پایان نامه ارشد رشته نساجی: مقایسه تراکم الیاف در نخ پشمی دستریس و ماشین ریس

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی نساجی

با عنوان : مقایسه تراکم الیاف در نخ پشمی دستریس و ماشین ریس

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد تهران جنوب

دانشكده تحصيلات تكميلي

گروه مهندسي نساجي – گرايش تكنولوژي نساجي

” M.Sc.” پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد

عنوان:

مقايسه تراكم الياف در نخ پشمي دستريس و ماشين ريس

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكيده

در ريسندگي ماشيني پارامترهاي مختلف فرايند تشكيل نخ بهتر و يكنواخت تر از روش دستي كنترل شده و به همين علت نحوه استقرار الياف در مقطع نخ دست ريس و ماشين ريس متفاوت است. دليل اين امر متفاوت بودن كنترل الياف و نيروهاي وارده بر آنها هنگام ريسندگي مي باشد.

در اين پروژه نخ پشمي ماشين ريسي (صنعتي) به نمره 5Nm بوسيله ماشين هاي ريسندگي هوژه توليد و سپس نخ دست ريسي با نمره و تاب معادل آن تهيه گرديد. همچنين نخ نيمه صنعتي كه نيمي از چرخه توليد آن همانند ماشين ريس و نيم ديگر آن شبيه دست ريس است جهت مقايسه با آنها تهيه شده و در نهايت پس از قالب گيري نخ ها در رزين، تهيه مقاطع نخ و عكس برداري از آنها، چگونگي توزيع الياف در مقطع نخ مطالعه شد.

نتايج آزمايشها نشان داد كه نخ ماشين ريس متراكم تر و نسبت به دو نخ ديگر تعداد ال ياف بيشتري در مركز خود داشته و تمايل الياف به مركز نخ بيشتر است. اما در نخ دست ريس فراواني الياف در پوسته بيشتر بوده و پفكي است. رفتار نخ نيمه صنعتي نامنظم تر از دو نخ ديگر بوده بطوري كه گاهي تمايل به پوسته و گاهي تمايل به مركز از خود نشان داد. از لحاظ موقعيت شعاعي و فراواني الياف در نواحي چهارگانه به نخ دستريس شباهت بيشتري داشته و همانند اين نخ پفكي بود. همچنين الياف در مقطع نخ دستريس بطور يكنواخت پراكنده گشته ولي در نخ ماشين ريس كمي حالت توده اي مشاهده شد. رفتار نخ نيمه صنعتي از نظر نحوه قرارگيري الياف در مقطع نخ مابين دو نخ ديگر بود.

مقدمه

تعريف ساده نخ آن است كه تعدادي الياف در كنار هم قرار داده شده و با اعمال تاب به يكديگر متصل مي شوند. اين عمل ابتدا از حركت و چرخش دستها شروع و تا ريسندگي از طريق دوك نخ ريسي ادامه يافت و در انتها به چرخهاي ر يسندگي منتهي شد. اين نخ كه كليه مراحل آن با دست انجام مي شود بيشتر نزد عشاير مرسوم بوده و نخ دست ريس ناميده مي شود. خواص اين نخ با نخ ماشين ريس از لحاظ نحوه قرارگيري الياف در مقطع نخ و همچنين خواص مكانيكي همچون استحكام، ازدياد طول تا حد پارگي، پرز و غيره مي تواند متفاوت باشد. اين امر مي تواند بع لت متفاوت بودن تنش ريسندگي و آرايش الياف و يكنواختي آنها در اين دو نخ و عدم كنترل دقيق الياف در مثلث ريسندگي در ريسندگي دستي باشد. حداكثر تاب در ريسندگي دستي با پا ملخي شدن مشخص گرديده و كنترلي براي تاب نخ مي باشد. ريسنده دست ريس با واژه هاي نخ كم تاب و پر تاب آشناست و نمي تواند تاب را دقيقا تنظيم نمايد. اين موضوع نيز مي تواند بر كيفيت نخ دست ريس موثر باشد. مطالعات كتابخانه اي نشان داده كه در منابع مورد بررسي مقايسه برخي از خواص مكانيكي اين دو نخ انجام شد ه ولي اينك ه توزيع الياف در مقطع آنها چه تفاوتهايي داشته و ويژگيها ي مكانيكي نخ تا چه اندازه به نحوه استقرار الياف در نخ وابسته اند مطالعه اي انجام نشده است. از سوي ديگر با توجه به اينكه در بعضي مناطق كشور براي تهيه نخ دست ريس از پشم حلاجي شده بصورت صنعتي استفاده شد ه و نخ توليدي بصورت نيمه صنعتي مي باشد اين نخ نيز تهيه و با دو نخ ديگر مقايسه شده است.

فصل اول

كليات

1-1- هدف

هدف از اين پايان نامه مقايسه ساختار داخلي يا نحوه استقرار الياف در مقطع نخ پشمي دست ريس و ماشين ريس مي باشد. نخ دست ريس نخي است كه كليه مراحل توليد آن با دست انجام شده ولي در نخ ماشين ريس تمام مراحل تهيه آن توسط ماشين انجام گرفته است.

با توجه به اينكه ممكن است در بعضي از مناطق كشور تميز نمودن و باز كردن الياف بطور ماشيني انجام شده و فقط ريسندگي آن بطريق دستي انجام شود، لذا در اين پروژه از نخ سومي با عنوان نخ نيمه صنعتي جهت مقايسه با دو نوع نخ ديگر دركنار نخ هاي دست ريس و ماشين ريس قرار داده شد و ساختار اين نخ نيز مورد مطالعه قرار گرفت.

1-2- تحقیقات انجام شده قبلی

مطابق مطالعات شوارز (Schwarz) نحوه قرارگيري الياف در نخهايي با الياف مدور به دو نوع تقسيم بندي شده است كه عبارت است از تجمع باز كه الياف بين دواير متحدالمركز متوالي قرار مي گيرند و ديگري تجمع بسته كه الياف درون شكل شش ضلعي منتظم قرار گرفته اند.

در تجمع باز (Open packing) يك ليف در مركز و شش ليف دور تا دور آن مي باشد به نحوي كه تمام هفت ليف باهم تماسي دارند و لايه سوم بگونه اي اضافه مي شود كه الياف درون لايه سوم درست در محيط لايه اي كه شش ليف را در بر مي گيرد در تماس است (يعني لايه سوم بگو نه اي است كه بر دايره محاط شش ليف مماس است) و هر لايه نسبت به لايه قبلي خود شش ليف اختلاف دارد. در اين تجمع بين الياف مقداري فضا وجود دارد.

در تجمع بسته (Close packing) يك ليف در مركز و شش ليف اطراف آن قرار دارد و هر لايه نسبت به لايه قبلي خود شش ليف اختلاف دارد تا لايه هفت كه تعداد الياف آن 127 است و آن شكل شش ضلعي منتظم بسته ترين شكل تجمع را داده است. از لايه هشت به بعد شكل ظاهري نخ بدليل افزايش تعداد الياف در مقطع نخ تغيير يافته و شكل دايره پيدا كرده است.

تعداد صفحه : 154

قیمت : شش هزار تومان

 

پشتیبانی سایت :              serderehi@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *