متانول 10% (M10)، متانول 20% (M20) و متانول 40% (M40) تيمار شدند. اعمال تيمار به صورت اسپري 5 بار با فاصله 1 هفته انجام شد. نتايج اين تحقيق دلالت بر ان داشت که بکارگيري متانول بر ميزان رنگيزه هاي فتوسنتزي تاثير داشته است بطوري که غلظت هاي 10 و 20 داراي اثر تحريکي بودند اما غلظت 40 تفاوت معني داري نسبت به شاهد نداشت. نتايج اين تحقيق نشان از تحريک رشد گياه در اثر بکارگيري متانول خصوصا در غلظت هاي 10 و 20 داشت. بيشترين ميزان تحريک رشد در نمونه هاي M20 مشاهده شد و غلظت 40 اثرات قابل توجهي نداشت. نتايج اين تحقيق دلالت بر ان داشت که بکارگيري متانول موجب افزايش ميزان قند محلول و فنل محلول برگ و درصد اسانس شده است. نتايج اين تحقيق دلالت بر ان دارد که غلظت هاي بالاي متانول مناسب نبوده و بکارگيري غلظت هاي متوسط مناسب تر است. احتمالا تحريک فتوسنتز موجب تحريک ماده سازي شده و درنتيجه سطح برگي، وزن تر و خشک بالا رفته است.

 مقدمه:

((پلينيوس)) خصوصيات دارويي نوعي اسطوخودوس را برشمرده است. وي اظهار مي دارد در زمان هاي گذشته مردم گونه هاي کمي از جنس اسطوخودوس را مي شناخته و از آن ها استفاده مي کرده اند . کلمه ((لاواند)) از ريشه لاتين ((لاوار)) مشتق شده و به معناي تميز کننده و شوينده است . به طوري که مردم اروپا در گذشته از اين گياه براي شست وشوي بدن خود استفاده مي کرده اند و اين مهم اشاره به مصرف آن در صابون و عطرسازي دارد . اسطوخودوس فرانسوي يکي از قديمي ترين گياهان دارويي مي باشد . اين گياه از قرن سيزدهم نزد مردم اروپا شناخته شده بود و در مرکز اروپا گسترش زيادي داشته و موارد استعمال آن نيز فراوان بوده است . در حال حاضر از اسطوخودوس فرانسوي در اکثر نقاط جهان استفاده مي شود . مردم در گذشته از پيکر رويشي و گل اسطوخودوس استفاده هاي دارويي متعددي مي کردند . آن ها معتقد بودند که استفاده از آن سبب معالجه ي افراد فلج و بکار افتادن مجدد دست و پاي اين افراد مي شود . آن ها همچنين براي درمان بعضي از بيماري هاي مربوط به مغز ، از جمله خون گرفتگي عروق مغزي از اين گياه استفاده مي کردند . در تمام فارماکوپه هاي معتبر از گل هاي اين گياه به عنوان دارو ياد شده و خواص درماني آن مورد بررسي قرار گرفته است . در حال حاضر از مواد موثره ي اسطوخودوس فرانسوي براي معالجه بيماري هاي مربوط به سيستم عصبي و همچنين براي درمان رماتيسم استفاده مي شود . در بعضي کشور ها ، گونه هاي مختلف اسطوخودوس ، به عنوان گياهان زينتي در باغ ها و پارک ها کشت مي شود. اسطوخودوس کلمه يونانيست، يعني حافظ الروح، در دري شاه سپرم و در عربي انس الروح ميگويند. اگر از قسمت هاي مختلف آن گرفته توسط دست مالش داده شود، بوي مخصوص کافور بمشام ميرسد، تقريباً از هر(160) کيلوگرام آن يک کيلوگرام اسانس بدست ميآيد، اسانس آن برنگ زرد بوده بوي کافور ميدهد. از قديم تا امروز استعمال عطر و محلول زيبائي اسطوخودوس مروج است يونانيها و روميان براي زيبائي جلد خود، حين استحمام از عرق لاوندر (اسطوخودوس) زياد تر استفاده ميکردند. روميان براي معطر ساختن اطاق از چند قطره عطر اسطوخودوس که بالاي آتش ميريختند، از ابتلأ زکام و سرما خوردگي جلوگيري ميکردند. ملکه زيبائي يونان و کلو پاترا ملکه سرزمين نيل، هر روز خود را با مخلوط عطر لاوندر، بشيره اسطوخودوس و زنبق مالش ميدادند، و قشنگي، لطافت، و زيبائي، جلد و روي خود را مرهون عطر لاوندر ميدانستند. (ويليام تورنر) گياه شناس مشهور، در کتاب خود نوشته است هرگاه شخصي بوقت خواب، گل اسطوخودوس را در کلاه شب خود بگذارد از سر دردي و سرما خوردگي محفوظ، مغزش را تقويت ميکند. گلهاي اسطوخودوس، در برج جوزا بصورت پندک ميباشد که مردم بقسم دسته جمع نموده، در سقف خانه خشک ميکنند. علم جديد بعد از تحليل و تجزيه استعمال گل و عرق اسطوخودوس، اين گياه را مفيد خوانده و نظريات قدما را تصديق و تائيد نموده اند. بوعلي سينا راجع به اسطوخودوس در کتاب خود چنين نوشته است: عطر اين گياه خاصيت قوي خواب آور داشته، مخدر است، حساسيت را کم و درد را تسکين ميدهد، کم کننده غم و اندوه است. خوردن اسطوخودس باعسل، مقوي و ادرار آور است. مانع رعشه و سرگيچي شده و امراض مالخوليا، صرع، جنون، فراموشي، وسواس و تشنج را درمان ميکند و هم مانع جاري شدن آب بيني که از ريزش عارض شده باشد ميگردد. براي مداواي امراض متذکره، مرباي گل اسطوخودوس با عسل و يا بوره بيشتر مؤثر است، که در هر خوراک مقدار يک گرم ازگيل در آن افزوده شود. تغذيه گل هاي اين گياه توسط زنبور عسل نه تنها در کيفيت عسل آن ها تاثير فراواني دارد بلکه سبب افزايش عملکرد عسل نيز مي شود (آخوند زاده و همکاران[1]، 2003). به علت استفاده هاي متنوع از اسطوخودوس ، اين گياه در اکثر کشور هاي جهان کشت و روز به روز بر متقاضيان آن افزوده مي شود و پراکنش چندين گونه از آن در جزاير آتلانتيک ، مديترانه تا سومالي و هندوستان است . همه ساله زمين هاي زراعي وسيعي در کشور هاي فرانسه ، روسيه ، بلغارستان ، ژاپن ، آمريکا و مجارستان براي کشت اسطوخودوس فرانسوي اختصاص مي يابد .

1-1- مشخصات گياه :

گونه هاي مختلف اسطوخودوس گياهاني چند ساله و خشبي هستند . تا کنون حدود 48 گونه متعلق به اسطوخودوس يا ((لاواند)) شناسايي شده است . اسطوخودوس فرانسوي (با گونه هاي اسپيکا ، افيسيناليس و ورا هم نام است) ، گياهي است مديترانه اي ، منشا آن جنوب اروپا گزارش شده است و در جنوب و مرکز ايتاليا ، يونان ، جنوب فرانسه و اسپانيا در خاک هاي سبک شني ودر ارتفاعات 1700 متري از سطح دريا به طور خودرو مي رويد . اين گياه حقيقي (غير دو رگ) است و بذر توليد مي کند . اسطوخودوس فرانسوي گياهي چند ساله و خشبي است . ريشه اصلي آن طويل و چوبي است و انشعاب هاي متراکم و فراواني دارد و قادر به جذب رطوبت از اعماق 3 تا 4 متري زمين مي باشد . ساقه ضخيم و قهوه اي رنگ است . قسمت تحتاني ساقه انشعاب هاي فراواني دارد و گياه بسيار متراکم و انبوه به نظر مي رسد . شکل ظاهري آن در گياهان چند ساله شبيه به نيم کره اي است که قطر آن به 80 تا 120 سانتي متر مي رسد . ارتفاع ساقه متفاوت است و به سن گياه و شرايط اقليمي محل رويش آن بستگي دارد طوري که شرايط متفاوت زيستي به خصوص درجه حرارت و رطوبت و مشخصات جنس زمين تغييرات محسوس و قابل توجهي را در گياه مذکور به وجود آورده است که منجر به پيدايش دو فرم متمايز که يکي داراي عطر بيشتري است گرديده است . به طور کلي جنس زمين (خصوصيات فيزيکي و شيميايي ، کود ها و علف هاي هرز) تاثير بسزايي در کيفيت محصول ايفا مي کند . ارتفاع گياهان چند ساله به 40 تا 60 سانتي متر مي رسد . برگ ها به رنگ سبز تيره ، نيزه اي شکل و به طور متقابل روي ساقه قرار مي گيرند . طول برگ ها 3 تا 5 و عرض آن 0.2 تا 0.5 سانتي متر است . برگ ها پوشيده از کرک و حفره هاي حاوي اسانس است . گل ها در انتهاي ساقه هاي گل دهنده به صورت خوشه هاي مجتمع قرار مي گيرند . ساقه هاي گل دهنده در اسطوخودوس فرانسوي غير منشعب است و ارتفاع آن بين 20 تا 40 سانتي متر مي باشد . گل ها به رنگ آبي يا متمايل به بنفش است . برخي از گياهان ممکن است گل هاي سفيد رنگ يا بور (قهوه اي روشن) توليد کنند ولي اسانس اين گياهان کميت و کيفيت نا مطلوبي دارند و ريشه اصلي اين گياه طويل و چوبي است و از انشعاب هيا متراکم و فراواني برخوردار است . اين ريشه قادر به جذب رطوبت از اعماق 4 متري زمين است . ميوه فندقه و به شکل تخم مرغ است . طول ميوه 1.8 تا 2.2 ميلي متر و رنگ آن قهوه اي تيره و براق است . وزن هزار دانه 0.85 تا 1.1 گرم است . پيکر رويشي اين گياه بوي مطبوعي دارد که ناشي از وجود اسانس است . اسانس در برگ ها و گلهاي اسطوخودوس و در حفره هاي مخصوص ساخته و ذخيره مي شود .اسانس گل ها در مقايسه با برگ ها کيفيت مناسب تري دارند و مقدار آن به نوع گياه و شرايط اقليمي محل رويش گياه بستگي داشته و بين 0.5 تا 1.5 درصد است ، مهمترين ترکيبات تشکيل دهنده اسانس را ((ليناليل استات)) (35 تا 60 درصد) ،((سينئول)) (10 درصد) ، ((لينالول)) ، ((کامفور)) ، ((نرول)) ، ((بورنئول)) و ((گرانيول)) تشکيل مي دهد . از ترکيبات ديگر اين گياه مي توان از ((کومارين)) ، ((فلاونوئيد)) و ((استرول)) ، ((اسيد بوتريک)) ، ((اسيد پروپيونيک)) ، ((اسيد والريک)) ، ((ليناليل آزاد)) و ژرامبول نام برد . بذر هاي اسطوخودوس فرانسوي 3 الي 4 سال از قوه رويشي مناسبي برخوردارند . رشد اوليه اين گياه بسيار کند است . گياهان معمولا از سال اول به گل مي روند . رويش گياهان در سال هاي بعد در فصل بهار (اوايل فروردين) آغاز مي شود و گل ها اواخر بهار (اواخر خرداد) ظاهر مي شوند و گلدهي تا اواسط تابستان (مرداد) ادامه مي يابد . هواي سرد و بارندگي (10 تا15 روز قبل گلدهي) گلدهي را به تاخير مي اندازد .هواي گرم و خشک سبب تسريع در گلدهي اسطوخودوس فرانسوي مي شود . ميوه هاي اين گياه به تدريج مي رسند . پس از رسيدن ميوه ، بذر ها از گياه جدا و به اطراف پراکنده مي شوند . روش مرسوم تکثير اين گياه از طريق قلمه زدن است . ابتدا قلمه ها در محل مناسبي مانند گل خانه ها ، برگ دار و ريشه دار مي شوند ، سپس به زمين اصلي منتقل مي شوند . از طريق بذر و خوابانيدن نيز اين گياه قابل تکثير است (ماوس و همکاران[2] ، 2003) . در هر هکتار زمين 12500 پايه (قلمه) از اين گياه کاشته مي شود . از هر پايه مرغب گياه 500 گرم سر شاخه گلدار و از هر هکتار 500 کيلو گرم گياه به دست مي ايد . کود لازم 700 کيلوگرم فسفات و 200 تا 300 کيلوگرم در هکتار نيترات سديم قبل از کاشت استفاده مي شود . با بررسي هاي به عمل آمده ، آب و هوا ، ارتفاع محل ، جنس زمين و نوع واريته در ايجاد محصول مرغوب و فراوان تاثير دارد . دوره رويشي اسطوخودوس بسيار طولاني است و معمولا 20 تا 30 سال عمر مي کند و تا 15 الي 20 سال بازدهي اقتصادي دارد .

1-2- نياز­هاي اکولوژيکي :

اسطوخودوس فرانسوي بومي ايران نيست ولي به طور تقريبا گسترده اي براي استفاده دارويي و زينتي در کشورمان کشت مي شود . اسطوخودوس از گياهان مناطق خشک و نيمه خشک است . در طول رويش به تابش نور فراوان و هواي گرم و رطوبت کم نياز دارد . در اين شرايط عملکرد گل ، اسانس و همچنين کيفيت اسانس افزايش مي يابد . در اين مورد تحقيقات نشان مي دهد که مقدار و کيفيت اسانس با نور رابطه مستقيم دارد . کشت اسطوخودوس در مناطقي که نور کافي وجود نداشته باشد نه تنها از مقدار اسانس گل ها کاسته مي شود ، بلکه سبب کاهش ترکيبات استري (ليناليل استات[3]) آن مي شود. در اين مورد گياهاني که در سايه کشت شده اند اسانس و ترکيبات استري آن در مقايسه با گياهان کشت شده در آفتاب به ترتيب 55 و 41 دصد کاهش نشان مي دهد . اگرچه اسطوخودوس قادر است درجه حرارت هاي پايين (15 الي 20 درجه ي سانتي گراد) را تحمل کند ، ولي در فصل بهار هنگام رويش گياه و توليد شاخ و برگ به سرما بسيار حساس است و با بروز سرما ، گياهان دچار سرما زدگي شده و خشک مي شوند . از اين رو از کشت اين گياه در زمين هاي گود و مناطق سرد حتي الامکان بايد اجتناب کرد . رطوبت زياد براي اسطوخودوس مناسب نيست . آبياري زياد سبب کاهش چشمگير اسانس (به مقدار 30 تا 50 درصد) و ترکيبات تشکيل دهنده آن مي شود . اين گياه از مرحله تشکيل گل قادر است خشکي را براي مدت طولاني تحمل کند . اسطوخودوس فرانسوي در هر نوع خاکي قادر به رويش است . ولي خاک هاي سبک حاوي ترکيبات کلسيم و غني از مواد و عناصر غذايي خاک هاي مناسبي براي توليد انبوه اين گياه است . خاک هاي سنگين که تهويه هوا در آن ها به سختي انجام مي گيرد و همچنين خاک هايي که سبب آب ايستايي مي شوند براي کشت اين گياه مناسب نيستند، پي اچ خاک براي اسطوخودوس فرانسوي بين 6.4 تا 8.2 مناسب است .

تعداد صفحه :72

14700 تومان

پشتیبانی سایت :              [email protected]