متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی معدن

با عنوان :تأثیر میزان تولید بر سود دهی تولید آلومینا از نفلین

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc”
مهندسی معدن – استخراج
عنوان :
تحلیل و بررسی تأثیر میزان تولید بر سوددهی تولید آلومینا از نفلین سینیت سراب

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

آلومینیوم از نظر کیفیت و ارزش کاربردیترین فلز بعد از آهن است و تقریباً در تمامی بخشهـای صـنعت
دارای اهمیت میباشد. ماده اولیه برای تولید آلومینیوم، پودر آلومینا میباشد که بـا استحـصال و فـرآوری
یکی از مواد معدنی بوکسیت، نفلین سینیت یا آلونیت تهیه مـیشـود. نفلـین سـینیت حـدود ٢٠ درصـد
آلومینا دارد و میتواند منبع مناسبی برای تولید آلومینا باشد. نظر به وجـود ذخـایر عظـیم سـنگ نفلـین
سینیت در شمال غرب کشور و با توجه به نزدیک بودن منابع مذکور و سنگ آهک و همچنین نزدیکی بـه
راه آهن جلفا – تبریز، منطقه سراب برای ایجاد کارخانه تولید آلومینا از نفلین سینیت انتخاب شده است.
با توجه به نیاز روزافزون کشور، جدید بودن این فرآیند و همچنین ضرورت تولیـد ایـن محـصول، تحلیـل
اقتصادی و بررسی تأثیر میزان ظرفیتهای مختلـف بـر پارامترهـای اقتـصادی آن دارای اهمیـت ویـژهای
میباشد. در این پژوهش، بررسی اقتصادی تولید آلومینا از نفلین سینیت سراب به همراه محصولات جـانبی
آن در ظرفیتهـای ۴۰۰ ،۳۰۰ ،۲۰۰ و ۵۰۰ هزارتنـی صـورت گرفـت و پارامترهـای اقتـصادی هـر یـک
محاسبه و بر این اساس ردهبندی شد. پس از آن، تحلیل حساسیت نـرخ بازگـشت داخلـی، ارزش خـالص
فعلی و دوره بازگشت سرمایه نسبت به قیمت فروش، هزینه های سرمایهگذاری و جـاری بررسـی گردیـد و
میزان حساسیت عوامل مختلف، امتیازدهی شد. با توجه به عواملی همچون، رده بندی بر اساس پارامترهای
اقتصادی هر ظرفیت و ردهبندی عوامل حساس در ظرفیت های مختلف، ردهبندی اصلی میزان تأثیر تولیـد
بر سوددهی به شرح زیر صورت گرفت :
۳۰۰ -۱ هزارتن (یک خط تولید)
۵۰۰ -۲ هزارتن (دو خط تولید، ۳۰۰ هزار و ۲۰۰ هزار)
۴۰۰ -۳ هزارتن (دو خط تولید ۲۰۰ هزارتن)
۲۰۰ -۴ هزار تن (یک خط تولید)

برای دستیابی به این فلز استراتژیک کردهاند. ارزش آلومینیوم برای مدتی در هنگام پیدایش از طـلا
بیشتر بود، اما بعد از ابداع یـک روش آسـان بـرای اسـتخراج آن در سـال ١٨٨٩، قیمـت آن رو بـه
کاهش گذاشت و سقوط کرد. آلومینیوم از نظر کیفیت و ارزش کاربردیترین فلز بعد از آهن است و
تقریباً در تمامی بخشهای صنعت دارای اهمیت میباشد. آلومینیوم خالص، نرم و ضعیف اسـت امـا
میتواند آلیاژهایی را با مقادیر کمی از مس، منیزیوم، منگنز، سیلیکون و دیگـر عناصـر بوجـود آورد
که این آلیاژها ویژگیهای مفید گونـاگونی دارنـد و اجـزای مهـم هواپیماهـا و راکـتهـا را تـشکیل
میدهند. آلومینیوم در صنعت برای تولید میلیونها محـصول مختلـف بـهکـار مـیرود و در جهـان
اقتصاد، عنصر بسیار مهمی است. اجزای سازههایی که از آلومینیـوم سـاخته مـیشـوند، در صـنعت
هوانوردی و سایر مراحل حمل و نقل بسیار مهم هستند. همچنین در سازه هایی کـه در آنهـا وزن،
پایداری و مقاومت لازم هستند، وجود این عنصر اهمیت زیادی دارد. برای کاهش وزن وسایل نقلیه،
دو روش ساختن وسیله نقلیه کوچکتر و استفاده از مواد سبکتر برای جبران اضافه وزن در اولویت
قرار دارد. کوچک نمودن خودرو، نازک کردن بدنه، توخـالی کـردن پروفیـلهـای تـشکیلدهنـده و
استفاده از آلومینیوم از راه های کاهش وزن خودروها میباشد. استفاده از آلومینیوم سبب ۵٠ درصـد
سبکتر شدن خودرو میشود. در صد سال گذشته تولید آلومینیوم در جهان بیش از چند تن نبـوده
است و این در حالی است که امروزه تولید این فلز به بیش از ۵٠ میلیون تن در سال رسـیده اسـت.
هماکنون تجارت جهانی آلومینیوم نزدیک به ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار در سال است که تقریباً یـک
سوم تجارت جهانی نفت است و سیر صعودی این ارقام همچنان ادامه دارد.

