پایان نامه ارشد رشته مکانیک :بررسي ميكرو هندسه ها بر جريان سيالات و نانوسيالات

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مکانیک با عنوان :   بررسي ميكروهندسه ها بر جريان سيالات و نانوسيالات  در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصيلات تكميلي

سمينار براي دريافت درجه كارشناسي ارشد“M.Sc”
مهندسي مكانيك- تبديل انرژي

عنوان :
بررسي ميكروهندسه ها بر جريان سيالات و نانوسيالات

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكيده:
اين گزارش به بررسي اثرات هندسههاي با ابعاد كوچك (در حد ميكرون) بر روي جريان سيالات پرداخته
و دلايل اختلاف معادلات حاكم بر جريان سيال در هندسههاي ماكرو و ميكرو بيان شده است.
در ادامه، به بيان اثرات افزايش ذرات فلزي يا اكسيد فلزي – با ابعاد نانومتر- به سيال پايه پرداخته شده
و نتيجه تحقيقات اخير انجام شده بر روي خواص حرارتي مخلوط كلوئيدي حاصل – كه نانوسيال ناميده
ميشود- ارايه شده و مورد بحث قرار گرفته است.
اين گزارش در چهار فصل تنظيم شده است. فصل اول به معرفي ميكروسيستمها ميپردازد و با ذكر دو
مثال از كاربرد جريان سيالات در ميكروسيستمها، اهميت تحليل اين جريانها بيان شده و به بحث بر
روي صحت فرضيه پيوستاري و معرفي روشهاي تحليل ميكروجريانها ميپردازد. در فصل دوم معادلات
پيوستار حاكم بر ميكروجريانها بيان شده و ضمن بيان ناكارآمدي شرايط مرزي كلاسيك، نتايج
تحقيقات انجام شده براي دستيابي به شرط مرزي مناسب براي ميكروجريانها ارايه شدهاند. اين نتايج
براي مدلهاي مختلف شرط مرزي لغزش براي معادلات مختلف حاكم بر ميكروجريان با هم مقايسه شد.
شرط مرزي مرتبه اول لغزش فقط ميتوانند براي معادله مرتبه اول (ناوير- استوكس) بكار روند و براي
معادلات با مرتبه بالاتر بارنت بايد از شرط لغزش مرتبه بالا استفاده كرد.
در فصل سوم، اثرات وجود گراديان دما و تنشهاي حرارتي در ايجاد جريان در ميكروهندسهها معرفي و
بويژه، جريان خزش حرارتي مورد بحث قرار گرفته است. فصل چهارم گزارش حاضر، به بحث بر روي
خواص مختلف نانوسيالات پرداخته و نتايج تحقيقات اخير بر روي اين سيالات ارايه شده است.
واژه هــاي كليــدي: نــانو، نانوسيال،شــبيه ســازي عــددي، ديناميــك مولكــولي، Meshless
Continum Methods،Method، شبيهسازي مستقيم مونت كارلو

مقدمه
در اين سمينار، ابتدا مثالهايي از كاربردهاي مهندسي در ابعاد ميكرو ارائه شده و سپس برخي از نتايج
كليدي حاصل از كارهاي انجام شده كه در روند تكامل و پيشرفت علم ميكروجريانها تأثيرگذار بوده اند
بيان شدهاند. تاكيد اصلي اين سمينار بر مفاهيم اساسي از جمله ناكارآمدي قوانين ساختاري در شبيه
سازي رژيمهاي جرياني جديد و مسايل مدلسازي ميكروسيستمها ميباشد. در مورد اندركنشهاي سيال
، كه در ابعاد بسيار 1 مايع با سطوح اطراف آن و از جمله اثرات الكترو- سينتيك و اثرات خيسشدگي سطح
كوچك عوامل تعيينكنندهاي هستند، به اشاره اكتفا شده و در انتها در مورد مسأله شبيهسازي جريان در
ميكرو- الكترو- مكانيكي MEMSبحث ميشود.
همچنين روابط اصلي حاكم بر جريانهاي قابل تراكم و غير قابل تراكم ارايه شده و سپس بر روي بيبعد-
سازي اين روابط براي جريانهاي كم سرعت و سرعت بالا بحث ميشود. اگرچه بيشتر جريانهايي كه در
كاربردهاي ميكروسيستم ها وجود دارند جريانهاي با سرعت كم هستند، اما در برخي موارد مثل
ميكروپيشرانها، جريانهاي با سرعت بسيار بالا (مافوق صوت) نيز وجود دارند. در ادامه، معادلات ناوير
استوكس براي جريان قابل تراكم را در نظر گرفته و براي شرط مرزي سرعت در لغزش روي ديواره جامد
بحث ميشود. اين معادلات ميتوانند بر روي رژيم جرياني با نودسن كمتر از يك اعمال شوند و دقت آنها
از مرتبه دو خواهد بود. اين روابط، دقت فرمول مرتبه اول ماكسول – كه به جريانهاي با نودسن كمتر از
0.1 محدود بود- را بهبود ميبخشند. سپس با استفاده از نتايج تحقيقات مختلف و استفاده از دادههاي
روش شبيه سازي مونت كارلو، جوابهاي معادله خطي شده بولتزمان و نتايج تجربي در مورد درستي اين
مدل بحث ميشود.

تعداد صفحه :68

قیمت: شش هزار تومان

پشتیبانی سایت :       

        [email protected]

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *