پایان نامه ارشد رشته کشاورزی : اثر تراکم و تاریخ کاشت بر روی کمیت و کیفیت دو اکوتیپ سیر

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی

با عنوان : اثر تراکم و تاریخ کاشت بر روی کمیت و کیفیت دو اکوتیپ سیر

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده کشاورزی

عنوان

اثر تراکم و تاریخ کاشت بر روی کمیت و کیفیت دو اکوتیپ سیر

استاد راهنما:

دکتر محمد کافی

استاد مشاور:

دکتر شهرام رضوان بیدختی

 

نگارنده

عبدالرضا صداقتی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

سیر(Allium sativum L.) يکی از مهم ترين گياهان دارويی و صنعتی خانواده Alliaceae می باشد. پياز سير مانع از تکثير سلول‌های سرطانی می شود و دارای قدرت ضدعفوني كنندگي، حشره كشي، ضدقارچ و باکتری ، کاهش دهنده فشار و قند خون، ضد اسهال، تقويت کننده سيستم گوارش و همچنين به عنوان عطر و طعم دهنده مورد استفاده صنايع دارويی و غذايی قرار می‌گيرد تاريخ کاشت و تراکم بوته دو مولفه اصلی و اولیه در زراعت گياهان محسوب می شوند. تاريخ کاشت يکی از عوامل مهمی است که بر طول دوره رشد رويشی و زايشی و توازن بين آنها و همچنين ساير عوامل توليد، کيفيت برداشت و در نهايت عملکرد تأثير می گذارد. علاوه بر تاريخ کاشت ، تراکم گياهی نيز از عوامل مهم تعيين کننده توليد محسوب می شود. يکی از پيش شرط های لازم برای دستيابی به عملکرد بالا، تأمين شرايط مطلوب جهت استفاده از تابش خورشيدی به منظور توليد مواد فتوسنتزی در بالاترين حد کارايی آن است. دست يابی به اين هدف با تغيير تراکم بوته و توزيع بوته ها در واحد سطح زمين ميسر است لذا یکی از نخستین گام های زراعی کردن یک گیاه، شناخت مطلوب ترين تراکم جهت بهترین استفاده از نهاده ها و عوامل محيطی است.با توجه به اينکه در رابطه با تاريخ کاشت و تراکم مطلوب اکوتيپ های گياه سير در منطقه سمنان اطلاعات چندانی وجود ندارد لذا به نظر می رسد انجام تحقيقات در اين زمينه می تواند سبب افزايش کمی و کيفی محصول در منطقه گردد. لذا هدف از اين مطالعه بررسی اثرات تاريخ کاشت و تراکم بوته بر خصوصيات کمی و کيفی گياه سير می باشد. اين آزمايش بصورت کرت های دو بار خرد شده درقالب بلوکهاي کاملا تصادفي با سه تکرار انجام شد در پایان طرح علاوه بر عملکرد، اجزای عملکرد که شامل تعداد سيرچه در سير، وزن سير ، وزن تر و خشک بوته و غده و اندازه سطح برگ و وزن خشک گياه نيز مورد ارزيابي قرارخواهند گرفت همچنين خصوصيات کيفی گياه شامل اسانس گیری سیر نيز در اين آزمايش مورد ارزيابی قرار خواهند گرفت. در یک نتیجه گیری کلی کشت‌های پاییزه مخصوصاً تاریخ کاشت 25 مهر ماه از نظر بسیاری از صفات مثل عملکرد نسبت به کشت بهاره برتری داشتند که طولانی‌تر بودن دوره رشد و نمو و انتقال مواد فتوسنتزی بیشتر به سیر از دلایل عمده آن است، همچنین با افزایش تراکم با وجود کاهش در بسیاری از صفات، عملکرد در واحد سطح افزایش معنی دار نشان داد. در کشت‌های پاییزه بین دو اکوتیپ مورد مطالعه خیلی اختلاف معنی دار مشاهده نشد اما در کشت بهاره اکوتیپ سفید همدان در اکثر صفات بهتر از اکوتیپ کویر دامغان بود.

1-1مقدمه

گياهان دارويي يكي از منابع بسيار ارزشمند در گستره وسيع منابع طبيعي ايران هستند كه در صورت شناخت علمي، كشت، توسعه و بهره برداري صحيح مي توانند نقش مهمي در سلامت جامعه، اشتغالزايي و صادرات غير نفتي داشته باشند. رويكرد جهاني به استفاده از گياهان دارويي و تركيبهاي طبيعي در صنايع دارويي، آرايشي _ بهداشتي و غذايي و بدنبال آن توجه مردم، مسئولين و صنايع داخلي به استفاده از گياهان دارويي و معطر نياز مبرم به تحقيقات پايه اي و كاربردي وسيعي را در اين زمينه نمايان مي سازد. (امیدبیگی،1376)

سير[1] در ميان آليوم هاي خوراكي دومين محصول مهم بعد از پياز مي باشد و به عنوان سبزي، ادويه و دارو مورد استفاده قرار مي گيرد . توليد جهاني سير 12 ميليون تن مي باشد كه از سال 1986 تا سال 2006 افزايش دو برابري داشته است . بيشترين سطح زير كشت و توليد به كشور چين با 489200 هکتار و 6/6 ميليون تن تعلق دارد .(Anon, 2007)سير داراي خواصي همچون قدرت ضدعفوني كنندگي، حشره كشي،ضدباكتريايي، ضدقارچي، ضدسرطاني و پايين آورنده قند و چربي خون مي باشد كه ناشي از وجود موادي مانند سينسيترين، پروتئين، فيبر، چربي، ويتامين هاي C ،B ،A و قندهای طبيعي مقدار زيادي از ريز مغذي ها (مس، آهن، قلع، كلسيم) مي باشد .(Bayat and Nosrati, 2001)

سطح زير كشت سير در ايران متغير بوده و در سالهای اخیر حدود 18000-14700 هکتار با میانگین تولید 8-6 تن در هكتار گزارش شده است. استان همدان از جمله مناطق مستعد كشت سير در ايران است كه تاريخ كاشت مرسوم ان در منطقه همدان بين 15 الی 30 آبان ماه مي باشد كه با توجه به تاريخ برداشت سير در منطقه كه بين 20 الي 30 تير ماه مي باشد امكان كشت دوم نيز مهيا مي باشد. سطح زير كشت سيراستان همدان در سال زراعي 86-1385 حدود 2852 هکتار و میزان تولید استان 24319 تن و ميانگين عملكرد آن 9 تن در هكتار بود . علت عملكرد بالاتر سير در اين استان نسبت به ميانگين كشور پوشش مناسب برف بر روي محصول در زمستان مي باشد. از سوي ديگر بارندگي كافي در بهار و دماي مطلوب روز و شبهاي خنك در تابستان كه موجب رشد مطلوب سير در همدان مي گردد از عوامل اين برتری می باشد .(Nosrati, 2004) سیر سفید همدان داراي ده توده محلي مي باشد كه در بين اين توده ها بر اساس سلكسيون منفي شديد و گزينش تك بوته هاي برتر، توده علي آباد برتري نسبی از خود نشان داد

.(Abadi et at., 2009)

يكي از مهمترين عوامل مديريت زراعي موثر بر عملكرد و ديگر خصوصيات زراعي تاريخ كاشت مي باشد .(Sarmadnia and Koucheki, 2001)

آزمايشات انجام گرفته در خصوص زمان كاشت حاكي از آن است كه در تاريخ كاشت هاي مناسب حداكثر عملكرد به دست مي آيد، زيرا با توجه به رطوبت مناسب خاك و درجه حرارت مطلوب گياه از رشد بهتري برخوردار می گردد (.(Khajehpour, 1992

تاريخ كاشت سير در يك منطقه بايستي طوري تنظيم شود كه حداقل شيوع آفات مكنده را در مرحله رشد گياه که در حال سير بندي است داشته باشيم . بهترين روش مبارزه با آفات سيراجراي اصول بهزراعي مانند كشت به موقع وكاشت ارقام مقاوم و زودرس مي باشد.(Khajehpour, 1992)

با تأخير در كاشت و كوتاه شدن دوره رشد در نهايت عملكرد به طورمعني داري كاهش يابد.

تاريخ كاشت مطلو ب بستگي به رقم، منطقه، تراكم و شرايط محيطي دارد. برخي محققين معتقدند در تاريخهاي مختلف كاشت شرايط محيطي مانند طول دوره رشد، طول روز، دما وعواملي مانند رطوبت قابل دسترس با يكديگرتفاوت دارند، به علاوه كاهش رشد رويشي باعث كاهش عملكرد در كشت دير هنگام

مي شود . تاريخ كاشت بر تمام شاخص ها از جمله عملكرد سير، شاخص برداشت، ارتفاع گياه و تعداد برگ تأثير معن ي داري مي گذارد .

تأخير در كاشت موجب كاهش دوره رشد و كاهش شاخص سطح برگ، كاهش وزن خشك و سرعت رشد محصول مي گردد.

كاشت به هنگام، موجب افزايش ماده خشك مي شود زيرا تکميل پوشش گياهي و جذب نور بيشتر و روند تجمع مواد فتوسنتزي تسريع مي گردد و گياه بهتر مي تواند از منابع محيطي موجود بهره ببرد .(Sarmadnia and Koucheki, 2001)

به عقيده پولر و سايمون (Pooler and Simon, 1998) در كشت پائيزه تجمع ماده خشك افزايش مي يابد و در كشت بهاره تجمع ماده خشك كاهش مي يابد . در گزارش واترر(Waterer, 2001) مقايسه كاشت پائيزه و بهاره ازنظر رشد گياه و كارائي مصرف آب نشان داد كارائي مصرف آب در كشت پائيزه نسبت به بهاره افزايش داشته است . كاشت سير در فصل بهار در مقايسه با كاشت پائيز 16% كاهش عملكرد داشت و عملكرد كل و قابل فروش در كشت پائيزه دو برابر كشت بهاره بود و بر اين اساس كشت پائيزه سير توصيه مي شود .

در آزمايشي كه در منطقه بيانكو پيشاور پاكستان توسط جمروز و همكاران (Jamroz et al, 2002) انجام شد چهار تاريخ كاشت اول نوامبر (11 آبان) ، 15 نوامبر (25 آبان) ، 30 نوامبر (10 آذر) و 15 دسامبر (25 آذر) مورد آزمايش قرار گرفت و نتايج نشان داد بيشترين عملكرد از تاريخ كاشت 15 نوامبر (25 آبان) حاصل گرديد . در ايالت كاليفرنياي آمريكا سير در اوايل پائيز (سپتامبر يا اوايل اكتبر ) كاشته مي شود و نتايج بدست آمده از اين منطقه نشان مي دهد كه عملكرد بالا با كشت زود هنگام پائيزي ارتباط دارد.

كاشت سير در اواخر زمستان (فوريه يا مارس) مي تواند تحت شرايط ويژه اي در مناطق سردسير انجام گيرد . در اين نوع كشت رشد و تحريك سرمايي بايد به اندازه كافي باشد و گرنه اين كاشت دير هنگام سبب توليد سير به نحو مناسب نمي شود چون كه ممكن است بوته ها سرماي مورد نياز زمستانه جهت سيربندي را دريافت ننمايند ( .(Rabinowitch, 1999

در آزمايشي كه در كشور استوني توسط ماديسا و مايدمور ((Madisa and Midmore, 2002انجام شد دو واريته سير در شش تاريخ كاشت با فاصله ده روز در پائيز از اول سپتامبر تا اواخر نوامبر كشت شدند . در طول دوره رشد، ميزان خسارت زمستانه، صفات رويشي گياه (تعداد برگها، ارتفاع گياه و قطر ساقه گياه) عملكرد و كيفيت آن اندازه گيري شد . نتايج نشان داد كه تاريخ كاشت 15 سپتامبر تا 15 اكتبر در صورتي كه ميانگين دماي روزانه بطور ثابت زير صفر درجه باقي بماند بالاترين عملكرد را خواهد داشت.

كاشت با تراكم مطلوب و زمان مناسب يكي از روشهاي زراعي افزايش عملكرد محصول در واحد سطح است.(Sarmadnia and Koucheki,2001) اتو (Etho, 2001) گزارش کرده است یکی از عوامل موثر در عمق ريشه زايي و حجم ريشه نيز تراكم بوته است، تعداد برگ و ارتفاع گياه نيز همبستگي مثبتي با هم دارند. كاتاهيرا و موتومورا ((Ktahira and Motomura 1999 معتقدند تراكم بوته در واحد سطح مي تواند بر تعداد برگها تأثير داشته و با افزايش تراكم و فاصله گرفتن از تراكم مطلوب، تعداد شاخه هاي فرعي گياه و در نتيجه تعداد برگ كاهش مي يابد. از سوي ديگر با افزايش تراكم بوته كارائي مصرف آب بالا مي رود، با توجه به اثركارائي مصرف آب در افزايش محصول براي دستيابي به يك عملكرد بالا، تراكم هاي بالا در حد مطلوب مورد نياز است.

نصرتي ( (Nosrati, 2004 اثر كشت دو رديفه و يك رديفه و اندازه سيرچه را مورد بررسي قرار داد . نتايج نشان داد كشت دو رديفه با اندازه سیرچه 5/5 گرم برترين تيمار بود . در اين تحقيق اگر چه تراكم 740 هزار بوته در هكتار عملكرد برتري داشت ولي به دليل توليد سيرهاي كوچك در اين تراكم لازم است با استفاده از تراكم هاي پايين تر سيرهاي درشت و بازارپسندتر توليد شود . رحيم و حسين (Rahim and Hussain, 1984) در تحقيقي كه برروي عملكرد كمي و كيفي سير انجام دادند تراكم صد بوته در متر مربع را پيشنهاد دادند. در حالي كه فرارسي (Ferrararsi, 1985) گزارش كرد كه تراكم كاشت به طور معني داري باعث افزايش عملكرد می شود و تراکم 40-30 بوته در هر مترمربع به عنوان بهترين تراكم توصيه كرد . در يك تحقيق كه جامروز و همكاران (Jamroz et al., 2002) برروي كشت سير در منطقه پيشاور پاكستان با چهار تراكم فاصله سيرچه روي رديف 12،8،4 و 16 سانتي متر انجام دادند نتيجه گرفتند كه كشت سيرچه ها با فاصله 8 سانتي متر به عنوان مناسب ترين تراكم براي حصول بهترين عملكرد مي باشد.

با توجه به اهميت كشت سير در استان همدان اين تحقيق به مدت دو سال به منظور تعيين مناسب ترين تاريخ و تراکم كاشت سير سفيد همدان انجام شد.

با توجه به اينکه در رابطه با تاريخ کاشت و تراکم مطلوب اکوتيپ های گياه سير در منطقه دامغان اطلاعات چندانی وجود ندارد لذا به نظر می رسد انجام تحقيقات در اين زمينه می تواند سبب افزايش کمی و کيفی محصول در منطقه گردد. لذا هدف از اين مطالعه بررسی اثرات تاريخ کاشت و تراکم بوته بر خصوصيات کمی و کيفی گياه سير می باشد.

تعداد صفحه :75

14700 تومان

پشتیبانی سایت :              [email protected]