تعداد صفحات :185

قیمت 8000 تومان

پشتیبانی سایت :              info@elmyar.net

پایان نامه ها

 

مطالب مشابه را هم ببینید


6 Comments

Haroquab · شهریور 28, 1396 at 4:08 ب.ظ

Levitra Tiempo De Duracion http://cialtobuy.com – cheap cialis Metformin Online
How To Buy Amoxicilina Without Dr Approval Amoxil Generic Dapoxetine 60mg
Acheter Cialis Sur Le Net cialis Selbsthilfegruppe Levitra

Haroquab · آبان 6, 1396 at 4:41 ب.ظ

Buy Trazadone Amoxicillin Photosensitivity Kamagra Original Falschung viagra cialis Casodex Mutuabile Finasteride Propecia

Haroquab · آبان 8, 1396 at 8:53 ق.ظ

Order Flagyl Online For Women buy levitra generic online Venta Cialis En Tenerife Cialis Afecta La Prostata

Haroquab · آبان 13, 1396 at 11:07 ب.ظ

Acheter Vrai Propecia levitra vs viagra vs cialis Canada Cephalexin Procurer Du Viagra Sans Ordonnance Sandalis Viagra

Haroquab · آبان 27, 1396 at 4:42 ب.ظ

Acheter Dapoxetine Chlorhydrate Viagra Mas Alcohol buy viagra online Viagra Sans Ordonance Letrozole For Sale Price Of Viagra 100mg Walmart

Haroquab · آبان 30, 1396 at 11:00 ق.ظ

Propecia Experience Male Pattern Baldness viagra Cialis Acheter Europe On Line Fluoxetine Antidepressant Best Website Atlanta

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Related Posts

مهندسی معدن

پایان نامه درباره:مطالعات ژئوشیمیایی و کانه ­زایی طلا در شیست­های سبز کانسار طلای زرشوران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :معدن گرایش : اکتشاف معدن عنوان : مطالعات ژئوشیمیایی و کانه ­زایی طلا در شیست­های سبز کانسار طلای زرشوران مطالب مشابه را هم ببینید پایان نامه ارشد رشته معدن Read more…

مهندسی معدن

پایان نامه ژئوفیزیک:بهبود مدل­سازی معکوس داده­های الکترومغناطیس هوابرد حوزه فرکانس با تعیین مدل­اولیه مناسب و اعمال قید­های عمقی و هموارساز

دانلود متن کامل پایان نامه مطالب مشابه را هم ببینید پایان نامه ارشد رشته معدن درباره تحلیل و بررسی پارامترهای تاثیرگذار بر پایداری شی...دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معدن :طراحی معدن سنگ آهن زرند Read more…

مهندسی معدن

پایان نامه افزایش کیفیت مقاطع لرزه­ای و کاهش حساسیت کوچ عمقی به مدل سرعت در پردازش به روش برانبارش سطح پراش مشترک مبتنی بر مدل

دانلود متن کامل پایان نامه مطالب مشابه را هم ببینید پایان نامه ارشد رشته معدن درباره کاربرد ایزوتوپهای پایدار در تعیین شرایط محیط کان...پایان نامه ارشد رشته معدن درمورد ارزیابی ریسک در پروژههای حفاری مکانیزهدانلود Read more…