پایان نامه ارشد رشته مهندسی مدیریت نساجی: برنامه ريزي استراتژيك در كارخانجات ريسندگي و بافندگي مطالعه موردي در كارخانجات مطهري

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد علوم و تحقيقات

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مهندسي مديريت صنايع نساجي(M.SC)

عنوان:

برنامه ريزي استراتژيك در كارخانجات ريسندگي و بافندگي مطالعه موردي در كارخانجات مطهري

استاد راهنما:

دكتر سيد اصغر ابن الرسول

استاد مشاور:

دكتر سعيد شيخ زاده نجار

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده:

برنامه ريزي نخستين گام در مديريت علمي مي باشد كه باعث شناخت خوب اهداف شركت توسط مديران و كاركنان شده و موجب انسجام و هماهنگي بيشتر در راه رسيدن به اهداف مي گردد. برنامه ريزي باعث خارج شدن شركت از روزمرگي شده و با ايجاد انگيزه بالا موجب تلاش بيشتر در راه رسيدن به آينده اي مطلوب مي گردد.

بيشتر برنامه ریزی ها براساس ديدگاه عقلايي، داراي شكل «آرمانها و اهداف ـ طرحها و اقدامات ـ منابع مورد نياز» مي‌باشند. در اين مدل ها، ابتدا آرمانها و اهداف سازمان تبيين شده، سپس طرحها و اقدامات لازم تعيين و در نهايت منابع مورد نياز براي انجام برآورد مي‌گردند. تغيير در شرايط محيط، سياستها، نگرشها، ديدگاهها، ساختارها، نظامها و… عواملي هستند كه بر آرمانها و اهداف برنامه ريزي تأثير گذاشته و در نهايت باعث تغيير برنامه مي‌گردند.

يكي از انواع برنامه ريزي، برنامه ريزي استراتژيك است.برنامه ريزي استراتژيك گونه‌اي از برنامه ريزي است كه در آن هدف، تعريف و تدوين استراتژيهاست. از آنجايي كه استراتژي مي‌تواند داراي عمر كوتاه يا بلند باشد برنامه ریزی استراتژیک مي‌تواند برنامه ريزي بلندمدت يا كوتاه‌مدت باشد.

برنامه ريزي استراتژيك به سازمان اين امكان را مي دهد كه به شيوه اي خلاق و نوآور عمل كرده و براي شكل دادن به آينده خود به صورت انفعالي عمل ننمايد. اين شيوه مديريت باعث مي شود كه سازمان داراي ابتكار عمل بوده و همچنين منافعي نصيب سازمان گردد.

فرايند برنامه ریزی استراتژیک، يك فرايند مديريتي است شامل هماهنگي قابليت هاي سازمان با فرصت هاي موجود. اين فرصت ها در طول زمان تعيين شده و براي سرمايه‌گذاري يا عدم سرمايه‌گذاري منابع سازمان مورد بررسي قرار مي‌گيرند.

در برنامه ريزي استراتژيك با بررسي محيط خارجي و داخلي سازمان، فرصت ها و تهديد هاي خارجي و قوت ها و ضعف هاي داخلي را شناسايي مي كنند و با در نظر داشتن ماموريت سازمان، اهداف بلند مدت را براي سازمان تنظيم مي كنند و براي دستيابي به اين اهداف، از بين گزينه هاي استراتژيك اقدام به انتخاب استراتژي هايي مي كنند كه با تكيه بر قوت ها و با بهره گيري از فرصت ها، ضعف ها را از بين برده و از تهديد ها پرهيز كند تا در صورت اجراي صحيح باعث موفقيت سازمان در ميدان رقابت شود.

