متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی معدن

با عنوان :کاربرد ایزوتوپهای پایدار در تعیین شرایط محیط کانی سازی

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “.M.Sc”
 مهندسی معدن – اکتشاف
عنوان :
کاربرد ایزوتوپهای پایدار در تعیین شرایط محیط کانی سازی

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مقدمه:
ایزوتوپها (از یونانی Ισότοπο =، جا هم ، ) اتمهایی هستند که عدد اتمی (Z) یکسان و عدد جرمی (A)
متفاوتی دارند. عدد اتمی بیانگر تعداد پروتونهای هسته اتم است. بنابراین ایزوتوپهای یک عنصر، تعداد
پروتونهای مساوی دارند. اختلاف در جرم اتمی ایزوتوپها از اختلاف تعداد نوترونهای موجود در هسته
آنها ناشی میشود .
برای نشان دادن ایزوتوپهای یک عنصر، ابتدا نام آن عنصر، سپس یک خط فاصله (-) و در آخر جرم
اتمی آن ایزوتوپ نوشته میشود. مثلاً هیدروژن دارای سه ایزوتوپ هیدروژن-1 (پروتون)، هیدروژن- 2
(دوتریوم) و هیدروژن- 3 (تریتیوم) است که هسته آنها به ترتیب حاوی 1 ،0 و 2 نوترون است. یا ایزوتوپ
U نمایش میدهند. روش دیگر، نوشتن جرم اتمی ایزوتوپ در قسمت بالا و 235 اورانیوم ٢٣۵ را به صورت
U که برای نمایش همان ایزوتوپ اورانیوم ٢٣۵ است. 235 سمت چپ نماد شیمیایی عنصر است مانند
از آنجا که ایزوتوپهای یک عنصر ساختار الکترونی مشابهی دارند، بنابراین ویژگیهای شیمیایی آنها نیز
یکسان است، اما ویژگیهای هستهای آنها متفاوت است. اگر نسبت تعداد نوترونهای موجود در یک
ایزوتوپ به پروتونهای آن خیلی کم یا خیلی زیاد باشد، هسته تمایل به متلاشی شدن پیدا میکند . هدف
از بررسیهای ایزوتوپی پایدار و نحوهء تفکیک آنها در محیطهای مختلف معدنی, تعیین و تفسیر دمای
محیط است و . در فارسی واژههای «همجا» «و هم مکان» در برابر واژه ایزوتوپ پیشنهاد شده است.

ویژگیهای عمومی ایزوتوپها
ایزوتوپها اتمهایی هستند که هسته آنها تعداد پروتون مساوی اما تعداد نوترون متفاوتی دارد. واژه
«ایزوتوپ» ریشه یونانی (به مفهوم جاهای همانند) دارد و نشان میدهد که ایزوتوپها یک عنصر در جدول
تناوبی موقعیت یکسانی را اشغال می کنند.
m ایزوتوپها را می توان به صورت
Cu نشان داد که در آن m نمایانگر عدد جرمی (یعنی مجموع n E 65
6 C ایزوتوپ 12 تعداد پروتونها و نوترون ها در هسته) و n نمایانگر عدد اتمی عنصر E است.برای مثال
کربن است که دارای شش پروتون و شش نوترون در هسته می باشد. وزن اتمی عناصر طبیعی همان
میانگین وزن ایزوتوپهای گوناگون آنهاست.
ایزوتوپها را میتوان به دو نوع اساسی پایدار و ناپایدار (پرتوزا) تقسیم کرد. حدود 300 ایزوتوپ پایدار
وجود دارد در حالی که تا کنون، بیش از 1200 ایزوتوپ ناپایدار کشف شده است. صفت « پایدار» نسبی
است و به حدود آشکارسازی زمان واپاشی پرتوزا بستگی دارد. در گستره عدد اتمی H) 1) تا Bi) 83 )
هسته های پایدار تمام جرمها به جز 5 و 8، شناخته شده است نت. ها 21 عنصر را میتوان عنصر خالص
دانست، به این معنی که فقط یک ایزوتوپ پایدار دارند. همه عنصرهای دیگر مخلوطی از دست کم دو
ایزوتوپ هستند. فراوانی نسبی ایزوتوپهای مختلف ممکن است به مقدار چشمگیری تغییر کند. برای مثال
31 ، Cu درصد کل هسته مس را تشکیل می دهند. 69 ، Cu 65 درصد و ایزوتوپ 63 در مس، ایزوتوپ
در هر حال، در بیشتر موارد یک ایزوتوپ چیرگی آشکاری دارد و بقیه ایزوتوپها فقط به مقدار جزئی یافت
می شوند.

قیمت 7000 تومان

      info@elmyar.net

پایان نامه ها

 

مطالب مشابه را هم ببینید

Related Posts

مهندسی معدن

پایان نامه درباره:مطالعات ژئوشیمیایی و کانه ­زایی طلا در شیست­های سبز کانسار طلای زرشوران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :معدن گرایش : اکتشاف معدن عنوان : مطالعات ژئوشیمیایی و کانه ­زایی طلا در شیست­های سبز کانسار طلای زرشوران مطالب مشابه را هم ببینید پایان نامه ارشد رشته معدن Read more…

مهندسی معدن

پایان نامه ژئوفیزیک:بهبود مدل­سازی معکوس داده­های الکترومغناطیس هوابرد حوزه فرکانس با تعیین مدل­اولیه مناسب و اعمال قید­های عمقی و هموارساز

دانلود متن کامل پایان نامه مطالب مشابه را هم ببینید دانلود پایان نامه ارشد رشته معدن :محاسبه میزان تولید بهینه از منابع زغال سنگ ایر...دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معدن : علل و علائم Read more…

مهندسی معدن

پایان نامه افزایش کیفیت مقاطع لرزه­ای و کاهش حساسیت کوچ عمقی به مدل سرعت در پردازش به روش برانبارش سطح پراش مشترک مبتنی بر مدل

دانلود متن کامل پایان نامه مطالب مشابه را هم ببینید پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معدن : بررسی دور سنجی و سیستم اطلاعات جغرافیایی در ...پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معدن : تونل سازی به Read more…