براساس اصول كلي گفته شده در بالا جهت بررسي مشكلات صنعت نساجي اقدام به تهيه اين پژوهش گرديد و براي هدفمند بودن، كار بصورت مطالعه موردي صورت گرفت. نتايج پژوهش بطور مفصل در فصول 4 و 5 ارائه گرديده است.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- عنوان تحقیق

برنامه ريزي استراتژيك در كارخانجات ريسندگي و بافندگي ( مطالعه موردي در كارخانجات مطهري)

Strategic planning in spinning and weaving factories (a Case Study in factories Motahari)

1-2- مقدمه

آيا تا به حال از خود پرسيده‌ايد كه چرا بعضي از شركت‌هاي بزرگ و موفق در مدت زمان كوتاهي با از دست دادن سهم بزرگي از بازار به موقعيتي معمولي و حتي تأسف بار تنزل يافته‌اند و چرا برخي از شركت‌هاي كوچك و گمنام به يكباره به جايگاه‌هاي ممتازي در صحنه رقابت بين المللي رسيده‌اند؟ آيا در اين مورد فكر كرده‌ايد كه چرا برخي از مؤسسات، نوسان‌هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي را به راحتي تحمل نموده و بر آنها غلبه مي‌كنند و در مقابل، برخي از سازمان‌ها طعم تلخ شكست را چشيده و از ادامه راه باز مي‌مانند؟ به عقيده بسياري از متخصصان علم مديريت پاسخ بسياري از اين گونه سئوالات را بايد در مفاهيمي به نام«استراتژي» و «برنامه ريزي استراتژيك» جستجو كرد.‌‌[1]

برنامه‌ريزي وظيفه‌اي نيست كه يكبار انجام گرفته و براي مدتي مسكوت بماند، بلكه فعاليتي است فرآيندي، يعني از ويژگي‌هايي چون تداوم، استمرار، پويايي و جامعيت برخوردار است. از اين رو مديران به منظور احياي سازمان، پيوسته در حال برنامه‌ريزي و طراحي هستند و اين وظيفه‌اي است كه تعطيل شدني و منقطع نيست. برنامه‌ريزي فعاليتي است آگاهانه، دقيق، مبتني بر تجزيه و تحليل واقعي از زمان و شرايط دروني و بيروني سازمان.[2]

استراتژي موضوع تازه اي در جهان نيست و سالهاست كه شركت هاي بزرگ و كوچك براي بقا و رقابت در بازار از ابزارهاي استراتژيك استفاده مي كنند. در ايران نيز در طي چند سال اخير اين موضوع به صورت گسترده اي مورد توجه قرار گرفته است.

امروزه با توجه به پيشرفت تكنولوژي و افزايش توليد و همچنين رقابتي شدن بازار و افزايش عرضه نسبت به تقاضا، بازاريابي، فروش، گسترش و نگهداري بازار، استراتژي از عمده دغدغه هاي شركت ها مي باشد.

1-3- مسأله تحقیق

امروزه با توجه به تغييرات و تحولات سريع محيط خارجي سازمان ها و غير قابل پيش بيني بودن آنها و با توجه به اينكه منابع در اختيار ما محدود مي باشد، موسسات، سازمان ها و شركت ها براي پاسخ گويي اثربخش به نيازهاي گوناگون مشتريان، نيازمند تفكري راهبردي هستند. بدين منظور مديران تجارب، ايده ها و توانمندي هاي مديريتي موفق و موثر را در قالب يك تفكر راهبردي و در چارچوب برنامه ريزي استراتژيك ارائه مي كنند.

برنامه ريزي استراتژيك به سازمان اين امكان را مي دهد كه به شيوه اي خلاق و نوآور عمل كرده و براي شكل دادن به آينده خود به صورت انفعالي عمل ننمايد. اين شيوه مديريت باعث مي شود كه سازمان داراي ابتكار عمل بوده و همچنين منافعي نصيب سازمان گردد.[1]

هر سازماني بايد بكوشد در صنعت مربوطه پيشگام بوده و خلاق و مبتكرانه عمل كند و بجاي اينكه در برابر رويدادها از خود واكنش نشان دهد بايد بكوشد بر محيط اطراف خود اثر بگذارد. در صحنه تصميم گيري، فرايند برنامه ريزي استراتژيك نماد اين ابتكار عمل بوده و مويد روشي معقول، خردمندانه و نظام مند مي باشد.

فرايند برنامه ریزی استراتژیک، يك فرايند مديريتي است شامل هماهنگي قابليت هاي سازمان با فرصت هاي موجود. اين فرصت ها در طول زمان تعيين شده و براي سرمايه‌گذاري يا عدم سرمايه‌گذاري منابع سازمان مورد بررسي قرار مي‌گيرند. حوزه‌اي كه در آن تصميمات استراتژيك اتخاذ مي‌گردند شامل:[3]

(1) محيط عملياتي سازمان،

(2) مأموريت سازمان و

(3) اهداف جامع سازمان مي‌باشد.

برنامه ريزي استراتژيك فرايندي است كه اين عناصر را با يكديگر در نظر گرفته و گزينش گزينه‌هاي استراتژیک سازگار با اين سه عنصر را آسان مي‌سازد و سپس اين گزينه‌ها را بكار گرفته و ارزيابي مي‌كند.[3]

بايد توجه داشت كه فرايند برنامه ريزي استراتژيك زماني با ارزش است كه به تصميم‌گيرندگان اصلي كمك كند كه به صورت استراتژيك فكر كرده و عمل كنند. برنامه ريزي استراتژیک به خودي خود هدف نيست بلكه تنها مجموعه‌اي از مفاهيم است كه براي كمك به مديران در تصميم‌گيري استفاده مي‌شود.

مي‌توان گفت كه اگر تفکر استراتژیک و عمل كردن در فرايند برنامه ریزی استراتژيك به صورت عادت درآيد، آنگاه فرايند مي‌تواند كنار گذاشته شود.[3]

كارخانجات ريسندگي و بافندگي و در كل صنعت نساجي جزء پرمعضل ترين صنايع حال حاضركشور مي باشند و براي رهايي از اين مشكلات برنامه ريزي استراتژيك مي تواند بسيار راهگشا باشد.

1-4- ضرورت تحقیق

برنامه ريزي نخستين گام در مديريت علمي مي باشد كه باعث شناخت خوب اهداف شركت توسط مديران و كاركنان شده و موجب انسجام و هماهنگي بيشتر در راه رسيدن به اهداف مي گردد. برنامه ريزي باعث خارج شدن شركت از روزمرگي شده و با ايجاد انگيزه بالا موجب تلاش بيشتر در راه رسيدن به آينده اي مطلوب مي گردد. همچنين بايستي توجه داشت كه تغييرات و دگرگوني هاي وسيع و همه جانبه سياسي، اقتصادي، تكنولوژيكي و بحران هاي ناشي از اين دگرگوني ها، دنيايي بسيار متفاوت از دنياي ديروز به وجود آورده است؛ دنيايي كه مديران را با چالش هاي متعددي روبرو ساخته به گونه اي كه ويژگي اصلي آن، عدم اطمينان است. مديران، در اين وضعيت براي حفظ موقعيت خود در درون محيط رقابت و اداره فعاليت هاي چند بعدي و پيچيده به ابزارها و مفاهيم جديدي نيازمندند؛ ابزارها و مفاهيمي كه امكان عكس العمل مناسب را براي آنان در برخورد با رويدادهاي غير قابل انتظار و ناگهاني فراهم سازد. برنامه ريزي بلند مدت، تنظيم استراتژي و مديريت استراتژيك از جمله اين مفاهيم و فرايندهايي هستند كه براي اين منظور در كشورهاي صنعتي مورد توجه جدي مديران و صاحب نظران قرار گرفته و تحقيقات و تأليفات متعدد در اين زمينه انجام مي شود. تحقيقاتي كه انتخاب هاي مبتني بر تجربيات گذشته و استقرار را كافي ندانسته و بر اين فرض استوارند كه استراتژي ها بايد با دقت و هوشياري بيشتري تغييرات محيط آينده را پيش بيني و دامنه وسيع تري از راه حل ها را بررسي نمايند تا امكان دستيابي به اهداف سازمان ها فراهم تر گردد؛ به عبارت ديگر، مديريت بايد بياموزد كه چگونه با تغييرات اجتماعي، سياسي و تكنولوژيكي كه غير قابل انتظار و سريع هستند، برخورد و تصميمات استراتژيك اتخاذ نمايد؛ تصميماتي كه داراي ويژگيهاي زير هستند:[4]

1- مقدار زيادي از منابع شركت را به خود اختصاص مي دهند.

2- بر چشم انداز و موقعيت بلند مدت مؤسسه مؤثر هستند.

3- نيازمند تصميمات مديران عالي رتبه هستند.

4- نتايج چند جانبه يا چند بعدي دارند.

5- گرايش به آينده نگري دارند.

6- در اتخاذ اينگونه تصميمات بايد نقش عوامل محيطي را به طور جدي مورد توجه قرار داد.

امروزه مديريت استراتژيك و مفاهيم مربوط به آن از جمله برنامه ريزي استراتژيك به عنوان راه اداره كارآمد مؤسسات در محيط هاي پويا شناخته مي شود، راهي كه در آن نقش مدير استراتژيك، اطمينان از تنظيم دقيق استراتژي، اجراي صحيح و ارزشيابي مستمر آن است.[4]

بنابراين براي پاسخگويي به تغييرات سريع و مستمر، لازمست كه شركت ها به اِعمال برنامه ريزي بلندمدت و اجراي فرآيند مديريت استراتژيك پرداخته و خود را با شرايط جديد كسب و كار هماهنگ سازند.

مشكلات صنايع نساجي در ايران، ضرورت بهره گيري هرچه بيشتر از اين گونه تحقيقات را موجب مي شود.

1-5- اهداف تحقیق

در كل اهداف برنامه ریزی استراتژیک بهره برداری از فرصت های مختلف و جدید است.

با انجام اين تحقيق اميد است كه موارد زير در شركت محقق گردد:

  • تدوين استراتژي به جهت حذف نقاط ضعف و تبديل آنها به نقاط قوت
  • بهبود و طراحي فرايندهاي سازمان در جهت استراتژي تدوين شده و اهداف مبتني بر توسعه دروني و حذف نقاط ضعف
  • شناسايي و بهبود فرايندها جهت تقويت محيط داخلي سازمان براي كاهش هزينه هاي دروني سازمان
  • افزايش قدرت انعطاف پذيري سازمان در برابر تغييرات بازار
  • تقویت نقاط قوت
  • استفاده از فرصت ها
  • دورزدن و یا تغییر تهدیدها.

1-6- سوالات تحقیق

در كل برنامه ريزي استراتژيك با پرسش سوالاتي درباره هدف و عملياتي كه در جهت رسيدن به آن در تلاشيم شروع مي شود. سوالاتي از قبيل اينكه:

نقاط قوت و ضعف شركت چيست؟

فرصت ها و تهديدهاي پيش روي شركت چيست؟

ما براي ارائه چه محصول و خدمتي تلاش مي كنيم؟

رقابت ما بخاطر چيست؟

آيا آنچه را كه اكنون انجام مي دهيم بايد ادامه دهيم؟

كداميك از تحولات تكنولوژيكي، اجتماعي و سياسي مي تواند در انجام كارهاي ما تأثير بگذارد؟

اين تأثير تا چه ميزان است؟

پاسخ سوالات فوق به مديران كمك مي كند تا فعاليت هاي خود را ارزيابي كرده و تصميمات لازم را اتخاذ نمايند.

اما ما در اين تحقيق علاوه بر پاسخ گويي به سوالات كلي فوق، به دو سوال اساسي زير نيز پاسخ مي دهيم:

آيا براي رهايي از مشكلات كارخانجات ريسندگي و بافندگي مي توان برنامه اي استراتژيك تهيه نمود؟

خصوصيات اين برنامه ريزي استراتژيك چيست؟

1-7- روش ها و ابزارهای گردآوری اطلاعات

اطلاعات از منابع زير تأمين گرديد:

كتب و مقالات كتابخانه دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات و ساير دانشگاه ها و سایر مجلات داخلی و خارجی

جستجو در پايگاه هاي علمي-پژوهشي در اينترنت

پايان نامه هاي تدوين شده با موضوع مشابه تحقيق

1-8- اصطلاحات فنی و تخصصی

استراتژي:

استراتژي (Strategy) در زبان فارسي به معناي راهبرد آمده است. ”راهبردهايي در مورد چگونگي اتخاذ تصميماتي كه بر عملكرد بلندمدت سازمان اثر مي‌گذارد“. يعني راهي كه يك سازمان براي نيل به هدف هاي خود در پيش مي‌گيرد.[5]

برنامه ريزي:

عبارتست از فرايندي كه داراي مراحل مشخص و به هم پيوسته براي توليد يك خروجي منسجم در قالب سيستمي هماهنگ از تصميمات است. برنامه ریزی فكر كردن راجع به آينده يا كنترل آن نيست بلكه فرايندي است كه مي‌تواند در انجام امور مورد استفاده قرار گيرد. برنامه ريزي، تصميم‌گيري در شكل معمول آن نيست بلكه از طريق فرايند برنامه ريزي، مجموعه‌اي از تصميمات هماهنگ اتخاذ مي‌شود. برنامه ریزی مي‌تواند براي زمان حال يا آينده انجام شود.[3]

برنامه‌ريزي استراتژيك:

فرآيندي است كه ضمن آن اهداف و خطوط كلي فعاليت ها و مأموريت هاي سازمان در بلندمدت تعيين مي‌شود. تشخيص اولويت ها تعيين اقدامات اصلي و كليدي كه براي نيل به اهداف سازمان ضروري است در برنامه‌ريزي انجام مي‌گيرد.[2]

ريسندگي:

تبدیل الیاف به نخ ، ریسندگی نامیده می‌شود. انسان از هزاران سال پیش به این موضوع پی برده بود که اگر دسته‌ای از الیاف را با کشش دادن، موازی کرده و آن را تاب دهد فشار و اصطکاک سطحی بوجود آمده بین الیاف، باعث درگیری آنها به یکدیگر شده و رشته‌ای مقاومتر را تشکیل می‌دهند که همان نخ است. این عمل اساس تبدیل الیاف به نخ است که ریسندگی نامیده می‌شود.[6]

بافندگي:

بافندگی یا بافتنی گونه‌ای از صنایع دستی است که با بافتن نخ و تبدیل آن به پارچه انجام می‌شود. در این گونه نخ‌ها بصورت حلقه‌هایی در هم تنیده می‌شوند.[6]

1-9- معرفی کارخانجات ریسندگی و بافندگی مطهری

كارخانجات ريسندگي و بافندگي مطهري به منظور خودكفائي مدرسه عالي شهيد مطهري در تاريخ 25/3/1370 تاسيس گرديد. و در تاريخ 12/10/80 كارخانه فوق تحت شماره 182353 در اداره ثبت شركت ها و مالكيت صنعتي تهران بنام شركت ريسندگي و بافندگي مطهري ” با مسئوليت محدود” به ثبت رسيده است.[7]

فعاليت اصلي عبارتست از تاسيس و احداث و راه اندازي كارخانجات ريسندگي و بافندگي ، تكميل ، رنگرزي ، خريد هر نوع ماشين آلات و ابزار و ادوات ، مواد خام مورد نياز واحد ريسندگي و غيره از داخل و خارج كشور ، عرضه و فروش محصولات در داخل و يا صدور آن به خارج از كشور ، اعطاء يا قبول نمايندگي اشخاص حقوقي و حقيقي و همچنين واردات و صادرات مربوطه.[7]

رزومه و چارت سازماني شركت در پيوست ارائه مي گردد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 122

14700 تومان

 

پشتیبانی سایت :        ------        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --